Stáří a doplňky výživy

Staří lidé jsou často chatrného zdraví, i jejich vzhled je většinou nanicovatý až žalostný. Je smutné sledovat ochablé, vyhublé, kostnaté staříky a stařenky v domovech důchodců. Navzdory odborné péči viditelně neprospívají a jejich stav se progresivně zhoršuje. Hubnou, ztrácí svaly, chuť k jídlu, mizí nám před očima. Odborníci používají termín „protein energy malnutrition“, který vyjadřuje jistou neschopnost těla zadržovat dusík, zabraňovat ztrátám svalů i kostí. Podvýživa starých lidí, způsobená sníženou chutí k jídlu, představuje závažný klinický problém, jehož vyřešení rozhoduje mnohdy o životě a smrti obyvatel domovů důchodců a léčeben pro chronicky nemocné.

Starých lidí v posledních desetiletích rychle přibývá a tak lékaři hledají intenzivně příčiny neprospívání seniorů a ověřují dostupné způsoby včasné intervence s cílem zajistit přívod dostatečného množství všech nezbytných živin do stárnoucího organismu a tím zastavit nebo alespoň zpomalit jeho chátrání. V posledních letech se dynamicky rozrostl průmysl výroby doplňků výživy. Je tedy logické, že jednou z variant optimalizace výživového stavu starých lidí se stalo doplňování biologicky aktivních látek pomocí vhodných stravovacích doplňků. Lékaři předpokládali, že doplnění potřebných živin optimalizuje zdravotní a funkční stav seniorů.

Na Universitě v Bostonu se pod vedením vynikající odbornice Dr. Fiatarone-Singh sešli špičkoví vědci a realizovali pečlivě promyšlený výzkum. Padesát obyvatel domova důchodců ve věku 88±1 let doplňovalo po dobu 10 týdnů standardní stravu tekutým multivitaminovým doplňkem. Kontrolní skupina dostávala stejnou dobu pouze placebo. Před zahájením podávání doplňků a během posledního týdne výzkumu byla provedena řada měření, jejichž cílem bylo zjistit funkční stav sledovaných seniorů (antropometrie, posouzení kompozice těla, biochemická analýza, fyzické a funkční testy atd.).

Výsledky přinesly překvapivá zjištění. Přestože pokusná skupina poctivě dodržovala supplementační program, nedošlo k žádnému zlepšení tělesného ani duševního stavu probandů. Naopak byl zaznamenán signifikantní pokles habituálního příjmu energie, bílkovin, tuků, vlákniny, vitaminů, minerálů a vody. Analýza kompozice těla odhalila mírné zvýšení celkové tělesné hmotnosti a mírný vzestup množství zásobního tuku. Podíl aktivní tělesné hmoty však zůstal nezměněn, žádné pozitivní změny nebyly zaznamenány v aplikovaných testech tělesné výkonnosti.

Vědci po analýze výsledků došli k závěru, že krátkodobé podávání doplňků výživy nevedlo ke zlepšení tělesného ani duševního stavu sledovaných osob. Paradoxně vyvolala supplementace vitaminů a vitaminů u chatrných seniorů kompenzační pokles habituálního (záměrného, vědomého, spontánního) příjmu potravy. Zdá se, že ve snaze o zlepšení nutričního stavu starých lidí nepomůže pasivní přijímání nadměrných dávek biologicky aktivních látek. Základní podmínkou pozitivního dopadu zvýšené dodávky vitaminů, minerálů a dalších složek je zvýšená vnitřní potřeba organismu.

Jak změnit vnitřní potřebu energie a biologicky aktivních látek? Zvýšeným výdejem energie a nezbytností vytvářet zvýšené množství enzymů pro zajištění reakcí aerobního a anaerobního uvolňování energie. Množství vydané energie závisí na množství aktivní tělesné hmoty (ta ovlivňuje největší složku denního výdeje – bazální metabolismus) a množství pohybu.

Staří ochablí lidé musí cvičit. Podstatnou část jejich cvičebního programu musí tvořit posilování –
tedy aktivita, která zpomaluje až zastavuje ztráty aktivní tělesné hmoty a při ideálně sestaveném cvičebním programu dokonce navozuje svalovou hypertrofii (zvýšení množství svalstva a tím i hodnoty bazálního metabolismu). To je závěr, který podporují výsledky stále většího počtu vědeckých výzkumů.

