travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Cvičení a tělesná hmotnost

Na zeměkouli dnes žije nejvíce lidí v její historii. Současně platí, že ještě nikdy v dosavadní existenci lidstva nežilo tolik osob s nadváhou. Nadměrné nakupení tuků v těle má svoji estetickou dimenzi, která postižené trápí pravděpodobně nejvíce. Má ale i svoji závažnější dimenzi - a to zdravotní. Obezita stojí u vzniku řady závažných nemocí, které mohou prudce snížit kvalitu života. Boj o udržení štíhlosti je přitom pro lidstvo poměrně nový. Proto se mu v něm příliš nevede. Statistiky z posledních let jen opakovaně konstatují, že v boji s tukem je stále více poražených.

Současné pojetí medicíny se obezitou jako takovou příliš nezabývá. Lékaři se soustředí spíše na nápravu škod, které v našem těle vyvolává nadměrné nakupení tukových zásob. Lidé jsou sice před obezitou varováni, nikde ale nenajdeme skutečně ověřený postup, zajišťující spolehlivě po celý život štíhlou postavu. Spíše se zdá, že se nadměrné nánosy tuku na těle spoluobčanů stávají pro značný počet podnikavců dobrým zdrojem příjmu. Na pultech knihkupectví najdeme spoustu knih, doporučujících “zaručenou dietu”. Potíží obézních využívají různé cestovní kanceláře, nabízející “dietní pobyty”. V lékárnách a řadě specializovaných prodejen se obézním nabízí různé podivné směsi, vedoucí k rychlému a zaručenému hubnutí.

Zůstat štíhlý ve světě pohodlí a nadbytku potravy není snadné. Kdo to však se snahou neztloustnout a udržet si odpovídající úroveň zdatnosti a výkonnosti myslí skutečně vážně, nakonec cestu najde. Není snadná, ale existuje. Jen si musíme umět definovat priority, cíleně regulovat svůj život, uvědomit si, že žádná skutečná životní hodnota není zadarmo. Dnešní svět nabízí doslova neuvěřitelné množství pasivních forem trávení volného času. Abychom si příjemnosti světa mohli dovolit, musíme více pracovat. Ale práce je dnes většinou duševní. Čím více pracujeme, tím méně se pohybujeme. Po práci chceme užít peníze, které jsme si vydělali. Kupujeme za ně chutnou stravu a zábavu. Zábava nás většinou odsuzuje k pohybové pasivitě a konzumu. Málo se pohybujeme, přijímáme příliš energie. Proto tloustneme.

Z výše uvedeného logicky vyplývá, že náprava současného neradostného stavu spočívá buď ve snížení příjmu energie, nebo ve zvýšení jejího výdeje. Na stránkách fitnet jsme opakovaně prokázali, že omezování stravy představuje z hlediska kontroly hmotnosti slepou uličku. Nebezpečnou slepou uličku. Při snížení energetické hodnoty stravy dochází nevyhnutelně nejen k omezení přívodu energie, ale i biologicky cenných látek, nezbytných pro udržení zdraví. Navíc tělo reaguje na pokles přívodu energie poklesem hodnoty bazálního metabolismu. Vydáváme tak po každém výraznějším omezení přívodu potravy méně energie na zajištění základních pochodů organismu. Náš boj o udržení štíhlosti tak dostává těžkou ránu, která může být rozhodující a srazit nás na kolena.

V dnešní době je jedinou reálnou cestou k udržení optimální tělesné hmotnosti cvičení. Musíme nahradit dříve všudypřítomné, přirozené podněty k pohybu podněty umělými, záměrnými. Jakmile vydáme více energie, můžeme se více najíst bez obav z pozitivní energetické bilance. Tím se do našeho organismu dostane dostatek všech potřebných makroživin a mikroživin.

Existuje více forem záměrné fyzické stimulace, každá z nich má své výhody a nevýhody. Proto je nezbytné potřebné podněty vhodně “namixovat” a dlouhodobě provádět. Většina lidí dnes nemá dostatek informací a zkušeností, které by jim umožnily správně se při strukturaci tělesné zátěže rozhodovat. Proto na našich stránkách doporučujeme každému zájemci o udržení štíhlé postavy, zdatnosti, výkonnosti a zdraví obrátit se o radu k odborníkům v oblasti cvičení.

