travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Je očkování dostatečnou ochranou před chřipkou?

V článcích na stránkách „fitnet“ se snažíme čtenáře informovat o postupech dlouhodobého pozitivního ovlivňování zdatnosti, výkonnosti a zdraví. Vycházíme z poznatku, že biologická podstata člověka je výsledkem dlouhého vývoje, při němž se funkce a struktura organismu postupně dotvářela a uzpůsobovala s cílem zajistit přežití druhu v daných podmínkách. Podmínky života byly celá tisíciletí víceméně standardní. V posledním zhruba jednom století došlo ale k jejich totální změně. Organismus člověka, koncipovaný pro pravidelnou a značně náročnou pohybovou činnost, se náhle ocitá v prostředí, které omezuje jeho pohybový projev na absolutní minimum. To má pro něj velmi negativní důsledky.

Většinu historie lidstva představovaly hlavní zabijáky infekční nemoci. Ohroženy byly zvláště malé děti, jejichž imunitní systém ještě nebyl plně rozvinutý a nemohl tedy úspěšně s infekcemi bojovat, a dále lidé staří, jejichž obranný systém byl oslaben vyšším věkem nebo některými chorobami. Nejodolnější vůči infekcím byli vždy lidé mladí a fyzicky zdatní. Očkování a antibiotika však negativní dopad infekčních chorob na lidstvo snížily na minimum. To nás vede k značné pohodlnosti až nezodpovědnosti. Spoléháme stále více na lékaře a léky. Nestaráme se o vlastní zdatnost a výkonnost. Necháváme ji nejednou klesnout až na život ohrožující úroveň.

V posledních letech nás velmi ovlivňují masové sdělovací prostředky, především televize. Reklama, uveřejněná v televizi, osloví současně až několik milionů diváků. Buď je okamžitě přiměje k zakoupení daného produktu, nebo alespoň nasadí do jejich hlav brouka. Přemýšlíme o obsahu reklamy a nejednou se rozhodneme pro zakoupení produktu později. Nedávno jsme byli svědky velmi masivní reklamní kampaně, jejímž cílem bylo přesvědčit občany o nezbytnosti očkování proti chřipce. Zvláště důrazně bylo toto očkování doporučováno seniorům. Podobné a stejně intenzivní reklamní akce probíhají přitom ve všech průmyslově vyspělých zemích.

Uznávám nutnost očkování dětí a vážím si léků, usnadňujících uzdravování z nemocí. Vážím si práce lékařů. Uvědomuji si ale současně, že silný, zdatný organismus je obvykle schopen se vypořádat s chřipkou a podobnými chorobami vlastními silami. Že při vážnějších onemocněních má člověk fyzicky zdatnější vyšší pravděpodobnost přežít v porovnání s člověkem, jehož úroveň zdatnosti je nízká. Je výzkumy jasně prokázáno, že lidé s nízkým indexem aktivní tělesné hmoty musí zůstat v nemocničním ošetřování v průměru o několik dnů až týdnů déle než lidé s vysokým indexem ATH a to při vstupním stejně závažném nemocnění.

Koncem září tohoto roku oznámili Dr. Tom Jefferson a Dr. Carlo Di Pietrantonj z “the Cochrane Vaccines Field” ve městě Alessandria v Italii, že “nesmírně vychvalovaná politika očkování proti chřipce u starších lidí musí být přehodnocena a znovu posouzena na základě nejnovějších poznatků”. Závěr jednoho z výzkumů zněl: ”Očkování proti chřipce zjevně snižuje úmrtnost starých lidí daleko méně, než jsme původně očekávali. Rozhodně nedosahuje 50 a více procent, jak předpokládaly některé výzkumy. Podle výsledku analýzy výzkumů není větší jak 5%-10%”.

