travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Jak je to s vitaminy?

V druhé polovině minulého století se do našeho povědomí začaly výrazněji dostávat vitaminy. Ve škole jsme občas “fasovali” Celaskon, malé štiplavé pilulky, které nás měly chránit před chřipkou při hrozících epidemiích. Také jsme museli polykat značně nechutný rybí tuk. A občas nám doktor naordinoval vitaminy B. Tyto produkty byly na předpis a běžně se nedaly sehnat. Když jsem se seznamoval s posilováním, podstatně přibylo i informací o vitaminech. Zvláště oblíbený byl mezi cvičícími přípravek Pangamin. Protože se nedal sehnat, oceňovali jsme přátelství se zdravotními sestřičkami, které dokázaly tento preparát sehnat.

Konzumace vitaminů a minerálů byla až do konce osmdesátých let spíše okrajová. Pak se ale vše změnilo. Najednou se přihrádky v lékárnách, drogeriích i samoobsluhách doslova přeplnily podivnými krabičkami s prapodivnými názvy. A rozjela se doslova hysterická reklama. Dala se shrnout do věty:”Kdo nebere vitaminy, ohrožuje svoje zdraví”. Snad každý si na podzim kupoval alespoň ten nejlevnější multivitaminový přípravek. Více využívali nabídky dynamicky se rozvíjejícího průmyslu doplňků výživy lidé starší a nemocní. Také zodpovědní rodiče se snažili stravu svých potomků vylepšit nějakým tím vitaminem navíc. Pro jistotu.

Největšími konzumenty doplňků výživy se však brzy stali sportovci a od nich tento trend převzali kondičně cvičící lidé. Prodej těchto produktů se stal nezanedbatelnou složkou příjmů majitelů fitcenter. Lidé se mnohdy déle bavili o tom, co kdo konzumuje než o tom, jak kdo cvičí. Okřídlenou se stala neprosto nesmyslná věta, že z hlediska získání a udržení vysoké úrovně zdatnosti a výkonnosti představuje strava 80% a cvičení 20%. Pod vlivem tohoto bludu si lidé vážili potraviny, počítali kalorie a jejich byty se plnily novými a novými krásně barevnými krabičkami s podivnými, odborně znějícími názvy. Bohužel, úroveň zdatnosti a výkonnosti většiny konzumentů se tímto přístupem nijak radikálně nezměnila.

První dekáda třetího tisíciletí ale představuje pro oblast doplňků výživy studenou sprchu. Objevují se kvalitně zpracované články, v nichž zodpovědní vědci na základě pečlivě naplánovaných výzkumů střízlivě konstatují, že potřebami nepodložená konzumce umělých chemických přípravků zdraví člověka nejen neprospívá, ale s vysokou pravděpodobností snižuje délku života nebo alespoň jeho kvalitu. Jenže průmysl doplňků výživy se mezitím nesmírně rozrostl. Podle nejnovějších odhadů utratili Američané v loňském roce za dietní supplementy 22,5 miliardy dolarů! Výrobci prášků a pilulek tak mají dost peněz na agresivní reklamu. A ve vědeckém světě se vždy najde dost “prostitutů”, kteří za tučnou odměnu zmanipulují výsledky výzkumů a dají tak výrobcům a prodejcům doplňků výživy do rukou nové argumenty pro přesvědčování váhavých.

Dr. Eric Rimm z “the Harvard School of Public Health” poskytl televizní stanici ABC rozhovor o problematice konzumace vitaminů a minerálů. Většina odborníků v otázkách vyživy se podle něj shoduje v názoru, že hlavním dodavatelem všech mikroživin nemají být prášky, ale standardní strava. Stále více výzkumů protvrzuje názor, že lidské tělo dokáže zpracovat a využít vitaminy a minerály lépe ze stravy než z pilulek. Pokud se v dnešní době někdo poctivě věnuje své stravě, dodržuje všechna známá stravovací doporučení, dodává svému tělu všechny potřebné biologicky cenné látky a nemá sebemenší důvod nakupovat doplňky výživy.

Problém je v tom, že jen málokdo dnes může říci, že jeho strava je bezchybná. A tak se konzumace doplňků výživy stává šidítkem, kterým se snažíme upokojit svoje svědomí. “Náš přístup ke stravě je s bídou průměrný. Ale my přesto dbáme o svoje zdraví. Chyby v každodenní výživě kompenzujeme kvalitními doplňky. Náš životní styl je zdravý”. Podle názoru Dr. Rimma je takové uvažování zásadně chybné. Každý, kdo takhle nahlíží na svoje stravování by měl na prvním místě zvýšit množství pohybu a začít se skutečně zdravě stravovat. Termín “doplněk” je od slova “doplnit”. Pokud se zdravě stravujeme, nepotřebujeme nic doplňovat. Snad s vyjímkou naprosto mimořádných situací, jakými je blížíci se epidemie chřipky, stavy po prodělané nemoci nebo za jiných extrémních stavů.

