Kdo a co ovlivňuje naše zdraví?

Každý soudný člověk připouští, že zdraví představuje v jeho životě jednu z největších hodnot. Zdraví máme jen jedno. Proto téměř každý pro své zdraví alespoň občas něco dělá. Co nás v tomto směru nejvíce a nejčastěji ovlivňuje? Na základě čeho se rozhodujeme pro :

  1. činnosti, které zdraví prokazatelně poškozují - nedostatek pohybu, nadváha, obezita, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, vyhýbání se preventivním prohlídkám, nadměrné působení stresorů atd.
  2. činnosti, které zdraví podporují - vhodný pohybový režim, zdravá strava, regulace tělesné hmotnosti, regulace stresu atd.

Praxe ukazuje, že na podpoře zdraví blízkých se nedá příliš vydělat. Největší příjmy kynou z využívání našich slabostí, tj. závislosti, lenosti a pohodlnosti. Podléháme nejčastěji svým slabostem, na jejich ukojení jsme ochotni vydat značné sumy nebo obětovat velké hodnoty. Tlustý člověk si koupí další čokoládu, opilec si dá další pivo, lenoch raději postává půl hodiny na autobusové zastávce než by šel deset minut domů pěšky. Zhruba víme, co máme a nemáme dělat, ale neřídíme se tím. Možná proto, že většina informací o ovlivňování zdraví je rozporuplných a nejednoznačných.

Zdravá společnost je společností prosperující. Daří se jí lépe než společnosti lidí nemocných. Stejně jako rodina, jejíž všichni členové jsou vzdělaní, zdraví a pracovití má vyšší příjem než rodina s nízkou úrovní vzdělanosti, vysokou nemocností, jejíž členové jsou líní případně závislí na nikotinu, alkoholu nebo drogách. V každé rodině je nutné od narození ovlivňovat nového člena správným směrem. Vést jej k zodpovědnosti za svoji budoucnost. Jak výstižně glosovali již naši předkové: “Jak si v mládí usteleš, tak si ve stáří lehneš”. Musíme mluvit více o “lidských povinnostech” než o “lidských právech”. Zastánci “lidských práv” v pojetí Václava Havla přivedli společnost na okraj propasti. Každý lenoch, opilec, drogově závislý a psychopat se halasně dovolává svého práva bezohledně “vyžírat” pracovité, zodpovědné a soudné.

Každý okamžik života přijímáme rozhodnutí, která v následujících vteřinách, minutách, hodinách, dnech, měsících a letech ovlivňují naše zdraví a obecně náš život. Kdo nebo co nejvíce ovlivňuje naše rozhodování? Dostáváme ze svého prostředí vždy vhodnou strukturu informací, na jejímž základě můžeme učinit jednoznačná prospěšná rozhodnutí? Nebo jsme záměrně zkreslenými informacemi manipulování do jednání a chování, které nám z dlouhodobého hlediska škodí, ale manipulátorům přináší nemalé zisky? Komu s ochotou nasloucháme a věříme?

Nejvyšší status z hlediska rozhodování o zdraví mají lékaři. Teoreticky jsou lékaři vzdělaní lidé, kteří mají, na základě Hippokratovy přísahy, “pomáhat a neškodit”. Jsou ale názory lékařů vždy poctivé, správné a hlavně inovované? Setkávám se s lékaři, kteří tvrdí, že posilování je nevhodná pohybová aktivita pro děti, seniory, ženy a snad pro každého. Přitom na 100% vím, že toto tvrzení je neopodstatněné, zastaralé a nesmyslné. Setkávám se s lékaři, kteří se na pacienty ani pořádně nepodívají, nevyslechnou co jim říkají a již předepisují léky. Takoví lékaři spíše škodí než prospívají. Pokud se budeme řídit jejich doporučeními, dopadneme špatně.

V minulých desetiletích se v některých průmyslově rozvinutých zemích hovořilo o “mafiích” lékařů. Lékaři se domluví a vzájemně si posílají pacienty. Výsledkem jsou stovky zbytečných vyšetření, nesmyslných zákroků a dokonce operací. Jde o hyenismus a ne o zodpovědnou práci odborníků v oblasti lidského zdraví. Nedávno v naší zemi vzniklo podezření, že lékaři v jisté porodnici prováděli císařský řez zdravým těhotným ženám, které mohly absolvovat bezpečně normální porod. Důvodem tohoto kroku byl fakt, že za normální porod si mohli lékaři účtovat pár tisíc, zatímco za císařský řez desítky tisíc. Tento nelidský, zrůdný přístup k lékařské praxi je téměř neuvěřitelný a silně poškozuje důvěru veřejnosti k lékařům.

Stejně negativně na mne působí i vystoupení lékařů v různých reklamách na léky. Je známou skutečností, že agenti jednotlivých farmaceutických společností objíždí lékaře a nabízejí jim za předepisování léků jejich firmy drahé dovolené v atraktivních letoviscích, například na Kanárských ostrovech. Pokud navštěvujete takového úplatného lékaře, polykáte prášky, za které si pan doktor užije pěknou dovolenou a nikoli prášky, které zlepší vaše zdraví.

