Pozor na supplementy s vápníkem

Druhá polovina dvacátého století byla zlatým věkem farmacie a průmyslu doplňků výživy. Počet léků, a později i různých multivitaminů a dalších supplementů v lékárnách se během ní mnohonásobně zvýšil. Vyrostl ohromný počet prodejen doplňků výživy. Tyto produkty se zvláště prosadily mezi seniory, nemocnými lidmi a paradoxně i mezi zdravými a mladými lidmi. Mezi návštěvníky fitcenter, běžci pro zdraví a sportovci každého věku. Reklama těchto nových produktů byla zákony osvobozena od dokazování pozitivního dopadu na zdraví a zdatnost, a tak se marketingová oddělení jednotlivých producentů předháněla v barvitém popisu zázračných dopadů konzumace právě jejich produktů na zdraví, vitalitu, sexuální a duševní výkonnost. Větší polovina populace dnes “pro jistotu” bere nějaký přípravek, který slibuje pozitivní vliv na zdraví a zdatnost.

Některé doplňky výživy vznikly jako odezva na změny zdravotního stavu jistých skupin populace. Jak se prodlužuje průměrná délka života a lidé se dožívají vyššího věku, projevují se u nich jisté charakteristické poruchy zdraví. Jednou z nejrozšířenějších poruch je dnes osteoporóza. Řídnutí kostí. Postihuje zvláště starší, postmenopausální ženy. Zvyšuje u nich riziko pádů a následných zlomenin. Jednou z nejhorších je zlomenina krčku femuru (kosti stehenní). Odhaduje se, že jedna třetina postižených do roka umírá, jedna polovina již nikdy není schopna se samostatně pohybovat a je odkázána na pomoc okolí. Jak přibývá starších lidí, zvyšuje se i počet osob s osteoporosou. Těm se doporučuje v rámci prevence zlomenin zvýšit příjem vápníku. Jak se rozvinul průmysl doplňků výživy, zvýšil se i zájem o produkty, které obsahují vápník. Lékaři pak doporučují svým pacientům, aby pomocí doplňků přijímali denně alespoň 1.100 mg vápníku či více.

Doplňky s obsahem vápníků představují v dnešní době jedny z nejvíce žádaných produktů na trhu se supplementy. Jen ve Velké Británii trpí osteoporosou 3 miliony obyvatel a značná část z nich spoléhá v léčbě alespoň do jisté míry na konzumaci doplňků výživy. V minulém desetiletí ale některé výzkumy prokázaly negativní dopad supplementace vápníku na zdraví člověka. Zvláště závažné se zdály být výsledky výzkumů, které spojovaly supplementaci vápníkem s onemocněním srdce. Předchozí výzkumy totiž prokázaly, že dostatek vápníku snižuje tlak krve a měl by tak zabraňovat nemocím srdce. Pak se objevila hypotéza, že efekt vápníku z přirozených zdrojů na stav srdce může být odlišný od efektu vápníku ze umělých zdrojů. Proto se vědci rozhodli posoudit, jaký je vztah mezi konzumací vápníku z přírodních zdrojů, jako je mléko a mléčné produkty, a ze standardních supplementů, na riziko vzniku infarktu myokardu.

Vědci shromáždili 24 tisíc lidí ve věku 35 až 64 let a sledovali jejich zdravotní stav po dobu 11 let. Zjistili, že lidé, kteří konzumovali supplementy, vykazovali o 86% vyšší riziko srdečního selhání. Většina účastníků výzkumu kombinovala vápník s dalšími minerály a vitaminy. Ti, kteří brali jen samotný vápník, vykázali v porovnání s těmi, kteří doplňky nepoužívali, dvojnásobné riziko infarktu. Toto zjištění překvapilo vědce i lékaře. Lékaři z organizace “The British Heart Foundation” přišli z názorem, že je nutné realizovat další výzkumy s cílem zjistit, zda v případě supplementace vápníkem převažuje prospěch nad riziky. Zatím radí pacientům s osteoporosou aby dále dodržovali předepsanou medikaci, případně aby se individuálně poradili se svým osobním lékařem. Problém je komplikován tím, že lidé, jejichž příjem vápníku se pohybuje nad hladinou 820 miligramů na den, přičemž kombinují přirozené i umělé zdroje vápníku, vykázali o třetinu nižší výskyt infarktů v porovnání s lidmi s nižším příjmem vápníku. Ale jakmile se příjem vyšplhá nad 1.100 miligramů na den, situace se obrací a výskyt infarktů se opět zvyšuje. Proto je nutné přistupovat ke konzumací doplňků výživy s velkou opatrností a je nutné pečlivě prověřit bezpečnost současných produktů průmyslu doplňků výživy, dodávajících vápník.

