travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Nespoléhejte na „patáky“

Současný svět nás vystavuje stále menšímu množství náročné fyzické práce a za to nám nabízí každým rokem více a více příjemností. Ať již za tyto příjemnosti považujeme chutnou, energeticky bohatou stravu, nebo stále se zvyšující nabídku příjemného, pohodlného trávení volného času. Značná část společnosti se naučila „žít na dluh“. Užívat si dnes a platit až později. Tisíce let platil opačný vzorec. Lidé museli nejprve zaplatit a pak teprve něco od přírody dostali. Museli zorat a povláčet pole, zasít zrno, zbavovat řádky obilí plevele, pokosit zralé klasy, odvézt úrodu do stavení, vymlátit obilí, dát zrno pomlít. To bylo deset či více měsíců dřiny a trpělivého čekání. Pak měli právo na odměnu. Přišly hody. Z mouky se napekly koláče, otevřely se sudy s pivem a láhve s vínem. Několik dní se lidé radovali, tancovali, odpočívali. Pak se vrátili do práce. A zase nejméně deset měsíců tvrdě pracovali. Uskrovňovali se. Věřili v bohatou úrodu a těšili se na hody. Na krátký, příjemný, intenzivní odpočinek. Na odměnu za dlouhé období vyčerpávající dřiny.

Lidé v těch dobách si hodů užívali. Těšili se na ně strašně dlouho. Dlouhé měsíce. A tak když přišly, prožívali naplno jejich každou minutku. Věděli, že po hodech je čeká zase dlouhé období těžké práce. Je to totéž, jako když z jakéhokoli důvodu musíme nějakou dobu jíst jen suchý chléb. Když si pak můžeme dát dobré jídlo, plně si je vychutnáme. Pokud máme každý den nějakou dobrůtku, běžné chutné jídlo nám připadá mdlé a ani na něj moc nemáme chuť. Toužíme po nějakém kulinářském výstřelku. Čím déle si užíváme jakéhokoli komfortu, tím nám případá méně příjemný, tím více toužíme po nějakém „superkomfortu“. Pokud naopak nějakou dobu prožíváme silný diskomfort, stačí nám ke štěstí i ten nejmenší komfort. To jsou přírodní zákony, které nelze obejít.

Jsme přežranou a zpovykanou společností. Společností, v níž už téměř nikdo neumí poctivě pracovat, zato každý žádá stále nové a nové formy zábavy a komfortu. Dříve lidé šli jednou za měsíc do kina a další měsíc o tom nadšeně povídali a měli z toho trvalou radost. My můžeme koukat celé dny na televizi, zajít do super-kin, stahovat si filmy z Internetu. Ale žádný z nových seriálů a filmů nás nepotěší. Přinese jen další zklamání. „Zase to byla blbost“. Tak je to i s řadou dalších oblastí života.

Důsledkem naší pohodlnosti a nenasytnosti je obezita. Pohodlí navozuje sarcopenii. Méně svalů způsobuje pokles na straně výdeje energie. Tento pokles výdeje nedokážeme kompenzovat poklesem na straně příjmu energie, protože neumíme odolávat přebohaté nabídce pochutin. Výsledkem je dlouhodobá pozitivní energetická bilance. Nevyužitá energie se ukládá ve formě zásobního tuku. Tuk deformuje naše tělo a poškozuje naše zdraví. Nemoci snižují kvalitu našeho života. Proto se lidé snaží nadbytečného tuku zbavit. Jenže jednou vytvořené energetické zásoby si tělo zuřivě brání. Nechce o ně přijít. Proto asi 95% všech lidí, kteří se každoročně pokouší o snížení tukových zásob v těle, svůj boj o návrat ke zdravé hmotnosti prohrává.

Pokud totiž někdo chce skutečně snížit své zásoby energie, musí vytvořit dlouhodobou, ale současně organismus nezastrašující a nedeprimující negativní energetickou bilanci. A to není jednoduché. Tady nepomohou žádné čáry, neplatí zde žádná kouzla. Lidé, kteří si zvykli žít na dluh, napřed si užívat a teprve potom za to platit, se dříve nebo později dostávají do dluhové pasti a jejich finanční situace se nadlouho stává nepříznivou. Platí a platí, ale jejich dluhy se nejen nesnižují, ale mnohdy dále rostou. Lidé, kteří dali někdy v životě přednost komfortu před diskomfortem, se dostávají do podobné situace. Jen místo nedostatku peněz je jejich trestem nadbytek pod kůží uložené zásobní energie. Čím více se snaží tuku zbavit, tím lepší podmínky pro jeho nárůst vytváří. Je to circulus vitiosus.

A tak se obézní lidé opakovaně pokouší o dietu. Jediným výsledkem tohoto chybného kroku je negativní změna kompzice těla. Pokles množství aktivní tělesné hmoty a další nárůst tukové tkáně. Dostat se z této „tukové pasti“ bez pomoci odoborníků je téměř nemožné. A hlavně to chce přístup, který se dnes „nenosí“. Chce to vystavit se vědomě diskomfortu s cílem dostat se časem (snad) do komfortu. Do komfortu, který není jistý a zaručený. Naši předci orali, vláčeli, okopávali, pleli - a věřili v příznivý výsledek svého snažení. Když přišel, radovali se. Když nepřišel, pracovali dále. Ještě usilovněji. Ostatně nic jiného jim ani nezbývalo. To dnes umí málokdo.

