travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Boomeritis

Populace stárne a tloustne. Obecně se snižuje zdatnost a výkonnost obyvatel většiny zemí světa. Současně se zvyšuje výskyt chronických neinfekčních chorob. Takových, které se nedají vyléčit. Jejichž zhoršování můžeme pouze zpomalovat častými pobyty v nemocnici. Nebo chronickou konzumací léků. Jenže to je slepá ulička. Každý lék má jisté negativní vedlejší účinky a jeho dlouhodobá konzumace ovlivňuje zdraví negativně. K dosažení stejného účinku je po jisté době nutné brát vyšší dávky téhož nebo obdobného léku. Pokud léky často střídáme nebo konzumujeme více léků současně, prudce narůstá pravděpodobnost toho, že vzájemná interakce více chemikálií vyvolá další, ještě závažnější poškození organismu.

V Americe se v letech 1946 až 1964 rodilo více dětí, než v létech předchozích a následných. Tato generace se označuje termínem “baby-boomers”. Nebo jen “boomers”. Podle statistik představují “boomers” 78 milionů amerických občanů. První vlna této významné skupiny populace se blíží k důchodovému věku. Jejich základním rysem je snaha udržet si do co nejvyššího věku vysokou kvalitu života. Větší část baby-boomers” je finančně dobře zajištěná. Proto se stravují lépe než předchozí generace. Dbají více o svůj vzhled a své zdraví. Ovlivnili je významní propagátoři cvičení jako Jack LaLanne, Jane Fondová, Arnold Schwarzenegger nebo Joe Weider. Tato generace v porovnání  s předchozími častěji cvičí.

Koncovka -itis v lékařském světě znamená “zánět”. Arthritis je pak zánět kloubu, tendinitis je zánět šlachy, bursitis zánět bursy atd.. Termín “boomeritis” razí Dr. DiNubile, ortoped z Filadelfie, při popisu trendu zvyšujícího se počtu zranění osob ve věku nad 50 let, zapříčiněných nadměrným nebo nevhodným cvičením. My na stránkách fitnet spíše při popisu poškození, způsobených pohybem, používáme termín “kumulativní traumatický syndrom” nebo “zranění z přetěžování” (overuse injury). Termín Dr. DiNubileho je podle nás velmi zkreslující. Navozuje asociace, že každý pohyb je pro seniory nevhodný a vede ke zhoršování jejich zdravotního stavu. Boomeritis je nevhodný, hanlivý výraz, naznačující, že pohyb není pro seniory vhodný, že vyvolává záněty a bolestivé stavy, které vedou k operacím a invaliditě.

Baby-boomers je generace, navyklá spoléhat na svůj důvtip, vynalézavost, zvyklá řešit své problémy aktivně. Když někoho v předchozích generacích rozbolelo na stáří koleno, bral to jako nevyhnutelnou daň vyššímu věku. Chodil pomaleji nebo si obstaral hůlku. Dnešní generace jde ihned k lékaři a je přesvědčena, že na potíž musí být lék nebo operace. Dnešní pacienti nemají trpělivost čekat, až se potíž sama uklidní a zlepší. Žádají zákrok. Operaci. Čím dříve, tím lépe. Před 15 lety byly u osob nad 50 let velmi vzácné operace typu úplné rekonstrukce předního kříženého vazu, oprava poškozeného rotátorového límce. Nezvyklé byly i vážné poruchy loketních a hlezenních kloubů. Dnes tyto zásahy vyplňují polovinu praxe řady chirurgů. Značná část zranění je podle lékařů důsledkem vyššího věku a nesprávného přístupu ke cvičení.

Podle vyhodnocení, které provedla organizace “National Ambulatory Medical Care” se zranění a obtíže, způsobené cvičením, staly pro “baby-boomers” druhou nejčastější příčinou návštěvy lékaře v roce 2003. Na prvním místě je nachlazení. Špatně organizované cvičení představuje stále významnější problém i pro dospělou generaci. V roce 2002 byla zranění, utrpěná při cvičení, příčinou 488 milionů zameškaných pracovních dní v USA.

