Rakovina prsu a prostředí

Zdraví je skutečně největší životní hodnotou každého soudného člověka. Jakékoli onemocnění podstatně snižuje kvalitu života. Ohrožuje nejen konkrétního jedince, ale i jeho rodinu a celou společnost. Lidstvo dosáhlo v posledních staletích v boji s nemocemi velkých pokroků. Téměř zlikvidovalo většinu infekčních chorob a dalších poruch zdraví, které devastovaly předchozí generace. Jenže se změnou životního stylu, ke kterému došlo v minulém století, se zvýšil výskyt jiných nemocí. Ty jsou označovány jako “chronické neinfekční”. Nevznikají tím, že na nás někdo zakašlal nebo kýchl, případně z toho, že jsme před několika hodinami snědli závadnou potravinu. Nevedou během hodin či dní k prudkému zhoršení stavu zdraví až k vážnému ohrožení života. Tyto nemoci se vyvíjí nenápadně a pozvolna několik let až desítky let. Zásadně přitom nezhoršují kvalitu našeho života. Jak se ale jednou projeví, je zle. Nedají se vyléčit. Dají se jen více či méně úspěšně kontrolovat. Vedou ale k pomalému a nemilosrdnému zhoršování. Snižují až na absolutní minimum kvalitu života.

Nejčastěji se v souvislosti s “chronickými chorobami” hovoří o nemocích srdce, diabetu, hypertenzi a nádorových ochořeních. Jednou z nejobávanějších forem nádorových nemocí je rakovina prsu. V roce 2011 bylo diagnostikováno toto onemocnění jen ve Spojených státech u více jak 230.000 osob, z toho 230,480 nových případů u žen, dalších 2,140 nových případů u mužů (ACS, 2011). Vědci a lékaři přitom stále nedokáží odhalit příčiny vzniku nádorových onemocnění. Podílí se na nich více faktorů. Za nejvýznamnější se považují vlivy genetické a vlivy prostředí. V obou těchto směrech se vědci snaží najít stopy, které by je vedly k objevu účinného způsobu prevence a účinnější léčby. Přes značnou snahu toho zatím ale objevili velmi málo. Výskyt nádorových onemocnění se neustále zvyšuje. A navíc postihuje stále mladší ročníky.

Zvláště intenzivně se snaží vědci ve spolupráci s lékaři studovat rakovinu prsu. Najít způsoby, kterými by se ženy mohly před touto obávanou chorobou samy bránit. V posledním desetiletí byly objeveny účinnější a šetrnější způsoby léčby. Ale v otázkách prevence se příliš nepostoupilo. Proto se významná organizace IOM - Institute of Medicine of the National Academies - rozhodla sestavit rozsáhlý tým vědců a lékařů a dopodrobna zmapovat současné znalosti. Následně pak navrhnout nové směry v oblasti vědy a výzkumu. A hledat doporučení, která by žena mohla v praxi realizovat ve snaze snížit na minimus svoje riziko vzniku této nemoci. Výsledky bádání těchto vědců byly v těchto dnech publikovány (9. prosince 2011).

Pokud dnes ženy hledají rady, jak snížit riziko vzniku a rozvoje rakoviny prsu, nachází nejednotné a nekompatibilní informace. Nedá se najít jednoznačná odpověď na otázku, zda mají podstupovat vyšetření prsu (mammogram), zda je vhodné pít vodu z plastických lahví, zda je riskantní používat mobilní telefony, jestli je pro ně bezpečné dát si denně skleničku červeného vína (jak doporučují lékaři pro prevenci onemocnění srdce) atd. Rozsáhlá práce, která přináší na výše položené otázky nejnovější reprezentativní odpovědi, by měla přispět k snížení výskytu tohoto závažného onemocnění.

Při analýze dostupných informací o rakovině prsu se ukázalo, že vnější prostředí a jeho vlivy hrají v genezi onemocnění velkou roli. Zpráva proto nabádá ženy k tomu, aby samy svých chováním riziko onemocnění snižovaly. Doporučuje omezovat na minimum jakékoli ozařování, včetně ozařování při lékařských procedurách, nedoporučuje používat hormonální doplňkovou léčbu při perimenopausálních obtížích, zásadně zakazuje kouření, doporučuje omezit konzumaci jakýchkoli alkoholických nápojů. Za významné označuje zvýšit v jakémkoli věku množství pravidelné pohybové aktivity resp. cvičení, a minimalizovat v kterémkoli věku vzestup tělesné hmotnosti. To jsou oblasti, které neustále probíráme na stránkách fitnet a které jsme podrobně na 361 stranách textu A4 zpracovali v rozšiřujícím kurzu “Kontrola hmotnosti”.

V úvodním odstavci jsem napsal, že se změnou životního stylu, ke kterému došlo v minulém století, se zvýšil výskyt jiných nemocí, než jaké byly příčinou úmrtí našich předků. Tyto nemoci do značné míry pramení z nedostatku pohybu a nevhodného složení stravy. Jejich vznik a rozvoj podporuje ztráta množství aktivní tělesné hmoty (svalů) a nadměrné nakupení tuku v těle. Přitom tyto faktory má každý z nás ve vlastních rukou. Je jen na našem rozhodnutí, zda riziko vzniku chronických neinfekčních onemocnění svým vlastním chováním a jednáním zvýšíme nebo snížíme.

Komentovaná publikace, zpracovaná vědci pod záštitou IOM, má celkem 371 stran a její závěry by se měly co nejrychleji dostat do obecného povědomí. Seznámit se s nimi musí na prvním místě čeští vědci, lékaři a profesionálové v oblasti fitness.


LITERATURA:

  1. CALMES, J. (2011): How To Reduce Breast Cancer Risk. Controlling some environmental factors can reduce breast cancer risk. In.: npr news, December 9
  2. INSTITUTE OF MEDICINE (2012): Breast Cancer and the Environment: A Life Course Approach. Consensus Report. Washington DC, THE NATIONAL ACADEMIES PRESS. (371 stran).

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2012 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Zdravá strava a více pohybu mohou snížit výskyt rakovin o jednu třetinu

Zhruba jedna třetina případů onemocnění rakovinou je zapřičiněna kouřením. Přesto počty kuřáků ve většině zemí světa klesají velmi pozvolna nebo dlouhodobě stagnují. V mnoha zemích dokonce počet kuřáků roste,…

Více informací

Nechcete být obézní? Umývejte si pečlivě ruce!

Obézních přibývá navzdory snahám lékařů a politiků zvyšování tukových zásob u občanů zpomalit nebo zastavit. Do boje s nadbytečnými vrstvami tuku v těle Američanů se zapojil i president George Bush. Nejnovější…

Více informací

Míváte špatnou náladu? Cvičte!

Někdy se prostě nedaří. Den blbec nás provází od jednoho problému ke druhému a zdá se, že není na co se těšit. Rozchody, hádky, spory na pracovišti, potiže na úřadech - komplikace neberou konce. Pokud takový stav řešíme…

Více informací