travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Hormony ovlivňují chuť seniorů k jídlu

U starších lidí se mnohdy výrazně snižuje chuť k jídlu. K dosažení pocitu nasycení jim stačí podstatně méně jídla v porovnání se stavem ve středním věku. Odborníci hovoří o „stařecké anorexii“. Ta však není podmíněna snahou o dosažení štíhlosti. Je do značné míry diktována hormonálním stavem. Hladina konkrétních hormonů vyvolává u starších osob později pocit hladu a udržuje déle pocit nasycení po předchozím jídle. Tvrdí to ve své článku v květnovém čísle časopisu „American Journal of Clinical Nutrition“ italští lékaři.

Na začátku devadesátých let zjistili vědci, že tuková tkáň není jen pouhé pasivní skladiště pro ukládání nespotřebované energie, ale aktivní tkáň, informující nepřetržitě mozek o svém stavu. Objevena byla řada hormonu sloužících komunikaci tukových buněk s centrálním nervovým systémem. Vědci prokázali, že tukovými buňkami produkovaný hormon leptin vyvolává dlouhodoběji působící pocit plnosti,

Současně se podařilo odhalit i roli některých látek, produkovaných žaludkem. Například protein ghrelin spouští pocit hladu. Jeho množství se zvyšuje během hladovění a snižuje po jídle. Hlad, jinak řečeno vnitřní nucení k doplnění energie konzumací jídla, tak nastává u každého z nás individuálně v návaznosti na stav uvedených působků v krvi.

Dr. Vincenzo Di Francesco, z University v italské Veroně, se rozhodl zjistit rozdíl v produkci látek, ovlivňujících chuť k jídlu, u mladých a starších subjektů. Sledoval 8 seniorů (4 ženy a 4 muže) ve věku 74-82 let a zjištěná fakta porovnával s daty, získanými sledováním stejného počtu mladších osob (25-38 let), opět 4 mužů a 4 žen.

Vědci vyhodnocovali u sledovaných pocity hladu a nasycení po celonočním půstu a 4 hodiny po konzumaci jídla o energetické hodnotě 800 kcal. Jídlo sestávalo z makaronů a masové omáčky. Laboratorně byly zjišťovány hladiny leptinu, insulinu a ghrelinu před jídlem a po jídle.

Vědci konstatovali, že pocit hladu byl u starších osob potlačen během celého výzkumu. Pocit nasycení po jídle u nich trval v porovnání s mladšími účastníky výzkumu podstatně déle.  Tomu odpovídaly i hladiny sledovaných působků. Senioři měli vyšší hladinu leptinu během hladovění než mladší lidé, po jídle byla ale jeho hladina stejná u obou skupin. Stejná byla u obou skupin i hladina ghrelinu, a to jak během hladovění, tak i po jídle.

Starší lidé měli po nočním hladovění vyšší hladinu insulinu. Po jídle se množství insulinu zvýšilo podstatněji u seniorů. Vyšší hladina insulinu korespondovala s výraznějším pocitem  nasycení a nižší úrovní hladu.

Vědci dovozují, že snížená chuť k jídlu, případně přímo stařecká anorexie, je podmíněna změnou hladiny uvedených hormonů. Ztráta pocitu hladu způsobuje nedostatečný přívod živin, malnutrici a vede k rychlému zhoršování zdraví seniorů.

Tento výzkum zvýrazňuje význam cvičení u starších osob. Pokud budou staří lidé jen sedět doma v křesle a sledovat televizi, urychlí se průběh sarcopenie i osteoporosy a to povede k rychlému zhoršování zdraví. Cvičení ve fitcentru navozuje v těle anabolické prostředí a tím se automaticky mění i hladina uvedených chemických látek. Tělo si samo řekne o více energie. Z většího množství stravy se do těle dostane i více minerálů a vitaminů a sníží se tak riziko vzniku řady nemocí.

Pokud si senioři nejsou jisti tím, jak cvičit s cílem navodit nárůst svalů, měli by si zaplatit služby odborníků na cvičení. Náklady na spolupráci s odborníkem na cvičení se rychle vrátí ve vyšší zdatnosti, pevnějším zdraví a nižších výdajích za léky.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. American Journal of Clinical Nutrition, May 2006

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Artróza

Jsme první generací, které - slovy vynikajícího biologa profesora FW. Boothe - “příroda předala do vlastních rukou péči o svůj pohybový systém”. Pohyb byl téměř celou dosavadní historii lidstva neodlučitelnou složkou všech…

Více informací

Cvičení je klíčové v prevenci a léčbě diabetu typu 2

Dokud jsme zdraví, neradi čteme a slyšíme o nemocech a zdravotních potížích. Žijeme, pracujeme, bavíme se, užíváme si života. Dnešní svět nabízí nadbytek pohodlí a pasivní zábavy. Naopak z něj vymizely i ty…

Více informací

Benchpress a bolesti ramen

Otázka: Dobrý den, potřeboval bych radu, jaký přípravek pomůže odstranit nebo aspoň výrazně omezit bolest kloubu, konkrétně rameních. Bolest nastává 1-2 dny po tréninku, převážně po tlaku v leže na lavici, používám…

Více informací