A tak většina těch, kteří se prostřednictvím nepřiměřeného komfortu (posedávání u televize a vysedávání u bohatého stolu) dostali do značného diskomfortu (obezita), se nedokáže dobrovolně přinutit k tvrdé práci a odříkání. Namísto toho hledají zkratky ke zhubnutí a zlepšení postavy. Začnou kupovat a používat „patáky“. Je taková doba. Něco nás bolí, něco nám chybí? Šup prášek do úst. A je po problému. Jenže kdo takto uvažuje a postupuje, dělá chybu. Každý lék, každý chemický paták, má značné negativní vedlejší účinky. Ty se sčítají a jednoho dne obdržíme za pohodlí a naivitu tučný účet.

Jenže je tu ještě další úhel pohledu. Když se příliš rozmnoží myši, zvýší se během krátké doby i počty jejich přirozených nepřátel. Více myší pro ně znamená větší šanci získat potravu, tím i vychovat více potomků. To platí nejen v říši zvířat. Dnes jsme svědky toho, že se prudce zvýšily počty osob s nadváhou a obézních. A tak se zvýšil i počet podnikavců, kteří na nich chtěji vydělat. Chtějí je okrást. A naši současní politici jim v tom nejen nebrání. Ještě darebáky a podnikavce podporují.

Podnikavci a zloději nebudou tlustým lidem nikdy říkat, že mají méně jíst a hlavně se více pohybovat. Na tom by moc „netrhli“. Tak je namísto toho přesvědčují, že díky právě jejich patáku se zbaví tuku za týden, měsíc, dva měsíce (čím drzejší je podnikavec a čím větší naivky chce nachytat, tím kratší je i uvedená doba zhubnutí). A lidé, kteří věří, že se ke komfortu mohou dostat pomocí komfortu, jim uvěří. Pochybuji, že někdy žil v minulých stoletích člověk, který věřil, že když bude celý rok posedávat a polehávat, dočká se bohaté úrody. Naivita a hloupost dnešních lidí někdy až zaráží.

Protože dnes dvě třetiny obyvatel většiny zemí trpí nadváhou, a polovina z nich je obézních, je dobře „zaseto“ pro bohatou sklizeň podnikavců a darebáků. Ti nabízí nepřeberné množství „zaručených přípravků pro zhubnutí“. Samozřejmě, že žádný z nich ke zhubnutí nepřispěje. Zato mohou tyto patáky poškodit vážně zdraví. Svědčí o tom zprávy, které uvádí na svých stránkách organizace FDA (Federal Drug Administration), zodpovědná za bezpečnost stravy, léků a doplňků výživy v USA. Označila dvacet značek stravovacích doplňků, označených jako „přírodní prostředky pro snížení hmotnosti“ (natural weight loss aids), jako výrobky „nebezpečné pro zdraví“ a nařídila jejich okamžité stažení z trhu.

Práce této organizace mi připomíná chování našich politiků a jejich vztah k dovozu dětských hraček z Číny. Většina těchto hraček je nejen nekvalitních, ale vážně ohrožují zdraví dětí. Buď jsou konstruovány tak, že mohou děti zranit, nebo jsou vyrobeny z plastů, obsajujících rakovinotvorné látky. Namísto tvrdého postihu podnikavců, kteří toto sviňstvo do naší země vozí, se alibisticky občas objeví z televizi informace o tom, jak ten či onen výrobek byl zakázán. Směšné. Kšefty s doplňky výživy jsou stejné. Je to legální mrzačení společnosti. Někdo na tom hodně vydělává.

Pokud jste si vypěstovali chybami v přístupu k životu nadváhu nebo obezitu, nenavodíte zlepšení polykáním nějakého patáku. Musíte především zvýšit „chronický výdej energie“. Jinak řečeno musíte chodit do fitcentra a posilováním zvýšit množství svalové hmoty. Pak musíte přijmout takový způsob života, který zajišťuje z dlouhodobého hlediska energetickou rovnováhu. Přijímat takové množství energie, jaké vaše tělo potřebuje pro zajištění všech svých energetických požadavků. Pokud se chcete pořádně najíst, musíte napřed zajistit vysoký výdej energie. Žádné patáky nebo jakékoli čarování s potravou vám v tom nepomohou.

Výrobky značek „A-Slim 100% Natural Slimming Capsules,” “P57 Hoodia,” “PhentaBurn Slimming Capsules,” and “Dream Body Slimming Capsules,”, prodávané v USA obsahovaly „sibutramine“, což je součást léku pro zhubnutí Meridia, který mohli předepisovat pouze lékaři při současném pečlivém sledování daného pacienta. Lék byl nedávno z amerického trhu stažen, protože zvyšoval u pacientů riziko arytmií, infarktu a mozkové příhody.

