Správná strava je účinnější než konzumace doplňků výživy

Ještě nedávno si lidé představovali, že tradiční stravu vystřídají moderní náhražky výživy. Že budeme polykat prášky a budeme zdraví a výkonní. V posledním desetiletí doslova explodoval průmysl doplňků výživy. Každodenně jsme z televize a rozhlase bombardováni informacemi o zázračných vlastnostech jednotlivých výrobků. Ty údajně řeší vše, od trávících potíží, přes veškeré bolesti, problémy s prostatou, menstruační obtíže až po celulitidu. Poselství výrobců těchto produktů je jasné. Každý problém je důsledkem nedostatku nějaké látky. Po jejím dodání pomocí konkrétního produktu je problém vyřešen. Stačí miligram nebo mikrogram nějakého lektvaru a je po potížích.

Dr. Alice Lichtenstein a Dr. Robert Russell z University Tufts’ a Dr. Jean Mayer z „USDA Human Nutrition Research Center on Aging“ tvrdí v článku v časopisu „the Journal of the American Medical Association”, že pokroky v identifikaci a isolaci látek z potravy představují dvousečnou zbraň. Výzkumy pomáhají vědcům odhalovat vztahy mezi jednotlivými složkami stravy, léčit rychle a účinně zjištěné nedostatky některých složek potravy. Na druhé straně jsou jejich poznatky zneužívány řadou výrobců doplňků výživy, kteří pouští na trh neověřené a často neúčinné výrobky. Výrobci se běžnému občanu snaží vsugerovat názor, že doplňky výživy jsou důležitější než klasická strava.

Velký počet výzkumů, realizovaných v posledních letech, přinesl výsledky, které nutí vědce vystřízlivět z bláhové naděje, že se jim podaří řešit zdravotní problémy pacientů jen pilulkami. Doplňky výživy (vitamíny, minerály, byliny atd.) mohou sloužit jen jako jisté „pojištění“ pro případy krátkodobé nemožnosti zdravě se stravovat. Házení pilulek do hlavy nemůže v žádném případě nahradit komplexní, vyváženou stravu.

Dr. Lichtenstein a Dr. Russel sledovali rozdíly mezi dopadem konkrétních potravin a vlivem izolovaných živin v doplňcích na zdraví. Výzkumy například prokázaly, že strava bohatá na zeleninu a ovoce vede ke snížení rizika vzniku nemocí srdce a cév. Strava bohatá na mléko a netučné mléčné produkty vedla ke snížení tlaku krve. Výzkumy, jejichž intervence spočívala v dodávkách vysokých dávek vybraných složek téže stravy přinesly nejednotné výsledky. Mnohé dokonce prokázaly, že vyšší dodávka izolovaných vitaminů E, C a A zvyšují riziko předčasné smrti.

Dlouhá léta se vitamin E považoval za látku, snižující riziko onemocnění srdce. Beta karoteny měly snižovat riziko vzniku rakoviny plic. Novější výzkumy ukázaly, že podávání vitaminu E riziko nemoci srdce nesnižuje, zvýšená konzumace beta karotenu u kuřáků riziko vzniku rakoviny plic dokonce zvyšuje. Kyselina listová byla považována za látku, snižující hladinu homocysteinu v plasmě. Homocystein zvyšuje riziko vzniku nemocí srdce. Nejnovější výsledky výzkumů tento  předpoklad nepotvrdily.

V čem je tedy problém? Věda dnes není na takové úrovni, aby byla schopna jasně definovat, které látky mají na náš organismus jednoznačně prospěšný dopad. Případně nevíme, které dávky jsou prospěšné a které již škodlivé. Zdá se, že v potravě jsou kromě již zjištěných ingrediencí i další, dosud nezjištěné prvky, které se zřejmě významně podílí na schopnosti těla metabolizovat danou stavu a vstřebat její součásti. Pokud údajnou účinnou látku polkneme v podobě pilulky, chybějící ingredience z komplexní stravy neumožní danou látku plně využít.

Vztah mezi stravou a lidským tělem je komplexní a má mnoho samostatných aspektů. Navíc se pravděpodobně na udržení zdraví podílí další faktory, jako jsou životní styl, kouření, množství pohybové aktivity, kontrola hmotnosti, kvalita spánku, kontrola stresu, spotřeba alkoholu atd.. Strava je jen jedním z faktorů, ovlivňujících naše zdraví. Její význam se v posledních desetiletích nadhodnocuje. Každé tělo také reaguje na konkrétní potravinu nebo její složky jinak. Co je pro jednoho zdravé, může jiného přivést do nemocnice.

