Zajímavosti

Jak hubnout?

Dvě třetiny obézních Američanů se snaží snížit svoji hmotnost. V Americe žije asi 300 milionů lidí, 33% z nich je obézních, to jest zhruba 100 milionů tlouštíků. A přibližně 40% z nich je úspěšných. To by představovalo…

Více informací

Vápník problémy s kostmi neřeší

V minulém století došlo k dynamickému rozvoji lékařských věd. Byly objeveny nové léky, nové diagnostické prostředky, nové postupy léčby život ohrožujících nemocí. To nás ukolébalo v představě, že můžeme žít…

Více informací

Břemeno nedostatku pohybu

“Více lidí dnes onemocní a zemře vinou nedostatku pohybu a chyb stravování než vinou kouření”. K tomuto jednoznačnému závěru došla zpráva organizace ”Swedish Institute for Public Health”, přednesená na výročním…

Více informací

Vztah mezi obezitou a rakovinou prsu

 Je obecně známou skutečností, že obézní ženy mají vyšší riziko rozvoje rakoviny prsu po menopause. Přitom obézních žen spíše přibývá než ubývá. A obezita postihuje stále mladší ročníky. Ženy mají od přírody…

Více informací

Dobré zprávy pro milovníky kávy

Co si pamatuji, bylo pití kávy spojováno s nedobrými dopady na zdraví. Nejvíce se tradovalo, že pijáci kávy si zadělávají na hypertenzi. A protože vysoký tlak krve má relativně vysoký počet obyvatel dnešního světa, od pití…

Více informací

Američané mají v těle dostatek vitaminů

Jak dlouhodobě ukazují statistiky, větší polovina populace průmyslově vyspělých zemí světa konzumuje alespoň část roku nějaké doplňky výživy. Cílem takové strategie je zajistit tělu stoprocentně vše potřebné pro…

Více informací

Bazální výdej energie

Jak přibývá obézních, vrší se na knižních pultech publikace o kontrole hmotnosti a v různých časopisech narůstá počet článků, zaměřených k problematice tloustnutí. Zdá se, že každý zájemce o kontrolu hmotnosti má…

Více informací

Pozor na supplementy s vápníkem

Druhá polovina dvacátého století byla zlatým věkem farmacie a průmyslu doplňků výživy. Počet léků, a později i různých multivitaminů a dalších supplementů v lékárnách se během ní mnohonásobně zvýšil. Vyrostl…

Více informací