travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Krizová orientace v oblasti zdraví

Naši předci měli v porovnání s námi podstatně těžší život. Měli mnohdy co dělat, aby zajistili pro sebe a pro svoje děti dostatek potravy. Na rozhazování nebylo. Život byl pomalejší a za chyby se tvrději platilo. Na úrodu bylo nutné čekat celý rok a k jejímu zajištění bylo nezbytné celý rok namáhavě pracovat. Také ostatní nezbytnosti, jako nábytek, oblečení, nádobí a nářadí bylo nesnadné získat. Proto si lidé všeho, co vyrobili nebo získali po rodičích, skutečně vážili a snažili se vše šetřit a opatrovat. Stejně přistupovali ke zdraví. Pili lipový a šípkový čaj, v zimě se teple oblékali a každou ránu se snažili důsledně vyléčit. Pokud se nemoc podcenila, mohlo náhlé zhoršení stavu navodit rychle a nemilosrdně smrt. Nebyli lékaři a potentní léky. A tak prevence představovala jednu z dostupných forem udržení zdraví.

V jednom měly minulé generace proti nám výhodu. Neohrožovala je obezita. Celá tisíciletí se poměrně pravidelně až zákonitě střídala období dostatku s obdobími nedostatku. Pokud si někdo v létech tučných nashromáždil v podkoží trochu více zásobního tuku, snadno o něj v létech hubených přišel. Případy chronické obezity, postihující jedince více jak pět let, byly velmi vzácné. Podstatně více zdraví a život ohrožoval hlad. Ten podmiňoval vznik některých nemocí (např. tuberkulosy) a vedl nejednou k vymření celých generací.

Dnes nás nejvíce ohrožuje právě nadbytek uskladněné energie. Jak nedávno konstatovali vědci, dostala se obezita na první místo příčin vzniku nádorových nemocí. Vystřídala zde dlouho neomezeně vládnoucí kouření. Jenže kuřáků soustavně ubývá a navíc se konečně politici rozhoupali a začínají prosazovat zákaz kouření (s výjimkou politiků českých, kteří se více starají o to, kde co ukrást a vytunelovat než o blaho lidí, které mají zastupovat). Je s podivem, že stejně razantně nepostupují politici i v oblasti, která se ukazuje být pro zdraví populace v příštích desetiletích klíčovou.

Málo se pohybujeme a konzumujeme příliš mnoho potravy, navíc upřednostňujeme stravu nezdravou. A tak obézních přibývá. Již zhruba 30 let konstatují statistické tabulky ohromující nárůst obezity mužů, žen i dětí. Obezita je, podle vědců a lékařů, v dnešní době jednou z hlavních příčin vzniku rakoviny. Rakovina zvýšeně ohrožuje starší lidi. Starších lidí přibývá. Přibývá obézních osob středního a staršího věku. V deníku “The Telegraph” označili tuto konstelaci jako “časovanou rakovinnou bombu”. Pokud politici nepřistoupí k otázkám regulace hmotnosti stejně razantně, jako dnes v některých zemích přistupují ke kouření (nápisy na balíčcích cigaret varujících před rakovinou, zákaz kouření v restauracích atd.), dojde během zhruba dvaceti let k ohromnému vzestupu onemocnění nádorovými chorobami. To může přesáhnout možnosti společnosti tyto choroby efektivně léčit.

Podle podkladů, zpracovaných odborníky v oblasti výzkumu rakoviny, je možné předejít zhruba 40% všech případů rakovin zvýšením množství pohybové aktivity a změnami způsobu stravování. Lidé, kteří zaznamenají zvýšení tělesné hmotnosti, si musí souběžně uvědomit, že se u nich automaticky zvyšuje i riziko vzniku rakoviny. World Cancer Research Fund (WCFR), významná organizace v oblasti prevence, léčby a výzkumu rakoviny, slovy svého mluvčího Dr. Martina prohlašuje, že “stejně jako následuje po noci den, následuje zvýšení tělesné hmotnosti nárůst rizika vzniku rakoviny”. Pokud se nezastaví současná epidemie obezity, čeká jednotlivé státy i svět jako celek během dvaceti let velká zdravotní krize.