Pokud přijímáme vápník jen z potravy, je dodáván v nízkých dávkách v průběhu dne a je absorbován pomalu. Pokud je ale vápník dodán v doplňku výživy, hladina vápníku v těle prudce stoupne nad přirozenou úroveň a pravděpodobně tato “lavina” vápníku může být pro organismus škodlivá. Myslí si to alespoň profesoři Ian Reid a Mark Bolland, z “University of Auckland” na Novém Zélandě. Komentují doplňky slovy “Vápníkové supplementy byly rychle akceptovány lékaři i veřejností jako přirozený a tedy bezpečný prostředek v boji proti osteoporotickým zlomeninám. Nyní se ale jasně ukazuje, že tato mikroživina, podaná v jedné nebo dvou dávkách za den, nenavozuje stejné metabolické účinky jako vápník z celodenní běžné stravy. Musíme se vrátit ke stavu, kdy jsme považovali vápník za důležitou složku vyvážené stravy. Vápník není a nikdy nebude všelék na postmenopauzální pokles hustoty kostí”.

Mluvčí britské organizace “The Royal College of Physicians” nedávno prohlásil, že musíme rozlišovat stav, kdy někdo bere vápníkové supplementy ve snaze snížit riziko zlomenin při oslabení kostí a kdy bere vápník jen jako obecnou prevenci. Je dost důkazů pozitivního účinku vápníku při léčbě osteoporosy. Dnes ale berou na celém světě supplementy vápníku miliony lidí preventivně. Lidí, kteří netrpí osteoporosou. V takovém případě není konzumace doplňků vhodná a lidé se mají spíše soustředit na konzumaci kvalitních přirozených zdrojů potravy s vyšším obsahem vápníku. K potravinám, dodávajícím vápník patří nízkotučné mléčné výrobky, tvarohové krémy a jogurty, luštěniny, zelenina (zejména brokolice, mák).

V prvním desetiletí třetího tisíciletí se ukazuje, že jsme v minulosti zabloudili. Producenti potravin zasypali trh nekvalitními výrobky, z nichž mnohé mají na naše zdraví devastační vliv. Mysleli jsem si, že si zajistíme dostatek biologicky cenných složek pomocí doplňků výživy. Jenže zatím toho o obsahu potravin víme moc málo. Zjistili jsme z teoretických stovek složek potravy pouze nepatrnou část, mnohdy jen deset až dvacet. A ty umíme průmyslově vyrobit a prodávat. Jenže většina těchto látek potřebuje pro svoji absorbci v těle člověka i ostatní složky přirozené stravy. A ty v doplňcích nejsou a pravděpodobně ani nikdy nebudou. Proto je nekvalitní strava a spoléhání na doplňky výživy nebezpečná strategie života. Která nás může dovést, například při dodávání vápníku ze supplementů, k infarktu myokardu.

