Jezte méně?

Na vysokých školách celého světa jsou samostatné katedry. Na katedrách jsou profesoři, docenti a odborní asistenti. Jsou hodnoceni nejen za vlastní výuku, ale také za publikační činnost. Za psaní skript, učebnic, knih, článků do odborných časopisů. A za aktivní účast na konferencích. Publikační činnost předpokládá spojit informace, získané pravidelnou četbou knih a časopisů, s vlastní praxí a předávat pak studentům takovou strukturu poznatků, která jim zajistí úspěšnou profesní kariéru. Jistá část vysokoškolských učitelů se snaží poctivě plnit výše zmíněné činnosti. Jenže v poslední době se mi zdá, že vychovatele “elity národa” zajímá vše ostatní jen ne předávání kvalitních a praxí ověřených poznatků. Již před lety jsem přestal jezdit na vědecké konference. Byla to pro mne ztráta času. Většina účastníků těchto konferencí zde plnila jen povinnost - získat čárečku za účast a tím mít naději na karierní postup a na lepší plat. Kvalita 90% vystoupení byla děsivá.

“Krize elity” postihla nejen vysoké školy. Vidíme ji všude kolem sebe. V oblasti soudníctví, kde jsou dnes prokazatelně rozsudky více ovlivněné sumou, kterou od darebáků a tunelářů daný soudce dostal, než skutkovou podstatou daného trestného činu. Vidíme ji v politice, kde se krade a podvádí ve velkém a nikdy není nikdo za prokazatelné drzé loupeže “v pravé poledne” potrestán. Vidíme ji v chování lékařů, kteří vystudovali zadarmo na našich vysokých školách, nyní se ale rozhodli, že nechají staré, nemocné, rodící matky a nedonošené děti raději zemřít než by dělali za poměrně vysoký a na naše poměry štědrý plat. Prostě špína a sviňstvo zachvátilo tuto zemi a tento svět.

K výše uvedeným úvahám mne přivedl článěk, který jsem si před chvílí přečetl na Internetu. Jeho název zní “Chcete snížit svoji hmotnost? Prostě méně jezte!”. Hodnotí práci dvou autorek se spoustou titulů. Jedna z nich je z University v americkém Bostonu, druhá pracuje na Universitě v Amsterodamu. Ve svém výzkumu porovnávaly různé stravovací přístupy (diety) - stravu s nízkým podílem tuků, stravu s nízkým podílem bílkovin a stravu s nízkým podílem sacharidů. Zjistily, že bez ohledu na preferenci makroživin jediný prokazatelný faktor snížení hmotnosti byl nižší přívod energie. Tedy je jedno jaké je složení naší stravy. Pokud je přívod energie vyšší než její výdej, tloustneme.

Na výzkumu pracovaly obě jistě dobře placené “vědkyně” několik let. Přitom kdyby se zeptaly kterékoli babičky na vesnici, řekla by jim totéž. A zadarmo. Navíc měly autorky tu drzost napsat: “Tato studie přináší velmi praktické a užitečné poselství. Nezáleží na tom, který specifický druh diety jsme si vybrali. Soustředit se musíme na energetický obsah stravy. To je jediné, co se počítá”. Tak toto “tajemství” uvádíme na stránkách fitnet již patnáct let. Nevím, za co jsou takové “odbornice” placené. Kdybych byl vedoucím daných “odborných” kateder, dám jim okamžitou výpověď.

Snaha kontrolovat svoji hmotnost pomocí manipulací na straně příjmu energie, tj, pomocí diet, představuje slepou uličku. Přitom diety drží na světě miliony lidí. Jistí “chytráci” neustále vymýšlí nové a nové nesmyslné teorie , jak ošálit miliony let nastavené genetické fysiologické procesy.  A  neustále se rojí další lidé, kteří chytrákům uvěří a nechají si od nich “vyvětrat” svoje peněženky. Snad již před dvaceti lety jsem při přednáškách používal větu “Dieta je přechod od tloustnutí k tloustnutí”. Posluchačům to připadalo zábavné. Mně to připadalo smutné.

Při uvedeném výzkumu sledovaly autorky 811 osob s nadváhou, z nichž bylo asi 40% mužů, z měst Boston a Baton Rouge, La. Byly vytvořeny čtyři skupiny, každá z nich dodržovala jiný režim stravování:

Základní charakteristika Konkrétní složení stravy
málo tuku, průměrné množství bílkovin 20% tuky, 15% bílkoviny a 65% sacharidy
málo tuku, hodně bílkovin 20% tuky, 25% bílkoviny, 55% sacharidy
hodně tuku, průměrné množství bílkovin 40% tuky, 15% bílkoviny a 45% sacharidy
hodně tuku, hodně bílkovin 40% tuky, 25% bílkoviny, 35% sacharidy

Každý účastník výzkumu měl možnost využívat kolektivní nebo individuální poradenství po dobu dvou let. Studii dokončilo 80% sledovaných. Všem skupinám byla doporučena pohybová aktivita (90 minut aerobní aktivity za týden). Po šesti měsících snížili účastníci v jednotlivých skupinách zhruba stejně svoji hmotnost a to o necelých 6 kg. Po dvou letech byl prokázán průměrný pokles hmotnosti o necelé tři kilogramy. Lidé v jednotlivých skupinách byli se stravou celkem spokojeni. Hladina krevního tlaku a cholesterolu byla u všech skupin zhruba stejná. Takže žádná manipulace s makroživinami neměla na kontrolu hmotnosti účastníků výzkumu podstatnější vliv. Jediný ověřený působící faktor bylo to, kolik energie lidé přijímali.

