Dokonalá bouře

Jak nám přibývá let, není tak neobvyklé potkat známé nebo přátele, zdrcené buď vlastní vážnou nemocí nebo hrubou poruchou zdraví někoho z blízkých. Z jejich slov vycítíme vždy úžas až ohromení nad nečekaností a náhlostí neblahé události. Vše se zdá být dlouho úplně v pořádku, nic nenasvědčuje tomu, že se nemilosrdně blíží pohroma. Pak přijde něco jako blesk z čistého nebe. "Ještě včera se tady smál, dnes leží na jednotce intenzivní péče a nevíme, jestli to přežije". Jedná se vždy o nepředvídatelnou událost?

Možná jste i vy viděli v televizi smutně poutavý, tragický příběh ze života rybářů. Přestože již skončila hlavní lovná sezóna, rozhodla se skupinka námořníků zkusit ještě jednou štěstí a získat na zimu trochu potřebných peněz. Po krátké přípravě vyjeli na moře a vydali se přitom dále, než bylo jejich zvykem. Skupina byla vybrána narychlo a trochu náhodně, takže kromě ostřílených rybářů v ní byli i lidé konfliktní nebo méně zkušení. Očekávaný úspěch se nedostavoval. Plavba se stále prodlužovala a s ní i vzdálenost lodi od přístavu. Nad oceánem se nečekaně rozběsnila děsivá bouře a postupovala směrem k pevnině. Současně se nad pevninou vytvořila nezvyklá porucha počasí, která se s velkou rychlostí blížila k moři. Střet obou těchto přírodních jevů vytvořil "dokonalou bouři", která smetla nejen vracející se rybářskou loď, ale zničila i záchrannou helikoptéru. Rybáři i lidé, kteří je chtěli zachránit, zahynuli.

Přestože film nakonec vyzněl jako oslava nikdy nekončícího boje člověka s přírodou, měli bychom se na podobné příběhy dívat trošku méně romanticky, a spíše, než litovat umírající hrdiny, bychom se měli zamyslet nad tím, kde se stala chyba a co dělat, aby se příště neopakovala. Věřím, že přesně to dělají po každém neštěstí na moři tisíce zainteresovaných profesionálních záchranářů a že právě díky jejich invenci a pracovitosti se počet námořních katastrof každým rokem snižuje. Neštěstí v nás nesmí vyvolávat bezmocnou odevzdanost osudu a uplakané bolestínství. Musí nás přimět ke zvážení všech okolností daného případu, posouzení jeho příčin a hledání nápravy. Teprve pak dostává tragická událost smysl a logiku. Protože žijící přiměje k jednání, které zabrání opakování stejného selhání. Stejné tragédie. Zachrání v budoucnosti životy.

K zamyšlení nás však nemají inspirovat pouze romantické příběhy z moře. Život každého z nás se trochu podobá osudu oněch rybářů. Smrt uprostřed nekonečných vln oceánu se v zásadě neliší od kteréhokoli jiného úmrtí. Smrt je vždy tragická a téměř vždy předčasná.

Tak, jak se kolem tragických hrdinů filmu pozvolna rozvíjela fatální konstelace jevů, i my se svými nesprávnými rozhodnutími nejednou dostáváme do situací, v nichž ztrácíme kontrolu nad následnými životními událostmi. Čím méně kontrolujeme svůj život, čím více uděláme drobných chyb, tím méně jsme jeho aktivními herci a tím více se stáváme pouhými pasivními diváky. Život se nám vymkl z kontroly a my jen bezmocně a s hrůzou sledujeme divoký běh nezadržitelně spuštěných dějů, připomínajících vlny rozběsněného oceánu.

V každodenní praxi nám nehrozí příliš velké nebezpečí, že zahyneme v rozbouřeném moři. Spíše můžeme očekávat, že náš život zkrátí infarkt myokardu nebo jiná forma onemocnění srdce. Tyto choroby jsou "zabijákem" číslo jedna jak pro muže, tak již i pro ženy ve všech průmyslově vyspělých zemích světa. To všichni dobře víme - ale nedbáme. Chováme se tak, jako hrdinové zmíněného filmu. Spoléháme na štěstí, na náhodu, na dokonale propracované systémy záchrany, na znalosti a dovednosti záchranářů a lékařů.

