travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Víme co dělat, ale neřídíme se tím

Svět se během nesmírně krátké doby totálně změnil. Ubylo těžké, fyzicky vyčerpávající práce, zmnohonásobilo se množství forem pasivního trávení volného času, zvýšila se dostupnost chutné stravy. Lidé po tisíciletí žili v prostředí, které se téměř neměnilo. Obdělávali stejným způsobem svoje pole, opravovali svá obydlí, jedli čerstvou stravu, která vyrostla v okruhu několika kilometrů od jejich bydliště, pili čistou vodu a bylinné čaje. Cukr používali sporadicky. Ve stravě převažovaly luštěniny, ovoce, zelenina. Prostředky k obživě získávaly minulé generace v potu tváře. Manuální prací, zapojující každodenně do pohybu velké svalové skupiny těla. A to po dobu několik hodin. Intenzita habituální zátěže se v průběhu dne i ročních období měnila. Běžný pohybový režim zahrnoval jak pouhou chůzi a lehčí činnosti, tak i práce, vystavující pohybový systém nárokům na hladině 70-90% jeho aktuálních možností.

Teď je vše jinak. Většina z nás se uživí fyzicky nenáročnou kancelářskou prací. Cestujeme tramvajemi, auty, autobusy a vlaky. Také zátěž v domácnosti poklesla na minimum. Jíme stravu, jejíž původ je do značné míry nejasný. Vědci například zjistili, že přibývá mužů s nízkou plodností. Jejich sperma je nekvalitní. Jako příčinu tohoto stavu se uvádí přidávání růstového hormonu do krmiva krav. Matky, které jedly nejvíce hovězího, porodily syny, kteří mají v dospělosti nejvíce problémů s reprodukcí. Dnes jíme vepřové maso z Argentiny, banány z Kuby, pomeranče ze Španělska, kuřata z Polska a hovězí z Rakouska nebo USA. Jak prokázaly chemické rozbory potravin, každá oblast světa má poněkud jiné složení půdy a tedy i mírně odlišné složení konkrétních potravinových produktů.

Základním problémem dneška je ale vedle nevhodného složení stravy především nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie. Přibývá obézních lidí. V některých zemích spadá do kategorií “s nadváhou” a “obézní” více jak 65% obyvatel. Přitom počet tlouštíků stoupá s věkem. Samostatný problém představuje ale i prudký růst obezity mezi dětmi. Hodnocení hmotnosti je přitom obecně postaveno na Body Mass Indexu (BMI), který nedokáže odhalit latentní obezitu. Počty osob s nevhodnou kompozicí těla povážlivě rostou. V praxi to znamená, že osob s nadbytkem tuků je více, než se oficiálně přiznává. Více lidí je tak ohroženo metabolickým syndromem, diabetem a nemocemi srdce. Více lidí by mělo hledat pomoc u odborníků. U osobních trenérů, fitnes instruktorů, fitness konzultantů.

Vědci opakovaně prokazují, že výše uvedené nemoci jsou přímým důsledkem špatné stravy a nedostatku vhodné pohybové aktivity. Snad každý četl o tom, že zdravá strava má obsahovat méně tuků, soli a jednoduchých cukrů. Snad každý ví o tom, že má do svého pohybového režimu vřadit každý den nejméně půl hodiny chůze nebo jiné středně intenzivní aktivity. Přesto vidíme, jak si v různých prodejnách rychlé stravy lidé “dopřávají” jídla, jejichž obsah je naprosto nevhodný. Jídla tučná, slaná, nápoje energeticky bohaté a silně slazené. Přesto vidíme plná kina, divadla, koncertní sály, přesto každý večer zasedne většina národa do pohodlných křesel před televizní obrazovku. Víme co dělat, ale neřídíme se tím.

Výše uvedená slova potvrzují nedávné výsledky výzkumů. Podle jednoho z nich (prováděla jej významná organizace “U.S. Centers for Disease Control and Prevention“) pouze jeden ze sedmi Američanů dostatečně často cvičí a konzumuje doporučované množství ovoce a zeleniny. Vědci pomocí telefonických hovorů zjišťovali, zda dotazovaní jí denně alespoň 5 chodů ovoce nebo zeleniny a zda do svého režimu vřadí zhruba 30 minut středně intenzivního pohybu a navíc třikrát týdně přibližně 20 minut pohyb výrazně intenzivní. Dospěli k názoru, že naprosto nejsou plněny cíle, které americká společnost definovala na začátku tohoto tisíciletí v známé iniciativě “Healthy People 2010”. V tomto rozsáhlém materiálu (má 1223 stran textu) je konstatováno, že pohybová aktivita je pro zdraví jednotlivců i celé společnosti naprosto nezbytná.

