travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Pozor na špatné rady

Rada může být dobrá nebo špatná. Většina lidí chce svojí radou pomoci. Nejednou je ale výsledek přesně opačný. Rada uškodí. Nezáleží přitom na přání toho, kdo radu dává, ale spíše na jeho znalostech, inteligenci, zkušenostech a soudnosti. V posledních letech se rozmohl nešvar, který může mít na veřejnost neblahý dojem. Radí snad každý. Jsou lidé, kteří si přečetli jednu knihu například o výživě, a obratem píší svoji vlastní knihu o téže tématice nebo začnou radit všem v okolí. Vydávají přitom převzaté poznatky za svoje vlastní a rozšafně nabádají čtenáře ke krokům, které jsou buď totálně neúčinné, nebo naopak mohou vážně poškodit zdraví. Podobně se v posledních letech rojí „odborníci“ v oblasti posilování a fitness.

Rychlokvašení experti se nejvíce profilují mezi novináři. Snad každý internetový deník má své „specialisty“ na stravu a cvičení. Ti předávají čtenářům rady typu „je lepší necvičit než cvičit“ případně „cvičení vám může poškodit zdraví“. Podkladem pro jejich závěry jsou obvykle naprosto ojedinělé a netypické případy náhodného poškození zdraví při nějaké formě paroxysmální zátěže. Namísto zodpovědné analýzy takového případu se rychlokvašení experti soustřední na nepodstatné nebo nesouvisející podrobnosti. Sledují jen senzaci, kterou jejich článek vyvolá. Rady v oblasti výživy a aplikace doplňků výživy ani raději nechci komentovat. Musel bych používat hrubé výrazy.

Internet je informační dálnice dnešního světa a informace na tomto zdroji vyhledává stále více lidí. Je nutné hlasitě upozornit na skutečnost, že velkou část na Internetu získaných informací nelze považovat za kvalitní. A mnohé jsou jednoznačně zavádějící až nebezpečné. Jsou prokazatelně neseriozní webové stránky, které se snaží lidem prodat kdeco. Ty se také dají při troše pozornosti rozpoznat. Většinu stránek však na web umísťují lidé v dobrém úmyslu. Jenže jejich poznatky jsou nekomplexní nebo jednostranné a tak mohou být ve svém důsledku nevhodné nebo nebezpečné.

K výše uvedeným úvahám mne přivedl článek, který jsem našel na graficky pěkně upravených stránkách, věnujících se otázkám zdraví žen. Nadpis správně upozorňuje stárnoucí osoby na to, že se mají věnovat především problematice svého zdraví a méně problematice tělesné hmotnosti. Vtipně hovoří o „období důsledků“. Současná generace šedesátiletých Američanů prožila mládí v šedesátých letech a jejich životní styl nebyl čítankový. Bylo to období trvalého ekonomického růstu, začínala éra „fast food“ přístupu ke stravování, v módě byla nadměrná konzumace alkoholu, kouření a začínalo se experimentovat s drogami. Žilo se „nonstop“ a bez obav z následků. Ty ale přicházejí na generaci „baby-boomers“ dnes. Nemoci srdce, obezita, diabetes představují jen část podceňovaných a popíraných zákonitých důsledků nezdravého stylu života v mládí a středním věku.

Největší dopad na zdraví baby-boomers (generace narozené v letech 1946-1964) má ale dramatický propad množství habituální pohybové aktivity. Je to první generace moderní společnosti na kterou plně dopadají důsledky nedostatečné stimulace svalové tkáně. Sarcopenia (ztráta svalové hmoty doprovázející procesy stárnutí) vede k negativním změnám kompozice těla, prudkému zvýšení množství zásobního tuku, poklesu hodnoty bazálního metabolismu a výraznému vzestupu rizika pádů. Proti sarcopenii neexistují a nikdy nebudou existovat žádné léky. Jedinou účinnou prevenci vzniku a rozvoje sarcopenie představuje posilování. Cvičení se zátěžemi, které přinutí svaly pracovat na úrovni 70-90 procent jejich stávající kapacity.