Stárnou generace, které již byly v mládí vedeny ke sportu. Její členové sportovali v rámci školy nebo za sportovní oddíly. Mnozí z nich mají již značně poškozený pohybový systém z mládí a zvýšení zátěže ve vyšším věku, zvláště pokud mají nadváhu, přispívá k vyššímu výskytu zranění. Většina je zvyklá na “tréninky” a nedokáže si upravit zátěž tak, aby sloužila jejich tělu. Jsou zvyklí na dril, kdy tělo sloužilo cvičení. Nejčastěji zraněnými místy jsou kolena, ramena a spodní část páteře.

Po přečtení dosavadního textu asi čtenáře napadne: “ To cvičení určitě není zdravé”. Nebo se v mozku vynoří věta ”Sportem k trvalé invaliditě”. Čtenář může dojít k závěru, že bude lepší zalehnout na gauč a užívat si v klidu důchodu. To by ale byla hrubá chyba. Velmi hrubá chyba. Cvičení nejen nemusí škodit, ale může nesmírně životu a zdraví prospět. Pohyb je pro každý živý organismus naprosto nezbytný. Pokud budeme jen polehávat u televize, stav zdraví společnosti se bude dále zhoršovat. Porostou počty obézních, zvýší se výskyt diabetu, nemocí srdce a rakoviny. Systémy zdravotního pojištění se ve většině zemí zhroutí. Nebudou peníze na diagnostiku, léky a léčbu. Vrátíme se do středověku.

Prodloužení průměrné délky života klade na každého z nás jisté nároky. Musíme si uvědomit zodpovědnost za vlastní zdraví. Nesmíme spoléhat na štěstí. Musíme se sami na udržení svého zdraví podílet. Musíme využít možností aktivně své zdraví ovlivňovat. Ať jsem právě v jakémkoli věku nebo stavu. Vždy vede cesta nahoru a cesta dolu. Cvičení je při snaze pohybovat se směrem nahoru, ke zdraví, zdatnosti a vyšší kvalitě života, v dnešní době nejúčinnější prostředek intervence.

Jde o to, jaké cvičení. Můj šéf na VUT považoval za ideální pohyb pro studenty běh do 18 poschodí výškové budovy VUT. Vítěz získal odměnu a diplom. Polovina účastníků na svůj pokus málem doplatila životem. Alespoň tak na mne působili na cílové pásce. Co běh dělal s jejich kolenními klouby si nechci ani představit. Pokud budou na vedoucích místech stále lidé, kteří vidí za slovem “cvičení” jen soupeření, extrémní, zdraví a život ohrožující soutěže, paroxysmální, extrémní vypětí sil, bude přibývat zranění  a poškození při cvičení. Musí převládnout nový, pragmatický pohled na cvičení. Cvičení musí sloužit  tělu a ne tělo cvičení.

Když občas vidím nějaké hvězdy současné vlny fitness, hlavně z oblasti aerobiku, jak radí klientům, jsem doslova znechucen. Cvičení  je pojímáno jako zábava nebo soutěž, nejsou respektovány aktuální možnosti klientů. Je mi jasné, že u lidí, řídících se těmito špatnými radami, se časem vytvoří „boomeritis“, že budou mít za pár let velké potíže s klouby, budou mít poškozené svaly, kosti, vazy a šlachy. Budou podstupovat operace a dlouhodobou léčbu.

Každý nezkušený zájemce o cvičení si musí především vybrat dobrého odborníka na cvičení. Takového, který dokáže odborně posoudit jeho aktuální stav a sestaví mu program, který povede ke zlepšování a současně jej nebude přetěžovat. Na námi organizovaných kurzech učíme budoucí odborníky v otázkách cvičení jak citlivě přistupovat ke klientům, jak diagnostikovat jejich aktuální stav a na základě zjištěných skutečností sestavit individuální program, který povede k postupnému, řízenému zlepšení.

V článcích o “boomeritis” jsem našel text, který volně přeložím: “Evian podstoupila operaci předního zkříženého vazu a dostává injekce kortisonu na bolavé klouby. Prodělala operaci rotátorového límce levého ramene a brzy bude muset jít na stejnou operaci a ramenem pravým. To mne ale nemůže zastavit, říká. Teď ani v budoucnosti. Navštěvuje fitcentrum šestkrát týdně, hraje tenis, chodí do hodin aerobiku, každou zimu lyžuje většinu víkendů. Nedávno si natrhla svaly na zadní straně stehna (hamstringy, flexory kolenního kloubu) při kick boxu” (Pennington, 2006).