Jak vyplývá z výsledků, snížili účastníci svoji hmotnost za prvních 6 měsíců o 6 kg, po dvou letech se ale značná část hmotnostní ztráty vrátila - po dvou letech byla průměrná ztráta váhy jen necelé 3 kg. Jasně to dokazuje, že tělo si svoje zásoby tuku žárlivě střeží a nerado se jich zbavuje. Aby zbrzdilo ztrátu tuků, sníží svoji hodnotu aktivní tělesné hmoty a tím i hodnoty bazálního výdeje energie. Autorky, ověnčené tituly, považovaly za vhodné doporučit účastníkům výzkumu pohybovou aktivitu v délce zhruba 12,5 minut za den. A navíc aktivitu aerobní, která nezajišťuje stimulaci rychlých neuromotorických jednotek svalů. Už z toho je jasné, že dané ženy nepochopily základní principy kontroly hmotnosti. Je mi líto studentů, kteří navštěvují jejich přednášky. Znalosti uvedených autorek výzkumu a “vědeckých pracovnic” jsou dalším důkazem výše zmíněné “krize elit”.

Pokud chceme dlouhodobě kontrolovat svoji hmotnost, nesmíme se soustředit na stránku příjmu energie, ale na stránku jejího výdeje. Kdo poslechne radu autorek komentovaného výzkumu, sníží energetickou hodnotu přijímané stravy. Tělo na to zareaguje poklesem hmotnosti. Souběžně ale začne omezovat hodnotu bazálního výdeje energie. Je to jako v současné České republice. Elita národa nechala všechno rozkrást. Teď je zle. Nejsou peníze. Stát začíná šetřit. Propouští zbytečné úředníky, snižuje dávky lenochům a nezaměstnaným, snižuje dávky pro mladé rodiny atd. Každý je naštvaný, že má malý plat.  "Bílá mafie"reagují tím, že vydírá stát výhružkami typu “náš exodus, váš exitus”. Ostatní se snaží rekvalifikovat a najít si jinou práci.

Omezený příjem energie, ať je již navozený snížením příjmu bílkovin, tuků nebo sacharidů, nevede k trvalému snížení hmotnosti. Navozuje v těle jen zmatky a problémy, podobné těm, které vidíme v těchto dnech s naší zemi. Musíme se soustředit na stránku výdeje energie. Musíme zabránit poklesu aktivní tělesné hmoty. Nejsnadnější cestou k dosažení tohoto cíle je zvětšit množství svalové hmoty. Toho dosáhneme posilováním. Vyšší množství aktivní tělesné hmoty nutí tělo udržovat více tkání a tím výdávat více energie. Energie spotřebovaná na údržbu tkání nemusí být ukládána do tukové tkáně. Netloustneme. Držíme si bez problémů dlouhodobě stabilní hmotnost.

Uzavřít vědecký výzkum, trvající dva roky, tvrzením, že máme omezit příjem energie na 1700 kcal je projevem neznalosti a hlouposti. Je to důkaz “krize elit". Lidé, dobře placeni za to, aby lidem prostředkovali správné poznatky, vyprodukovali naprostý a zdraví ohrožující nesmysl. Pokud snížíme příjem potravy, tělo začne využívat nejen vlastní tuky, ale i bílkoviny. Ztráta tělních bílkovin je označována termínem “sarcopenia” a je považována za vstupní bránu do řady nemocí.

Cvičte! Posilujte! Navštěvujte fitcentra! Využívejte služeb osobních trenérů! To jsou zásadní kroky dlouhodobé a účinné kontroly hmotnosti. Nepřejídejte se, ale také neomezujte příjem energie pod rozumnou hodnotu.


LITERATURA:

  1. GORDON, S. (2009): Want to Lose Weight? Just Eat Less, Diet Study Suggests. In.: HealthDay News, Feb. 25.
  2. FAHEY, TD. (2005): Weight Training Basics. Sydney, McGraw-Hill.
  3. KATAN, MB. (2009): Weight-Loss Diets for the Prevention and Treatment of Obesity. In.: N Engl J Med, 360:923-925, February 26.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

O nás

PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D. zakladatel střediska školení a garant sekce kombinovaného studia. V letech 1990-2005 pracoval jako odborný asistent na katedře tělesné výchovy strojní fakulty Vysokého Učení Technického (VUT)…

Více informací

Jak jsou na tom vaše děti?

Těžko si představit hrozivější zprávu: „Jedna čtvrtina čtrnáctiletých Američanů, bez ohledu na etnickou příslušnost, trpí hypertenzí (vysokým krevním tlakem). U varovné části populace tohoto věku byla prokázána…

Více informací

Nebezpečné zkratky

Stárnutí je pozvolný, nenápadný, nezastavitelný proces. Probíhá u každého individuálním tempem. Individuálně se mění i stav jednotlivých orgánů a orgánových systémů těla. Někdo může mít dýchací potíže již…

Více informací