travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Zdraví životní styl

V tisku a na Internetu se stále častěji setkáváme s termínem “zdravý životní styl”. Jen se tento termín používá v odlišných významech a tak nakonec zájemce o zlepšení vlastního zdraví a zdatnosti neví, co je vlastně pro něj prospěšné. Navíc na zdraví populace se nedá moc vydělat. Nejvíce se dá vydělat na nemoci. Farmaceutické společnosti, lékaři, nemocnice, rehabilitační zařízení, zdravotní pojišťovny - to je jen krátký výčet ekonomických skupin, které více vydělávají, pokud vysoký počet obyvatel konkrétní země trpí jednou nebo více nemocemi. Producenti tučných, přesolených a přeslazených potravin, výrobci a prodejci sladkých nápojů více prosperují, pokud jejich produkty kupuje co nejvyšší počet konzumentů. “Umělci” se mají tím lépe, čím více lidí tráví večery sledováním jejich většinou velmi ubohé produkce. Silné tabákové společnosti těží z hlouposti kuřáků. Pokud se lidé začnou chovat racionálně, naruší se současný status quo. Řada podnikatelů, parazitujících na slabosti obyvatelstva, totálně zkrachuje anebo se dostane do finančních potíží. Zdá se, že nikdo nemá zájem na tom, aby byli lidé zdraví. Zato spousta silných ekonomických skupin profituje z nemocné populace. Odborníci hovoří o “krizi podpory zdraví” v současném světě.

Podporou zdraví se zabývá pouze relativně malý počet vědců, kteří jsou ale ekonomicky závislí na dotacích státu či organizací. Na základě výsledků vědeckých výzkumů tyto specializované týmy odborníků definují charakteristiky života, které přispívají ke zdraví a výkonnosti populace. Tyto skupiny jsou ale velmi často nejednotné a mnozí vědci jsou ochotni na zakázku podniků, těžících z nezdravých návyků občanů, zkreslovat výsledky a navrhovat nevhodné závěry pro veřejnost. Přesto se týmy odborníků shodly na tom, že pro zajištění zdraví je v současném světě nezbytné zařadit do vlastního života následující zdraví podporující charakteristiky:

  1. Pravidelně cvičit - v dnešní době představuje cvičení pro většinu populace jedinou reálnou variantu udržení optimální hladiny fyzická stimulace. Naše tělo je geneticky koncipováno na desítky hodin pohybové činnosti denně. Mnoho lidí se dnes nepřinutí ani k půlhodinové procházce. Nedostatek pohybu podle amerických vědců zodpovídá každoročně v USA za 400.000 předčasných úmrtí. Při současném trendu vývoje civilizace se bude množství nezbytné pohybové habituální zátěže v následujících desetiletích dále snižovat. Tento pokles musí být korigován zvýšením podílu cvičení v životě občanů dnes již všech států světa.
  2. Nekouřit - kouření je jedním z nejrozšířenějších zlozvyků dneška. Negativní dopady kouření na zdraví, výkonnost a kvalitu života byly jasně prokázány již v sedmdesátých letech minulého století. Surgeon General (ministr zdravotnictví USA) vydal mnoho několika set stránkových publikací o zdravotních rizicích, spojených s kouřením. Přesto dodnes kouří zhruba jedna třetina populace průmyslově rozvinutých zemí. Počet kuřáků se naopak výrazně zvýšil v postkomunistické Evropě, v níž producenti cigaret zneužili obliby USA u mladé generace a propagovali kouření jako moderní způsob “amerického” života.
  3. Jíst denně 5 a více porcí ovoce a zeleniny - přes různé vzdělávací kampaně je konzumace zeleniny a ovoce stále nebezpečně nízká v porovnání se stravou našich předků. Státy dnes nedotují pěstitele ovoce a zeleniny, značnou finanční podporu však poskytují producentům masa a obilí. Potraviny, obsahující značné množství tuku, sacharidů a soli, jsou proto levnější a lidé je více nakupují. Tato skutečnost výrazně přispívá k růstu nemocnosti a úmrtnosti, je příčinou strmě narůstajících nákladů na zdravotnictví.
  4. Udržovat zdravou tělesnou hmotnost - obezita je odborníky považována za největší problém moderní společnosti. Dnes ve většině zemí světa spadá do kategorie “s nadváhou” a “obézní” dva ze tří dospělých. Děti, a to jak chlapci tak i dívky, ve věku 10 let dnes v průměru váží o 5 kg více než stejně staré děti v roce 1963. Obezita se bezesporu podílí na vzniku a rozvoji řady velmi závažných nemocí.