Tento odstavec jsem použil spíše jako odstrašující příklad. To, co dělá daná dáma, nemá s tím, co označuji pojmem „cvičení pro zvýšení zdraví a zlepšení kondice“ nic společného. To se nedá nazvat jinak než posedlost, nesoudnost nebo hloupost. Když se pro cvičení rozhoduje senior, musí si jasně uvědomit, že některé části jeho těla již mají "prošlou záruční lhůtu". Proto musí intenzitu zátěže při zahájení cvičení přizpůsobit jejich okamžité kapacitě. Jak jsou svaly, klouby, šlachy, kosti a vnitřní zabezpečující orgánové systémy zatíženy na horní hranici své kapacity, dokáže tělo ve fázi zotavení po zátěži nejen plně opravit použité a tedy mírně poškozené struktury, ale současně i navodit superkompenzaci, tj. proces, který kapacitu dané struktury nebo orgánu navyšuje, zlepšuje. Při následném cvičení snese plně zotavená tkáň bez poškození vyšší zátěž. Tak chápu cvičení seniorů já.

Cvičení poskytuje - podle slov špičkového experta Dr.Evanse - seniorům více prospěchu než lidem mladším. Jen si musíme jasně uvědomit, co pobytem ve fitcentru, případně jinou formou cvičení, sledujeme. Ve vyšším věku již nezáleží na výhře nebo prohře v nějaké soutěži, nezáleží tolik ani na postavě a vzhledu. Rozhodující je funkce. Kdo necvičí, pohybuje se po spirále zdraví a zdatnosti směrem dolu. A to velmi rychle. Cvičení tento pohyb nejen zpomaluje nebo dokonce zastavuje, ale navozuje návrat k vyšší úrovni zdraví a zdatnosti.

Cvičení si nesmíme plést se slovem sport. Alespoň pokud si nechceme v budoucnosti vyslechnout od lékaře diagnosu „boomeritis“. Nejvýhodnější pro seniory je cvičení ve fitcentru. Umožňuje upravit při každé návštěvě velikost zátěže okamžitým možnostem našeho organismu. Starší lidé jsou častěji nemocní a pomaleji se z nemoci zotavují. Musí proto po každém vysazeni citlivě přizpůsobit velikost zátěže změně možností těla a jeho částí. Doporučuji všem seniorům cvičení ve fitcentru. A dlouhodobou spolupráci s odborníkem na otázky cvičení. Garantuji, že se to vyplatí.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 LITERATURA:
  1. DiNUBILE, N, PATRICK, W. (2005): Framework. New York, Rodale.
  2. DOGGETT, S (2006): Do You Have "Boomeritis"? The eternal quest for youth produces a new generation of aches and pains
  3. ELLER, D. (2000): ‘Boomeritis’: Sports injuries plague aging baby boomers. In.: WebMD, July 6.
  4. HENDRICK, B. (2005): Boomeritis: Strength training fends off flab, aches. In.: The Atlanta Journal-Constitution.
  5. OSTERWEIL, N. (2000): Modest Exercise Reduces Risk of Muscle, Skeletal Injuries. In.: WebMD Feature.
  6. PENNINGTON, B. (2006): Baby Boomers Stay Active, and So Do Their Doctors. In.: New York Times, April 16.
  7. SMITH, S. (2003): Boomeritis’: A generation of sports injuries. In. CNN News, May 15.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

 Copyright © 2010 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.
 
 Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Negramotnost v otázkách zdraví a zdatnosti

Už možná své čtenáře unavuji články, v nichž se pozastavuji nad nepravdivou, zavádějící reklamou v televizi, rozhlase a ve většině deníků a týdeníků. Reklama se zaměřuje na cílové skupiny populace - mimo jiné…

Více informací

Nadměrné cvičení?

Na většině webových stránek a snad ve všech publikacích o cvičení najdeme zmínku nebo celou kapitolu o rizicích nadměrného cvičení. Autoři v nich upozorňují čtenáře, že “když je něčeho moc tak to může škodit,…

Více informací

Cvičení po čtyřicítce

Otázka: Nedávno jsem překročil čtyřicítku, jsem dlouhodobý kuřák, v posledních letech jsem se nedostal z časových důvodů ke cvičení a to ani na dovolených (těch ostatně nebylo moc). Před pár týdny jsem byl u lékaře…

Více informací