Demence a tvar těla

Pěkná postava je pozitivní životní hodnota. Je dokladem toho, že žijeme v souladu s přírodou. Že přívod energie do našeho těla odpovídá jeho energetickým požadavkům. Žijeme v době prudkého poklesu výdeje energie a dlouhotrvající prosperity, která sebou přináší snadnou dostupnost stravy. Výrobci potravin zneužívají faktu, že lidé snadno podlehnou chutné stravě a tak je trh zásoben stále větším sortimentem lahůdek a pochutin. Kdo těmto lákadlům podlehne, pozná to nejdříve na měnící se postavě. Pokud je toto varování přehlédnuto, dochází k metabolickým maladaptacím, které neodvratně vedou ke vzniku chronických neinfekčních nemocí.

Dosud se ve výčtu rizik, spojených s nadváhou a obezitou nejčastěji zmiňoval diabetes mellitus typu 2, mozková příhoda, nemoci srdce a cév, některé typy nádorových nemocí a poruchy funkce žlučníku. Nyní vědci tento neradostný výčet důsledků naší neschopnosti kontrolovat vlastní hmotnost obohatili o další nemoc. Obézní, zvláště pak s osoby, u nichž došlo k nahromadění tuku v oblasti pasu, vykazují ve vyšším věku třikrát vyšší riziko vzniku demence v porovnání s osobami štíhlými. Data byla shromážděna při výzkumu, kterého se účastnilo 6.600 osob a který trval tři desítky let.

Z mého pohledu je velmi pozoruhodný i další výstup z výzkumu. Centrální uložení zásob tuku, tedy jeho nahromadění v oblasti pasu, ohrožuje významně i osoby s normální hmotností, přesněji s normální hodnotou BMI (Body Mass Indexu). Bylo tak potvrzeno, že zdraví člověka ohrožuje i obezita latentní (skrytá), jejíž podstatu představuje negativní změna kompozice těla. Jinak řečeno pokles množství aktivní tělesné hmoty a nárůst množství zásobního tuku. Na váze se taková změna neukáže a tak postižený žije v domnění, že je vše v pořádku. Přitom je ohrožen stejně jako každý manifestně obézní jedinec.

V posledních letech se objevily první výsledky studií, naznačující vztah mezi obezitou a poruchami paměti a poznávacích schopností. Nebylo ale jasné, zda může obezita přispívat ke vzniku demence.  Proto Dr. Whitmer se svým týmem analyzoval data, získaná u 6.583 členů organizace Kaiser-Permanente v době, kdy byli ve věku 40-45 let. Byl měřen obvod pasu a vyhodnocen obsah tuku v této oblasti. Po zhruba 36 letech byly tyto údaje porovnávány se zdravotními záznamy. U 1,049 (15.9%) účastníků byla diagnostikována demence.

Po vyhodnocení vztahu k údajům o abdominální obezitě se prokázalo, že pětina sledovaných s nejvyšším objemem pasu měla v porovnání s pětinou s nejmenším obvodem pasu vyšší riziko vzniku demence na úrovni 2,72 (95% CI 2.33 to 3.33). Čím více tuku bylo v oblasti pasu uloženo, tím vyšší bylo i riziko vzniku a rozvoje demence. V porovnání se spodní pětinou sledovaných (tj. 20% sledovaných s nejmenším obvodem pasu) bylo riziko v druhé pětině od spodu vyšší o 20%, ve třetí pětině od spodu o 49% a ve čtvrté o 67%. Osoby s nejvyšším sagitálním průměrem v oblasti pasu vykázaly dvojnásobné riziko demence v porovnání s osobami s nejmenším průměrem.

Posuzován byl i vzájemný vztah obezity a sagitálního průměru pasu. Osoby s průměrem vyšším jak 25 cm a normální hodnotou BMI měly v porovnání s osobami s menším nakupením tuku v oblasti pasu a normální hodnotou BMI dvakrát vyšší riziko vzniku demence (HR 1.89, 95% CI 0.98 to 3.81).  Kombinace obezity (BMI 30 kg/m2) a sagitálním průměrem nad 25 cm vedla k 3,6 krát vyššímu nárůst riziku demence v porovnání normálními hodnotami BMI i sagitálního průměru pasu.

