travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Rakovina prsu a antiperspiranty

Jednou z nejrozšířenějších forem nádorových onemocnění je rakovina prsu. Postihuje především ženy, i když se nevyhýbá ani mužům. Při dotazníkových akcích vyjadřovaly ženy vždy největší strach právě z této nemoci, i když ohrožuje podstatně menší počet žen než nemoci srdce. Výskyt tohoto ochoření v posledních desetiletích soustavně narůstá souběžně s prodlužující se průměrnou délkou života žen. Vědci a lékaři definovali faktory zvyšující riziko onemocnění, probíhají desítky dlouhodobých výzkumů, jejichž cílem je najít postupy prevence vzniku nemoci a způsoby nejefektivnější léčby. Některé z výzkumu přináší výsledky, nad kterými je dobré se zamyslet a přehodnotit některé své návyky.

Ve večerních zprávách stanice CBS News 5.prosince 2005 se diskutovalo o jedné z možných příčin prudkého nárůstu výskytu rakoviny prsu v USA. Viníkem může být obecně známý a široce používaný přípravek - antiperspirant. V posledních desetiletích se rozšířil zvyk žen vyholovat si podpaží a aplikovat zde prostředky proti pocení. Podle některých lékařů vznikají při holení v podpaží drobné oděrky a tím dochází k narušení pokožky. Jedním z úkolů pokožky je bránit vstupu cizích látek do těla. Poškozená místa kůže nemohou tuto roli plnit a tak se stávají pro škodlivé látky dokořán otevřenou branou do organismu

Výrobci antiperspirantů vehementně popírají, že by jejich produkty mohly obsahovat škodliviny. Na přímou otázku redaktorky CBS však zástupce výrobců odpověděl vyhýbavě v tom smyslu, že se samozřejmě nedá jednoznačně říci, že žádná látka, obsažená v antiperspirantech, nemůže být pro organismus nevhodná. Výrobci antiperspirantů se při své obraně opírají o rozsáhlý výzkum, který v roce 2002 sledoval vztah mezi aplikací jejich produktů a rakovinou prsu. Bylo dlouhodobě sledováno 813 žen trpících rakovinou prsu a 793 zdravých kontrol. Výsledky neprokázaly žádný vztah mezi používáním antiperspirantů a rakovinou prsu. Jenže kromě této studie existuje i řada jiných s jinými výstupy.

Jedna studie vyšetřovala frekvenci holení chloupků pod paží spolu s následnou aplikaci antiperspirantů nebo deodorantů a výskytem rakoviny prsu. Sledováno bylo 437 žen, které se léčily na rakovinu prsu. Výsledky prokázaly jasný vztah mezi holením a používáním antiperspirantů  a výskytem rakoviny prsu. Čím častěji si ženy holily podpaží a čím častěji používaly antiperspiranty, tím dříve u nich nemoc propukla. Častější a dřívější výskyt rakoviny prsu byl navíc prokázán u žen, které s holením podpaží a aplikací antiperspirantů začaly před dosažením věku 16 let. Závěry studie sice nekladou příčinnou souvislost mezi oba jevy a upozorňují na případné další možnosti vzniku rakoviny prsu, přesto si zaslouží určitou pozornost a zamyšlení

V roce 2004 alergolog z Chicaga Dr. Kris McGrath realizoval retrospektivní studii, jejíž výsledky publikoval v časopise “The European Journal of Cancer Prevention”. Tomuto lékaři  onemocněla v roce 1988 jeho žena rakovinou prsu a v roce 1989 na tuto chorobu zemřela. Již tehdy si nešťastný lékař kladl otázku, zda ke vzniku choroby nepřispěl výrazný zvyk jeho ženy holit si chloupky pod pažemi a hojné používání antiperspirantů. Výsledky jeho výzkumu byly přesvědčivé. “Ženy, které prováděly své zvyky s holením podpaží nejagresivněji, onemocněly rakovinou prsu o 22 let dříve v porovnání se ženami, které tyto praktiky neprováděly”.

Zastánci teorie o příčinném vztahu mezi holením podpaží ve spojení s aplikací antiperspirantů a vznikem rakoviny prsu tvrdí, že při  holení vznikají drobná poškození, jimiž vstupují do těla látky obsažené v antiperspirantu, mimo jiné i tzv. parabeny. Ty mají podobné rysy jako hormon estrogen. Při jednom výzkumu z roku 2004 byly parabeny nalezeny u 18. ze 20. vzorků prsních tumorů. Související je i skutečnost, že rakovina prsu bývá zhruba u 42% případů lokalizována v horním laterálním kvadrantu, tedy v částí prsu, která je nejblíže podpažní jamce (viz ilustrace).