Cvičení tedy považujeme za základ dlouhodobé kontroly hmotnosti. Podle našich odhadů potřebují více pohybu minimálně tři čtvrtiny české populace. Přitom počty cvičících se v posledních letech nijak závratně nezvyšují. V naší zemi je špatná atmosféra. A to nejen politická, Kdykoli si pustíte rádio nebo televizi, mluví se zde stále o jídle nebo o kultuře. Pod pojmem kultura se přitom nejčastěji myslí kino, divadlo nebo koncerty. Občané nejen nejsou ke cvičení povzbuzováni, ale většinou jsou od něj programově odrazováni.

Nedávno jsem na internetové verzi IDnes našel článek, který v podtextu naznačoval, že je nejlepší vůbec necvičit. Jednalo se o nekvalitní směs nepřesného překladu z anglického zdroje, standardně předávaných rad ke cvičení, naprostých nesmyslů a neopodstatněných tvrzení. Celkově čtenář po přečtení tohoto “díla” dospěje k závěru, že nejlepší je necvičit. Autoři v článku tvrdí, že pokud začneme cvičit a po čase přestaneme, nabereme více tuku, než kdybychom necvičili vůbec. Takže nač se snažit a mořit nějakým pohybem, nejlepší je sedět doma nebo v hospodě, sledovat televizi a soustavně tloustnout.

Článek, z nějž autoři vycházeli, se dal snadno “vygooglovat” a tak jsem si jej přečetl. Jeho smysl je podstatně odlišný od informace, kterou přinesl deník IDnes. Autoři sdělují, že každý má pečlivě kontrolovat svoji hmotnost a zahájit kroky k její regulaci okamžitě, jak se začne pohybovat směrem nahoru. Pokud na nás naskáče deset a více kilogramů, je návrat k normální hmotnosti velmi nesnadný. Pokud navodíme cvičením pokles hmotnosti a poté cvičit přestaneme, je zde značné riziko, že naše hmotnost opět naroste. Nikde jsem nenašel sebemenší zmínku o tom, že “ke shození váhy je třeba cvičit celý rok bez přestávek” (citace z článku v IDnes). To už je chybná a doslova nesmyslná interpretace názorů autorů originálního článku.

Žijeme ve světě nadbytku potravy a nedostatku fyzické stimulace. To vyvolává pozitivní energetickou bilanci a ukládání tuku do zásob. Kdo chce být v tomto historicky bezprecedentním prostředí štíhlý, musí cvičit.  Jakmile v dnešním světě přestaneme cvičit, klesne výdej energie na tak nízkou úroveň, že musí dojít k pozitivní energetické bilanci. To je realita, kterou buď respektujeme, nebo přehlížíme. Kdo ji přehlíží, stane se dříve nebo později obézním. Jakmile jsme obézní, zvyšuje se riziko vzniku nemocí. Proto se obézní snaží hubnout.

Jakmile se lidé rozhodnou zhubnout, sníží obvykle dramaticky příjem energie a současně stejně dramaticky zvýší energetický výdej. Navodí tak výrazný energetický deficit. Ten tělo vnímá jako akutní hrozbu, jako signál bezprostředního ohrožení vlastní existence. Proto ihned zahájí obranné kroky. Dochází ke ztrátám aktivní tělesné hmoty, zvláště pokud je energetický deficit navozován aerobní aktivitou. Lidské tělo umí snížit v zájmu přežití v nepříznivých energetických podmínkách svůj bazální výdej energie až o 35% (Perri et al., 1992).  Navíc dochází ke zvýšenému lipogenetickému účinu stravy, tj. z dodané stravy si tělo ukládá více energie do zásob. Tyto tři faktory jsou zodpovědné za zvýšení hmotnosti po ukončení cvičení.

