Posilování žen

V poslední době nacházíme na Internetu stále častěji články a publikace, které naprosto jednoznačně potvrzují nám dlouhá léta známou skutečnost: posilování je pro dnešního člověka nejvhodnější pohybovou aktivitou. Tento typ cvičení efektivně kompenzuje ztráty podnětů pro udržení optimální funkce svalů, kostí i všech orgánů lidského těla a představuje tak nejúčinnější prevenci vzniku obávaných zabijáků dneška - chronických neinfekčních nemocí.

Propagujeme posilování zdravých osob - seniorů, dětí, mužů a žen - přibližně 35 let. V posledních letech shromažďujeme intenzivně materiály, zabývající se otázkami sestavování posilovacích programů pro osoby, trpící závažnými poruchami zdraví. Řada výzkumů prokázala nesporný pozitivní účinek vhodně sestaveného posilovacího programu na proces uzdravování a snížení rizika recidivy řady konkrétních onemocnění.

Na celém světě se zvyšuje počet osob, u nichž došlo vinou nedostatečné stimulace hybného systému k rozvoji sarcopenie a k negativním změnám kompozice těla. Obezita dnes ohrožuje dvě třetiny obyvatel průmyslově rozvinutých států. Prudce se zvyšuje výskyt nemocí, jejichž spouštěcím bodem je dlouhodobá energetická nerovnováha. Stále vyšší počet lidí se vinou nevhodného životního stylu dostává do slepé uličky, z níž je nesnadné „vycouvat“. Na jejímž konci číhá nízká kvalita života a předčasná, zbytečná smrt.

Posilování představuje racionální formu záměrné fyzické stimulace, nahrazující nevyhnutelné podněty, které miliony let formovaly vývoj našeho druhu. Doposud se tomuto typu cvičení věnovali především mladí lidé s cílem ovlivnit pozitivně tvar těla. Dnes se ukazuje, že posilování může sehrát klíčovou roli v celoživotní regulaci biologické podstaty člověka.

Klíčem v dosažení pozitivního účinku posilování je program, který respektuje individuální zvláštnosti každého cvičícího. Takový program dokáže bezpečně a spolehlivě sestavit specialista - fitness konzultant resp. osobní trenér. Každý člověk, který nemá se cvičením ve fitcentru zkušenosti a každý zájemce o pozitivní ovlivnění zdraví by se měl před zahájením cvičení na tyto odborníky obrátit.

Dlouhá léta byly hlavním prostředím pro cvičení se zátěžemi posilovny a činkárny. Většina z nich nevyhlížela příliš vábně. Určitě to nebylo prostředí pro cvičení dětí, žen a osob s oslabeným zdravím. Dnešní fitcentra však představují nová, moderní centra společenského styku, postavená na principu aktivního ovlivňování zdraví, zdatnosti a vzhledu. Jsou prostředím, které je nejen příjemné, ale z pohledu zdraví i neobyčejně prospěšné.

V roce 1984 jsme v Brně v areálu velodromu TJ Favorit Brno otevřeli první posilovnu, v níž cvičily jen ženy. Během krátké doby se zájem o toto cvičení prudce zvýšil a naše kapacity enormnímu zájmu naprosto nestačily. Vedli jsme tuto posilovnu do roku 1990 a získali jsme při každodenním kontaktu se ženami spoustu zkušeností. Přestože se v posledních letech ve většině měst a obcí zásadně zvýšil počet fitcentrech, zdá se nám, že počet pravidelně posilujících žen se výrazně nemění. Je  na náš vkus moc nízký. Je to škoda.

U většiny žen  dochází ve středním věku k poklesu množství svalstva a tím i k propadu základního výdeje energie. Značná část žen (zhruba 75%) se tak mění v „redukovaný energetický systém“, jehož výdej energie je tak malý, že i velmi nízká konzumace stravy u něj vede k nadbytku energie. Přebývající energie se  musí uložit do zásob. Ženy tloustnou a stávají se ochablými.

Cestou z této pasti je posilování. Pravidelná návštěva fitcentra a vhodný program cvičení, nejlépe sestavený odborníkem, zvýší množství svalů a zvedne hodnotu bazálního výdeje energie. To jsou klíčové kroky na cestě k lepši postavě a pevnějšímu zdraví.

Vítáme větší pozornost, kterou dnes media věnují posilování žen. Jedním z nových důkazů zájmu o posilování je videoklip na stránce CBS News. Přináší informace, které jsme ženám předávali (a jsem si jist tím, že kvalitněji) již v roce 1984, tedy více jak před dvaceti lety. My jsme od té doby pochopili nesmírně zásadní fakt: větší účast žen při posilování je podmíněna kvalitou poradenských služeb. Pokud ženy neví, co ve fitcentru dělat, pokud nedostanou komplexní informace o všech aspektech tohoto cvičení, přináší jim cvičení jen zlomek toho, co od něj očekávají. Co poskytnout může.

Pokud dnes mají ženy skutečný zájem udržet si do vysokého věku pěknou postavu, zabránit vzniku obezity a snížit riziko vzniku závažných nemocí, vyhledají si na prvním místě kvalitní fitness-konzultantku. Od ní si nechají sestavit individuální program. Pak budou pravidelně cvičit. Po každé nemoci či jiném vysazení z pravidelného cvičení si opět u odbornice upřesní postup následného cvičení.

Odkaz na stránku CBS je dočasný, videoklip je na této stránce vždy jen několik dní (našli jsme jej zde 19.6.2006). Na naší stránce však najdete nejen kvalitní informace o vlivu cvičení na zdraví a zdatnost, ale také odkaz na kvalitní konzultantku. Je jen na vás, jak se rozhodnete.

Odkaz: (je v sekci "health")

http://www.cbsnews.com/sections/i_video/main500251.shtml

Women And Resistance Training. Fitness expert Minna Lessig talks with Hannah Storm about the benefits of resistance training, and shows her the different exercises and what weights to use.


UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2006 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Trenér pro každého. Posilování.

Vydavatel: Český ústřední výbor ČSTV a Česká státní pojišťovna prostřednictvím podniku ČO ČSTV Sportpropag Praha 1984. Text: Vladimír Kolouch Metodické kresby: Alexandr Ulma Jedna z prvních publikací, které…

Více informací

Doporučení ke cvičení

Způsob života se v posledních desetiletích změnil více než za předchozí dlouhá staletí až tisíciletí. Z našeho života se rychle vytratila fyzická zátěž, dramaticky se zvýšily požadavky na psychiku, prodloužila se délka…

Více informací

Vřelá nebo ledová voda?

Vřelá nebo ledová voda? Když lidé žijí v nuzných podmínkách, soustředí veškerou svoji pozornost na zajištění základních podmínek pro přežití. Jedinci i celá společenství. Drží při sobě, jsou skromní, snaží se…

Více informací