Míváte špatnou náladu? Cvičte!

Někdy se prostě nedaří. Den blbec nás provází od jednoho problému ke druhému a zdá se, že není na co se těšit. Rozchody, hádky, spory na pracovišti, potiže na úřadech - komplikace neberou konce. Pokud takový stav řešíme hádkou, léky nebo alkoholem, jsou následky ještě horší. Jenže když se nedaří, je nesnadné změnit stav mysli a tvářit se, jako by se nic nedělo. Přitom je zde způsob, jak si náladu zlepšit a navodit postupné konstantní vylepšení pohledu na svět a na naše místo v něm.

Touto nadějí je cvičení. Vědci již delší dobu ví o tom, že cvičení mírné intenzity má na naše vidění světa pozitivní vliv. Jenže jejich tvrzení bylo vždy poněkud vágní a nepřesvědčivé. Nyní přišli vědci z “University of Vermont” s novými důkazy o vztahu mezi tělesnou zátěží a stavem mysli. Tvrdí, že jejich výzkumy prokázaly dlouhodobější ovlivnění nálady pohybem než se dosud předpokládalo. Cvičení podle nich přelaďuje naší náladu pozitivním směrem na dobu zhruba 12 hodin.

Vědci sledovali, jak dvacetiminutová jízda mírné intenzity na kole ovlivňuje náladu 24 studentů university. Kontrolní skupina 24 studentů byla po dobu výzkumu pohybově pasivní. Sledovné osoby vyplňovaly každý den dotazníky a to jednu, dvě, čtyři, osm, dvanáct a dvacet čtyři hodin po jízdě na kole. Dotazník obsahoval otázky, týkající se vnímaného napětí, hněvu, energie, únavy, zmatku a deprese.

Výsledky jednoznačně prokázaly významné zlepšení nálady okamžitě po cvičení. Nálada byla pozitivně ovlivněna i po dvou, čtyřech, osmi a dvanácti hodinách v porovnání s kontrolní skupinou. Za 24 hodin již obě skupiny vykazovaly zhruba stejné výsledky hodnocení nálady. Závěry výzkumu, presentované na výročním setkání významné organizace “the American College of Sports Medicine”, zdůrazňují význam cvičení pro správné naladění mysli v dnešním světě. “Denní cvičení může zlepšit náladu a snížit dopad stresorů. Cvičení představuje významný faktor zajištění tělesného i duševního zdraví”.

Žijeme v světě, v němž se na každou potíž polykají prášky. Je to sice řešení rychlé, ale ve své podstatě nebezpečné. Podle statistik představují vedlejší účinky léků šestou nejčastější příčinu úmrtí ve většině průmyslově vyspělých zemí. Pohyb může být při prevenci a léčbě řady poruch stejně nebo dokonce více účinný než léky. Jen jeho účinky nastupují pomaleji a z krátkodobého pohledu nejsou tak výrazné. Sumace pozitivních vlivů vhodné tělesné zátěže však může být nakonec bezpečnější a účinnější než sebemodernější léky. Některé výkumy potvrzují pozitivní vliv tělesné zátěže i při tak závažných onemocněních, jakými jsou nemoci srdce nebo rakovina.

Ideální pohybovou aktivitou v dnešním světě představuje cvičení ve fitcentrech. Umožňuje upravit zátěž tak, aby nebyl organismus cvičícího přetěžován a zvýrazňuje tak pozitivní vliv na psychiku. Investice do cvičení ve fitcentru se mnohonásobně vrátí v podobě lepší nálady, vyšší tělesní i duševní výkonnosti, zlepšeného zdraví a vyšší kvality života.

Nedaří se? Trápí vás partnerské spory? Máte neshody se šéfem? Máte pocit, že svět za nic nestojí? Zajděte do nejbližšího fitcentra, kupte si permanentku, zaplaťte si služby osobního trenéra a pusťte se do pravidelného cvičení. Vsadím se s vámi, že za půl roku budete vidět svět úplně jinak. Lépe!


LITERATURA:

  1. HELLMICH, N. (2009): Good mood can run a long time after workout. In.: USA Today, June 2, 2009.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Cvičíme správně?

V posledních letech může jen málokdo prohlásit, že nic neslyšel o nezbytnosti cvičení v prevenci vzniku obezity, při snaze o udržení přijatelné postavy nebo posílení zdraví. Téma “cvičení” se objevuje v televizi, rozhlase…

Více informací

Význam intenzivní pohybové aktivity

Všechna dosavadní doporučení k volbě pohybové aktivity šablonovitě opakují, že pohyb, zaměřený na zvýšení úrovně zdraví, musí být především aerobního charakteru. "Aerobní" znamená "za přístupu kyslíku". Aerobní…

Více informací

Poradenství nebo léčba?

V posledních letech se prudce zvyšuje počet seniorů a tím i osob, trpících některou z chronických neinfekčních nemocí. Tyto nemoci jsou charakterizovány pomalým, nenápadným nástupem potíží a významným snižováním kvality…

Více informací