Které nebezpečí je větší?

Strach žen z rakoviny prsu je pochopitelný. Tato děsivá choroba přichází mnohdy nečekaně ve třetí třetině života, přináší bolest a utrpení, ohrožuje podstatně sebevědomí postižených. Je to strašná nemoc, u níž nelze přesně definovat příčiny, a tedy ani včas přijmout účinné způsoby prevence. Přichází mnohdy v době, kdy žena uzavírá náročný, vyčerpávající úsek života, vyplněný obětavou péči o potomky, v době, kdy má konečně opět čas sama na sebe a buduje odvážné plány pro druhý poločas či třetí třetinu života.

Jak ukázaly nedávné výzkumy v USA, strach z rakoviny prsu přiznalo 40% dotázaných žen. Na tuto obávanou chorobu jich přitom nakonec zemřou necelá 4%. Obavu z nemocí srdce přiznala pouhá 4% Američanek. Přitom jich na tuto nemoc umírá každoročně více jak 36%. Přestože nemoci srdce a rakovina prsu představují hlavní dvě příčiny smrti u žen ve věku nad 65 let, umírá ve všech věkových skupinách na nemoci srdce podstatně více žen než na rakovinu prsu. Každý rok umírá v nejprůmyslovější zemi světa na nemoci srdce 375 000 žen. Srovnejme toto číslo s počtem 44 000 žen, u nich byla ve stejném časovém úseku za hlavní příčinu smrti označena "rakovina prsu". Závěr je prostý: „Nemoci srdce jsou pro ženy již několik let zabijákem číslo 1“. Jsou nemocemi, kterých se musí ženy nejvíce obávat, nemocemi, proti kterým se musí nejintenzivněji bránit.

Lékaři v posledních desetiletích vyvinuli komplikované postupy včasné diagnosy prsního nádoru a každoročně se zdokonalují metody léčby již zjištěných případů nemoci. Naproti tomu se při diagnose a léčbě nemocí srdce vychází z výzkumů a postupů, vypracovaných v minulých desetiletích pro muže, kteří jsou těmito chorobami postihováni častěji a již v nižším věku. Podle AHA (American Heart Association) dvě třetiny žen, které zemřou na infarkt myokardu, si v měsících před atakem stěžovaly na bolesti za hrudníkem. Přesto nezahájil jejich lékař agresivní léčbu, ke které by jistě přistoupil, kdyby se na něj se stejnými potížemi obrátil pacient mužského pohlaví. Ženy obecně čekají s návštěvou lékaře při bolesti za hrudníkem podstatně déle než muži. Lékaři často nerozpoznají u žen vážné ohrožení života, protože se u nich infarkt projevuje jinak, než u mužů. Například jsou u nich méně časté změny na elektrokardiografu (EKG).

Lékaři především nepřistupují k případům infarktu u žen stejně agresivně jako v případě mužů. To má za následek více komplikací během léčby, častější opakování infarktu po návratu ženy z nemocnice. Roli zde hraje i fakt, že ženy jsou obvykle v době, kdy utrpí první infarkt, starší než stejně postižení muži, a proto je i jejich šance na přežití ataku nebo na plné uzdravení nižší.

V posledních letech se zvyšuje počet žen, které již ve středním věku trpí obezitou, insulinovou resistencí a metabolickým syndromem. U těchto žen se prudce zvyšuje riziko plného rozvoje nemocí srdce a cév. Proto by měly ženy přijmout včas taková opatření, která sníží pravděpodobnost onemocnění srdce. V tomto směru hraje nejvýznamnější roli zásadní ovlivnění kompozice těla. Ve snaze o optimalizaci kompozice je klíčové citlivé, řízené zvýšení množství svalové hmoty. Ideálním cvičením pro ženy v každém věku, a zvláště pro ženy perimenopausální, je posilování.

Ženy jsou bohužel stále pod vlivem tvrzení, že je pro ně vhodná jen aerobní aktivita a že jim při posilování "narostou svaly". Je mi až smutno z tohoto chronicky opakovaného nesmyslu. Je stejně racionální, jak strach 150 cm vysoké ženy driblovat jednu minutu s basketbalovým míčem, aby nevyrostla do výšky 190 cm. Často také vidím ve fitcentru ženy cvičit naprosto neefektivně. Zhruba dvacet minut šlapou na kole nebo na jiném aerobním přístroji, pak se věnují cvikům pro ovlivnění svalstva břišní stěny, následuje několik sérií cviků na přístroji pro posílení abduktorů a adduktorů stehen, a celý program končí protahovacími cviky. Pokud ženy cvičí na přístrojích, obvykle si stanovují směšně malé zátěže. Takové cvičení nikam nevede. Nemůže zásadně změnit kompozici těla a je tedy v boji s obezitou či v prevenci vzniku metabolického syndromu a nemocí srdce neúčinné.