Jak ale zlepšit svoji stravu? Snad nikdo nemá čisté svědomí v otázce snídaně. Ráno většinou nemáme moc chuti k jídlu a obvykle nám schází na klidnou první stravu čas. A tak vypijeme trochu čaje, kousneme do rohlíku a už spěcháme za denními úkoly. Během dne někde něco rychle pojíme a k pořádnému jídlu se dostaneme až večer. Výzkumy prokázaly, že vydatná snídaně je klíčová pro udržení optimální hmotnosti. Snadněji zhubly ženy, které si ráno dopřály silnou snídani než ženy, které sice konzumovaly za den méně energie, ale snídani podceňovaly. Kvalitní snídaně dodá tělu nejen dostatek energie do nejnáročnějších hodin pracovního dne, ale je-li strava vyvážená, dodá i dostatek všech nezbytných mikroživin. Tělo samo rozhoduje o tom, které živiny potřebuje a které jako nadbytečné vyloučí. Pokud izolovaně přijmeme megadávky některých mikroživin, tělo nedokáže nevyužitelné množství úspěšně vyloučit a nadbytek dané látky může ohrozit naše zdraví. Za zvláště znepokojujující se obecně považuje neopodstatněný přívod vitaminu A a E.

Z vitaminů je vhodné dodávat jen některé a navíc jen v konkrétních situacích a stavech. Například se obecně doporučuje doplňovat stravu těhotných žen kyselinou listovou. Ta snižuje riziko vzniku některých vývojových vad plodu. V obdobích chřipek je vhodné krátkodobě zvýšit dodávku vitaminu C. Dlouhodobý nadbytek (chronické megadávky) tohoto vitaminu však mohou vést k poruchám funkce ledvin a zbytečně také zatěžují naši peněženku. Jak říká Dr. Rimm, při nadměrné konzumaci vitaminu C “máme nejdražší moč ve městě”. V poslední době přibývá v tisku článků o významu vitaminu D pro udržení plného zdraví, zvláště u starších osob, dále o vhodnosti konzumace omega 3 mastných kyselin nebo vitaminu E. Při čtení těchto článků musíme vždy zvažovat, komu přinese zvýšená spotřeba těchto přípravků větší prospěch - zda konzumentovi nebo výrobci.

Za nejracionálnější přístup k udržení zdatnosti, výkonnosti a zdraví můžeme na základě solidních vědeckých výzkumů považovat zdravý životní styl, sestávající z pravidelného cvičení, vyvážené stravy (z hlediska kvality i kvantity), dostatečného spánku, kontroly stresu a nekouření. Většina lidí dnes alespoň některý z těchto pilířů zdraví a zdatnosti nedostatečně zajišťuje, ať již vinou vlastní pohodlnosti nebo působením vnějších podmínek. A pro utišení svého svědomí pak sáhne po vitaminech.

Protože v posledních letech charakterizuje náš život nesmírný propad množství pohybové aktivity a navíc se z pohybového režimu doslova vypařily silově náročné činnosti, nastal u převážné částí populace všeobecný propad množství aktivní tělesné hmoty. Ten navodil pokles hodnoty bazálního metabolismu. Sumace aktuálního u chronického výdeje energie navozuje obezitu. Obezitě se lidé brání omezováním stravy. Omezením příjmu stravy navodíme energetický deficit. Současně ale v menším objemu stravy dodáme organismu i méně mikroživin. Tělo pak nemá základní stavební kameny pro realizaci řady metabolických reakcí. Pokud v takové situaci dodáme tělu náhodnou a tedy i neúplnou strukturu mikroživin formou doplňku výživy, získáme sice některé z potřebných látek,  současně je ale naše tělo zavaleno nadměrným přísunem látek jiných, které nedokáže využít a musí je pracně z těla vyloučit. Dochází tak k narušování citlivě nastavených metabolických procesů a zvyšuje se pravděpodobnost jejich poruch.

Ve snaze o udržení zdraví je velmi důležité zajistit dlouhodobě vysoký výdej energie. Toho lze docílít pravidelným cvičením ve fitcentru. Posilováním navozený nárůst množství svalové hmoty je základním podkladem vysokého výdeje energie. Pokud hodně energie vydáme, můžeme jí i hodně přijmout. Ve vysokém množství přijaté potravy si tělo samo vybere ty látky, které pro svoji správnou funkci potřebuje. Posilováním uděláme pro své zdraví více, než konzumací náhodně sestavené struktury mikroživin v doplňcích výživy.

LITERATURA:
  1. JACOBSEN, B, WAGNER, S. (2008): So Many Vitamins, So Little Time. Truths and Myths About Dietary Supplements. In.: abcnews.go.com, July 4, 2008.
  2. MINDELL, E. (1999): Earl Mindell’s Vitamin Bible for the Twenty-First Century. Mifford, Dr. Earl Mindell, P.O. Box 5400.
  3. RUCKER, RB. et al. (2001): Handbook of Vitamins. New York, Marcel Dekker, Inc.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

 

Mohlo by vás zajímat

Léky nebo změna životního stylu?

Před několika lety jsem se s jednou studentkou našich kurzů k získání kvalifikace “Instruktor fitness” bavil o významu změny životního stylu pro udržení a zlepšení zdraví v současném obesogenním prostředí. Studentka mi…

Více informací

Vitamíny nemusí prospívat. Mohou škodit!

Naše stravovací návyky se v posledních desetiletích výrazně změnily. Ještě na začátky dvacátého století konzumovalo zhruba 80% populace potraviny, které si sami vypěstovali. 99% stravy pocházelo z oblastí, vzdálených…

Více informací

Pilulky a kosti

Pohyb nám umožňuje přibližovat se k věcem příjemným a vzdalovat se od věcí nepříjemných. Proto každé omezení pohybu výrazně snižuje kvalitu našeho života. Pohybujeme se díky činnosti pohybového systému. Ten sestává ze…

Více informací