Knihy

Začínáme ve fitness


Nakladatelství CP Books vydalo dne 23. července 2007 publikací, která se věnuje široké problematice ovlivňování zdraví, zdatnosti, výkonnosti a kvality života prostřednictvím cvičení ve fitcentrech. Její název je  "Začínáme ve fitness". V knize se autoři Dr. Vladimír Kolouch (ČR) a Hana M.Welburn (Anglie) zabývají otázkami poradenství v oblasti fitness, sestavování programů, využití služeb osobních trenérů, rizik spojených s cvičením ve fitcentru a problematikou cvičení osob s tělesným oslabením.

Knihu můžete zakoupit v knihkupectvích. Objednat si ji můžete na Internetové stránce http://www.knihy.cpress.cz nebo pomocí mailové objednávky na adrese distribuce@cpress.cz
 

Název knihy:  Začínáme ve fitness

autoři: Vladimír Kolouch, Hana Marie Welburn

OBSAH

Předmluva Doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc., FTVS UK Praha

Úvod
Základní otázky

 • Proč mám vlastně cvičit?
 • Je možné cvičením ovlivnit tvar těla?
 • Co je to „toleranční limit“?
 • Chrání mne cvičení stoprocentně před onemocněním srdce a cév?
 • Je výhodnější kolektivní nebo individuální forma cvičení?
 • Co je a co není „posilování“?

Fitcentrum


 • Jak poznám kvalitní fitcentrum?
 • Kolik se za cvičení ve fitcentrech obvykle platí?
 • Mohu žádat od obsluhy fitcentra sestavení cvičebního programu?
 • Jaké jsou povinnost instruktora fitcentra?
 • Mám využít služeb osobního trenéra.
 • Jak poznám kvalitního osobního trenéra?

Cvičební program


 • Dokáži si sestavit vhodný cvičební program sám?
 • Proč potřebuji individuální cvičební program?
 • Jak poznám kvalitního fitness konzultanta?
 • Jak poznám, že je pro mne daný program vhodný?
 • Z čeho se má cvičební program skládat?
 • Jak se mám před cvičením ve fitcentru správně rozcvičit?

Rizika spojená se cvičením ve fitcentrech


 • Může vést nevhodný program ke zranění nebo poškození zdraví?
 • Co je to „kumulativní traumatický syndrom“?
 • Jaké zásady mám ve fitcentru dodržovat?
 • Je vhodné pokoušet se během cvičení o maximální výkony?
 • Jak mám při cvičení ve fitcentru správně dýchat?
 • Vede cvičení ve fitcentru k negativním změnám krevního tlaku?

Cvičení specifických skupin


 • Je pro mne cvičení ve fitcentru vhodné, když mám již přes 65 let?
 • Mohou ve fitcentrech cvičit i děti?
 • Může žena cvičit ve fitcentru i během těhotenství?
 • Je cvičení ve fitcentru vhodné pro ženy středního věku?
 • Jak mají cvičit ženy po menopause?
 • Mám cukrovku. Mohu cvičit ve fitcentru?
 • Je cvičení ve fitcentru vhodné pro hypertoniky?

Závěr
Literatura
O autorech

Kondiční kulturistika

KONDIČNÍ KULTURISTIKA
Autoři: Vladimír Kolouch, Lenka Kolouchová

Kniha, vydaná nakladatelstvím OLYMPIA, přináší podrobné informace o všech aspektech cvičení se zátěžemi. Autoři vycházeli z kvalitní zahraniční literatury a vybírali na základě svých praktických zkušeností vše nezbytné pro bezpečné a účinné cvičení v posilovnách. Řada kapitol byla konzultována se špičkovými odborníky Fakulty tělesnéj výchovy a športu University Komenského v Bratislavě, kde v době tvorby této práce jeden z autorů studoval a druhý přednášel (šestisemestrové dálkové studium trenérů kulturistiky I.třídy).