Jenže čas od času se věci vymknou kontrole a naberou svůj vlastní, nekontrolovatelný běh. Stejně jako tragédie rybářské lodi nebyla způsobena jedinou, snadno izolovatelnou a jednoznačně vysvětlitelnou příčinou, ani nemoc není nikdy důsledkem působení jediného osamoceného, přesně definovatelného faktoru. Na ztroskotání lodi se podílely nejen prokazatelné drobné chyby námořníků, ale i náhodné seskupení atmosférických jevů, jejichž střetnutí v jednom prostoru a čase je obecně vysoce nepravděpodobné. Náhodná kombinace ovlivněných a neovlivnitelných prvků se pak může snadno stát smrtící.

Na selhání srdce se také podílí řada faktorů, které dokážeme pojmenovat, ale jejichž mnohdy náhodné, nečekané a proto i fatální seskupení připomíná syndrom "dokonalé bouře". Každá ze souvisejících příčin je obvykle sama o sobě nenápadná a téměř neškodná. Stejně jako infarktem postižení se dlouhá léta chovají i desetitisíce ostatních bez viditelných známek poškození. Vykouří si svých dvacet cigaret denně, dopřejí si mastnější jídlo, místo cvičení se raději posadí do křesla a fandí našim "zlatým chlapcům", sem tak se rozčílí, na uklidnění si dají "frťana" a ještě jednoho "do druhé nohy", sem tam trochu ošidí spánek, aby se mohli déle bavit v dobré společnosti. Nikde žádná velká chyba, žádné dramatické zauzlení. Běžný život v běžné normě.

Každodenně dělá každý z nás své drobné, nenápadné a neviditelné chyby. Víme, že jsou to chyby, ale zdají se být tak nevinné a neškodné, že si je většinou ani neuvědomujeme.

A tak v nich setrváváme. Jenže tyto nenápadné prohřešky se snadno mohou stát osudné. Možná se již nějakou dobu někde nedaleko nás sbírají imaginární mraky a vydávají se ze dvou stran na nezadržitelnou cestu směrem k nám. Máme poslední příležitost k bezpečnému návratu, kolem nás se co nevidět rozpoutá smrtící kombinace jevů, v níž nemáme šanci na přežití.

Na nemoci srdce umírá denně daleko více lidí, než při námořních neštěstích. Tato úmrtí jen nejsou tak romantická, jen se o nich tolik nemluví. Lékaři pečlivě zkoumali příčiny těchto onemocnění, definovali hlavní faktory jejich vzniku a rozvoje. Je na nás, abychom tyto informace přijali a individuálně upravili svůj životní styl tak, abychom zabránili tragickému nakupení negativních faktorů. Pokud chceme nadále pevně držet kormidlo svého života ve vlastních rukou, měli bychom:

  • zabránit ztrátám aktivní tělesné hmoty
  • bránit vzestupu množství zásobního tuku
  • udržovat vhodnou úroveň aerobní zdatnosti
  • zabránit poklesu úrovně metabolismu

Dosáhneme toho nejjistěji pomocí vhodně zvolené pohybové aktivity. Klíčem k udržení zdraví, bezpečné úrovně tělesné zdatnosti a vysoké kvality života dnes není přísné omezování stravy, ale jednoznačně dlouhodobé zajištění vysoké hladiny výdeje energie.

Jenže žijeme ve světě, v němž je nesnadné vyhýbat se dlouhodobě nadbytečnému přívodu energie a současně najít dostatek podnětů k jejímu optimálnímu výdeji. Žijeme v "obesogenním" prostředí. Bez aktivní snahy, bez vědomého vyhledávání "diskomfortu" záměrné fyzické stimulace (cvičení) se dříve nebo později dostaneme do pasivní role.

Ztratíme kontrolu nad vlastním osudem. Zajdeme moc daleko a z moře i z pevniny se přiženou hrozivé mraky. Dostaneme se do "dokonalé bouře" svého života. A tak trochu zbytečně a hlavně předčasně zemřeme.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2006 Dr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Doporučení ke cvičení

Způsob života se v posledních desetiletích změnil více než za předchozí dlouhá staletí až tisíciletí. Z našeho života se rychle vytratila fyzická zátěž, dramaticky se zvýšily požadavky na psychiku, prodloužila se délka…

Více informací

Cvičení a kontrola hmotnosti

Již ve starém Řecku lidé říkali “V zdravém těle zdravý duch”. Jenže aby tělo bylo zdravé, musíme je používat. Musíme se pohybovat. Paradoxně, v posledních staletích se lidé pohybují stále méně. Epidemie pohybové…

Více informací

Nová doporučení kvantity a kvality pohybové činnosti

Každá oblast lidské činnosti má svoji “první ligu”. V oblasti automobilového sportu jsou první ligou závody F1, v oblasti ledního hokeje je to kanadsko-americký liga NHL, v oblasti vzdělávání Universita Oxford, v oblasti…

Více informací