Chování některých lékařů je potvrzením názoru, že lékaři nemají zájem na tom, aby lidé byli zdraví. Pokud by totiž všichni lidé byli zdraví, lékaři by neměli co na práci a museli by se živit jiným způsobem. Toto tvrzení je jistě “přitažené za vlasy”. Osobně znám desítky kvalitních, zodpovědných a čestných lékařů. Přesto v poslední době lékařům příliš nevěřím a jejich názory se snažím ověřit z jiných zdrojů. Lékaři  pro mne dnes prostě nejsou spolehlivým zdrojem zdraví prospěšných informací.

Nejagresivnější v otázkách, týkajících se našeho zdraví, jsou v posledních letech farmaceutické společnosti. Každý den nás z televizní obrazovky oblažují štíhlí lidé tvrzením, že za svůj vzhled vděčí tomu, že polykají ten či onen přípravek té či oné firmy. Žasnu vždy nad drzostí a sprostotou výrobců těchto reklam. Podle spolehlivých údajů z USA představují vedlejší negativní účinky léků (tedy koncentrovaných chemikálií) šestou nejčastější příčinu smrti. Doporučovat zbytečnou, neopodstatněnou konzumaci silných chemikálií je hyenismus prvního stupně.

Ještě agresivnější je v reklamě plátek “Zdravý život”, který nacházím čas od času ve své dopisní schránce. Po jeho přečtení musíte dojít k závěru, že pokud si do hlavy denně nenasypete nejméně dvacet prášků dané firmy, zhroutíte se do minuty k zemi ve smrtelné křeči. Naše vláda se namísto nápravy tohoto děsivého, zdraví lidí ohrožujícího stavu, věnuje hádkám o tom, do sestaví vládu.  Kdybychom měli slušné politiky, nemohly by podobné hyeny beztrestně řádit na našem území a neničily by bezohledně zdraví lidí, negramotných v otázkách ovlivňování zdraví.

Další významnou skupinou, ovlivňující naše rozhodování v otázkách zdraví, jsou výrobci doplňků výživy. Cvičím víceméně pravidelně téměř 40 let a většinu tohoto času jsem doplňky používal minimálně. Nejsem ale naprostým odpůrcem některých produktů. Řada mých známých a přátel se živí jejich výrobou nebo prodejem. Znám je, vím, že jsou to seriozní, vzdělaní, poctiví podnikatelé. Věřím, že jejich produkty jsou bezpečné, případně prospěšné. Že mohou mít svůj pozitivní vliv na výkonnost a zdraví konzumentů. Jen se snažím vždy zdůrazňovat v daném slovním spojení ono první slovo: “doplňky”.

Doplňovat znamená přidávat rozvážně tam, kde již něco je. Mnozí lidé se snaží konzumací doplňků kompenzovat svůj nevhodný přístup ke stravě. Reklamní slogany mnohých výrobců doplňků výživy se v mnoha ohledech podobají tvrzením výrobců léků. S jistou nadsázkou se dají reklamy shrnout do věty:”Nemusíte cvičit, nemusíte se zdravě stravovat, můžete kouřit, opíjet se, ponocovat - když budete polykat náš výrobek, budete zdraví a výkonní”.

Než se rozhodneme v jakékoli otázce, týkající se zdraví, máme si opatřit co nejvíce spolehlivých informací. Jak jsem napsal v úvodu, na šíření spolehlivých informací se nedá příliš vydělat. Nejvíce se dá vydělat na naivitě, lenosti a hlouposti v otázkách zdraví negramotných občanů. Proto spolehlivých, zdraví podporujících informací není mnoho. Zato je všude záplava neseriozních a zavádějících článků, sázejících na naši nevědomost, lenost, slabost nebo hloupost.

Pokud najdete zdroj solidních informací, držte se jej. Protože “je to váš život”. A zdraví máte jen jedno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. BARR SI, McKAY HA. (1998): Nutrition, exercise and bone status in youth. Int. J. Sport Nutr. 8(2):124-142.
  2. FOGLE, C, ANDERSON, J, WILKEN, K. (2008): Food vs. Pills. In.: CSU.
  3. WHO/FAO (2003): Diet, nutrition,  and the prevention of chronic diseases. Geneva, World Health Organization.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2010 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Vitamíny nemusí prospívat. Mohou škodit!

Naše stravovací návyky se v posledních desetiletích výrazně změnily. Ještě na začátky dvacátého století konzumovalo zhruba 80% populace potraviny, které si sami vypěstovali. 99% stravy pocházelo z oblastí, vzdálených…

Více informací

Hubnutí a ztráta svalů

Nadváha a obezita se v posledních několika desetiletích šíří po celém světě doslova závratnou rychlostí. Dnes do kategorie “s nadváhou” (BMI 25,0-29,9 kg/m2) nebo “obézní“ (BMI nad 30,0 kg/m2) spadá již více jak 6…

Více informací

Vřelá nebo ledová voda?

Vřelá nebo ledová voda? Když lidé žijí v nuzných podmínkách, soustředí veškerou svoji pozornost na zajištění základních podmínek pro přežití. Jedinci i celá společenství. Drží při sobě, jsou skromní, snaží se…

Více informací