travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Káva a nemoci srdce

Jedním z nejrozšířenějších zvyků dnešní doby je pití kávy. Zatímco počty kuřáků dlouhodobě klesají a spotřeba alkoholu se celosvětově stabilizovala, množství vypitých šálků kávy se soustavně zvyšuje. Na webu najdeme stránky, na nichž producenti kávy vynášejí vůni a chuť černého moku do nebes, ale i stránky, varující před každodenním “kafíčkem” a upozorňující na negativní důsledky dlouhodobé konzumace kofeinu.

Odpůrci pití kávy upozorňují, že pochutnání si na všudypřítomném kafíčku může vést ke zvýšenému riziku vzniku nemocí srdce a cév. Vychází přitom spíše z empirických poznatků než z nějakých vědecky ověřených výzkumů. Před lety jsem se po delší době setkal s kamarádem. Když se řeč svedla na kávu, přiznal, že je na ní doslova závislý, v jeho kanceláři je neustále plná konvice a denní konzumace se pohybuje mezi pěti až deseti šálky. Nedávno jsem mu volal a jeho žena mi oznámila, že utrpěl infarkt a zotavuje se z něj. Byl přitom štíhlý a poměrně značně dbal na zdravou stravu.

Možná i vy jste se setkali s podobným případem. Odtud není daleko dovodit, že konzumace kávy až tak zdravá nebude. Přitom nebyl nikde jednoznačně prokázán skutečně příčinný vztah mezi pitím kávy a vznikem infarktu. Danou otázkou se již před lety začali zabývat vědci z „Harvard School of Public Health“ pod vedením doktora Roba M. van Dama. Jejich závěry potěší milovníky tmavého moku: “Naše rozsáhlé šetření naznačuje, že pití filtrované kávy, dokonce i šesti a více šálků denně, nezvyšuje riziko koronární nemoci srdeční”.

Při studii bylo sledováno 44.005 mužů a 84.488 žen, dlouholetých “kafařů”. Všichni prošli na začátku výzkumu pečlivou lékařskou kontrolou a nebyla u nich zjištěna ani nemoc srdce ani rakovina. Spotřeba kávy byla následně pečlivě zaznamenávána každé dva roky. Výzkum skupiny žen byl zahájen v roce 1980, skupina mužů se přidala v roce 1986.

Během následujících šestnácti (muži) resp. dvaceti (ženy) let se vyvinulo onemocnění srdce u 2.173 mužů a 2.244 žen. Když vědci vyloučili všechny další možné vlivy (kouření, obezita atd.) došli k závěru, že pijáci kávy mají zhruba stejné riziko vzniku nemocí srdce jako lidé, kteří kávu vůbec nepijí.

Stejně tak výsledky nepotvrdily žádnou souvislost mezi pitím kávy a hladinou cholesterolu v krvi. Autoři výzkumu ale současně upozornili, že spotřeba nefiltrované kávy či jisté kávy typu „French Press“ mohou hladinu cholesterolu ovlivnit negativně vzhledem k tomu, že obsahují jisté cholesterol zvyšující složky.

Nechceme navádět čtenáře naší stránky ani k nadměrnému pití kávy, ani je od jejího pití striktně odrazovat. Zastáváme názor, že každý z nás je jiný, tedy i náchylný k jistým potížím nebo nemocem. Každý musí sám posoudit, jak právě jeho tělo na kávu reaguje a podle toho se řídit v otázkách její spotřeby.

Výsledky výzkumu byly publikovány na stránkách prestižního časopisu Circulation, který je oficiálním časopisem  věhlasné organizace American Heart Association.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

 RAUSCHER, M. (2006): Coffee may not increase risk of heart disease. In.: Reuters health, 24.4.2006.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

 Copyright © 2006 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autorů zakázáno

Mohlo by vás zajímat

Káva a hypertenze

Přes veškeré pokroky medicíny a farmakologie představují nemoci srdce pro život dnešního člověka největší hrozbu. U amerických mužů byl sice v posledních desetiletích zaznamenán pokles úmrtí na nemoci srdce, zato…

Více informací

Ženy se musí více věnovat svému srdci

Dlouhá léta se v souvislostí s nemocemi srdce hovořilo výhradně o mužích. V hojně používaném testu z osmdesátých let se riziko onemocnění srdce hodnotilo z pohledu pohlaví takto: 1 bod - žena ve věku pod 40 let, 2 body -…

Více informací

Cvičení a pití tekutin

Americká společnost tělovýchovného lékařství má dobrý zvyk vydávat čas od času oficiální stanoviska k závažným otázkám vlivu tělesné zátěže na zdraví a zdatnost člověka. Sleduje přitom širokou škálu aspektů…

Více informací