Lékaři odhadují, že až 90% obětí chřipky představují lidé ve věku nad 65 let. Pod vlivem masivní reklamy lékárníků a lékařů se počet očkovaných v USA zvýšil až na ohromujících 70% ve věkové skupině nad 65 let. Tento stav je našim seniorům dáván za vzor a je jim implantovaná představa, že nechat se očkovat je správné a nezbytné. Lékaři ve většině zemí světa doporučují, aby se starší lidé dále nechávali očkovat a to i přesto, že efekt tohoto postupu je značně nízký. Řídí se heslem “I nepříliš účinné očkování je lepší než žádné očkování”. Proti těmto názorům se ale staví stále více zodpovědných lékařů. Ti tvrdí, že současná masivní reklama očkování je postavena na výsledcích zkreslených výzkumů a představuje "falešně optimistickou zdravotní politiku". V pozadí jsou jasně zájmy lékařů a silných farmaceutických společností.

Největšími zabijáky dneška nejsou infekční nemoci, ale chronické neinfekční nemoci. Ty se vyvíjí mnohdy až celá desetiletí a jakmile se plně projeví, je již jejich léčba a kontrola svízelná. Chronické nemoci jsou multifaktoriální. Nevznikají z jedné snadno zjistitelné příčiny. Vědci však jasně prokázali, že mezi samostatné rizikové faktory jejich vzniku patří nedostatek pohybu, obezita a nezdravá strava. V posledních letech se ukazuje, že pro každého seniora je nesmírně nebezpečná ztráta svalové tkáně - sarcopenia. Pokud u někoho dojde k významnému poklesu této cenné tkáně, snižuje se podstatně jeho imunita. Tím se u něj   dříve a snadněji rozvinou jisté nemoci.

Někde jsem nedávno četl, že největší nevýhodou posilování je fakt, že na něm nikdo nemůže moc vydělat. Vydělat se dá na lécích, operacích, léčebných pobytech. Lékaři posilování nedoporučují. Spíše je seniorům zakazují. Přitom cvičení se zátěžemi pod dohledem odborníka je dnes jedinou prokazatelnou cestou, jak čelit sarcopenii. Jak udržet nebo posílit nejen svalstvo, ale i funkci imunitního systému.

Je proto na každém z nás, jak se rozhodne. Je pohodlnější zajít na podzim do ordinace a nechat si píchnout injekci. Jenže jak stárneme a současně ztrácíme svaly, naše imunita se souběžně snižuje a jsme tak, navzdory očkování, náchylnější k nemocem v porovnání s osobou zdatnější a tělesně výkonnější.

Nenechte se zmást reklamou v televizi. Nespoléhejte na pasivní formy prevence chřipky a dalších onemocnění. Stav svého svalstva má každý ve svých vlastních rukách. Svalnatější, zdatnější, výkonnější lidé méně často onemocní, rychleji se z nemocí zotavují.

Kdo chce být odolný proti onemocnění chřipkou, měl by se na prvním místě starat o stav svého svalového systému. Pravidelně cvičit ve fitcentru.


LITERATURA:

  1. JEFFERSON, T, Di PIETRANTONJ, C. (2007): Inactivated influenza vaccines in the elderly-are you sure? In.:Lancet Infect Dis 7: DOI:10.1016/S0140-6736(07)61389-0.
  2. SIMONSEN, L, et al. (2007): Mortality benefits of influenza vaccination in elderly people: an ongoing controversy. In.: Lancet Infect Dis; 7: 658-66.
  3. PHEND, C. (2007): Flu Shots May Have Little Mortality Benefit in Older Adults. In.: MedPage Today, September 25.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Kosti produkují hormony, brání vzniku obezity a diabetu

Rozvoj humanitních věd se v posledních letech velmi zrychlil. Koncem dvacátého století se lidstvo soustředilo spíše na rozvoj technických věd. Dnes máme kvalitní automobily, rychlá nadzvuková letadla, atomové zbraně,…

Více informací

Tloustneme a tloustneme

Svět se mění k nepoznání. Poslední století přineslo převratné změny způsobu života. Jejich tempu se nedokázal přizpůsobit lidský genom. Máme tu problém. A to dost velký. Byli jsme sestrojeni pro pohyb a každodenní namáhavé…

Více informací

Prevence nebo nákladná léčba?

V těchto dnech sledujeme odporné nátlakové akce lékařů. “Buď nám budete více platit, nebo se sbalíme a půjdeme pracovat do zahraničí. Za peníze daňových poplatníků této země jsme zadarmo vystudovali lékařské fakulty…

Více informací