Doplňky výživy však mají svoji nezastupitelnou roli ve výživě lidí. Každý se má snažit žít a jíst tak, aby upevnil své zdraví a snížil riziko vzniku nemocí. Existují však jasně prokázané nedostatky výživy, které mají závažný dopad na konkrétní skupiny populace. Například kyselina listová je nesmírně významná pro těhotné ženy, vápník může zpomalit řídnutí kostí u seniorů, zdraví seniorů může pozitivně ovlivnit i dodávka vitaminu D a B12. Lidé, u nichž je vyšší riziko vzniku nemocí srdce, mohou mít velký prospěch z dodávky omega-3 volných mastných kyselin.

Běžný návštěvník fitcentra nemusí z výživy dělat velký problém. Základní principy zdravé výživy jsou obecně známé. Jen jich většinou nedbáme. Jíme nadměrné množství červeného masa, nasycených tuků, sladkostí a slazených nápojů, příliš solíme, jíme obecně málo zeleniny a ovoce. V moci každého je tyto jasné chyby odstranit. Uděláme tím pro své zdraví více, než polykáním předražených produktů doplňků výživy.

Problém většiny současné populace spočívá v tom, že se nedostatečně pohybuje. Nevydáváme každodenně dostatek energie, nestimulujeme svoje svaly a tím navozujeme jejich atrofii. Ztráta svalů vede k poklesu bazálního výdeje energie a tím dále snižuje náš výdej energie. Abychom netloustli, omezujeme příjem potravy. Tím snížíme nejen přísun makroživin (látek, z nichž tělo dokáže tvořit energii, tj. sacharidů, bílkovin a tuků) ale i mikroživin (vitaminů, minerálů a dosud nezjištěných biologicky aktivních složek stravy). To vede k oslabování zdraví, které se nedá zastavit dodáváním izolovaných látek pomocí doplňků výživy.

Z výše uvedeného vyplývá, že nejrozumnější cestou ke zpevnění zdraví je zvýšit výdej energie, tím můžeme i více jíst. Pokud stravu vhodně volíme, tj. dáme přednost zelenině, ovoci a netučným potravinám, děláme pro svoje zdraví maximum. Pohyb má i další pozitivní dopady na naše tělo.

Za nejvhodnější považuji cvičení ve fitcentru. Umožňuje přizpůsobit velikost zátěže okamžitým možnostem a potřebám těla. Ve fitcentru můžeme cvičit celoročně, v každém počasí, navíc i v situacích, kdy musíme zátěž z jakýchkoli důvodů na nějakou dobu podstatně snížit (nemoc, návaly práce). Efektivně cvičit ve fitcentru se naučíte u osobních trenérů nebo fitness konzultantů.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. DREYER, HC, VOLPI, E. (2005): Role of Protein and Amino Acids in the Pathophysiology and Treatment of Sarcopenia. In.: Journal of the American College of Nutrition, Vol. 24, No. 2, 140S–145S.
  2. EVANS, WJ. (2000): Vitamin E, vitamin C, and exercise. In.: Am J Clin Nutr; 72(suppl):647S–52S.
  3. EVANS, WJ. (2004): Protein Nutrition, Exercise and Aging. In.: Journal of the American College of Nutrition, Vol. 23, No. 6, 601S–609S.
  4. LEMON, PWR. (2000): Beyond the Zone: Protein Needs of Active Individuals. In.: Journal of the American College of Nutrition, Vol. 19, No. 5, 513S–521S.
  5. TAAFFE, DR, MARCUS, R. (2000): Musculoskeletal health and the older adult. In.: Journal of Rehabilitation Research and Development, Vol. 37 No. 2, March/April, Pages 245-254.
  6. TUFT’S NUTRITION (2005): Nutrition from the Kitchen, Not the Lab. In.: Tufts Nutrition, health and Nutrition Letter, November.
  7. WACKERHAGE, H, RENNIE, MJ. (2006): How nutrition and exercise maintain the human musculoskeletal mass. In.: J. Anat. 208, pp. 451–458.
  8. WARBURTON, DER, WHITNEY, C, SHANNON, N, BREDIN, SD. (2006): Health benefits of physical activity: the evidence. In.: CMAJ, March 14, 174(6), 801.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2010  PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Pilulky a kosti

Pohyb nám umožňuje přibližovat se k věcem příjemným a vzdalovat se od věcí nepříjemných. Proto každé omezení pohybu výrazně snižuje kvalitu našeho života. Pohybujeme se díky činnosti pohybového systému. Ten sestává ze…

Více informací

Stravovací doporučení pro Američany

Nejvýznamnější organizace, zodpovědné za zdraví obyvatel USA, vydávají  pravidelně doporučení  pro Američany, jak se zdravě stravovat a chovat. Doporučení jsou veřejnosti předkládána jednou za zhruba pět let. Poslední…

Více informací

Vitaminy nebo permanentku do fitcentra?

“Konzumace antioxydantů ani jiných vitaminů nezpomaluje ukládání tukových látek do stěn cév a nesnižuje tak riziko vzniku infarktu nebo mozkové příhody” (Bleyes t al., 2006). Tuto stručnou větu presentovali vědci na základě…

Více informací