travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Čím jste starší, tím významnější je pro vás posilování!

Herci, zpěváci, režiséři a další komedianti chtějí vydělávat. Automobilky chtějí vydělávat. Producenti potravin a supermarkety chtějí vydělávat. Všichni dohromady vytváří současné obesogenní prostředí. Proto přibývá osob s nadváhou a obézních. Farmaceutické společnosti chtějí vydělávat. Lékaři chtějí vydělávat. Nemocnice chtějí vydělávat. Farmaceutické firmy se snaží vyrobit lék proti ukládání tuku v těle, lékaři a nemocnice přesvědčují tlouštíky, že nejlepší cestou ke zhubnutí není vhodný pohyb a zodpovědnější přístup ke stravě, ale estetická operace. Seniorům začínají lékaři slibovat přípravky, které zpomalí proces stárnutí a zajistí jim zdatnost a výkonnost do vysokého věku. Přitom snad jen naprostý hlupák dnes neví, že každý lék má negativní vedlejší účinky, že každá operace představuje velké riziko poškození, následných obtíží nebo náhlé smrti. Přitom existuje naprosto bezpečná a účinná cesta k získání a udržení štíhlé postavy, zdraví, zdatnosti a výkonnosti do vysokého věku. Tou milionkrát ověřenou a bezpečnou cestou je kvalitní pohyb, kvalitní strava, kontrola hmotnosti a regulace stressu. Skutečně to funguje! Bez negativních vedlejších účinků!

Obezitou a nadváhou trpí dnes v naší zemi děti, dospívající, dospělí i senioři. Nedávno přinesly Lidovky informaci, že české ženy ve věku 64 až 75 let jsou nejtlustší v celé Evropě. Obézních je v této skupině obyvatelstva ohromujících 35,9 procenta. Obézní mají více problémů s diabetem, hypertenzí, často se u nich vyskytují poruchy kloubů. atd. Jejich kvalita života je nižší, než by v daném věku být mohla a měla. Obézní lidé platí za komfort, kterému v jistých fázích svého životě dali přednost. Tvoří současně prostředí, které nahrává farmaceutickým kolosům, lékařským a komediantským mafiím. Prostředí, které těmto skupinám zajišťuje nezasloužené bohatství. Bohatství za cenu bolestí a problémů lidí. Ale čichněte si k stokoruně. Nesmrdí!

Sleduji se značným znepokojením, že přibývá lékařů, kteří se skvěle živí “estetickými operacemi”, liposukcemi, kavitacemi a dalšími nesmyslnými zásahy do lidského organismu”. Přitom se téměř ztratili kvalitní “obvoďáci”. Pregnantně to vyjádřil MUDr. Petr Lukeš: “Velkou chybou našeho zdravotnictví je jeho atomizace. Celostní medicínu již téměř nikdo neumí. Když jsme se přistěhovali po válce do Boskovic, bylo zde na celý boskovický okres 20 doktorů včetně zubařů a stále se na giganty obvoďáky vzpomínalo, jak zvládali 50 tisíc obyvatel - doktoři Mareš, Výbora, Kocman, Zeman, Treu a dalši, kteří uměli všechno a diagnózu, velice přesnou, dělali na podkladě anamnézy (pohovoru s pacientem). Teď se převážně spoléhá jen na labolatoř a ostatni přístroje a nad pacientem se má1okdy sejdou jednotliví odborníci všichni najednou. Nyní je tu přes 200 doktorů bez zubařů, a nevypadá to, že by si váIeli šunky. Někde je chyba” (Melkusová, 2011). Jinak řečeno, dnes máme více lékařů, kteří chtějí podstatně vyšší platy za méně kvalitní práci! Někde je chyba!