Staří, chatrní lidé obvykle trpí nějakou nemocí, a proto pro ně má sestavovat cvičební program odborník, který je dobře obeznámen se specifiky cvičení seniorů. V naší zemi je bohužel takových odborníků zatím citelný nedostatek. Osobně mohu doporučit pouze Libuši Boháčkovou, jejíž práci osobně znám a mohu se za ni zaručit. Můžete ji kontaktovat na telefonním čísle 602 74 86 83.

Jen tak mimochodem. Jistě jste si i vy při sledování televize všimli před Vánocemi reklamy na produkt Geriavit …. Nechci se k podobným reklamám vyjadřovat, protože jejich výrobci vydělávají ohromné peníze a mohou si dovolit popohnat k soudu lidi, kteří říkají pravdu, která se jim nehodí do krámu.

Zvažte pozorně celý výše uvedený text. Jeho autory jsou absolutní špičky oblasti geriatrie (léčby starých lidí). Již v roce 1994 jsem v Londýně kupoval knihu „Biomarkers“ od prof. Evanse a prof. Rosenberga. Ta kniha jasně a srozumitelně popisovala pozitivní vliv posilování na seniory ve věku 87-96 let. V tu dobu znamenalo podobné tvrzení v naší zemi riziko vyloučení z akademické společnosti. Dnes jsou názory Dr. Fiatarone, prof. Evanse, Dr.Boothe a dalších špičkových vědců na celém světě obecně přijímané a uznávané.

Mají společný jmenovatel: nic na světě není zadarmo, pokud nevytvoříme v lidském těle potřebu, můžeme do něj sypat tuny vitaminů a minerálů, nejen mu neprospějeme, jen je více poškodíme. Možná by si práce těchto skutečných velikánů (viz literatura) naší doby měli přečíst i lidé, kteří dělají reklamu na Geriavit … A možná i ředitel televize, aby podobné reklamy nevysílal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Použitá literatura:
1. Fiatarone-Singh, MA, Bernstein, MA, Ryan, ND, O'Neill, EF, Clements, KM, Evans, WJ. (2000): The Effect of Oral Nutritional Supplements on Habitual Dietary Quality and Quantity in Frail Elders. In.: Journ. of Nutr. Health & Aging; 1: 5-12.
2. BOOTH, FW, GORDON, SE, CARLSON, ChJ, HAMILTON, MT. (2000): Waging war on modern chronic deseases: primary prevention through exercise biology. J.Appl. Physiol. 88:774-787.
3. Booth, FW, Chakravarthy, MV, Gordon, SE, Spangenburg, EE. (2002): Waging war on physical inactivity: using modern molecular ammunition against an ancient enemy. J Appl Physiol 93: 3–30, 2002.
4. Booth, FW, Chakravarthy, MV. (2002): Cost and Consequences of Sedentary Living: New Battleground for an Old Enemy. In.: President’s Council on Physical Fitness and Sports – Research Digest, Series 3, No. 16, March.
5. EVANS, W. ROSENBERG, I.H. (1991): Biomarkers. New York, Simon and Schuster.
6. Pollock, M.L. et al.: Resistance Exercise in Individuals With and Without Cardiovascular Disease. Benefits, Rationale, Safety, and Prescription. An Advisory From the Committee on Exercise, Rehabilitation, and Prevention, Council on Clinical Cardiology, American Heart Association. Position paper endorsed by the American College of Sports Medicine. In.: Circulation. 2000; 101:828-833.
7. SHEPHARD, R.J.: Aging, physical activity, and health. Champaign, Human Kinetics, 1997.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2013 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat


Aktivní senioři se dožívají vyššího věku

Jak stárneme, ubývá nám sil a energie. Vidíme to my i lidé kolem nás. Normální lidé mají k dětem a starým lidem přirozeně zvýšený „ochranářský vztah“. Snaží se jim život ulehčit, pomoci jim. Nejednou tak jsou...
více...
Aktivní senioři se dožívají vyššího věku

Víte co je v té lahvičce?

Dlouhodobě zastávám názor, že z pohledu celoživotního udržování tělesného i duševního zdraví, zdatnosti a vysoké výkonnosti hraje v dnešní době nejvýznamnější roli úroveň pohybové aktivity. Umět si organizovat...
více...
Víte co je v té lahvičce?

Krizová orientace

Lidé v minulosti žili pomaleji než my dnes. Žili také více v souladu s přírodou. Vstávali za ranního kuropění a večer uléhali se slepicemi. Pracovali pomalu, ale neustále. Nebyla elektrická energie, a tak jak se setmělo,...
více...
Krizová orientace