Stárnutí

Stáří a doplňky výživy

Staří lidé jsou často chatrného zdraví, i jejich vzhled je většinou nanicovatý až žalostný. Je smutné sledovat ochablé, vyhublé, kostnaté staříky a stařenky v domovech důchodců. Navzdory odborné péči viditelně…

Více informací

Cvičení a osobní trenéři

Ve svých článcích často zdůrazňuji význam až nenahraditelnost práce osobních trenérů resp. odborníků v oblasti fitness. Již několikrát jsem citoval geniální postřeh skvělého biologa prof. Boothe, jímž objasnil význam…

Více informací

Hmotnost, zdraví a stárnutí

Před mnoha lety jsem si koupil knihu “Výživa a zdravotní stav člověka”. V ní mne tehdy zaujalo striktní pojetí koncepce BMI (Body Mass Indexu). Autoři razantně tvrdili, že v jakémkoli věku jakákoli hodnota BMI nad 22 kg/m2 je…

Více informací

Senioři a doporučení ke cvičení

Ve své vzdělávací a poradenské praxi se neustále setkáváme s jevem, který nám připadá velmi zarážející. Ohrožuje totiž zdraví a kvalitu života velkému - a neustále se zvyšujícímu - segmentu společnosti – seniorům.…

Více informací

Individuální nebo kolektivní cvičení?

Od mládí nesnáším kolektivní cvičení a sportovní hry. Buď jsem byl lepší než ostatní, pak mne cvičení nebo hra nudily. Nebo jsem byl horší a pak mne prohry a neúspěchy štvaly. Dával jsem proto přednost individuálním…

Více informací

Vitální tělo, vitální mysl

Jak stárneme, mění se nejen naše tělo, ale i naše mysl. Zhoršuje se pozvolna schopnost pamatovat si nové údaje, rychle reagovat na podněty, zaměřovat svoje aktivity na dosažení konkrétních cílů. Pokles duševní kapacity nás…

Více informací

Čím jste starší, tím významnější je pro vás posilování!

Herci, zpěváci, režiséři a další komedianti chtějí vydělávat. Automobilky chtějí vydělávat. Producenti potravin a supermarkety chtějí vydělávat. Všichni dohromady vytváří současné obesogenní prostředí. Proto přibývá…

Více informací

Tloustnou ženy po menopause?

Dnešní převažující životní styl vzhledu žen příliš neprospívá. Nemusí se příliš pohybovat a mají dostatek až nadbytek potravy. Nemohou ani poctivě posoudit, kolik energie denně přijali. Většina žen dnes pracuje a tak se…

Více informací