Selen a nemoci srdce

V osmdesátých letech minulého století si vědci z oblasti prevence a  léčby  nemocí srdce všimli faktu, který se zdál být zajímavý a slibný. V zemích s největším výskytem nemocí srdce byla prokázána nízká celková spotřeba selenu, prvku s antioxidačními vlastnostmi. Následovalo logické doporučení - přijímat v rámci prevence vzniku nemocí srdce selen. Některé země dokonce přistoupili k doplňování selenu do zemědělské půdy a některých potravinářských produktů.

Jako vždy se k danému poznatku vytvořily odlišné pohledy, dělící lékaře a vědce do dvou skupin. Jedna názor podporovala, druhá jej zpochybňovala a zahájila zkoušky, které měly vnést do problému více světla. Po více jak dvou desítkách let pečlivých výzkumů se ukazuje, že zjednodušená představa o zázračných vlastnostech selenu v prevenci vzniku nemocí srdce byla nereálná. Poslední ránu dostala teorie o významu selenu pro zdraví srdce výsledky výzkumu, publikovanými v časopise The American Journal of Epidemiology v dubnu 2006.

Výzkum sledoval po dobu sedm a půl roku skupinu jednoho tisíce dospělých Američanů. Jedna část sledovaných brala denně 200 mikrogramů selenu, druhá dostávala placebo. Dvakrát ročně byly všem účastníkům výzkumu odebírány vzorky krve a podstoupili důkladné vyšetření. Po vyloučení dalších možných vlivů dospěli výzkumníci k závěru, že doplňování stravy selenem nemělo nejmenší vliv na pravděpodobnost vzniku nemocí srdce ani na závažnost jejich případného průběhu. Negativní byly i výstupy podobných studií, při nichž byl selen kombinováno s vitaminem E, případně jinými antioxydanty.

Přesto byl zjištěn jeden podstatný pozitivní vliv zvýšené dodávky selenu. Skupina konzumující tento prvek vykázala v porovnání s placebo skupinou nižší výskyt rakoviny tlustého střeva, prostaty a plic. Není tím jednoznačně prokázána protirakovinná kapacita selenu. Jde však o zajímavé zjištění, které musí být podepřeno nebo vyvráceno dalšími pečlivými studiemi.

Závěr pro běžného občana můžeme definovat takto: při snaze o snížení rizika nemocí srdce a dalších chorob nespoléhejme na pohodlné polykání prášků. Jednoznačně prokázán je pozitivní vliv změn životního stylu nejen na stav srdce a cév, ale i na pravděpodobnost vzniku a rozvoje některých typů nádorových nemocí. Pravidelné cvičení pak představuje pilíř, o který se při snaze o pozitivní ovlivnění zdraví, zdatnosti a kvality života můžeme spolehlivě opřít.

Cvičit však musíme správně. Program musí respektovat náš okamžitý stav a navozovat pozitivní resistenci. Čím starší jsme a čím oslabenější je náš organismus, tím větší význam pro nás má rada specialistů na cvičení – fitnes konzultantů, osobních trenérů nebo instruktorů fitcenter. Dejte si tu práci a vyhledejte kvalitního odborníka. Dobrá rada může nesmírně zkvalitnit váš život!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. O’CONNOR, A. (2006): The Claim: Taking Selenium Lowers Risk of Heart Disease. In. New york Times.
  2. PARSONS, L. (?):  Effects of Selenium Supplementation on Cardiovascular Disease Incidence and Mortality: Secondary Analyses in a Randomized Clinical Trial. In.:  Oxfordjournals.org.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2006 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Osteoporosa a léky

  V posledním století se významně prodloužila délka života člověka. Za zhruba 100 let došlo k přibližně stejnému prodloužení průměrné délky života jako za předchozích pět tisíciletí. Tato skutečnost zaskočila…

Více informací

Komfortem k diskomfortu

Prožíváme okamžiky příjemé i nepříjemné. Někdy se daří, jindy naopak na co sáhneme, to se zhatí. Jsou dny slunné a příjemné, jsou ale i dny deštivé a odporné, do nichž by člověk psa nevyhnal. Již bible se zmiňuje…

Více informací

Nepřesné informace

Informace, s nimiž se běžný čtenář setkává na Internetu, jsou velmi nesourodé a nejednotné. Přitom všechny se odvolávají na “výsledky vědeckých výzkumů” a působí velmi věrohodně. Teprve časem se síla argumentů…

Více informací