Vztah mezi obezitou a rakovinou prsu

 Je obecně známou skutečností, že obézní ženy mají vyšší riziko rozvoje rakoviny prsu po menopause. Přitom obézních žen spíše přibývá než ubývá. A obezita postihuje stále mladší ročníky. Ženy mají od přírody více tuku a méně svalstva. Štíhlá mladá žena má zhruba 25% tuku. To znamená, že štíhlá žena o hmotnosti 60 kg má v těle zhruba 15 kg funkčního tuku (esenciálního a zásobního). Mít tuku méně je nezdravé, mít tuku více je nezdravé. V posledních letech se zdá, že ubývá „normálních“ žen, tj. žen, které si dokáží udržet zdravou hmotnost. A přibývá žen, které se buď zbytečně trápí omezováním stravy, jsou hubené nebo anorektické. A přibývá žen, které nedokáží svoji hmotnost kontrolovat a ztloustnou. Tím se vystavují celé řadě zdravotních potíží. Mezi nimi i vyššímu riziku vzniku rakoviny prsu.

Vědci se rozhodli zkoumat, zda nárůst tukových zásob v různých fázích života má na riziko vzniku rakoviny prsu různý vliv. Tým vědců pod vedením Dr.Han Daikwon z Morehead State University ve státě Kentucky provedl výzkum, v němž porovnával vztah mezi zvýšeným obsahem zásob tuku a výskytem rakoviny prsu u žen. Výzkumu se účastnilo 1.166 žen s rakovinou prsu a 2.105 žen v tomto směru zdravých.

Výsledky potvrdily názor, že  vzestup hmotnosti v jistých fázích života zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu po menopause. Jedná se o nárůst hmotnosti po prvním těhotenství, mezi 30-40 a 40-50 lety a po menopause. Toto zjištění je varovné a naznačuje, že rakovinou prsu bude v budoucnosti trpět více žen. Podle statistik dochází k největšímu nárůstu obezity právě u věkové skupiny žen 30-39 let (viz tabulka). Zatímco do dvaceti let neuhlídá svoji hmotnost jen necelých 12 žen ze sta, ztrácí kontrolu nad svojí váhou již téměř 65 třiceti až čtyřicetiletých žen ze sta. A do padesátky toto číslo naroste na děsivých 79%. Jedná se přitom o fáze života, v nichž nárůst hmotnosti zvyšuje, podle výsledků zmíněného výzkumu, významně riziko vzniku rakoviny prsu.

Tabulka: Výskyt obezity v ČSFR v roce 1979 ve vztahu k věku

Věk
Muži (%)
Ženy (%)
do 19
1,8
11,8
20 – 29
23,9
31,2
30 – 39
44,3
64,5
40 – 49
61,6
79,2
50 – 59
50,6
76,5
60 – 69
42,3
74,5
nad 70
50,0
66,7
Celkem
34,9
50,6

 

Výzkum mimo jiné prokázal zhruba 70% nárůst rizika onemocnění rakovinou prsu u postmenopausálních žen, jejichž hmotnost se zvýšila mezi věkem 20 let a menopausou o více jak 35 kilogramů v porovnání se ženami, jejichž vzestup hmotnosti se za totéž období udržel pod deseti kilogramy. Vědci odhadují, že každé zvýšení hmotnosti v dospělosti o 5 kg zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu o zhruba 4 procenta. Podle statistik se nejvíce v moderní společnosti zvyšuje především výrazná obezita (viz tabulka). Uvedená čísla jasně dokazují, že největší nárůst je ve skupině těžce otylých žen.

Tabulka: Rozložení hmotnostně výškových poměrů (podle Hejdy).

 

% ideální hmotnosti
rok
muži (%)
ženy (%)
do 89 (hubení)
1956
14,0
9,5
1971
12,9
11,4
90 – 104 | (normální)
1956
43,6
29,5
1971
33,3
24,0

105 – 114 (s nadměrnou hmotností)

1956
26,0
18,6
1971
24,8
17,8
115 – 124 (otylí)
1956
8,8
18,1
1971
20,0
13,1
125 a více (těžce otylí)
1956
7,6
24,3
1971
9,0
33,7

O obezitě píšeme na stránkách fitnet často. Zdůrazňujeme fakt, že dnešní svět nenutí člověka do fyzické práce. Svaly nejsou zatěžovány a atrofují. Čím méně máme svalů, tím nižší je i bazální výdej energie. Ten je nejvýznamnější složkou denního výdeje energie. Jakmile poklesne pod jistou hladinu, nepomohou nám žádné diety a manipulace se stravou. Navíc nové poznatky dokazují, že o množství tuku v těle rozhodují svaly.

Z těchto premis dovozujeme, že každý, kdo chce úspěšně celoživotně kontrolovat svoji hmotnost, musí do svého denního režimu zařadit cvičení ve fitcentru. Jen tento typ zátěže dnes umožňuje optimálně stimulovat svalový systém, zabránit sarcopenii a tím i poklesu bazálního výdeje energie. Řečeno jinak, kdo si uhlídá svaly, kdo zabrání cvičením ve fitcentru jejich ztrátám, si nemusí lámat hlavu s obezitou.

Fitcenter v naší zemi přibývá. Zlepšuje se i jejich vybavení. Je ale nutné před zahájením cvičení vědět, jak správně cvičit. Kdo se chce naučit cvičit, měl by se obrátit na osobní trenéry nebo fitness konzultanty. Jakmile se naučíte cvičit, najdete si vhodné fitcentrum a zařadíte vhodně cvičení do svého týdenního režimu, máte vyhráno.

Cvičení ve fitcentru prospívá všem. Dětem, seniorům, lidem s oslabeným zdravím, mužům i ženám. U žen pak celoživotně stabilní hmotnost významně snižuje riziko vzniku rakoviny prsu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. ANDERSEN, RE. (2003): Obesity. Etiology, Assessment, Treatment nd Prevention. Champaign, Human Kinetics.
  2. Reuters Health (2006): Timing of weight gain affects breast cancer risk. New York, 27.12.2006.
  3. International Journal of Cancer, December 15, 2006.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.
 

Mohlo by vás zajímat

Rakovina prsu a prostředí

Zdraví je skutečně největší životní hodnotou každého soudného člověka. Jakékoli onemocnění podstatně snižuje kvalitu života. Ohrožuje nejen konkrétního jedince, ale i jeho rodinu a celou společnost. Lidstvo dosáhlo…

Více informací

Metabolický syndrom

Jeden ze šesti obyvatel Evropy, v některých zemích EU dokonce každý třetí, je ohrožován závažnou poruchou metabolismu, pro kterou se v posledním desetiletí ustálil výraz „metabolický syndrom“. Tento stav podstatně zvyšuje…

Více informací

Ještě jednou o obesitě

O obesitě píši často. Není to náhoda. Obesita se výrazně podílí na vzniku a rozvoji většiny nemocí, ohrožujících současnou společnost. Náklady na její léčbu, a na léčbu na ni navazujících chorob, již dnes dosahují…

Více informací