OBSAH:
 1. Úvod
 2. Co je kulturistika?
 3. Proč posilovat
 4. Kde posilovat
  Cvičit v bytě
  Cvičit v tělocvičně
  Cvičit v posilovně
 5. Jak posilovat
  Základní terminologie
  Kdy trénovat
  Kdy měnit tréninkové plány
  Kdy jíst
  Jak dýchat
  Co si obléci
  Rozcvičení a uklidnění
  Svalová bolest
  Evidence a vyhodnocování
  Tréninkoví partneři
  Zranění a onemocnění
  Nadměrná únava a přetrénování
  Intuitivní trénink
  Stagnace růstu
  Hodnocení výsledků tréninku
  Bezpečnost při posilování
 6. Jak sestavovat tréninkový program
  Zhodnocení výchozí situace
  Sestavení tréninkového plánu
 7. Jak zvyšovat náročnost tréninku
  Zvyšujte počet opakování
  Zvyšujte hmotnost zátěže
  Zkracujte přestávky mezi sériemi
  Zvyšujte počet sérií
  Zvyšujte počet tréninkových jednotek
  Změňte tréninkový plán
  Uspořádejte si trénink cyklicky
  Zvyšujte podíl aerobní práce
  Změňte režim tréninku
  Zařaďtě intenzifikační postupy
 8. Zásobník cviků
  Svaly břišní
  Svaly zádové
  Svaly dolních končetin
  Svaly horních končetin
  Svaly prsní
  Svaly ramenní
 9. Výživa
  Jo-jo syndrom
  Myšlenkový řetěz obezity
 10. Psychologické aspekty
  Dynamika změn stavu zdatnosti
  Zpětná vazba okolí
  Faktory podmiňující úspěch v kulturistice
 11. Zvláštnosti cvičících
  Mládež
  Ženy
 12. Otázky a odpovědi
 13. Závěr
 14. Použitá literatura

 Publikace je vyprodána a neuvažujeme oo jejím opětném vydání. Autoři připravují pro nakladatelství CP Books novou publikaci. Jakmile bude kniha dokončena, budeme o tom čtenáře stránky fitnet.eu informovat.

Cvičíme ve fitcentrech

Autoři: PhDr.Jan Lepier, PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.,

 

Přibližně 50ti stránková příručka, která čtenáře uvádí do problematiky cvičení ve fitcentrech. V jednotlivých kapitolách se dozvíte, jak vybrat správné fit centrum, jak si postavit reálné cíle a seznámíte se se základními otázkami tvorby cvičebních programů.

Publikace přináší podrobný zásobník posilovacích cviků, diskutuje otázky bezpečnosti při cvičení, věnuje se stručně i problematice výživy ve vztahu k posilování a přináší příklady cvičebních programů pro různé typy cvičenců.

Příručka o cvičení ve fitcentrech je určena pro zájemce o posilování, kteří se s touto oblastí dosud nesetkali, kteří hledají základní orientaci a teoreticky podložené i praxí potvrzené základy bezpečného cvičení.

OBSAH
 

1. Úvod


2. Předpoklady úspěšnosti

3. Stavba cvičebního programu

3..1. Základní proměnné
3..2. Další faktory, ovlivňující účinnost cvičení

4. Výživa

5. Zásobník cviků

5..1. Stehna a lýtka
5..2. Hrudník
5..3. Záda
5..4. Ramena
5..5. Paže
5..6. Břicho

6. Vzory cvičebních programů

Klíčová slova
Závěr
Použitá literatura
 
Publikace vyšla ve dvou vydáních a je v současné době vyprodána. Připravujeme elektronickou formu této publikace.

Kulturistika žen

Autoři: Libuše Boháčková, Vladimír Kolouch

Na zhruba 90 stránkách textu se čtenář seznámí se všemi základními aspekty posilování žen. Text byl původně připravován jako podklad pro tvorbu metodického dopisu svazu kulturistiky a proto se i v názvu objevuje termín "kulturistika". Praxe nám ukázala, že se tohoto názvu ženy trochu zalekly. Obsah je však zaměřen k objasnění všech aspektů tělesné zátěže žen, a diskutuje otázky vlivu posilování na organismus ženy, zvláštnosti cvičení žen, vztah posilování a reprodukčního zdraví, vztah posilování a těhotenství a další obecné okruhy informací.