Pacient přestal být člověk, který potřebuje pomoc odborníka. Stal se zbožím. Zdrojem příjmu. Kdysi jsem četl, že ve Spojených státech policie stíhala klan lékařů. Ti si navzájem posílali pacienty. Namísto poctivého vyšetření a zodpovědné léčby namluvili nemocnému, že má další desítky problémů a posílali je od čerta k ďáblovi. A všude samozřejmě pacient platil jako mourovatý. Páni doktoři bohatli, pacienti umírali na stress a předávkování léků. I u nás se již našly hyeny v řadách lékařů. Jeden například namluvil pacientovi, že má rakovinu a že za mastný peníz bude vyléčen pomocí “léků ze Švýcarska”. No, hyenismus. Nějaká Hippokratova přísaha? Nenechte se vysmát! To bývalo. Teď rozhodují prachy!

Neudržitelnost současného systému zdravotnictví je nade vše jasná. Proto nechápu, kolik lidí se dobrovolně žene do závislosti na tomto zrůdném a chamtivém systému. Kolik lidí necvičí, většinu dne vysedává, nacpává se sviňstvem ze supermarketů, nechává se stressovat našimi zlodějskými politiky. Média nevedou lidi k změně pohledu na svět. Stále se v novinách, rozhlase a televizi propaguje zastaralá koncepce “kultury”, spočívající v tom, že po celodenním vysedávání za volantem vozu, na židli u psacího stolu resp. v křesle před televizní obrazovkou si jdou lidé sednout do kina, divadla, na koncert nebo do kavárny. Za to jsou pak médii oslavování jako “kulturní lidé”. Přestože se chovají, s odpuštěním, jako idioti. Na naší pohodlnosti bohatnou konkrétní skupiny populace. Klany skupin populace, které nás nahání do slepé uličky pohybové pasivity, sarcopenie, obezity a nemoci. Jak jsem již psal, peníze nesmrdí.

Naštěstí nejsou všichni lékaři hamiždní. Stále je spousta těch, kterých si člověk může vážit a kterým může plně důvěřovat. A ti jasně prohlašují: “Jsou dvě prověřené metody - cvičení a zdravá strava - které spolehlivě zajišťují, případně zlepšují zdatnost, zdraví a kvalitu života”. Neměli bychom čekat na genetické inženýry, až vyprodukují nějaký lék pro zlepšení života ve stáří. Zatím neexistuje lék, který by neměl negativní vedlejší účinek. Bude ho mít jakýkoli vykonstruovaný paták. Naopak cvičení a zdravá strava odvádí naprosto spolehlivě svoji práci bez vedlejších účinků. Jen to chce zvednout svoji línou zadnici!

Lékaři nás dnes dokáží vytáhnout z problémů, na které lidé dříve bez pardonu umírali. Jenže my si svým způsobem života zaděláváme na nové problémy. Žijeme pak sice déle, ale kvalita tohoto života navíc je nízká. V Americe se počet lidí ve věku nad 90 let za poslední tři desítky let ztrojnásobil a představuje dnes zhruba 2 miliony osob. Do roku 2050 se má toto číslo zvýšit čtyřikrát. Jde jen o to, aby lidé nejen žili déle, ale aby ten život navíc stál za to. Aby to nebylo prodloužené utrpení. Proto by se dnes měl každý člověk zabýbat skutečně vážně tím, co může v dané fázi života udělat pro to, aby se dožil vysokého věku v nejlepším možné stavu. Zdravý, zdatný a výkonný. Každý by měl vědět, že “pečení holubi do huby nelétají”. Že když člověk něco chce, musí pro to taky něco udělat.

V naší zemi žijí i jisté "nepřizpůsobivé" skupiny obyvatel. Slyšíme o nich dnes a denně. Chtějí se mít dobře. Ale nechce se jim chodit do školy. Ani dělat se jim nechce. Tak přepadají spoluobčany, kradou nebo vinou štědré sociální politiky státu vyžírají daňové poplatníky. Přitom se považují za vykořisťované a dokonce mluví o “rasismu” těch, které přímo nebo nepřímo okrádají. Nechceš se nechat okrádat? Jsi rasista! A zatím všechny více či méně poctivé pokusy o zařazení těchto skupin do společnosti selhaly. Na neochotě vzdělávat se, pracovat, chovat se slušně. Na lenosti, zákeřnosti a pohodlnosti členů těchto skupin.