Průzkum nebral v potaz další kritéria, jakými jsou strava, kouření a stress. Vědci doporučují ověřit získané výsledky dalšími podobně zaměřenými výzkumy. Upozorňují však na to, že obezita, a zvláště centrální, může velmi negativně ovlivnit zdraví a kvalitu života člověka ve vyšším věku. Proto by se nad prezentovanými výstupy výzkumu měli zamyslet především lidé středního věku, a to ihned, jak zaznamenají nárůst hmotnosti nebo jen zvětšení v oblasti pasu. Čím déle se odloží řešení nadváhy a obezity, tím vyšší je i riziko vážných důsledků ve vyšším věku.

Obezita je výsledkem pozitivní energetické bilance. Přijímáme více energie, než vydáváme. Příčinou v dnešní době je zřídka nadměrná konzumace potravy. Proto také nasazení jakékoli diety nemůže přinést (ve většině případů) pozitivní změnu stavu. Problémem dneška je dramatický pokles výdeje energie. Příčinou ale nemusí být to, že se málo pohybujeme. Domnívám se, že viníkem číslo jedna je nevhodná struktura naší pohybové zátěže. Naše svaly nejsou vystavovány zátěži, která by v nich vyvolala anabolické prostředí. Ztrácíme svaly, protože je nepoužíváme v plném rozsahu jejich kapacity.

Ztráta svalů má za následek pokles v největší složce výdeje energie. Sníží se hodnota našeho bazálního metabolismu. Čím je tato hodnota nižší, tím nesnadnější je zabránit pozitivní energetické bilanci a z ní pramenícího nárůstu zásobního tuku. Tuk pak v těle navozuje prostředí, které postupně a soustavně nahlodává zdatnost a zdraví. Nedostatek pohybu, a upřesňuji “kvalitního pohybu”, tak můžeme na stáří zaplatit mentální slabostí až nesamostatností. Neradostná vyhlídka.

Jak zabránit vzniku obezity? Jak zabránit ukládání tuků v oblasti pasu? Musíme zvýšit výdej energie. Největší složkou denního výdeje energie je bazální metabolismus. Ten je do značné míry dán množstvím aktivní tělesné hmoty. Svalů a dalších metabolicky činných tkání. Svaly tělo udržuje nebo jejich množství zvyšuje pouze tehdy, jsou-li zatěžovány na hladině 70-90% jejich aktuálních možností. Takové podněty nezajišťuje chůze, aerobik, plavání ani další doporučované pohybové aktivity.

Ideálním prostředím pro vhodnou stimulaci svalů, pro udržení jejich potřebného množství a tím i vysoké hodnoty bazálního metabolismu, je fitcentrum. Ve fitcentru se musíte nejprve naučit cvičit. Ideální je zaplatit si služby osobního trenéra nebo fitness konzultanta. Pokud pravidelně a technicky správně cvičíte. riziko vzniku řady nemocí, včetně demence, se výrazně snižuje.

Pěkná postava je životní hodnota. Představuje výkladní skříň stavu vnitřních orgánů a orgánových systémů těla. Jakmile se mění postava, měli bychom začít jednat. Měli bychom začít cvičit ve fitcentru!


LITERATURA:

  1. BANKHEAD, Ch. (2008): Belly Fat May Pose Dementia Risk. In.: MedPage Today, March 26.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Jaký je náš deficit pohybu proti předkům?

Stále více výsledků vědeckých výzkumů jednoznačně ukazuje, že “prodloužené úseky pohybové pasivity ve formě sezení, jsou nejen všeobecně rozšířené, ale hlavně jsou velmi nezdravé” (Reynolds, 2012). Například…

Více informací

Organizace kurzu

Do kurzu je možné se přihlásit od 1. listopadu 2012. Předpokládáme, že o kurz projeví zájem absolventi kurzu "Instruktor fitness", především ti, kteří rekvalifikaci získali u akreditačního pracoviště "PaedDr. Vladimír…

Více informací

Poslední vážné varování

Život se neustále mění a nutí nás ke změnám ověřených přístupů a řešení životních situací. Ještě na začátku 20. století se běžný občan dožíval v průměru necelých 47 let a jeho přístup k životu byl touto…

Více informací