Zdravá strava a více pohybu mohou snížit výskyt rakovin o jednu třetinu

Zhruba jedna třetina případů onemocnění rakovinou je zapřičiněna kouřením. Přesto počty kuřáků ve většině zemí světa klesají velmi pozvolna nebo dlouhodobě stagnují. V mnoha zemích dokonce počet kuřáků roste, zvláště mezi adolescenty a ženami. Ale i lidé, kteří nekouří, se často chovají tak, že pravděpodobnost vzniku této závažné nemoci u sebe a svých blízkých podporují. Tvrdí to nejnovější zpráva významných organizací “World Cancer Research Fund” a “American Institute for Cancer Research (AICR)”, vydaná v těchto dnech (26. února 2009) ve Washingtonu.

Podle výsledků nejnovějších výzkumů je možné snížit výskyt onemocnění rakovinou o jednu třetinu velmi prostým způsobem: zdravou stravou, dostatečnou pohybovou aktivitou a udržením optimální hmotnosti po celý život. Toto zjištění bylo již v základních rysech publikováno v roce 2007 ve zprávě “Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective”, o které jsme na stránkách fitnet informovali. Zpráva se soustředila na předání informací lidem, kteří chtějí žít zdravě a snížit riziko vzniku rakoviny u sebe a svych blízkých. Bohužel si tuto zprávu přečetlo jen málo lidí, protože je příliš rozsáhlá (má v pdf formátu 537 stran textu) a některé její pasáže jsou pro laiky nesnadno pochopitelné.

Navíc naráží lidé se zájmem o udržení zdraví na klasický problém dneška - na obesogenitu prostředí. I když chceme zdravě jíst a dostatečně se pohybovat, naše okolí nám to neusnadňuje, spíše znemožňuje. Proto se nejnovější iniciativa AICR soustředí na definici podmínek, které umožní společnosti jako celku snížit riziko vzniku nejobávanější choroby dneška. Zpráva jasně definuje, že zhruba jedna třetina rakovin vzniká vinou nezdravé stravy, nadváhy a obezity a nedostatku pohybu. Tento fakt dosud nebyl tak jednoznačně definován. Ze zprávy jasně vyplývá, že se zhruba dva ze tří nemocných s rakovinou na vzniku své choroby aktivně podíleli. To, zda nemocí onemocníme nebo ne, závisí tedy zhruba ze dvou třetin na způsobu života, který si dobrovolně volíme.

Aby se mohla většina populace správně rozhodovat v uvedených okruzích otázek, musí se změnit jejich prostředí. Jinak je snaha žít zdravě pro větší část populace doslova bojem s větrnými mlýny. Proto musí dojít k zásadním změnám na úrovni státu, krajů, okresů, škol a pracovišť. Jakmile dojde na těchto místech k podstatným změnám, bude snaha jednotlivců o dodržování zdravého životního stylu realizovatelná. Zpráva mimo jiné navrhuje:

  • Vlády jednotlivých zemí musí budovat chodníky a cyklistické stezky a tím povzbudit občany k aktivnímu pohybu v rámci běžného dne.
  • Průmyslové podniky mají vyrábět a nabízet za přijatelné ceny zboží a služby, povzbuzující občany, zvláště mladé, k aktivnímu pohybu.
  • Zdraví zákazníků se musí stát prvořadou prioritou pro všechny subjekty, vyrábějící nebo zajišťující pro občany potraviny.
  • Školy musí povzbuzovat žáky k dostatečné pohybové aktivitě a zajišťovat pro své žáky zdravé potraviny a nápoje.
  • Školy, podniky a instituce nesmí nabízet ve svých prostorách automaty s nezdravými potravinami a nápoji.
  • Odborníci v oblasti zdraví a zdatnosti musí občanům předávat účinně informace o zdravém způsobu stravování, optimalizaci pohybového režimu a o významu jednotlivých doporučených kroků pro prevenci vzniku rakovin
  • Lidé se musí nezávisle orientovat v problematice výběru zdravé stravy a kupovat potraviny, které snižují riziko vzniku nádorových nemocí

