Mají anabolické steroidy negativní dopad na zdraví?

Otázka:

Na Vaší stránce máte hodně článků proti anabolikům. Myslím si, že to s nimi zase tak zlé nebude, hlavně si myslím, že nezkracují délku života. Znám dost kluků, kteří "sypou" a nemají žádné problémy. Myslím, že když se ví, jak je brát, tak je riziko minimální. Možná byste namísto planého strašení měli přinášet ověřené postupy používání anabolik.

Odpověď:

Je obecně známo, že aplikace supra-fysiologických dávek anabolických steroidů má závažné vedlejší negativní účinky na zdraví a tím logicky i na délku života. Přesto se můžeme v různých českých kulturistických časopisech setkat s články, které aplikaci anabolik nejen otevřeně a jednoznačně neodsuzují a neodmítají, ale skrytě ji schvalují a tím v podstatě podporují. Proto se vašemu nesprávnému názoru na problematiku zneužívání léků při cvičení příliš nedivím. Pokud se do rukou mladých, naprosto zdravých, nezkušených návštěvníků fitcenter dostanou časopisy, prezentující maximální svalový rozvoj, a souběžně s těmito motivujícími vizemi časopis přináší i informace o tom, že aplikace anabolik k takovému svalovému rozvoji přispívá, je zde vysoká pravděpodobnost, že mladý člověk po lécích sáhne.

Sportovec, zvažující aplikaci anabolických steroidů, se z článků v časopisech okrajově dozví i to, že uvedené potentní léky mají řadu výrazných negativních vedlejších účinků. Bohužel informace o rizicích, spojených a užíváním anabolik, jsou obvykle vágní, vyplývá z nich, že steroidy neohrožují mladého člověka bezprostředně, a tak je snadné varování podcenit a neřídit se jím při konkrétním rozhodování. A tak tu máme ve světě fitcenter, posiloven, činkáren a obecně ve světě sportu spoustu protikladných informací. Na jedné straně sebevědomí, svalově rozvinutí jedinci, prohlašující suverénně, že obava z anabolik je zbytečná, na druhé straně varování lékařů, opírající se o hluboké znalosti funkce lidského těla. Kde je pravda?

Ve snaze posoudit hladinu rizika, kterou reálně představuje aplikace anabolických steroidů, provedli finští vědci studii vlivu medicínsky neopodstatněné spotřeby anabolik na délku života. Vyhledali lékařské záznamy 62 silových trojbojářů (powerlifterů), kteří se umístnili na prvním až pátém místě v hmotnostních kategoriích 82,5 kg až 125,0 kg při mistrovstvích Finska v letech 1977-1982. Dále shromáždili náhodný vzorek běžné populace stejného věku. Vědci vycházeli z předpokladu, že pravděpodobnost aplikace anabolik u silových trojbojářů vyšší sportovní výkonnosti byla, v porovnání s kontrolami, velmi vysoká. Uvedené vzorky byly sledovány následujících 12 let. Za tu dobu zemřelo 12,9% ze vzorku silových trojbojařů a 3,1% osob z kontrolní skupiny. Do roku 1993 tak zemřelo osm ze vzorku 62 bývalých sportovců a 34 osob z kontrolní skupiny 1094 běžných občanů. Výpočty jednoznačně prokázaly, že riziko úmrtí mezi silovými trojbojáři bylo v porovnání s lidmi, kteří anabolika nikdy nepoužili, vyšší 4,6krát (95% CI 2.04-10.45; p = 0.0002). Mezi hlavní příčiny smrti u powerlifterů se řadily: sebevraždy (3), akutní infarkt myokardu (3), selhání jater (1) a non-Hodgkinův lymfom (1).

Uvedené prokazatelné výsledky výzkumu můžeme doplnit dalšími příklady. Během návštěvy v Anglii na jaře 2001 jsme byli ve městě Basildon představeni i místnímu "super-kulturistovi". Současně nás hostitelé upozornili, že muž prokazatelně bere anabolické steroidy. Formálně se živil prodejem doplňků výživy, přitom zřejmě prodával i anabolika. Koncem roku 2001 nám pak naši britští přátelé oznámili, že tento mladý muž náhle zemřel na selhání srdce při letu z USA zpět do Anglie. Jeho smrt nás doslova ohromila. Pro nás to nebyl nějaký náhodný případ, my jsme toho člověka viděli, hovořili jsme s ním, pár dní jsem s ním i cvičili.