Každý si musí najít cestu k tomu, aby do svého denního režimu zařadil zdraví podporující množství zátěže střední intenzity i zátěže vyšší intenzity. Autoři materiálu konstatují: “Jen málo jednotlivců pravidelně cvičí. Pouhých 11% dospělých se věnuje intenzivní pohybové aktivitě, která zapojuje třikrát v týdnu do činnosti velké svalové skupiny v dynamickém režimu po dobu 20 minut. Zhruba 23% dospělých cvičí středně intenzivně 5 a více dnů v týdnu po dobu 30 minut a déle. Současně zhruba 23% dospělých přiznává, že necvičí vůbec” (Healthy People 2010).

Od zahájení iniciativy “Healthy People 2010” uplynulo téměř 7 let. Výsledky snahy o ozdravění životního stylu Američanů jsou však pro vládu neradostné. Celkově 14,6% obyvatel USA splňuje jak stravovací, tak i pohybová doporučení americké vlády (tj. jí dostatek ovoce a zeleniny a optimálně se fyzicky zatěžují). Vzornější jsou ženy (16,6%), muži za nimi podstatně zaostávají (12,4%). U některých menšin (černoši, hispánci) jsou výsledky ještě horší. Většina společnosti prokazatelně preferuje sedavý způsob života a stravu s nadbytkem tuků, soli a cukru. Ve shodě se záměry vlády se chová 12,6% bělochů a 17,4% bělošek, 11,2% černochů a 12,6% černošek, 11,7% Latino-Američanů a 14,8% Latino-Američanek, 17,5% mužů z Aljašky a 19,6% žen z Aljašky. Jak je vidět, obyvatelé průmyslově nejrozvinutější země světa nehodlají převzít plnou zodpovědnost za své zdraví. A nejinak je tomu i v ostatních průmyslově vyspělých zemích.

Víme co dělat, ale neřídíme se podle toho. Sázíme na štěstí a náhodu. Spoléháme na um lékařů, na sílu a účinnost moderních léků. Dáváme přednost pohodlí a užívání. Nevěříme varovným údajům z vědeckých výzkumů. Každý z nás zná někoho, kdo se moc nehýbe, je tlustý, kouří, a přesto se navenek jeho život zdá bezproblémový. Každý zná někoho, kdo cvičil, zdravě jedl a přesto vzniku nemoci nezabránil. To nás ukolébává s jisté pasivitě a spoléhání na štěstí. Jenže výzkumy jasně dokazují, že pravděpodobnost vzniku řady velmi závažných chorob koreluje negativně s úrovní zdatnosti a výkonnosti. Čím jsme zdatnější, tím nižší riziko vzniku nemocí srdce, metabolického syndromu a cukrovky. Nemocí, které zabíjí každoročně nejvíce obyvatel průmyslově vyspělého světa.

Příčina může být mimo jiné i v tom, že lidé nečtou odborné, zodpovědně napsané články, naopak doslova hltají informace o liposukci, estetických operacích, bylinách a lécích na prostatu, cukrovku a další poruchy. Namísto prevence vzniku nejzávažnějších nemoci žijí “v normě”. Tak, jak žijí ostatní. Způsobem, který oslabuje zdraví a zvyšuje riziko onemocnění. Dalším důsledkem současného iracionálního chování většiny je to, že se peníze z kapes občanů dostávají do rukou osob, nabízejících “snadná řešení nesnadných problémů”. Je pohodlnější  večer spolykat hrst pilulek, než si zorganizovat čas tak, aby bylo doma stále dostatek ovoce a zeleniny a abychom si našli každý den potřebný čas na cvičení. Podporujeme svými penězi, tím co kupujeme, osoby nezodpovědné, které nás utvrzují v představě, že žijeme zdravě a správně. Že cvičení a zdravá strava nemají na náš život podstatnější vliv.