Odborníci uvedené čtyři základní charakteristiky zdravého způsobu života jasně definovali. Přesto se zatím k těmto výzvám staví veřejnost velmi chladně. Prokázal to mimo jiné i výzkum, realizovaný na Michigan State University. K ohromnému překvapení vědců pouze 3% Američanů dodržují všecha čtyři výše uvedená doporučení ke zdravému životu. Pouze směšně nízké procento obyvatel USA si vzalo k srdci doporučení zdravotních expertů. Výzkumy přitom jasně dokázaly nepopiratelný prospěch zdravého způsobu života, jeho pozitivní vliv na délku i kvalitu života a v prevenci vzniku většiny obávaných nemoci dneška.

Výsledky výzkumu pochází ze sledování 164.940 dospělých ve věku 18 až 74 let. Ze sledovaného vzorku 76% osob nekouřilo, optimální hmotnost mělo 40,1%, pět kousků ovoce a zeleniny denně konzumovalo 23,3%.sledovaných. Nejhůře dopadlo cvičení: pravidelnou aktivitu proklamovalo pouze 22,2% sledovaných. Celkově se ukázalo, že zdravě se chovají pouhopouhá 3% sledovaných osob v daném vzorku.

Je to obecný trend. Všichni chtějí být vzdělaní, ale nikdo se nechce učit. Všichni chtějí být zdraví, ale nikdo se nechce vzdát komfortu a přinutit se k prospěšnému diskomfortu.

Nikoho nemůžeme do zdravého způsobu života nutit. Kdo však není totálně slepý, vidí, jak se hroutí zdravotní a sociální systém v naší zemi. Není daleko doba, kdy budeme za léčbu tvrdě platit. A kdy budeme muset pracovat do podstatně vyššího věku než dnes. Kdo nedokáže udržet standardní úroveň zdraví a výkonnosti, bude mít velké problémy. Charakteristiky zdravého životního stylu jsou známé a ověřené. Jen na ně většina obyvatel kašle. Zdá se jim, že není důvod se nutit do relativního diskomfortu. Ale důvod tu je jednoznačný. Je jím kvalita života.

Na daném výzkumu se mi nejvíce líbí, že dal na první místo mezi prvky zdravého životního stylu dostatek pohybové aktivity. Vhodně sestavený cvičební program snižuje riziko vzniku sarcopenie, osteoporosy, poruch pohybového systému, obezity, diabetu, nemocí srdce a některých typů rakoviny.

Nejvhodnější formou cvičení je cvičení ve fitcentru. Cvičení na posilovacích strojích. Takové cvičení ale vyžaduje, aby nás s ním někdo seznámil. Peníze, vložené za nákup permanentky do fitcentra a do služeb osobních trenérů, představují v dnešní době nejlepší investici.


LITERATURA:

  1. REEVES, MJ, RAFFERTY, AP. (2000): Healthy Lifestyle Characteristics Among Adults in the United States, 2000. In.: Arch Intern Med. Vol. 165, p. 854-85.
  2. WOZNICKI, K.(2005): Few Americans Following ‘Big Four’ Healthy Lifestyle. In.: Medpagetoday, April 27.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Vitaminy - prospívají nebo škodí?

Na stránkách fitnet jsme nikdy nepropagovali nadměrnou aplikaci vitaminů jako prostředek pozitivního ovlivňování zdraví, zdatnosti a kvality života. Učební texty pro naše kurzy instruktorů fitcenter, zpracované naší britskou…

Více informací

Je posilování vhodná pohybová aktivita?

Navštěvuji více či méně pravidelně posilovny a fitcentra již téměř 40 let. Hned při prvním setkání s touto formou pohybové aktivity jsem byl doslova okouzlen. Podvědomě jsem cítil, že cvičení se zátěžemi nejen zlepší…

Více informací

Vyhněte se extrémům

Donedávna byly vystaveny tlaku presentovat se přitažlivou postavou výhradně ženy. Tuto skutečnost stručně vyjadřovala věta: “Žena má být krásná, muž má být bohatý”. Výzkum, který v tomto roce realizovala Dr. Tracy Tylka,…

Více informací