Každý fanda kulturistiky byl v polovině roku 2001 ohromen zprávou o náhlé smrti bratří Mentzerů (informaci jsme necelých 14 dní po úmrtí obou bratří uvedli i na naší stránce fitnet). Prohledali jsme starší americké verze časopisu Muscle and Fitness a našli mimo jiné i článek, v němž Ray Mentzer popisuje způsob, jakým aplikuje anabolické steroidy. Když Ray Mentzer umíral, měl pouhých 47 let a navíc již několik let byl v důsledku selhání funkce ledvin odkázán na dialýzu. Mike před smrtí prodělal několik infarktů, takže kvalita jeho života byla již několik let podstatně snížena.

Bylo paradoxní vidět v časopisech oba bratry (viz fotografie) v době jejich vrcholné slávy a maximálního rozvoje a uvědomit si, že tyto vzory mužnosti, síly a zdraví osmdesátých let zemřely předčasně. Jen pro porovnání: průměrný věk mužů v USA je dnes na hranici 80 let. Anabolika zkrátila život uvedeným sportovcům minimálně o celou jednu třetinu, ne-li o polovinu! Možná může někomu ve dvaceti letech připadat padesátiletý člověk jako stařec. Garantuji, že až vám bude padesát, budete vše vidět jinak.

Výše uvedené výsledky vědeckého zkoumání z Finska jen rozšiřují záplavu jednoznačných důkazů o příčinném vztahu mezi lékařsky neopodstatněnou aplikací anabolických steroidů a předčasnou smrtí. Jenže tyto informace kulturistické časopisy svým mladým a nezkušeným čtenářům nesdělují, alespoň ne jasně a jednoznačně. Protože na seriozních informacích se nedá vydělat. Je smutné, že se kulturistické časopisy dostaly do rukou nezodpovědných jedinců, kteří v bezohledné honbě za ziskem neváhají obětovat životy mladých, nadměrně nadšených adeptů "mužné" postavy. Pokud v nejbližší době nezasáhnou zodpovědné orgány, můžeme se dočkat za dvacet až třicet let "epidemie anabolických úmrtí".

Nikoho na naší stránce nestrašíme. Jen namísto naslouchání toho, co "jedna paní povídala" se řídíme údaji, které přísně vědeckými postupy získaly týmy světově významných odborníků. Na našich stránkách nikdy nenajdete "ověřené postupy používání anabolik".

Máme úctu k lidskému životu. Víme, že pravidelné cvičení život prodlužuje a nesmyslná konzumace silných léků jej zkracuje.

LITERATURA:

  1. PARSSINEN M, KUJALA U, VARTIAINEN E, et al. (2000): Increased Premature Mortality of Competitive Powerlifters Suspected to Have Used Anabolic Agents. In.: Int J Sports Med. 2000;21(3):225-227.
  2. SULLIVAN ML, MARTINEZ CM, GENNIS P, GALLAGHER EJ. (1998): The Cardiac Toxicity of Anabolic Steroids. In.: Prog Cardiovasc Dis. 1998 Jul-Aug;41(1):1-15.
  3. SULLIVAN ML, MARTINEZ CM, GALLAGHER EJ. (1999): Atrial Fibrillation and Anabolic Steroids. In.: Emerg Med. 1999;17(5):851-7

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2010 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat


Může posilování poškozovat srdce?

Otázka: Mám takový dotaz: Můj přítel byl nedávno na preventivní prohlídce, která mimo jiné kontrolovala stav srdce (EKG). Jakmile obdržel výsledky, tak si ho zavolala paní doktorka a sdělila mu, že by neměl tolik cvičit,...
více...
Může posilování poškozovat srdce?

Role cvičení při snaze o snížení hmotnosti

Otázka: Jakou roli hraje cvičení při snaze o snížení tělesné hmotnosti? Odpověď: Pokud bych měl možnost vyjádřit se pouze jednou větou, zněla by: "Klíčovou, a u 99,9% obézních naprosto...
více...
Role cvičení při snaze o snížení hmotnosti

Nejsem spokojen s břišní partií !

Otázka: Dobrý den, měl jsem možnost přečíst si Vaše internetové stránky o posilování a měl bych takový dotaz: Už druhým rokem se zabývám posilováním a pravidelně navštěvuji posilovnu. Výsledky už jsou docela znát,...
více...
Nejsem spokojen s břišní partií !