Vědci v poslední době prokázali, že řada látek nemá slibované účinky na tělo nebo mu dokonce škodí. Tak glucosamin, nacházející se například ve škeblích, je prodáván v obchodech s doplňku výživy a doporučován lékaři jako prostředek ke snížení bolesti kloubů, způsobených artritidou. Nejnovější výzkumy prokázaly, že se jedná o placebo. Podobně antioxidanty, vitaminy A, E a C se doporučují jako lék snižující riziko vzniku onemocnění srdce. Nové výzkumy ukazují, že konzumace antioxidantů nejen život neprodlužuje, ale zkracuje. Vitamin C představuje ochranu pro buňky, pomáhá absorbovat železo ze stravy, má údajně chránít před nachlazením a chřipkou. Pokud jej ale bereme ve vysokých denních dávkách, nejen nepomáhá, ale škodí. Vitamin E a beta karoten byly v minulosti podávány kuřákům jako prevence vzniku rakoviny plic. Po létech se ukázalo, že ti, kteří tyto antioxidanty konzumovali, měli o 18% vyšší pravděpodobnost onemocnění rakovinou plic. O vitaminu D šířili jeho výrobci, že je “slunečním svitem v láhvi” a že chrání před infarkty, rakovinou, hypertenzi, diabetem, sklerozou multiplex a schizofrénií. Nyní vědci konstatují, že jeho nadměrné dávky organizmus člověka poškozují.

Na stránkách fitnet jsem již několikrát napsal, že osteoporosa není ani tak výsledkem nedostatku vápníku nebo estrogenu. Kost je součástí hybného systému. V něm jsou jednotlivé složky udržovány v optimálním poměru. Pokud stále sedíme za volantem auta, u počítače nebo televize, naše svaly nejsou využívány. Proto dochází k jejich atrofii, k jejich zmenšení a snížení jejich síly. Při pohybu tedy tyto svaly tahají za kosti, které uvádí do pohybu, méně intenzivně. Proto tělo přistupuje k snížení hustoty kostí. Bylo by nesmyslné, abychom měli slabé svaly, a současně mohutné, silné kosti. Tělo udržuje dané struktury ve vyrovnaném stavu. Pokud mám slabé svaly, mohu denně sníst třeba kilo vápníku. Kosti to neposílí. Kosti posílíme tím, že začneme posilovat svaly. Jak posílí sval, tahá intenzivněji za kost. Je zde riziko poškození kosti. Proto “vnitřní poradce” rozhodne o tom, že je nutné posílit nejen svaly, ale i kosti (a samozřejmě srdce, plíce atd). Až v tomto okamžiku začne tělo využívat efektivněji dodávku vápníku ze stravy. Samotné doplňky výživy jsou k ničemu.

Z pohledu zdraví kostí je významnější posilování než jakákoli manipulace se stravou, případně konzumace doplňků výživy s vysokým obsahem vápníku.


LITERATURA:

  1. LAURENCE, J. (2012): Popular calcium supplements ‘can increase heart attack risk by 86 per cent’. Pills taken by thousands of people with brittle bones may be doing more harm than good, study suggests In.: The Indipendence, Thursday 24 May.
  2. LLOYD, J. (2012): Calcium supplements may raise heart attack risk. In.: USA TODAY, May, 22.
  3. Redakce TÝDEN (2012): Vitamíny s vápníkem zvyšují riziko infarktu, varuje studie. In.: Týden, 25.května

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2013 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Pilulky a kosti

Pohyb nám umožňuje přibližovat se k věcem příjemným a vzdalovat se od věcí nepříjemných. Proto každé omezení pohybu výrazně snižuje kvalitu našeho života. Pohybujeme se díky činnosti pohybového systému. Ten sestává ze…

Více informací

Vitaminy - prospívají nebo škodí?

Na stránkách fitnet jsme nikdy nepropagovali nadměrnou aplikaci vitaminů jako prostředek pozitivního ovlivňování zdraví, zdatnosti a kvality života. Učební texty pro naše kurzy instruktorů fitcenter, zpracované naší britskou…

Více informací

Vitamíny nemusí prospívat. Mohou škodit!

Naše stravovací návyky se v posledních desetiletích výrazně změnily. Ještě na začátky dvacátého století konzumovalo zhruba 80% populace potraviny, které si sami vypěstovali. 99% stravy pocházelo z oblastí, vzdálených…

Více informací