Pokud se podaří naplnit představy odborníků, kteří zpracovali komentovanou zprávu, může se globální výskyt rakoviny snížít o miliony případů každý rok. Protože v posledních desetíletích jsme byli svědky bezprecedentního vzestupu výskytu obezity, existuje reálné nebezpečí, že v následujících desetiletích se dramatický zvýší výskyt nádorových onemocnění. To přinese nejen nesmírné utrpení postiženým, ale současně dojde ke zhroucení současných systémů zdravotního pojištění. Náklady na léčbu nemocných se vyšplhají do takové výšky, že nebude možné poskytnout všem pacientům adekvátní léčbu. Proto je v zájmu každého jednotlivce, aby sám v prevenci vzniku rakovin podnikl aktivní kroky. Zpráva končí optimistickým sdělením, že “je toho mnoho, co může každý z nás udělat v prevenci onemocnění rakovinou”.

Co tedy můžeme prakticky udělat? Především komentovaná zpráva jasně prohlašuje, že nadváha a obezita jsou cestou k rakovinám. Kontrola hmotnosti se přitom vymkla dvěma třetinám populace z ruky. Obézních příbývá, zvláště mezi mladými. To bude mít na zdraví populace a tím i na výdaje do zdravotnictví za pár let devastující dopad. Podle odhadů odborníků vydá jakýkoli systém zdravotnického pojištění na léčbu obézních za život odhadem o jeden milion korun více naž na léčbu osob s normální hmotností. Přepočítejte si tento údaj na podmínky v České republice. Patříme k nejtlustším národům světa. Na rozdíl od ostatních zemí máme stále ještě o něco hlouběji do kapsy než vyspělé západní země. Zvýšené výdaje, způsobené neschopností občanů kontrolovat svoji hmotnost, mohou vést ke zhroucení současného, již tak špatně fungujícího systému zdravotní péče v naší zemi.

Jediným skutečně funkčním postupem kontroly hmotnosti je udržet si vysokou hodnotu bazálního výdeje energie. V praxi to znamená zabránit ztrátám aktivní tělesné hmoty, které jsou v současných podmínkách života téměř nevyhnutelné. Kdo chce v dněšním světě zastavit nebo alespoň zpomalit ztráty svalové tkáně, musí pravidelně navštěvovat fitcentrum a posilovat. Cvičit se zátěžemi, které v těle navodí anabolické prostředí, udrží vysokou hodnotu výdeje energie a tím zajistí dlouhodobou kontrolu hmotnosti. Musíme se konečně zbavit nesmyslné koncepce zajištění energetické rovnováhy omezováním příjmu potravy. Diety jsou přechodem od tloustnutí k tloustnutí.

Cvičení, a zvláště cvičení účinné v prevenci vzniku závažných nemocí, se stává nezbytnou součástí životního stylu člověka moderní doby. Většina populace ale cvičit neumí. Takoví lidé udělají nejlépe, když si zaplatí služby kvalitního osobního trenéra.


LITERATURA:

  1. SMITH, M. (2009): Healthy Food, Exercise, Keys to Cancer Prevention. In.: MedPage Today, February 26th.
  2. World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research (2009): Policy and Action for Cancer Prevention. Food, Nutrition, and Physical Activity: a Global Perspective. Washington DC.
  3. World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research (2007): Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington DC.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat


Můžeme hovořit o “epidemii obezity”?

Jistě jste již slyšeli větu “Za vším hledej ženu nebo peníze”. Někdy se nám zdá chování lidí kolem nás divné a nepochopitelné. V takovém případě je dobré se řídit výše uvedeným pokynem. Pokud motivem k divnému...
více...
Můžeme hovořit o “epidemii obezity”?

Nejčastější chyby při uvažování o cvičení

Informací o pozitivním vlivu tělesných cvičení na zdatnost, výkonnost a zdraví člověka každým dnem přibývá. Přesto se počet pravidelně cvičících výrazně nezvyšuje. Naopak téměř lavinovitě přibývá lidí...
více...
Nejčastější chyby při uvažování o cvičení

Děti, strava, pohyb a kosti

Jsme civilizací konzumentů. Většina z nás je odtržena od procesu přímého získávání zdrojů výživy. Neoráme, nesejeme, nesklízíme. Potraviny nakupujeme v supermarketech, a většinou si je automobilem dovezeme až do bytu....
více...
Děti, strava, pohyb a kosti