Situace je velmi vážná. Ve většině průmyslově vyspělých zemí se dnes řadí do kategorií “s nadváhou” a “obézní” více jak 60% dospělé populace. Jak nedávno zjistili vědci, ze zbývajících 40% je větší polovina latentně obézních. To znamená, že množství zásob tuku v jejich těle je nadměrné, i když je jejich tělesná hmotnosti v normě (podle kritéria BMI). Souhrnem je tedy dnes vystaveno vyššímu riziku vzniku rakoviny více jak 80% dospělé populace průmyslově vyspělého světa. To je naprosto alarmující stav, který by měl vést k zásadním krokům. A to jak na úrovni politické (úprava zákonů, změny ve výrobě potravin, zastavení dotací současné patologické kultuře a naopak zavedením dotací pro fitcentra atd.), tak na úrovni jedinců. Léčba nádorových chorob je nesmírně náročná. Snížení rizika vzniku těchto chorob má být u každého jedince jednoznačnou prioritou.

Jenže dnes přistupujeme ke zdraví a obecně k životu jinak, než naši předci. Jsme krizově orientovaní. Když něco chceme, nemusíme na splnění svého přání čekat rok nebo více. Pokud seženeme dost peněz, můžeme si vše koupit. Věcí si navíc nevážíme, protože všeho je nadbytek a jsme tedy spíše orientováni konzumně. Koupit, užít, vyhodit, koupit inovovaný produkt.

Stejně přistupujeme ke zdraví. Žijeme “nonstop”. Když se objeví problém, lékaři jej obvykle nějakým intenzivním postupem eliminují. Antibiotika řeší stav přechozené chřipky, operace dlouhodobé nerespektování správného přístupu ke stravování atd. Jenže jsou nemoci, které se vyvíjejí pomalu a nenápadně mnohdy i desítky let. Jakmile se jednou manifestují, je obvykle nemožné je plně vyléčit. Lékaři tyto nemoci dovedou kontrolovat a zpomalovat jejich progresi. Nedovedou je ale vyléčit. A tyto nemoci hrubě snižují kvalitu našeho života. Jejich léčba je nejednou bolestivá a nepříjemná.

Proto bychom měli sami jako soudní, dospělí jedinci průběžně dbát o své zdraví. Nečekat na krizi. Na prvním místě je nutné dodat do života optimální množství pohybové aktivity. Pohyb je lék na většinu chorob dneška. Nejvýznačnější pro zdraví je spektrum pohybové zátěže, která uvádí do činnosti naše rychlá svalová vlákna. Výzkumy jednoznačně prokázaly, že rychlá svalová vlákna mají na náš metabolismus významný vliv. Jsou klíčová v prevenci vzniku obezity. O tomto tématu jsme nedávno na našich stránkách psali v samostatném článku.

Zásadně bychom měli změnit i přístup ke stravě. Podle odborníků dnes konzumujeme jen jednu desetinu té stravy, kterou se lidstvo živilo 99% své existence. Strava typu McDonald je přitom prokazatelně z pohledu zdraví životu nebezpečná. Nevhodná skladba stravy a přejídání, doplněné nedostatkem pohybu, navozuje dlouhodobou pozitivní energetickou bilanci, která logicky vede k obezitě. Do těla dodáváme příliš energie a málo živin. Přejídáme se, ale jsme podvyživeni. Klíčový je podle nás z hlediska udržení zdraví přístup k pohybu.

Pokud jednotlivci a celé společenské celky nezmění svůj přístup k životu, čeká lidstvo za necelé půl století výbuch “časované bomby rakoviny”. Ten přinese nesmírné utrpení a nevyčíslitelné finanční ztráty. Čím více lidí si toto nebezpečí uvědomí, tím větší je naděje, že se výbuchu této děsivé bomby podaří zabránit!


LITERATURA:

  1. World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington DC: AICR, 2007.
  2. ADAMS, S. (2007): Soaring obesity ‘will cause cancer time bomb’. In. The Telegraph, 22/05/2007.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2008 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.
 
Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Při kontrole hmotnosti je důležitější změna způsobu života než dieta

Obézních ve všech průmyslově vyspělých zemích neustále přibývá a souběžně s množstvím tuku se zhoršuje i zdravotní stav populace. Náklady na léčbu nemocných se každým rokem zvyšují a to nutí politiky, lékaře…

Více informací

Prevence nebo nákladná léčba?

V těchto dnech sledujeme odporné nátlakové akce lékařů. “Buď nám budete více platit, nebo se sbalíme a půjdeme pracovat do zahraničí. Za peníze daňových poplatníků této země jsme zadarmo vystudovali lékařské fakulty…

Více informací

Začíná boj o budoucnost lidstva?

Člověk nemůže uniknout přírodou definovaným zákonům své fyzikální podstaty. Jejich nerespektování poškozuje tělesné i duševní zdraví. Výhody, plynoucí ze stavu plného zdraví, jsou přitom dnes stejné jako u našich…

Více informací