Diety a hustota kostí

Obézní lidé by museli být negramotní, aby se denně nesetkávali s novými a novými informacemi o zdravotních rizicích, která vyvolává nadměrné nashromáždění tuku v lidském těle. A nejenom v těle lidském. Americké úřady nedávno schválily prodej léku, který má přispět k hubnutí rodinných miláčků – pejsků. Podle zprávy, zdůvodňující zavedení tohoto léku do prodeje, zhruba 60% domácích mazlíčků v USA trpí nadváhou. I zde je za hlavního viníka nadměrného nakupení tuku v psím těle uváděn nedostatek pohybu a nadměrné krmení. Obézní jistou dobu snáší narážky okolí na jejich stav stoicky. Dříve nebo později ale tlaku podlehnou a rozhodnou se něco se svým tělem udělat. Snížit svoji hmotnost.

A zde se většina z nich dopouští zásadní chyby. Postaví se na váhy a zapíše si číslo, které se ukáže na displeji. Poté omezí příjem potravy, přičemž se řídí pokyny nějaké oblíbené či obecně rozšířené diety. Po čase se opět postaví na váhy, a pokud se na displeji objeví nižší číslo, jsou spokojeni a povzbuzeni. “Jdeme správnou cestou” říkají si a pokračují v dané dietě. Naše hmotnost se snižuje. Brzy nebudeme obézní a tím se i podstatně sníží riziko vzniku řady poruch zdraví. Budoucnost se jeví perspektivněji.

Jenže omezení příjmu potravy není pro lidský organismus neznámý jev. Lidstvo ve své historii zažilo hodně hladu. Povodně, neúroda, požáry, vojny – to vše vedlo k nedostatku potravy a k dlouhodobým obdobím hladu. Pokud se nějaká situace opakuje, vytváří si lidský organismus vzorec pro její snadnější zvládnutí. Ve snaze přežít si vytvoří vzorec metabolických kroků, které zvýší naději na přežití nepříznivých stavů.

Jedním z mechanismů zajištění přežití ve ztížených podmínkách je snížení náročnosti základních životních pochodů. V dobách dostatku až nadbytku potřebuje živý organismus na zajištění základních životních pochodů, jakými jsou například dýchání, tlukot srdce, udržování stálé tělesné teploty a další, jisté množství energie. Odhadem je to u muže o hmotnosti 80 kg zhruba 1800 kcal a u ženy o hmotnosti 60 kg zhruba 1300 kcal.. Pokud ale nastanou extrémní podmínky a není co jíst, přívod energie se na delší dobu podstatně sníží.

To tělo vnímá jako stav ohrožení a ve snaze přežít optimalizuje základní fysiologické pochody s cílem snížit jejich energetickou náročnost. Podle odborníků může tělo v nouzových situacích vydávat až o 35% energie méně na zajištění základních pochodů v porovnání se stavem dostatku energie. Na zajištění chodu organismu tak výše uvedený muž vydá jen 1170 kcal, žena pak jen 845 kcal. Tělo muže tak denně může ušetřit až 830 kcal, tělo ženy až 455 kcal. Tato úspora zvyšuje naději přežít zlé časy, dožít se období hojnosti. Protože hlad a bída se dostavovaly v dosavadní historii celkem pravidelně, přežívali hlavně lidé, kteří dokázali omezit efektivně aktuální výdej energie ve zlých časech.

Hlad a bída jsou věrnými průvodci lidstva. Proto má tělo v genetickém kódu pevně zabudovány mechanismy přežití zlých časů. Pokud tedy dnes ve snaze zhubnout omezíme přívod energie, tělo to vnímá jako znak nástupu dlouhodobějšího nedostatku potravy a vážné hrozby smrti. Tělo neví, že v nedaleké Delvitě nebo Tescu se prohýbají regály pod spoustou potravin. Tělo dostává málo energie a začíná se obrňovat proti hrozícímu nebezpečí smrti hladem. Začíná omezovat výdej energie na pokrytí základních metabolických a fysiologických procesů. Čím méně jíme, tím méně energie potřebujeme.

První dny až týdny můžeme dietou navodit energetický deficit 500 až 1000 kcal. Pokud je náš klidový metabolismus 2000 kcal, můžeme jíst jen 1000 kcal a deficit energie je tisíc kilokalorií. Po čase ale tělo srazí základní výdej energie (bazální metabolismus) na 1200 kcal. Když jíme jen 1000 kcal denně, není již deficit mezi příjmem a výdejem 1000 kcal, ale jen 200 kcal. Jakmile dosáhneme vysněné hmotnosti a začneme jíst jako dříve, například 2500 kcal, máme doslova děsivý nadbytek energie. Tělu k zajištění základních funkcí stačí 1200-1500 kcal. Náhle máme denní přebytek 1000 a více kilokalorií. Je jen otázkou času, kdy se obezita nejen vrátí, ale bude výraznější než před dietou.