V článku, který mne zaujal, konstatuje autorka, že senioři jsou velmi ohroženi ztrátami svalové hmoty. „Zhruba od věku 40 let ztrácí průměrný dospělý občan přibližně půl kilogramu svalstva za rok“ (Woolman, 2008). Pokračuje poznámkou, že množství svalové hmoty je klíčový faktor, rozhodující o úrovni metabolismu. Až dosud jsou uváděná data a z nich vyvozované důsledky v pořádku. Nyní ale v textu přichází logický kotrmelec. „Vzhledem k ztrátě svalové hmoty má každý člověk ve věku nad 40 let snížit svůj příjem potravy o 50 kilokalorií za den a v následujících letech příjem energie dále snižovat. Pokud to neučiní, může za pouhý rok nabrat až 2,5 kg tuku“ (Woolman, 2008). A z tohoto absurdního závěru vyplývá další nesmyslné doporučení: „Protože ve vyšším věku musíme méně jíst, musíme konzumovat doplňky výživy a vitaminy, abychom dodali tělu dostatek těchto biologicky nezbytných látek“ (Woolman, 2008).

Nevidím jediný důvod k tomu, abych omezoval příjem energie o 50 kcal za den nebo jakkoli výrazně zasahoval do způsobu stavování. Navíc stále více vědců se shoduje v názoru, že syntetické vitaminy a další formy doplňků stravy našemu zdraví nejen nepomáhají, ale prokazatelně jej poškozují. Proč nemusím snižovat příjem energie? Proč nemusím konzumovat umělé „patáky“? Protože pravidelně posiluji. Moje silové schopnosti se během posledních 40 let nesnížily. Při odborném posouzení množství aktivní tělesné hmoty bylo zjištěno, že při mém věku a výšce se má pohybovat množství této tělesné složky v rozmezí 51-62 kg. Moje hodnota je 68 kg - tedy zhruba o šest kilogramů vyšší, než je považováno za vynikající.

Podle vzorců pro výpočet hodnoty bazálního metabolismu jsem ve svých 35 letech vydával denně na bazální úrovni výdeje energie 1800 kcal. Dne je moje hodnota bazálního metabolismu 2.100 kcal - tedy o 300 kcal vyšší. Nejen tedy nemusím snižovat příjem potravy, ale mohu jíst naprosto po chuti. Protože volím zdravou stravu, dostává moje tělo dostatek všech vitaminů a dalších biologicky nezbytných látek. Nemusím tedy nakupovat žádné patáky (za drahé peníze). Autorka článku jistě svá slova volila v dobré víře, že čtenářům zodpovědně poradí. Vyšel z toho ale paskvil. Paskvil, který negativně ovlivní rozhodování spousty stárnoucích osob. Namísto cesty do posilovny budou hledat způsoby omezování stravy. Tím nastupují cestu k trvalému poklesu zdatnosti, výkonnosti a kvality života.

Proto není dobré věřit všemu, co se na Internetu objeví. Naopak je vhodné si každou informaci ověřit a posoudit zdravým selským rozumem. Protože na informační dálnici současného světa je mnoho rad nesmyslných až hloupých. Jako například rada snižovat příjem energie jen kvůli faktu, že máme 40 let.

Posilování je v dnešní době naprosto nezbytnou pohybovou aktivitou. Umožňuje zastavit nebo dokonce zvrátit proces ztrát svalové hmoty, udržet všechny složky pohybového systému funkční, zabránit poklesu síly a bazálního výdeje energie, zabránit pádům, které představují pro seniory jedno z největších zdravotních rizik.

Neomezujte stravu. Cvičte!


LITERATURA:

  1. WOOLMAN, S. (2008): Boomers Focus On Health, Not Weight. Diet Changes Hard On Some Boomers. In.: KNBC Los Angeles.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Uplatnění kvalifikace

Na základě vydaného "Osvědčení o absolvování školení a získání kvalifikace Instruktor fitness" může frekventant kurzu požádat o vydání živnostenského listu pro oblasti poskytování…

Více informací

Doplňky, doplňky…

Na svých Internetových stránkách upozorňujeme čtenáře na jistá rizika, spojená s konzumací doplňků výživy. Nejsme žádnými chronickými odpůrci těchto přípravků. Máme dobré přátele, kteří doplňky výživy vyrábí…

Více informací

Jak je vaše studium organizováno?

ODPOVĚĎ: Při volbě formy studia vycházíme z vlastní dlouholeté pedagogické a trenérské praxe. Vedli jsme téměř dvě desetiletí veškerá školení a téměř všechny semináře trenérů a cvičitelů ve Svazu kulturistiky,…

Více informací