Když si v Googlu zadáte heslo “antiperspirant” a “breast cancer”, nabídne vám vyhledávač tisíce souvisejících stránek (v angličtině). V této změti najdete informace jednoznačně odmítající příčinný vztah mezi aplikací antiperspirantů a rakovinou prsu, stejně ale i informace tuto souvislost akceptující a prokazující. Rozsáhlou zprávu přinesla nyní i televizní stanice CBS News, kde o případu hovořil právě Dr. McGrath. Na otázku zda považuje uvedený vztah za hlavní příčinu vzniku rakoviny u žen odpověděl lékař záporně. Upozornil však na skutečnost, že většina chronických nemocí má multifaktoriální příčiny a je nutné v zájmu prevence vzniku konkrétní choroby eliminovat co nejvíce možných přispívajících příčin.

Domnívám se, že v době, kdy se vytvářel lidský genom, nebyly antiperspiranty ani neexistoval zvyk holit si podpaží. Lidé žili tisíce let v přírodním prostředí, v němž měl každý jev svůj význam a smysl. Logicky mohu dovodit, že pokud příroda koncipovala do podpaží chloupky, mají tam být a nemáme je svévolně odstraňovat. Z jakýchkoli důvodů. Současné lidské chování se od původního přirozeného chování stále více odklání. Nepohybujeme se, jíme denaturovanou stravu, vytváříme si umělé problémy. Tento způsob chování má své drsné důsledky. Podporuje vznik chronických neinfekčních onemocnění - nemocí srdce, rakovin, mozkových příhod, diabetu atd..

Aplikace antiperspirantů mi připadá zvláště nelogická. Lidské tělo má své geneticky naprogramované odpovědi na předjímané vlivy prostředí. Pokud dojde k přehřátí jádra těla, zvyšuje se výdej tepla pocením. Je to ochranný mechanismus, přispívající k udržení homeostasy (stálosti vnitřního prostředí). Pokud průběhu tohoto záměrného, smysluplného, život chránícího mechanismu svého těla kladu překážky, musím počítat s nepříznivými důsledky. I kultivace člověka musí mít nějaké meze. Je jistě příjemnější mít dobrý pocit, že ze mne není cítit pot. Pokud mám za tento přepych platit rakovinou prsu, zdá se mi cena příliš vysoká. A to i v případě, kdy tato spojitost není stoprocentně prokázána.

Jak jsem již napsal, spor o to, zda aplikace antiperspirantů v souvislosti s holením podpaží má nebo nemá příčinnou souvislost se vznikem rakoviny prsu (u žen i u mužů) ještě zdaleka není rozhodnutý. Pokud bych ale používal antiperspiranty nebo si dokonce holil podpaží (k oběma těmto aktivitám jsem nikdy neviděl rozumný důvod), pak bych se nad svým chováním vážně zamyslel . A uvažoval o změně.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Použitá literatura:

  1. Darbre PD. Underarm cosmetics and breast cancer. Journal of Applied Toxicology 2003; 23(2):89–95.
  2. Mirick DK, Davis S, Thomas DB. Antiperspirant use and the risk of breast cancer. Journal of the National Cancer Institute 2002; 94(20):1578–1580.
  3. McGrath KG. An earlier age of breast cancer diagnosis related to more frequent use of  antiperspirants/deodorants and underarm shaving. European Journal of Cancer Prevention 2003; 12(6):479–485.
  4. Darbre PD, Aljarrah A, Miller WR, et al. Concentrations of parabens in human breast tumours. Journal of Applied Toxicology 2004; 24:5–13.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 Dr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Rakovina prsu a prostředí

Zdraví je skutečně největší životní hodnotou každého soudného člověka. Jakékoli onemocnění podstatně snižuje kvalitu života. Ohrožuje nejen konkrétního jedince, ale i jeho rodinu a celou společnost. Lidstvo dosáhlo…

Více informací

Pravidelné cvičení a nízká hmotnost snižují u postmenopausálních žen riziko vzniku rakoviny prsu

Snad každá žena má obavu z onemocnění rakovinou prsu. Při výzkumech přiznalo strach z této obávané choroby přes 40% dotázaných žen jakéhokoli věku. Obavy z nemoci srdce ve stejném výzkumu připustila pouhá 4% dotazovaných.…

Více informací

Vitamíny nemusí prospívat. Mohou škodit!

Naše stravovací návyky se v posledních desetiletích výrazně změnily. Ještě na začátky dvacátého století konzumovalo zhruba 80% populace potraviny, které si sami vypěstovali. 99% stravy pocházelo z oblastí, vzdálených…

Více informací