Trest za krytí dopingu

Od ledna 2005 se táhl spor mezi Antidopingovým výborem ČR a dvěma funkcionáři Svazu kulturistiky. Na tento spor jsem upozornil samostatným článkem "Svaz kulturistiky a anabolik"? Zdá se, že se případ chýlí ke svému konci. Disciplinární komise Svazu kulturistiky vynesla své rozhodnutí. Základní text uvedl na svých stránkách pan Rudzinskyj, vydavatel časopisu Svět kulturistiky. Použil jsem část textu pro naše čtenáře. Bližší informace najdete na stránkách časopisu "Svět kulturistiky".


Rozhodnutí disciplinární komise SKFČR

Dne 21. 2. 2007 se konalo disciplinární řízení SKFČR. Pan Stanislav Pešát a paní Eva Sukupová mají zákaz činnosti na dobu 4 let od data 16.1. 2007.

Dnešního dne tj. 21.2. 2007 se konalo disciplinární řízení ve věci porušení antidopingových pravidel panem Stanislavem Pešátem a paní Evou Sukupovou, kterého se měli dopustit 29.1. 2005 při srazu reprezentace v budově ČSTV v Praze na Strahově. Disciplinární komise ve složení Robert Lukáš, Karel Tuháček, Vladimír Semerád a Jiří Patyk předvolali k tomuto řízení všechny účastníky, kteří byli přítomni na srazu reprezentace dne 29.1. 2005. Většina oslovených sportovců poslala vyjádření písemně, přičemž osobně se dostavili Martin Dajč, Lukáš Osladil, PhDr. Daniela Stackeová, Eva Horňáková. Za antidopingový výbor byl přítomen MUDr. Chlumský a Jan Zimmer. Osobně se dostavili p. Stanislav Pešát a pí. Eva Soukupová.

Při více jak 4hodinovém průběhu disciplinárního řízení, kdy slovo dostali všichni zainteresovaní a celý případ byl dopodrobna popsán, přičemž výpovědi Daniely Stackeové a Evy Horňákové je možné považovat za závažné.

Pan Stanislav Pešát odmítl veškerá obvinění, která byla na něj vznesena a napadl i bod směrnice Antiopingového výboru, podle kterého byl celý případ šetřen.

Paní Eva Sukupová označila výpovědi svědků za tendenční a vedené z důvodu předvolebního boje.

MUDr. Chlumský označil postup antidopingové vyšetřovací komise za správný a zcela dle antidopingových směrnic Boje proti dopingu.

Ve 13.00 hod. se všichni přítomni dostali k závěrečnému verdiktu disciplinární komise, který zněl následovně:


 

Rozhodnutí Disciplinární komise č.j.: POR/DOPING/PEŠÁT/001/2007

 

Disciplinární komise Svazu kulturistiky a fitness České republiky se sídlem Praha Atletická 100/2, PS 40, PSČ 160 17 rozhodla v senátu složeného Roberta Lukáše, Jiřího Patyka, Vladimíra Semeráda a Karla Tuháčka ve věci rozhodnutí Antidopingové vyšetřovací komise Antidopingového výboru o porušení antidopingových pravidel účastníkem Stanislavem Pešátem  takto:

I.  Účastník Stanislav Pešát se dopustil porušení antidopingových pravidel dle čl. 2.8. Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice tím že:

obviněný Stanislav Pešát byl účasten jednání schůze v místnosti č. 209 v budově ČSTV v Praze na Strahově dne 29.1. 2005, věděl o přítomnosti komisařů, kteří hodlali provést dopingovou kontrolu u sportovců tam přítomných, a byl přítomen tomu, když sportovci vylezli z místnosti oknem, aby se vyhnuli případné dopingové kontrole, nebo se o takovém opuštění místnosti následně dozvěděl, a tuto skutečnost skrýval.

II. Podle čl. 10.4.2 čl. Směrnice se účastníkovi ukládá ve spojení s čl. 7.4. Disciplinárního řádu SKF ČR.

zákaz činnosti na dobu 4 let od data 16.1. 2007

Odůvodnění:

DK SKFČR má za prokázáno, že obviněný Stanislav Pešát jakož i Eva Sukupová byli účastni jednání schůze v místnosti č. 209 v budově ČSTV v Praze na Strahově dne 29.1. 2005, věděli o přítomnosti komisařů, kteří hodlali provést dopingovou kontrolu u sportovců tam přítomných, a byli přítomni tomu, když sportovci vylezli z místnosti oknem, aby se vyhnuli případné dopingové kontrole, nebo se o takovém opuštění místnosti následně dozvěděli, a tuto skutečnost skrývali.

