travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Může posilování poškozovat srdce?

Otázka:

Mám takový dotaz: Můj přítel byl nedávno na preventivní prohlídce, která mimo jiné kontrolovala stav srdce (EKG). Jakmile obdržel výsledky, tak si ho zavolala paní doktorka a sdělila mu, že by neměl tolik cvičit, že se to projevuje na srdíčku. Můj přítel chodí cvičit 3x týdně do posilovny, proto se ptám, jaký to má vlastně vliv na srdce? Když vím, že někteří sportovci chodí do posilovny skoro každý den. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Na základě soustavného studia odborné tělovýchovné a tělovýchovně lékařské literatury mohu zodpovědně prohlásit, že vhodně sestavený posilovací program u zdravého člověka nejen srdce nemůže poškodit, ale prokazatelně přispívá k optimalizaci jeho funkce. Například nejvýznamnější tělovýchovně lékařská společnost světa ACSM (American College of Sports Medicine) ve svém oficiálním stanovisku ke struktuře cvičení z roku 1998 (Position Stand) doporučuje každému zdravému jedinci posilovací program 3krát v týdnu (1). Mám k dispozici cvičební programy, které jsou doporučovány lidem po infarktu, a jejich nedílnou součástí jsou i posilovací cviky. Nejvýznamnější nakladatelství sportovní literatury Human Kinetics vydalo knihu s názvem "Resistance Training for Health and Rehabilitation" (3) , která je určena lékařům a doslova se v ní uvádí, že posilování je možné aplikovat jak pro prevenci vzniku hypertenze či prevenci onemocnění srdce, tak i pro léčení některých srdečních poruch.

Nevím, kolik je vašemu příteli let, jak dlouhé jsou jeho tréninky, jestli cvičí technicky správně, zda při cvičení nezadržuje dech apod. Také se nezmiňujete o jeho zdravotním stavu. Existují totiž onemocnění, při nichž musí být jakákoli struktura pohybového režimu přísně regulována, ale to jsou skutečně výjimečné, zřídka se vyskytující stavy.

Na druhé straně vím, že spousta lékařů má k posilování neodůvodněný negativní vztah a preventivně je svým pacientům nedoporučují, čímž jim naprosto prokazatelně škodí. Jejich postoje vychází z informací, které se objevují v učebnicích tělovýchovného lékařství a v dalších publikacích, zabývajících se fysiologií resp. patofysiologií tělesné zátěže (4), obvykle publikovaných v letech 1970 – 1985. Je nutné jednoznačně prohlásit, že údaje obsažené v řadě těchto učebnic jsou zastaralé, dávno překonané novými poznatky.

Dnes existuje ohromné množství výsledků pečlivě sestavených výzkumů, jasně prokazujících bezpečnost a prospěšnost posilování pro zdravé občany, pro seniory i pro osoby tělesně oslabené. Samozřejmě čím větší existuje poškození zdraví, tím větší důraz je nutné klást na to, aby posilovací program sestavoval odborník, specializovaný na problematiku cvičení ve fitcentrech či posilování. Ten má rozsáhlé informace o postupech diagnostiky vstupního stavu zájemce o cvičení, o sestavování posilovacího programu, o vhodných postupech regenerace a o zásadách správné výživy. Pokud si takový odborník není jistý, obrátí se urřitě na odpovídající odborníky z oblasti medicíny.

LITERATURA:

  1. ACSM (1998): AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE POSITION STAND: "The Recommended Quantity and Quality of Exercise for Developing and Maintaining Cardiorespiratory and Muscular Fitness, and Flexibility in Healthy Adults. In.: Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 30, No. 6, pp. 975-991.
  2. BAECHLE, TR. (l994).: Essentials of Strength Training and Conditioning. Champaign, Human Kinetics.
  3. GRAVES, JE., FRANKLIN, BA. (2002): Resistance Training for Health and Rehabilitation. Champaign, Human Kinetics.
  4. MÁČEK, M, VÁVRA, J. (1980): Fysiologie a patofysiologie tělesné zátěže. Praha, Avicenum.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2007 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Vitaminy - prospívají nebo škodí?

Na stránkách fitnet jsme nikdy nepropagovali nadměrnou aplikaci vitaminů jako prostředek pozitivního ovlivňování zdraví, zdatnosti a kvality života. Učební texty pro naše kurzy instruktorů fitcenter, zpracované naší britskou…

Více informací

Káva a nemoci srdce

Jedním z nejrozšířenějších zvyků dnešní doby je pití kávy. Zatímco počty kuřáků dlouhodobě klesají a spotřeba alkoholu se celosvětově stabilizovala, množství vypitých šálků kávy se soustavně zvyšuje. Na webu najdeme…

Více informací

Poslední vážné varování

Život se neustále mění a nutí nás ke změnám ověřených přístupů a řešení životních situací. Ještě na začátku 20. století se běžný občan dožíval v průměru necelých 47 let a jeho přístup k životu byl touto…

Více informací