Cvičení a délka života

Psát články o tom, že tělesné cvičení má pozitivní vliv na náš život je nošení dříví do lesa. Každý to dobře ví a dnes se snad již nenajde člověk, který by tento fakt nějak vážněji zpochybňoval. Pravidelná tělesná zátěž snižuje nemocnost a podstatně zvyšuje kvalitu života. Dosud však přetrvávají spory o tom, zda zahájení cvičení ve vyšším věku také prodlužuje život. Na tuto otázku hledali odpověď i vědci z Centra pro kontrolu nemocí (CDC) v USA.

Dr. Edward W. Gregg z Atlanty sledoval po dobu 12,5 roku 7500 žen a zjišťoval vztah mezi množstvím pohybu a úrovní zdatnosti a zdraví. Ženy zaznamenávaly veškeré aktivity a činnosti, kterým se během výzkumu pravidelně nebo občasně věnovaly. Současně měli vědci přístup i k jejich zdravotním záznamům a mohli tak porovnávat jak množství pohybu, tak i související stav zdraví.

 Výsledky byly více jak přesvědčivé. U žen, které na základě předchozí konzultace zvýšily množství pohybové aktivity, byl prokázán pokles rizika onemocnění srdce o 36% a rizika vzniku rakoviny dokonce o 51% v porovnání se ženami, které zůstaly pohybově neaktivní. Pravděpodobnost úmrtí na všechny příčiny smrti poklesla u cvičících o ohromujících 48%. Podstatně se také mezi cvičícími snížil počet žen, které nebyly schopny se samy o sebe postarat  a potřebovaly pomoc okolí. Potvrdila se tak hypotéza, že zahájení cvičení může i u posmenopausálních žen zásadně zlepšit jejich zdraví a přispět k delšímu životu.

 Zajímavý výsledek přineslo i samostatné hodnocení žen starších 75 let. I zde byl při zvýšení množství pohybu zaznamenán pozitivní trend, byl však mnohem méně výrazný v porovnání s výsledky žen o deset let mladšími. To svědčí o tom, že se snižující se úrovní zdatnosti má pohybová aktivita menší intenzitu a tím i podstatně nižší dopad na sledované ukazatele zdraví a zdatnosti. Čím dříve žena začne aktivně ovlivňovat svoje zdraví, tím lepší jsou i výsledky.

 Ženy žijí déle jak muži a proto by se měly o své zdraví také více zajímat. Vždyť většina perimenopausálních žen (ve věku 45-55 let) má před sebou větší třetinu nebo dokonce celou polovinu života. O tom, zda zbytek života prožije v invalidním vozíku nebo aktivně uprostřed své rodiny, rozhoduje žena pohybovým režimem, který si právě v perimenopause zvolí a upevní. Klíčem k udržení zdraví je zpomalení nebo zastavení sarcopenie - ubývání svalů, doprovázející proces stárnutí.

 Ideální pohybovou aktivitou je pro seniorky posilování. Tolik doporučovaná chůze a další aerobní aktivity nezpomalují proces sarcopenie a nemají proto ani podstatný vliv na zdraví a délku života. Posilovací program však musí být individuální, musí respektovat stav dané ženy a řešit právě její potíže a problémy. Proto je nejlepší navštívit před zahájením cvičení kvalitní fitness konzultantku a nechat si program od ní sestavit a vysvětlit.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

Journal of the American Medical Association 2003;289:2379-2386

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

 Copyright © 2013 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.
 
 Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Diety prostě nefungují

Už dlouhá léta šíříme v našich kurzech instruktorů fitness a na stránkách “fitnet” názor, že ve snaze o celoživotní kontrolu hmotnosti se nesmíme soustředit na stránku příjmu energie, ale především musíme ovlivnit…

Více informací

Populace stárne - a neposiluje

Když dnes pustíte rádio nebo televizi, mluví se neustále o reformě důchodů. Starších občanů přibývá a mladých ubývá - vinou nízké porodnosti a faktu, že spousta mladých lidí nachází uplatnění v jiných zemích. Dalo by…

Více informací

Naléhavě vám doporučuji návštěvu odborníka v oblasti fitness

Situace v oblasti zdraví se v naší zemi v posledním půlstoletí velmi změnila. Mnozí dnešní občané ještě vyrůstali v době, kdy bylo zdravotnictví zadarmo. Člověk žil, staral se o rodinu, pracoval, bavil se. Když se necítil…

Více informací