travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Selen a nemoci srdce

V osmdesátých letech minulého století si vědci z oblasti prevence a  léčby  nemocí srdce všimli faktu, který se zdál být zajímavý a slibný. V zemích s největším výskytem nemocí srdce byla prokázána nízká celková spotřeba selenu, prvku s antioxidačními vlastnostmi. Následovalo logické doporučení - přijímat v rámci prevence vzniku nemocí srdce selen. Některé země dokonce přistoupili k doplňování selenu do zemědělské půdy a některých potravinářských produktů.

Jako vždy se k danému poznatku vytvořily odlišné pohledy, dělící lékaře a vědce do dvou skupin. Jedna názor podporovala, druhá jej zpochybňovala a zahájila zkoušky, které měly vnést do problému více světla. Po více jak dvou desítkách let pečlivých výzkumů se ukazuje, že zjednodušená představa o zázračných vlastnostech selenu v prevenci vzniku nemocí srdce byla nereálná. Poslední ránu dostala teorie o významu selenu pro zdraví srdce výsledky výzkumu, publikovanými v časopise The American Journal of Epidemiology v dubnu 2006.

Výzkum sledoval po dobu sedm a půl roku skupinu jednoho tisíce dospělých Američanů. Jedna část sledovaných brala denně 200 mikrogramů selenu, druhá dostávala placebo. Dvakrát ročně byly všem účastníkům výzkumu odebírány vzorky krve a podstoupili důkladné vyšetření. Po vyloučení dalších možných vlivů dospěli výzkumníci k závěru, že doplňování stravy selenem nemělo nejmenší vliv na pravděpodobnost vzniku nemocí srdce ani na závažnost jejich případného průběhu. Negativní byly i výstupy podobných studií, při nichž byl selen kombinováno s vitaminem E, případně jinými antioxydanty.

Přesto byl zjištěn jeden podstatný pozitivní vliv zvýšené dodávky selenu. Skupina konzumující tento prvek vykázala v porovnání s placebo skupinou nižší výskyt rakoviny tlustého střeva, prostaty a plic. Není tím jednoznačně prokázána protirakovinná kapacita selenu. Jde však o zajímavé zjištění, které musí být podepřeno nebo vyvráceno dalšími pečlivými studiemi.

Závěr pro běžného občana můžeme definovat takto: při snaze o snížení rizika nemocí srdce a dalších chorob nespoléhejme na pohodlné polykání prášků. Jednoznačně prokázán je pozitivní vliv změn životního stylu nejen na stav srdce a cév, ale i na pravděpodobnost vzniku a rozvoje některých typů nádorových nemocí. Pravidelné cvičení pak představuje pilíř, o který se při snaze o pozitivní ovlivnění zdraví, zdatnosti a kvality života můžeme spolehlivě opřít.

Cvičit však musíme správně. Program musí respektovat náš okamžitý stav a navozovat pozitivní resistenci. Čím starší jsme a čím oslabenější je náš organismus, tím větší význam pro nás má rada specialistů na cvičení – fitnes konzultantů, osobních trenérů nebo instruktorů fitcenter. Dejte si tu práci a vyhledejte kvalitního odborníka. Dobrá rada může nesmírně zkvalitnit váš život!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. O’CONNOR, A. (2006): The Claim: Taking Selenium Lowers Risk of Heart Disease. In. New york Times.
  2. PARSONS, L. (?):  Effects of Selenium Supplementation on Cardiovascular Disease Incidence and Mortality: Secondary Analyses in a Randomized Clinical Trial. In.:  Oxfordjournals.org.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2006 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Prevence demence: léky nebo cvičení?

K nepopiratelným faktům dneška patří prodlužující se průměrná délka života. Tento trend je výsledkem bezpečnějšího prostředí, zvýšené hygieny, vyšších znalostí a dovedností lékařů, dokonalejších a účinnějších…

Více informací

Víra tvá tě uzdraví

Z našeho života mizí tělesná námaha jako pára nad hrncem. Nemusíme získávat zdroje obživy v potu tváře, nemusíme stavět a neustále opravovat svá obydli, nemusíme s mečem v ruce hájit své životy a domovy. Zdroje pro…

Více informací

Jak je to s vitaminy?

V druhé polovině minulého století se do našeho povědomí začaly výrazněji dostávat vitaminy. Ve škole jsme občas “fasovali” Celaskon, malé štiplavé pilulky, které nás měly chránit před chřipkou při hrozících…

Více informací