Ve zmiňovaném článku v deníku IDnes se autoři zabývají vhodností konkrétních pohybových aktivit. Přitom opakují klasická klišé, která z odborného pohledu nejsou ničím podložena. Například doporučují jako ideální pohybové činnosti chůzi, běh, plavání. Prostě aerobní aktivity. Ty ale zvyšují výdej energie jen v době, kdy cvičíme. Z dlouhodobého pohledu spíše přispívají k sarcopenii a tím k poklesu hodnoty bazálního metabolismu. O posilování se v článku zmiňuje jedna jediná věta. Dále autoři opakují nesmyslné tvrzení, že organismus spaluje tuky až po 40 minutích cvičení.

O naivitě až hlouposti autorů článku svědčí následující citace: “Zpočátku budete mít dost práce s tím, abyste vůbec vydrželi běžet celou hodinu. A to je velice důležité, protože teprve po 40 minutách aktivity se začínají odbourávat tuky”. Mám doma spoustu učebnic fysiologie, z Internetu jsem si stáhl další desítky úzce specializovaných knih o metabolismu při cvičení. V žádné z nich jsem nikdy nenašel sebemenší zmínku o tom, že “se tuky odbourávají teprve po 40 minutách“. V učebních textech, které jsme zpracovali pro studenty našich kurzů “Instruktor fitcentra”, uvádíme málo známou skutečnost, že svaly v klidu - tedy ve stavu, v němž jsme většinu dne - metabolizují zhruba z 80-90% tuky. Čím více svalů máme, tím více tuků tak během dne využijeme pro energetické potřeby. Jakákoli zvýšená tělesná zátěž naopak snižuje podíl využití tuků, a tedy zvyšuje využití cukrů. Pokud konkrétní aerobní zátěž trvá déle jak 20 minut, podíl tuků při zajišťování energie pro pracující svaly se zvyšuje. I kdybyste ale běželi denně hodinu, množství spáleného tuku nebude vyšší než to, které spálíte, když máte více svalové hmoty.

Česká republika patří do první desítky států světa s nejvyšším výskytem nadváhy a obezity. Obezita byla nedávno definována jako hlavní příčina vzniku některých typů nádorových nemocí, podílí se významně na genezi cukrovky a nemocí srdce. Proto by měla naše media lidi k pohybu spíše podněcovat. Pokud si ale někdo, kdo nemá k pohybu právě velkou náklonnost přečte větu, v níž autoři vážně tvrdí, že “přerušované cvičení může vést dokonce k přibývání na váze”, má hned omluvu pro svoji pohodlnost.

Lidé, kteří mají skutečný zájem o svoje zdraví, zdatnost a výkonnost, kteří chtějí po celý život udržet štíhlou a vzhlednou postavu, nesmí věřit nekvalitním článkům v nekvalitních novinách. Musí se s důvěrou obrátit na odborníky a nechat si celou problematiku kontroly hmotnosti vysvětlit. Odborník jim může sestavit kvalitní program, který bude řešit právě jejich problémy.

Jedno je naprosto jisté: cvičení je v dnešní době jediný skutečně účinný nástroj kontroly hmotnosti.


LITERATURA:

  1. IDnes (2008): Nepravidelné cvičení vede k ještě větší obezitě. 11. února 2008
  2. BERKELEY NATIONAL LABORATORY (2008): Irregular Exercise Pattern May Add Pounds. Feb. 1.
  3. HARGREAVES, M. (1995): Exercise Metabolism. Champaign, Human Kinetics.
  4. PERRI, MG. et al. (1992): Improving Long-Term Management of Obesity. New York, John Wiley and Sons.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2010 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Riziko, zisk a prohra

Snad každá situace v životě nabízí více řešení. Jakmile se ocitneme v situaci, v níž musíme volit mezi více možnostmi, zvažuje mozek velikost rizik a souvisejících výhod jednotlivých nabízených řešení. Na základě…

Více informací

Starší ženy, zdatnost a kvalita života

Je obecně známé, že ženy se v průměru dožívají zhruba o 10 let vyššího věku než muži. Příčiny tohoto jevu nejsou dosud plně objasněny. Současný svět se oproti minulosti výrazně změnil. Ještě na začátku dvacátého…

Více informací

Ještě jednou o liposukci

Nedávno jsem napsal na stránky fitnet. cz článek o liposukci. Počet těchto lékaři prováděných intervencí do tukové tkáně se v posledních letech prudce zvyšuje. V současnosti se těchto zákroků provádí v USA zhruba 450…

Více informací