Rukopis této práce jsme odevzdávali do nakladatelství Saprint v roce 1990. V témže roce pracovali na podobné práci i autoři v USA. Jejich kniha vyšla v roce 1992 pod názvem "Weight training for women" (autoři Fahey, T.D., Hutchinson, G.) a byla kritikou přijata velmi pozitivně. Pro nás je příjemné zjištění, že obsahy obou těchto nezávisle na sobě tvořených prací jsou velmi podobné, že moravští i američtí autoři zjevně vycházeli ze stejné literatury a došli ke stejným závěrům a doporučením.

Kniha nebyla na našem trhu nikdy prodávána. Jistý počet výtisků obdrželi trenéři a další zájemci ve svazu kulturistiky. Pro většinu populace je tato nabídka první možností jak se seznámit s kvalitním populárně-odborným textem, zabývajícím se velmi podstatnými otázkami cvičení žen.

OBSAH:

 1. Úvod
 2. Historie a perspektivy kulturistiky žen
 3. Vliv posilování na organismus ženy
  3.1. Vliv posilování na aktivní pohybový aparát ženy
  3.2. Vliv posilování na pasivní pohybový aparát ženy
  3.3. Vliv posilování na kompozici a tvar těla ženy
  3.4. Vliv posilování na energetický metabolismus ženy
  3.5. Vliv posilování na kardiovaskulární systém ženy
  3.6. Vliv posilování na pychiku ženy
 4. Zvláštnosti cvičení žen
  4.1. Dětství
  4.2. Puberta a adolescence
  4.3. Reprodukční věk
  4.3.1. Těhotenství
  4.3.2. Amenorrhoea
  4.3.3. Oligomenorrhoea
  4.3.4. Dysmenorrhoea
  4.3.5. Změna menstruačního cyklu
  4.3.6. Premenstruační syndrom
  4.3.7. Inkontinence
  4.3.8. Mentální anorexie
  4.3.9. Antikoncepce
  4.3.10. Ovlivnění tvaru ňader
  4.3.11. Anabolické steroidy

  4.4. Období postprodukční
 5. Kondiční kulturistika
  5.1. Vybavení posilovny
  5.2. Vyšetření výchozího stavu
  5.3. Tvorba cvičebního programu
  5.4. Změna cvičebního programu
  5.5. Nejčastější chyby začátečnic
  5.6. Příčiny neúspěchů
  5.7. Somatotypy
 6. Sportovní kulturistika
  6.1. Trénink
  6.1.1. Kondiční příprava
  6.1.2. Technická příprava
  6.1.3. Taktická příprava
  6.1.4. Psychologická příprava

  6.2. Stavba sportovního tréninku
  6.2.1. Makrocyklus
  6.2.2. Mezocyklus
  6.2.3. Mikrocyklus
  6.2.4. Tréninková jednotka

  6.3. Plánování, evidence a vyhodnocování tréninku
  6.3.1. Plánování tréninku
  6.3.2. Evidence tréninku
  6.3.3. Vyhodnocení tréninku
 7. Výživa
  7.1. Obezita
  7.2. Vhodné a nevhodné postupy snižování hmotnosti
  7.3. Disproporční obezita
 8. Regenerace
  8.1. Regenerace ve vztahu k temperamentu
  8.2. Přetrénování
  8.3. Prostředky regenerace
  8.3.1. Prostředky pedagogické
  8.3.2. Prostředky lékařsko biologické
  8.3.3. Prostředky psychologické
 9. Zásobník cviků
  9.1. Břicho
  9.2. Stehna a lýtka
  9.3. Hrudník
  9.4. Záda
  9.5. Horní končetiny
  9.6. Ramena
 10. Vzory cvičebních a tréninkových plánů
  10.1. Vzor A
  10.2. Vzor B
  10.3. Vzor C
 11. Závěr
 12. Doplňky
  12.1. Výsledky M-ČSFR v kulturistice žen
  12.2. Výsledky soutěže o titul Ms. Olympia
 13. Literatura