Většina lidí to vidí. Je s podivem, kolik lidí nevidí, že způsob života, který dnes převažuje, je přivede k sarcopenii, nekontrolovatelné pozitivní energetické bilanci, nadváze, obezitě, metabolickému syndromu, hypertenzi, insulinové resistenci. A odtud již vede udržovaná dálnice k nemocím srdce, infarktům, mozkovým příhodám a dalším chronickým neinfekčním onemocněním. K předčasné smrti nebo k podstatnému snížení kvality života ve vyšším věku. Přitom je vztah mezi vědomě přijatým způsobem života a stavem zdatnosti a zdraví stejně jasný, jako je jasný vztah mezi nevzdělaností, pohodlností a leností nepřizpůsobivých menšin a nutností krást nebo žít z podpor.

Patříme k zemím EU s největším podílem obézních lidí v populaci. Chování značné části současné české populace se příliš neliší od chování nepřizpůsobivých menšin. Odmítají používat zdravý rozum. Dát si do souvislosti “příčinu” a “následek”. Pokud se flákám, nechodím do školy, nic neumím, nikdo mne nezaměstná, musím žít ze sociálních podpor nebo krást. To chápe, kromě členů menšin, snad každý. Jak je ale možné, že není k pochopení podobná rovnice: pokud žiji klasickým způsobem života, přejídám se sviňstvem ze supermarketů, necvičím, vysedávám u televize, piji slazené nápoje, pak ztrácím svaly, snižuje se moje hodnota bazálního energetického výdeje, vzniká pozitivní energetická bilance, tloustnu, vinou nadbytku tuků se zhoršuje moje zdraví, klesá zdatnost a snižuje se kvalita života. Je to tak nepochopitelné?

Dennis Villareal, docent lékařské fakulty “Washington University School of Medicine” v St. Louis povzbuzuje lidi ke změně způsobu života slovy: “Nikdy není pozdě změnit svoje životní návyky! Změna vede k zlepšení, ať k ní přistoupíme kdykoli”. Podle výzkumů jeho pracoviště zvýšení pohybu a změna stravy vedly k 21% zlepšení tělesné zdatnosti a výkonnosti u obézních seniorů. Nedostatek pohybu představoval nejvýznamnější faktor vzniku hypertenze, diabetu a nemocí srdce.

Lidé, kteří mnohdy i několik desetiletí byli pohybově pasivní mají obavy ze zahájení cvičení. Může změna pohybového režimu skutečně ohrozit starší občany? Jak prokázaly výzkumy, problém není v samotném cvičení, jako spíše v jeho struktuře. Pokud lidé cvičili sami, bylo prokázáno jisté nepříliš vysoké riziko negativních dopadů. Pokud ale cvičili pod dohledem odborníka, profesionála v oblasti fitness, riziko bylo nulové a zlepšení zdraví, zdatnosti a výkonnosti překvapivě vysoké. Došlo ke zlepšení hodnot krevního tlaku, snížení hladiny cholesterolu, optimalizovala se glykémie, poklesl výskyt pádů, zmizely bolesti kloubů a zad atd.

Pokud je cvičení pro mladé lidi vhodné, je pro starší osoby naprosto nezbytné! Fitcentra mají využívat hlavně lidé středního a staršího věku. Protože pravidelné cvičení vede k zlepšení kvality života.

Aby bylo cvičení bezpečné a prospěšné, musí být sestaveno tak, aby respektovalo okamžitý stav daného jedince a navozovalo u něj pozvolné, ale soustavné zlepšování. Proto doporučují seniorům investovat do spolupráce s kvalitním osobním trenérem. Zaplatit si služby profesionála v oblasti fitness. Peníze, které tímto způsobem senior vydá, se mu v dnešní době brzy mnohonásobně vrátí. Nebude muset vyhazovat peníze za lékaře, léky a opakované pobyty v nemocnici.

