travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Obezita to nevzdává

V posledním roce se na mnoha Internetových stránkách objevily články, v nichž lékaři a vědci opatrně naznačují možné zastavení nárůstu počtu osob s nadváhou a obézních. Po zhruba 30 letech neustálého vzestupu výskytu obezity se takový trend dal předvídat. Vždyť podle údajů z roku 2005 se do kategorie s nadváhou a obézní řadilo celkem 66% obyvatel USA. Dva lidé ze tří, nebo 66 osob ze sta prokazatelně prohrálo v současných podmínkách života svůj boj o dlouhodobé udržení energetické rovnováhy. Tento stav je téměř neuvěřitelný. Je doslova děsný!

Podmínky života se v druhé polovině dvacátého století změnily velmi prudce a zásadně. Z našeho života zmizela fyzická zátěž. Současně se stal přístup k chutným a energetický hutným potravinám velmi snadný. Výsledkem je epidemie obezity a na ni navazujících chronických neinfekčních nemocí. Nemoci zatěžují enormně rozpočty jednotlivých států na zdravotnictví a přinášejí spoustu osobních tragédií. Proto si v materiálu “Healthy People 2010”, zpracovaném na začátku třetího tisíciletí, dali Američané za cíl snížit výskyt obezity do roku 2010 alespoň na 15%. A některé výzkumy z posledních let naznačovaly, že se Americe v tomto směru daří, že dlouholetý soustavný vzestup počtu obézních se konečně zpomaluje a snad i zastavuje.

V červenci letošního roku (2008) ale presentovali vědci z “the Centers for Disease Control and Prevention” pod vedením Dr. Deborah Galuska neradostné výsledky. Od roku 2005 do roku 2007 se počet obézních dospělých zvýšil o dalších 7%. Ve státech americké unie dosahuje dnes obezita (tj. stav, kdy se BMI dané osoby pohybuje nad hodnotou 30 kg/m2) v průměru 25,6%. Ve státech Alabama, Mississippi a Tennessee spadá do kategorie “obézni” dokonce celá třetina obyvatel. Ani jeden ze států unie nemá nejmenší naději dosáhnout cíl stanovený v iniciativě “Healthy People 2010”, tj. 15 procent obézních. Nejblíže jsou ve státě Colorado, kde je dnes obézních 18,7 % obyvatel. Obezita více postihuje muže než ženy, poměr je 26.4% versus 24.8%. Data z USA můžeme brát jako vzorová, protože trendy z nejprůmyslověji rozvinuté země světa kopírují časem i ostatní země euroatlantické civilizace. Stav v České republice je se stavem v USA téměř totožný.

Uvedená data vychází z šetření s názvem “2007 Behavioral Risk Factor Surveillance System Survey”, jehož se účastnilo celkem 404,300 lidí, z toho 155,525 mužů a 248,775 žen. Nejnižší výskyt obezity byl zaznamenán u věkové skupiny 18-29 let a to 19,1%. Naopak nejvíce obézních bylo zaznamenáno u věkových skupin 50-59 let (30.9%) a 60-69 let (29.9%). K největšímu nárůstu počtu obézních dochází ve věku 18-29 let a 30-39 let (o zhruba 26.5%). Nejvýraznější propad počtu obézních byl zaznamenán u osob ve věku nad 70 (19.4%). Nejvíce tlusťochů je mezi černochy (35,8%), následují Hispánci (28,5%), nejmenší výskyt obezityje u bělochů (24,5%). Více obézních se dá najít ve skupině obyvatel s nízkým vzděláním (29,4%), u lidí s vysokoškolským vzděláním je výskyt obezity podstatně nižší (20%). Na pomyslné stupně vítězů v obezitě vystupují jednoznačně černošky (39%).

Daný výzkum získal a vyhodnotil spousty zajímavých dat. Závěry, k nimž vědci na jejich základě dospěli, mi ale připadají nesmyslné. Domáhají se toho, aby společnost udělala zásadní kroky v prevenci obezity. Domnívám se, že obezita není problém společnosti. Je jednoznačně problém rodiny a konkrétních jedinců. Například v mém okolí žije spoust otylých středního i staršího věku. Občas je vidím mířit k místnímu hostinci nebo vysedávat v parku na lavičkách. Ještě nikdy jsem je neviděl ve fitcentru nebo alespoň v jeho okolí. Vidím obézní nakupovat v blízkém supermarketu a žasnu nad jejich výběrem. Nakupují převážně potraviny sladké a tučné. Na otázku proč nekoupí zeleninu a ovoce odpovídají, že jsou pro ně tyto potraviny příliš drahé.

Jsem si jistý tím, že základní příčinu vzniku a rozvoje obezity představuje nízký výdej energie. Většina populace na počátku třetího tisíciletí má málo svalové hmoty a málo se pohybuje. Přitom příjem energie u značné části populace již není možné snižovat. Pokud se sníží množství přijaté stravy, omezíme nejen přívod makroživin (látek, z nichž tělo dokáže získat energii), ale i mikroživin (biologicky  významných složek stravy, nezbytných  pro tvorbu regulačních látek). Při omezení příjmu potravy sice dodáme tělu přiměřené množství energie, ale jsme současně podviživeni, protože tělo nemá dostatek látek pro tvorbu enzymů a dalších regulačních molekul.

Jedinou reálnou prevenci vzniku pozitivní energetické bilance je zajištění trvale vysoké hodnoty výdeje energie. Toho nedocílíme tím, že budeme denně běhat nebo jezdit na kole. Nejjistější zárukou vysokého výdeje energie je dostatečné množství aktivní tělesné hmoty. Při současných životních podmínkách je možné zajistit dostatek aktivní tělesné hmoty jen pravidelným cvičením ve fitcentru. Posilováním.

Pro zájemce o celoživotní udržení optimální tělesné hmotnosti mám dobrou zprávu. V červenci 2008 vydalo nakladatelství Computer Press velmi kvalitní publikaci “Posilování od A do Z”. Více se o této knize dozvíte ze samostatného článku na stránce fitnet  v sekci "Zajímavosti".

Obezita to nevzdává. A nejen neustupuje, ale postihuje stále více lidí. Kdo žije klasickým způsobem života dneška má jen malou šanci obezitě uniknout. Jsem si jist tím, že jedinou skutečně bezpečnou obranu proti obezitě představuje v dnešní době vlastní svalstvo.


LITERATURA:

  1. BANKHEAD, Ch. (2008): Bulge Continues to Win Battle with Americans. In.: MedPage Today, July 18. 

  2. Centers for Disease Control and Prevention “State-specific prevalence of obesity among adults -- United States, 2007” MMWR 2008; 57: 765-768.


UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2010 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno

 

Mohlo by vás zajímat

Fysiologie pohybové pasivity

Když jsem studoval před mnoha lety fakultu tělesné výchovy a sportu, musel jsem absolvovat dvě zkoušky z fysiologie. První byla z fysiologie člověka, druhá z fysiologie tělesných cvičení. Spolu se znalostí anatomie a biochemie…

Více informací

Jablko denně

Možná znáte staré anglické přísloví “An apple a day keeps doctor away”. Česky řečeno, jablko denně nás chrání před nemocemi. Spotřeba jablek a dalších tradičních typů ovoce v posledních desetiletích soustavně klesá.…

Více informací

Dělená strava

Po válkách v minulém století se ve většině zemí západní civilizace začala postupně stabilizovat ekonomika. Došlo k podstatnému zvýšení životní úrovně. Tento pozitivní posun měl ale nepříjemný doprovodný stín.…

Více informací