DK přihlédla k původní výpovědi Hynka Neužila, Jiřího Čermáka a Pavla Vacka, která je součásti spisu AVK ADV ČR a k výpovědím PhDr. Daniely Stackeové a Evy Horňákové ze dne 21.2. 2007 před DK SKFČR, které shodně vypověděly, že byly přítomny jednání po celou dobu jejího průběhu a potvrdly přítomnost funkcionářů v době, kdy vylezli někteří sportovci oknem.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat písemné odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k Rozhodčí komisi Českého olympijského výboru, a to prostřednictvím Disciplinární komise Svazu kulturistiky a fitness České republiky.

V Praze dne 21.2. 2007


Rozhodnutí Disciplinární komise č.j.: POR/DOPING/SUKUPOVÁ/002/2007

Disciplinární komise Svazu kulturistiky a fitness České republiky se sídlem Praha Atletická 100/2, PS 40, PSČ 160 17 rozhodla v senátu složeného Roberta Lukáše, Jiřího Patyka, Vladimíra Semeráda a Karla Tuháčka ve věci rozhodnutí Antidopingové vyšetřovací komise Antidopingového výboru o porušení antidopingových pravidel účastníkem Evou Sukupovou takto:

I.  Účastník Eva Sukupová se dopustila porušení antidopingových pravidel dle čl. 2.8. Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice tím že:

Obviněná Eva Sukupová byla účastna jednání schůze v místnosti č. 209 v budově ČSTV v Praze na Strahově dne 29.1. 2005, věděla o přítomnosti komisařů, kteří hodlali provést dopingovou kontrolu u sportovců tam přítomných, a byla přítomna tomu, když sportovci vylezli z místnosti oknem, aby se vyhnuli případné dopingové kontrole, nebo se o takovém opuštění místnosti následně dozvěděla, a tuto skutečnost skrývala.

II. Podle čl. 10.4.2 čl. Směrnice se účastníkovi ukládá ve spojení s čl. 7.4. Disciplinárního řádu SKF ČR.

zákaz činnosti na dobu 4 let od data 16.1. 2007

Odůvodnění:

DK SKFČR má za prokázáno, že obviněný Stanislav Pešát jakož i Eva Sukupová byli účastni jednání schůze v místnosti č. 209 v budově ČSTV v Praze na Strahově dne 29.1. 2005, věděli o přítomnosti komisařů, kteří hodlali provést dopingovou kontrolu u sportovců tam přítomných, a byli přítomni tomu, když sportovci vylezli z místnosti oknem, aby se vyhnuli případné dopingové kontrole, nebo se o takovém opuštění místnosti následně dozvěděli, a tuto skutečnost skrývali.

DK přihlédla k původní výpovědi Hynka Neužila, Jiřího Čermáka a Pavla Vacka, která je součásti spisu AVK ADV ČR a k výpovědím PhDr. Daniely Stackeové a Evy Horňákové ze dne 21.2. 2007 před DK SKFČR, které shodně vypověděly, že byly přítomny jednání po celou dobu jejího průběhu a potvrdly přítomnost funkcionářů v době, kdy vylezli někteří sportovci oknem.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat písemné odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k Rozhodčí komisi Českého olympijského výboru, a to prostřednictvím Disciplinární komise Svazu kulturistiky a fitness České republiky.

V Praze dne 21.2. 2007

Mohlo by vás zajímat


Hormony a věčné mládí

Když jsme mladí, těšíme se, až budeme starší. Až dokončíme osmou třídu, až nám rodiče dovolí zůstávat venku přes půlnoc, až se oženíme, až budeme mít vlastní dům nebo byt, až se narodí dítě, až bude dítě samo...
více...
Hormony a věčné mládí

Větší polovina britských žen užívá pilulky na hubnutí

Ženy všude na světě a jakéhokoli věku se chtějí líbit. Chodí ke kadeřníkům, na pedikúru a manikúru, na masáže, kupují drahé krémy a mastičky, radí se s odborníky různých oborů, zabývajících se vzhledem....
více...
Větší polovina britských žen užívá pilulky na hubnutí

Vitaminy nás nechrání před nemocemi srdce

Koncem minulého tisíciletí se nebývale rozmohla konzumace vitaminů. Podle statistik bere pravidelně nějaké přípravky, obsahující vitaminy, téměř 75% starších lidí a převážná většina lidí, navštěvujících fitcentra....
více...
Vitaminy nás nechrání před nemocemi srdce