Mohu jen do omrzení opakovat, že pokud již nějaká žena investuje peníze na zakoupení cvičebního oblečení a do permanentky do fitcentra, měla by něco přidat a zaplatit si několik hodin cvičení s osobní trenérkou nebo si nechat sestavit cvičební  a stravovací program od kvalitní fitness konzultantky. Stejně jako se nenaučíte dokonale pracovat se složitým softwarem jen z manuálu, nezískáte skutečně ucelený názor na cvičení z knih a videonahrávek. Osobní kontakt s odborníkem je v dnešním světě nenahraditelný. V případě cvičení může rada odborníka znamenat rozdíl mezi neúčinným a účinným cvičením. Pokud cvičíme špatně, nedostaví se výsledky a tak dříve nebo později přestaneme cvičit. Přijdeme přitom o peníze které jsme dali za permanentku a nákup ostatních,se cvičneím souvisejících potřeb. Pokud získáme od odbornice kvalitní základy, vede cvičení k hmatatelným výsledkům. Ke zlepšení zdraví, snížení rizika vzniku řady nemocí, k pevné a souměrné postavě, k vyšší zdatnosti výkonnosti.

Česká republika patří k zemím s vysokým výslytem obezity, rakoviny tlustého střeva, diabetu a metabolického syndromu. Tyto nemoci snižují kvalitu života a podstatně zkracují jeho délku. Jsou mimo jiné důsledkem negativních změn kompozice těla - ztrát svalové hmoty a nárůstu zásob tuků. Tyto nepříjemné změny jsou způsobeny nedostatečnou stimulací svalů. Zlepšení stavu nemůže navodit aerobik, chůze nebo jiné, ženám tradičně doporučované, činnosti a aktivity.

Riziko vzniku nemocí srdce snižuje prokazatelně posilování. Cvičení ve fitcentrech na přístrojjích s měnitelnou zátěží. Toto cvičení současně snižuje hodnoty krevního tlaku, zpomaluje řídnutí kostí, zabraňuje ztrátám síly svalů a tím i pádům. Ženy jsou v porovnání s muži několikanásobně více ohroženy zlomeninami krčku stehenní kosti. V posledních letech pochopily výhody posilování ženy v USA. V této nejprůmyslovější zemi světa se počet návštěvnic fitcenter vyrovnal s počtem cvičících mužů. Věřím, že české ženy nezůstanou pozadu. V naší zemi je dostatek fitcenter. A máme i skvělé odbornice, které jsou schopny vážným zájemkyním  o posiloování předat cenově dostupné, přesné a užitečné informace.

Příčiny vzniku rakoviny prsu jsou stále do značné míry neznámé. Zato o příčinách vzniku nemocí srdce a mozkových příhod toho víme spoustu. A každé tři roky se naše vědomosti zdvojnásobují. Již nyní toho ale víme dost na to, abychom nemuseli trpně a bezbranně čekat na katastrofu - na infarkt nebo mozkovou příhodu. Na náročné a nejisté léčení, pobyty v nemocnicích, operace. Kapka prevence je více než tuna léčení.

Sledujeme velmi podrobně a pečlivě informace o způsobech prevence nejzávažnějších nemocí dneška. Vidíme v této oblasti významný posun. Ještě donedávna se v při diskuzích o prevenci nemocí srdce hovořilo výhradně o stravě a aerobních aktivitách. Nyní vědci jasně prohlašují. Z pohledu pozitivního ovlivnění života žen představuje nejúčennější intervenci dneška zabránění ztrát svalové hmoty a síly. Zpráva je jasná. Je na ženách, aby jí využily. Ve prospěch své postavy, svého zdraví a života.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. ANSELL, BJ. (2001): Fearing One Fate, Women Ignore a Killer. In. New York Times, January 9th.
  2. JOHNSTON, JE. (1994): Appearance Obssession. Learning to Love the Way You Look. Deerfield Beech, Health Communication, Inc..
  3. LUTTER, JM, JAFFEE, L. (1996): The Bodywise Woman. Champaign, Human Kinetics.
  4. PEARL, AJ. (1993): The Athletic Female. Champaign, Human Kinetics.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Postihne nás v životě obezita?

Být obézní není dobré. Nadměrné nahromadění tukových zásob v našem těle jednak příliš nepřispívá našemu vzhledu, hlavně ale nesmírně zvyšuje pravděpodobnost vzniku řady závažných neinfekčních chorob. Nemoc nás…

Více informací

Nebezpečné zkratky

Stárnutí je pozvolný, nenápadný, nezastavitelný proces. Probíhá u každého individuálním tempem. Individuálně se mění i stav jednotlivých orgánů a orgánových systémů těla. Někdo může mít dýchací potíže již…

Více informací

Obézní tráví více času v nemocnici

Vědci prokázali přímo úměrný vztah mezi obezitou a délkou i frekvencí pobytu v nemocnici. V průměru zůstávají obézní pacienti v nemocnici o den a půl déle v porovnání se štíhlými pacienty se stejným ochořením. Tento…

Více informací