Současně ubývá odborníků, kteří jsou ochotni zpracovávat kvalitní publikace a články, redigovat kvalitní internetové stránky, poradit jak správně cvičit. Je málo zákazníků, kteří vyhledávají tyto služby. Práce v této sféře se nevyplácí. Když se nějakou činností nedokážeme slušně uživit, hledáme jiné profesní uplatnění. Ubývá tak odborníků, kteří jsou schopni optimalizovat pohybový a stravovací režim klientů. Převažují obecná doporučení a neadresné výzvy.

Dostávám v poslední době mnoho žádostí o radu. Žádosti jsou přitom nekonkrétní, obecné. Nedá se na ně odpovědět zodpovědně. Mohu napsat nějaké paušální rady. Tím bych ale popřel to, čemu věřím. Že každý z nás je originál, neopakovatelný jedinec. Návrh cvičebního programu a jídelníčku mohu předložit až tehdy, kdy získám dostatek informací o daném jedinci. To předpokládá vědět, na co se ptát a jak vyhodnocovat získané odpovědi. Psát cvičební programy nebo stravovací doporučení “na dálku” může jen nadměrně sebevědomý amatér nebo drzý podvodník.

Arnold Schwarzenegger v jedné ze svých knih napsal tuto větu: “Nejprve si každý musí udělat pořádek v hlavě. Pak už je vše snadné”. Výsledky výše presentovaného výzkumu jeho slova jednoznačně podtrhují. Všichni víme, že se máme zdravě stravovat a dostatečně pohybovat. Dbá ale necelých 15% dospělých. Ostatní (tj. ohromujících 85% obyvatel většiny zemí světa) se chovají iracionálně. Neudělali si v hlavě pořádek. Neuvěřitelně hazardují s vlastním zdravím a životem. A svými penězi podporují podvodníky, přivolávače deště a prodavače hadího sádla.

Tento fenomen nacházíme i v naší zemi. Bohatnou šarlatáni, odborníci se tak tak finančně drží nad vodou. Každý z nás svým dílem k tomuto jevu přispívá. Pokud nedojde ke změně, zažijeme zanedlouho "“konec odborníků v Čechách”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. DUNHAM, W. (2007): 1 in 7 Adults Eat Right and Exercise. In.: Reuters Health.
  2. GRAVES, JE., FRANKLIN, BA. (2002): Resistance Training for Health and Rehabilitation. Champaign, Human Kinetics.
  3. HURLEY, BF. et al. (1992): Resistive training decreases insulin resistance in healthy older men. In.: Research update, Keiser Sports Health Equipment.
  4. McELROY, M. (2002): Resistance to exercise. Champaign, Human Kinetics.
  5. POLLOCK, ML. et al. (2000): Resistance Exercise in Individuals With and Without Cardiovascular Disease. Benefits, Rationale, Safety, and Prescription. An Advisory From the Committee on Exercise, Rehabilitation, and Prevention, Council on Clinical Cardiology, American Heart Association. Position paper endorsed by the American College of Sports Medicine. In.: Circulation. 2000; 101:828-833.
  6. WHITMARSH, B. (2001): Mind and Muscle. Champaign, Human Kinetics.
  7. ZWILLICH, T. (2007): 1 in 7 Adults Eat Right and Exercise, CDC says. In.: WebMed, April 10.
  8. http://www.awfulplasticsurgery.com/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2007 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Princip hormese

Už jste  někdy "přebrali"? Znáte to! Je nějaká příležitost - narozeniny, svatba, ukončení dlouholetého studia - sejdou se přátelé a známí, mluví se, jí se a k tomu se trochu popíjí. Jenže najednou se to nějak vymkne…

Více informací

Cvičení a artritida

Dlouhodobě zastávám názor, že cvičení je pro mladé a zdravé lidi vhodné, pro lidi staré, nemocné a oslabené pak naprosto nezbytné. Mladí lidé většinou cvičí pro zábavu či potěšení, soutěží, porovnávají své síly.…

Více informací

Cvičíme správně?

V posledních letech může jen málokdo prohlásit, že nic neslyšel o nezbytnosti cvičení v prevenci vzniku obezity, při snaze o udržení přijatelné postavy nebo posílení zdraví. Téma “cvičení” se objevuje v televizi, rozhlase…

Více informací