Žijeme v době, kdy se politici chovají lépe ke zlodějům, lenochům, úchylákům a podvodníkům než k slušným občanům. Platíme daně proto, aby nás stát před darebáky chránil. Ten je za naše peníze spíše podporuje. To si musí uvědomit každý normální člověk. A neriskovat vlastní život konzumací patáků.

Uvádím přehled patáků, na které FDA upozorňuje. Malá nápověda:

  • Public Notification = Veřejné upozornění
  • Contains Undeclared Drug Ingredient = obsahuje neoznačené lékové složky
  • warns consumers not to use - varuje před užívání produktů .....
  • contain Potentially Harmful Ingredients - obsahuje potenciálně škodlivé složky
  • Trafficking Counterfeit Weight Loss Medication - šíří falešné léky pro snížení hmotnosti
  • counterfeit = padělat, falšovat, padělek, padělaný

---------------------
Public Notification: “Slender Slim 11” Contains Undeclared Drug Ingredient
Public Notification: “Advanced Slim 5” Contains Undeclared Drug Ingredient
Public Notification: “A-Slim 100% Natural Slimming Capsule” Contains Undeclared Drug Ingredient
Public Notification: “Dream Body Slimming Capsule” Contains Undeclared Drug Ingredient
Public Notification: “Ja Dera 100% Natural Weight Loss Supplement” Contains Undeclared Drug Ingredient
Public Notification: “Leisure 18 Slimming Coffee” Contains Undeclared Drug Ingredient
Public Notification: “Lishou” Contains Undeclared Drug Ingredient
Public Notification: “Magic Slim Tea” Contains Undeclared Drug Ingredient
Public Notification: “Magic Slim Weight Reduction Capsule” Contains Undeclared Drug Ingredient
Public Notification: “P57 Hoodia” Contains Undeclared Drug Ingredient
Public Notification: “PhentraBurn Slimming Capsules” Contains Undeclared Drug Ingredient
Public Notification: “Sheng Yuan Fang” Contains Undeclared Drug Ingredient
Public Notification: “Tengda” Contains Undeclared Drug Ingredient
Public Notification: “Acai Berry Soft Gel ABC” Contains Undeclared Drug Ingredient
Public Notification: “Botanical Slimming” Contains Undeclared Drug Ingredient
Public Notificaiton: “DaiDaiHuaJiaoNang” Contains Undeclared Drug Ingredient
Public Notification: “Fruit Plant Lossing Fat Capsule” Contains Undeclared Drug Ingredient
Public Notification: “Health Slimming Coffee” Contains Undeclared Drug Ingredient
Public Notification: “Lose Weight Coffee” Contains Undeclared Drug Ingredient
Public Notification: “Pai You Guo Slim Tea” Contains Undeclared Drug Ingredient
Public Notification: „Slim Forte Slimming Capsules,“ „Slim Forte Slimming Coffee,“ and Botanical Slimming Soft Gel“ Contain Undeclared Drug Ingredient
Public Notification: „Slim Forte Slimming Capsule“ and „Slim Forte Double Power Slimming Capsules“ Contain Undeclared Drug Ingredient
Public Notification: “Slim Xtreme Herbal Slimming Capsule” Contains Undeclared Drug Ingredient
Public Notification: “Celerite Slimming Capsules” Contains Undeclared Drug Ingredient
FDA warns consumers not to use Fruta Planta weight loss products
Public Notification: Fruta Planta Contains Undeclared Drug Ingredient
FDA: Potentially harmful stimulant found in Slimming Beauty capsules
FDA Public Health Alert: Que She Weight Loss Capsules Contain Potentially Harmful Ingredients
Two Arrested for Illegally Trafficking Counterfeit Weight Loss Medication
Warning: Counterfeit Alli
YouTube FDA Counterfeit Alli VideoExit Disclaimer


LITERATURA:

  1. CARROL, L. (2011): Natural‘ diet pills tainted with banned prescription drug. In.: msnbc.msn, October, 19.
  2. FDA (2011): Tainted Weight Loss Products. In.: U.S. Food and Drug Administration

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Máme pro vás méně drastické řešení!

V knize “Clinical Obesity in Adults and Children” je mimo jiné i kapitola o medializaci obezity. Knihu vydalo nakladatelství “John Wiley & Sons Ltd.”, vyšla v roce 2010 a má 514 stran. Uvádí se v ní i to, že v poslední době…

Více informací

Nejslabší, máte padáka!

Televize je v současném světě všudypřítomná. Ovlivňuje naše každodenní rozhodování i způsob, jakým vnímáme svoje okolí. Přináší do života pozitivní i negativní aspekty. Je ovšem na nás, co si z ní vezmeme a jak…

Více informací

Bodybuilding a posilování

Hodně čtu. Mám doma spousty knih, učebnic a skript. Stahuji další odborné knihy a články z Internetu. Oblast fitness se dynamicky rozvíjí a kdo chce tento trend zachytit, musí neustále číst. Pokud chceme plně pochopit čtené,…

Více informací