Jak v těchto dnech upozornil časopis “the Archives of Internal Medicine”, omezení příjmu energie má i další velmi závažný dopad na organismus dietujících. Vede k rychlým ztrátám hustoty kostí. Dr. Dennis T. Villareal, M.D., Washington University School of Medicine, St. Louis, se svými spolupracovníky studoval vztahy mezi poklesem hmotnosti a ztrátami kostní tkáně u 48 dospělých (30 žen a 18 mužů). 18 pokusných osob drželo dietu. Po dobu 3 měsíců snížili denní přívod energie o 16%, dalších 9 měsíců o 20%. Dalších 19 pokusných osob přijímalo stejné množství energie jako dříve, ale začali cvičit s cílem zvýšit výdej energie o 16% první tři měsíce a o 20% dalších 9 měsíců. Zbývajících 10 výzkumných osob dostalo na požádání informace o zdravém životním stylu. Zásahy do množství stravy a pohybu u nich nebyly provedeny.

Všichni sledovaní byli na začátku výzkumu zváženi, poté byli opět váženi po jednom, třech, šesti, devíti a dvanácti měsících. Hustota kostí byla měřena každé 3 měsíce (metodikou “dual-energy x-ray absorptiometry”). Před zahájením výzkumu, po šesti a dvanácti měsících byly sledovaným odebrány vzorky krve pro hodnocení hladiny hormonů a chemických markerů absorpce kostní tkáně.

Celý výzkum absolvovalo až do konce 46 sledovaných. Po jednom roce snížila dietující skupina svoji hmotnost o 8,2 kg, cvičící skupina o 6,7 kg, u kontrolní skupiny nedošlo ke snížení hmotnosti. Dietující kromě kilogramů ztratili i 2,2% kostní tkáně v dolní části páteře, 2,2% v kostech pánve a 2,1% u všech ke zlomeninám náchylných částech femuru (kosti stehenní). U cvičící skupiny a u kontrol nedošlo ke ztrátám kostní tkáně.

Vědci se domnívají, že pokles hmotnosti snižuje nároky na kostní tkáň a vede k jejím ztrátám. Ty jsou eliminovány cvičením, zvláště pak takovým, které zatěžuje svaly a tím zvyšuje nároky na kostní tkáň, ke které jsou kosti upevněny šlachami. Proto má být každá snaha o snížení hmotnosti kompenzována cvičením. Pouhý pokles hmotnosti zvyšuje riziko vzniku a rozvoje osteoporosy. Oslabená kost se snadněji láme a každá zlomenina, zvláště ve vyšším věku, vážně ohrožuje zdraví. Pokud tedy snížíme svoji hmotnost omezením přívodu energie, vyvoláváme nebezpečné metabolické kompenzace, které naše zdraví mohou ovlivnit stejně negativně jako obezita.

Mnoho lidí, kteří většinu života udržovali stabilní hmotnost, náhle na stáří omezí příjem potravy. Tím nejen vážně naruší svůj energetický metabolismus, ale oslabí i svoje kosti. Jak opakovaně píšeme na stránkách fitnet, představuje cvičení ve fitcentrech nenahraditelný mechanismus péče o postavu i zdraví.

Problém vidíme v tom, že většina osob ve věku nad 50 let nemá zkušenosti se cvičením se zátěžemi. A jen hrstka z nich ví, že cvičit je nutné se naučit. A že dnes existují osobní trenéři a fitness konzultanti, kteří dokáží zájemce seznámit se všemi podrobnostmi bezpečného a účinného cvičení. Pokud lidé začnou využívat osobní trenéry a fitness konzultanty, přispějí tím významně k udržení a zvýšení svého zdraví. V praxi například zabrání vzniku obezity a dosáhnou zesílení kosti. Sníží se tím významně riziko zlomenin a pádů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. KHAN, K. et al. (2001): Physical Activity and Bone Health. Champaign, Human Kinetics.
  2. Medical News Today (2006): Weight Loss Through Calorie Restriction, But Not Exercise, May Lead To Bone Los

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2007 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Posilování zesiluje kosti u dětí

Američané jsou posedlí sportem dětí. Rodiče jsou hrdí, když jejich děti hrají hokej, baseball, fotbal, basketbal a další hry. Podporují je, chodí s nimi na zápasy profesionální ligy daného sportu, platí jim osobní trenéry…

Více informací

Fluktuace hmotnosti

Řada lidí s nadváhou a obézních osob dokáže pomocí diet a dalších hrubě drastických, nezdravých, nefysiologických zásahů do funkcí organismu, během jistého období snížit svoji hmotnost, a to často i o desítky…

Více informací

Strava a cvičení

Život se v minulých několika desetiletích zásadně změnil. Většina dnešních seniorů si pamatuje na hry „před domem“, tedy obvykle v ulicích a uličkách měst a městeček. Hrál se hokej, fotbal, vybíjená nebo se skákalo…

Více informací