Slabé svaly se podílí na zranění kolene

Je obecně známou skutečností, že basketbalisté, volejbalisté a fotbalisté mají nejen během aktivní sportovní činnosti, ale i později v životě, značné problémy s koleny. A ženy jsou v tomto směru zranitelnější než muži. Například u volejbalistek byla zajištěna osminásobně vyšší pravděpodobnost přetržení předního zkříženého vazu v porovnání s muži, věnujícími se stejnému sportu. Odborníci se shodují v tom, že základní příčinou zvýšeného rizika poškození kolenních vazů u žen je slabost svalů, zajišťujících pohyby v kolenním kloubu.

Dr. Edward M. Wojtys publikoval v odborném časopise „the Journal of Bone and Joint Surgery“ výsledky výzkumu, zabývajícího se zvýšenou zranitelností kolenních vazů u žen. Ženy, soutěžící ve sportech, v nichž se často vyskytují prudké dopady, rychlé starty a rychlá zastavení nebo pohyby, při nichž se trup otáčí ale chodidlo zůstává pevně na podložce, měly svaly kolenního kloubu slabší nejen v porovnání s muži, provozujícími stejný sport, ale i v porovnání se ženami, které pravidelně posilovaly dolní končetiny, například s kulturistkami. Základní příčinou vážných, operaci vyžadujících přetržení předního zkříženého vazu, jsou tedy chyby v tréninku, především nevhodné nebo nedostačující posilování stehenních svalů.

Zkřížené vazy prochází napříč kolenem. Zranitelnější je, zvláště u žen, vaz uložený na přední straně kolene, přední zkřížený vaz  (ACL). Vědci se ve výzkumu, pokoušeli posoudit schopnost kolenních svalů stabilizovat kloub a předejít tak přesunu hlavního stresu zátěže na kolenní vazy. Síly, které působí na kolenní kloub, jsou při jakékoli zvýšené zátěži podstatně vyšší, než kapacita vazů, zajišťujících správnou polohu stýkajících se kostí nebo omezujících rozsah pohybu v kloubu. Proto musí být část působící síly převzata okolními svaly. Ty pak působí jako jisté tlumiče, regulující prudkost nárazu na vazy a kloubní plochy.

Dr. Wojtys a jeho spolupracovníci srovnávali 12 žen a 12 mužů, účastnících se sportů s vysokým nárokem na přední zkřížený vaz, se stejným počtem kontrol, tedy s účastníky na kolenní klouby méně náročných aktivit. Výsledky ukázaly, že nejslabší svalstvo dolních končetin měly volejbalistky a další účastnice aktivit, vysoce náročných na kolenní kloub. V další fázi výzkumu vědci prokázali, že vhodným posilováním svalů stehen je možné riziko zranění podstatně omezit.

Síla svalů dolních končetin klesá u žen s rostoucím věkem podstatně rychleji, než u mužů. Čím slabší jsou svaly, tím vyšší je riziko poškození kolenních vazů, a to i při každodenní, nezvýšené zátěži. Navíc je nedostatečná výkonnost svalů dolních končetin považována za hlavní příčinu pádů, zvláště u starších osob. Pády vedou často ke zlomeninám krčku femuru, neobyčejně závažnému zranění, na které celá jedna čtvrtina postižených umírá do jednoho roku od úrazu. Většina pádů a zlomenin krčku femuru se přihodí ženám (až 90%).

Proto musí ženy v kterékoli fázi svého života dbát na stav svalů dolních končetin a aktivně jej ovlivňovat. Nejlepší aktivitou je v tomto směru posilování. Před zahájením cvičení je vhodné poradit se s fitness konzultantkou, která upřesní velikost zátěže na základě předchozího vyšetření.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. CARROLL, L. (2003): Muscles to Blame for Women's Knee Injuries: Study. In.: Reuters Health, Friday, May 9, 2003.
  2. Journal of Bone and Joint Surgery 2003;85-A:782-789

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2007 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat


Pohyb, zdraví a nemoc

Zdravotní stav společnosti se neustále zhoršuje. Zvyšuje se výskyt chronických neinfekčních chorob - nemocí srdce a cév, nádorových ochoření, sarcopenie, osteoporosy, diabetu atd.. Vědecké výzkumy jednoznačně prokázaly, že...
více...
Pohyb, zdraví a nemoc

Které nebezpečí je větší?

Strach žen z rakoviny prsu je pochopitelný. Tato děsivá choroba přichází mnohdy nečekaně ve třetí třetině života, přináší bolest a utrpení, ohrožuje podstatně sebevědomí postižených. Je to strašná nemoc, u níž...
více...
Které nebezpečí je větší?

Senioři, váha a nemoci

Nemusíte ani příliš číst odbornou literaturu. Stačí se dobře dívat kolem sebe a uvidíte to sami. Zvyšuje se počet ochablých a obézních mužů, žen i dětí. A hlavně - přibývá ochablých seniorů, tj. lidí ve věku nad...
více...
Senioři, váha a nemoci