Káva a nemoci srdce

Jedním z nejrozšířenějších zvyků dnešní doby je pití kávy. Zatímco počty kuřáků dlouhodobě klesají a spotřeba alkoholu se celosvětově stabilizovala, množství vypitých šálků kávy se soustavně zvyšuje. Na webu najdeme stránky, na nichž producenti kávy vynášejí vůni a chuť černého moku do nebes, ale i stránky, varující před každodenním “kafíčkem” a upozorňující na negativní důsledky dlouhodobé konzumace kofeinu.

Odpůrci pití kávy upozorňují, že pochutnání si na všudypřítomném kafíčku může vést ke zvýšenému riziku vzniku nemocí srdce a cév. Vychází přitom spíše z empirických poznatků než z nějakých vědecky ověřených výzkumů. Před lety jsem se po delší době setkal s kamarádem. Když se řeč svedla na kávu, přiznal, že je na ní doslova závislý, v jeho kanceláři je neustále plná konvice a denní konzumace se pohybuje mezi pěti až deseti šálky. Nedávno jsem mu volal a jeho žena mi oznámila, že utrpěl infarkt a zotavuje se z něj. Byl přitom štíhlý a poměrně značně dbal na zdravou stravu.

Možná i vy jste se setkali s podobným případem. Odtud není daleko dovodit, že konzumace kávy až tak zdravá nebude. Přitom nebyl nikde jednoznačně prokázán skutečně příčinný vztah mezi pitím kávy a vznikem infarktu. Danou otázkou se již před lety začali zabývat vědci z „Harvard School of Public Health“ pod vedením doktora Roba M. van Dama. Jejich závěry potěší milovníky tmavého moku: “Naše rozsáhlé šetření naznačuje, že pití filtrované kávy, dokonce i šesti a více šálků denně, nezvyšuje riziko koronární nemoci srdeční”.

Při studii bylo sledováno 44.005 mužů a 84.488 žen, dlouholetých “kafařů”. Všichni prošli na začátku výzkumu pečlivou lékařskou kontrolou a nebyla u nich zjištěna ani nemoc srdce ani rakovina. Spotřeba kávy byla následně pečlivě zaznamenávána každé dva roky. Výzkum skupiny žen byl zahájen v roce 1980, skupina mužů se přidala v roce 1986.

Během následujících šestnácti (muži) resp. dvaceti (ženy) let se vyvinulo onemocnění srdce u 2.173 mužů a 2.244 žen. Když vědci vyloučili všechny další možné vlivy (kouření, obezita atd.) došli k závěru, že pijáci kávy mají zhruba stejné riziko vzniku nemocí srdce jako lidé, kteří kávu vůbec nepijí.

Stejně tak výsledky nepotvrdily žádnou souvislost mezi pitím kávy a hladinou cholesterolu v krvi. Autoři výzkumu ale současně upozornili, že spotřeba nefiltrované kávy či jisté kávy typu „French Press“ mohou hladinu cholesterolu ovlivnit negativně vzhledem k tomu, že obsahují jisté cholesterol zvyšující složky.

Nechceme navádět čtenáře naší stránky ani k nadměrnému pití kávy, ani je od jejího pití striktně odrazovat. Zastáváme názor, že každý z nás je jiný, tedy i náchylný k jistým potížím nebo nemocem. Každý musí sám posoudit, jak právě jeho tělo na kávu reaguje a podle toho se řídit v otázkách její spotřeby.

Výsledky výzkumu byly publikovány na stránkách prestižního časopisu Circulation, který je oficiálním časopisem  věhlasné organizace American Heart Association.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

 RAUSCHER, M. (2006): Coffee may not increase risk of heart disease. In.: Reuters health, 24.4.2006.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

 Copyright © 2006 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autorů zakázáno

Mohlo by vás zajímat

Které nebezpečí je větší?

Strach žen z rakoviny prsu je pochopitelný. Tato děsivá choroba přichází mnohdy nečekaně ve třetí třetině života, přináší bolest a utrpení, ohrožuje podstatně sebevědomí postižených. Je to strašná nemoc, u níž nelze…

Více informací

Ženy se musí více věnovat svému srdci

Dlouhá léta se v souvislostí s nemocemi srdce hovořilo výhradně o mužích. V hojně používaném testu z osmdesátých let se riziko onemocnění srdce hodnotilo z pohledu pohlaví takto: 1 bod - žena ve věku pod 40 let, 2 body -…

Více informací

Hypertenzi nevyvolává káva. Ale vyvolává ji Cola.

Lékaři v posledních letech připouští, že známé faktory, ovlivňující zdravotní stav, nepůsobí  na všechny lidi stejně. Jisté vlivy mají podstatnější dopad na zdravotní stav mužů, jiné na zdraví žen. Jisté choroby…

Více informací