Na závěr citace z mailu, který mi zaslal pan Arnošt Kluka, pravidelný čtenář stránek fitnet:

"Včera jsem se dozvěděl další informaci, kterou Vám posílám, protože podporuje pravdivost Vašeho článku. Pokud chcete můžete ji použít na podporu Vašich prací. Zase mám další plus pro posilování. Včera se mnou cvičil jeden 56 letej kámoš, cvičí se mnou od listopadu, kdy jsem mu to navrhl jako pomoc při bolestech zad a artroze koleních kloubů. Obě věci za dva měsíce vymizely, a od stavu, kdy ráno nemohl vstát z postele, ted’ vyskočí jak srnka. Ale to hlavní mne překvapilo včera. Říkal, že mu volala jeho praktická lékařka. Zprvu se vyděsil, protože mají domluveno, že když se děje něco špatného, tak volá. Ale tentokrát mu oznámila, že po odběrech má všechny hodnoty, co byly vždy dlouhodobě blbě, najednou v normálu. Cholesterol, tuky, cukr atd. Všechno kleslo, ona to už nemohla vydržet, tak mu tu dobrou zprávu zavolala. A prý má pokračovat v tom, co dělá, dál. Navíc ještě jedna věc. Pořád nedodržuje kvalitní stravu, nějak se vymlouvá, takže další plus je, že je to zásluha jenom posilování. A aerobní trénink vůbec nejedeme".

Zamyslete se nad svým přístupem ke cvičení. V životě se každou vteřinu buď zlepšujeme nebo zhoršujeme. Neexistuje nějaký neutrál, který bychom zařadili, a byli na tom pořád stejně. Pokud v našem životě převažují patogeny (pohybová pasivita, pozitivní energetická bilance, kouření, stress, nevhodná strava atd.), rychle se zhoršujeme. Pokud převáží salutory (kvalitní pohyb, nárůst svalové hmoty, zdravá strava, kontrola hmotnosti, regulace stressu atd.), pak se naopak rychle zlepšujeme. Sumace převažujících faktorů nás následně posouvá buď k nemoci nebo k plnému zdraví, zdatnosti a výkonnosti.

Nejvíce nám v současné době škodí nedostatek kvalitního pohybu. Nejkvalitnější formou pohybu je posilování. A je jen na nás, zda posilování do svého života vřadíme!


LITERATURA:

  1. LLOYD, J. (2011): As more get old, experts advise: Move it. In.: USA TODA.
  2. Lidovky (2011): Česko má nejvíce obézních důchodkyň z EU. In.: Lidovky.cz, 24.listopad.
  3. MELKUSOVÁ, J. (2011): Volné 4. pokračování rozhovoru s nekonvenčním důchodcem MUDr. Petrem Lukešem. In.: Boskovicko, 2. srpna.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2012 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Proč jsou někteří lidé tlustí a jiní štíhlí?

V posledním roce poslouchám brněnské rádio Čas. Toto rádio jsem zaznamenal v éteru zhruba před rokem a hned jsem si ho oblíbil. Nemám moc rád ani dechovky ani různé ty rapy nebo jak se označuje dnešní divná hudba. Radio Čas…

Více informací

Redukce hmotnosti snižuje chatrnost zdraví u seniorů

Obezita dnes ohrožuje stále více lidí. Náš životní styl je určován televizí, tiskem, rozhlasem a obecně současným kulturním povědomím. To má ale své kořeny v dobách, kdy lidé denně těžce fyzicky pracovali. Pasivní…

Více informací

Způsob života a diabetes

Základní stavební složkou organismu je buňka. Naše tělo se skládá z několika miliard buněk. Každá buňka potřebuje udržovat stálé vztahy s vnějším prostředím. Musí z něj získat vodu, energii a biologicky cenné látky,…

Více informací