Cvičení po čtyřicítce

Otázka:

Nedávno jsem překročil čtyřicítku, jsem dlouhodobý kuřák, v posledních letech jsem se nedostal z časových důvodů ke cvičení a to ani na dovolených (těch ostatně nebylo moc). Před pár týdny jsem byl u lékaře s banálním onemocněním a lékař mi doporučil více pohybu. Mám pocit, že to opravdu potřebuji. V mládí jsem závodně plaval a mohu říci, že jsem se tehdy cítil podstatně lépe než dnes. Rozhodl jsem se proto pro pravidelnou návštěvu fitcentra nedaleko mého bydliště. Mám si nechat před zahájením cvičení udělat kompletní lékařskou prohlídku? Nerad bych skončil na koberci fitcentra s infarktem.

Odpověď:

Nedivím se, že jste se v době, kdy jste pravidelně plaval, cítil lépe. Stalo se vám to, co statisícům ostatních. Trochu jste se utopil v informační explozi, trochu jste se přizpůsobil současnému stylu života. Ve snaze o prosazení se "na trhu práce" jste zapomněl na svoje tělo, svoji tělesnou výkonnost a zdraví. Vyšší věk, kouření cigaret a pohybová pasivita vytváří již silné rizikové faktory pro onemocnění srdce a cév. Dobrou zprávou je poznatek vědců, že proces zhoršování stavu srdce a cév je reverzibilní, změna životního stylu vás může vrátit do skupiny s nízkým rizikem onemocnění. Pokud máte možnost nechat se komplexně vyšetřit, využijte toho. Ostatně každý pojištěný občan má jednou za rok nárok na preventivní prohlídku u svého lékaře. A jen málokdo toho (ke své škodě) využívá.

Nechci popírat význam lékařského posouzení stavu zájemce o cvičení. Jisté výjimečné stavy skutečně představují pro cvičení kontraindikaci. Na druhé straně musím zdůraznit skutečnost, že pohyb je jako lék. Musíte jej "brát" ve správných dávkách. Když vám lékař předepíše antibiotika, nepřijdete z lékárny domů, neotevřete krabičku s lékem a nenasypete si všechny prášky naráz ho úst. Berete lék v dávkách, které vám zodpovědně doporučil lékař.

Totéž platí o pohybu. Dávky pohybu (pojímaného jako lék) vám má předepsat odborník. A podtrhuji, že tímto odborníkem není lékař, ale zkušený fitness-wellness konzultant nebo osobní trenér. Většina lékařů má v oblasti znalostí o vlivu pohybu na zdraví, výběru vhodné pohybové aktivity ve vztahu k aktuální úrovni zdraví, správné techniky daného cvičení a dalších otázkách velké a podstatné nedostatky. Bohužel si to většinou nepřiznávají a tak pokud již radí, radí obvykle špatně. A daleko nejčastější chybou lékařů je dnes odrazování lidí od cvičení.

Chválím proto vaše rozhodnutí začít se cvičením a konkrétně ve fitcentru. Dlouhodobější nevyužívání svalového systému jistě způsobilo oslabení svalů, úponů a vazů a náhlá zátěž, vysoce přesahující okamžitý toleranční limit vašich svalů, úponů a kostí (fotbálek, příliš dlouhá vycházka, rychlý běh atd), může způsobit přetížení nebo zranění. Pro dlouhodobé pravidelné cvičení je stav pohybového systému klíčový a proto je nezbytné na prvém místě věnovat pozornost kvalitě tohoto systému. Za klíč k úspěchu považuji stanovení správné intenzity zátěže. Doporučuji v první fázi volit cviky, zatěžující všechny hlavní svalové skupiny, počet opakování spíše na hranici 12 až 15, délku přestávek mezi sériemi cviků někde na hranici 1 1/2 minuty. Podle odezvy organismu pak můžete provést další úpravy.

Je ale nesnadné takto "od boku" radit někomu, koho neznám. Ve vašem případě doporučuji konzultaci u kvalitního "fitness konzultanta". Ten může na základě diagnostiky vašeho stavu přesně dávkovat zátěž, seznámí vás s optimální technikou cviků, vybere cviky, které jsou v dané fázi pro vás nejvýznamnější a posoudí, zda vaše svaly nejsou "rozladěné" (vzhledem k dlouhodobé pohybové pasivitě je u vás výskyt svalových dysbalancí a jejich syndromů vysoce pravděpodobný). Suma, kterou za takovou konzultaci zaplatíte se vám stoprocentně vrátí v bezpečnějším a účinnějším cvičení. Zatím je u nás málo skutečně špičkových "fitness konzultantů". Mohu vám doporučit Libuši Boháčkovou, jejíž práci znám (podílela se na řadě náročných vědeckých výzkumů, včetně výzkumu vlivu posilování na organismus cvičících, který byl základem mé disertační práce).

Hlavním problémem však pro vás bude vydržet v nastoupených změnách životního stylu. Podle statistik zanechá cvičení do půl roku více než 60% těch, kteří cvičení (s chutí a nadšením) zahájili. Najděte si silný motiv, udělejte si sám se sebou smlouvu a stanovte si pokutu za její nedodržení či odměnu za dodržení, začněte cvičit se spolucvičencem (například se svojí partnerkou), sledujte a zaznamenávejte si dosažený pokrok. Vyhraďte si pro návštěvu fitcentra čas, který nikdy nepoužijete při plánování na jinou aktivitu. I z pohledu motivace ke cvičení je výhodné spolupracovat zpočátku se zkušeným fitness-wellness konzultantem.

Důležité je také začít nízkou zátěží a postupně - v návaznosti na odpovědi organismu - tuto zátěž upravovat. Po nemoci či při nepříjemném počasí, prostě když "si tělo řekne" snižte celkovou zátěž, když se naopak cítíte skvěle, zátěž přiměřeně zvyšte. Nikdy však cvičení nevynechejte (samozřejmě kromě akutní nemoci atd.). Absence spouští bludný kruh výmluv a ztráty motivace.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Starší ženy, zdatnost a kvalita života

Je obecně známé, že ženy se v průměru dožívají zhruba o 10 let vyššího věku než muži. Příčiny tohoto jevu nejsou dosud plně objasněny. Současný svět se oproti minulosti výrazně změnil. Ještě na začátku dvacátého…

Více informací

Stárnutí

"Jedinou alternativou stárnutí je smrt." Z tohoto lakonického konstatování vyplývá, že pokud nechceme zemřít, musíme stárnout. Stáří však nemusí být jen nepříjemně vnímanou involuční fází života. Obdobím slabosti,…

Více informací

Cvičení seniorů

Rozšiřující kurz “Cvičení a posilování seniorů” přináší našim absolventům a všem dalším zájemcům nejnovější informace o problematice, která přivádí do fitcenter stále vícet cvičenců. Předpokládáme, že…

Více informací