Kalorie pečlivě počítající povaleči

Na Internetových stránkách se doslova každý den setkávám s články, které zdůrazňují nezbytnost každodenního pohybu. Zdá se mi přitom, že každý, kdo umí číst, přečetl podobných článků nepočítaně. Výsledky neustálého zdůrazňování potřeby pohybu jsou však smutné. Pravidelně, dlouhodobě a současně efektivně cvičících lidí spíše ubývá než přibývá. Podle odhadů z Velké Británie se při snaze o kontrolu hmotnosti více než 50% žen a více než 30% mužů soustředí výhradně na oblast přijmu energie a naprosto nevěnují pozornost oblasti energetického výdeje. A to přesto, že význam pohybové aktivity při kontrole hmotnosti většinou při hovoru uznávají. K podobným závěrům dochází i vědci v dalších zemích světa. Stáváme se populací "kalorie pečlivě počítajících povalečů".

Na změny současného světa jako vždy nejrychleji zareagovali obchodníci. Uvědomili si vznik nové a velmi významné klientely - osob s nadváhou a osob obézních. Lidí, kteří si nevydělávají na svůj denní chléb těžkou fyzickou prací. Lidí, kteří si svůj plat doslova a do písmene vysedí. A současně lidí, kteří milují pasivní formy trávení volného času, kteří si nenašli pozitivní vztah ke cvičení. Tito lidé tráví větší část dne na poradách, před monitory počítačů, za volanty svých vozů, v pohodlném křesle před širokoúhlou obrazovkou svého televizoru.

Obchodníci proto přišli s novým trumfem - nizkokalorickými potravinami. A snaží se lidem namluvit, že pohyb není nezbytný, dokonce ani není nutné se omezovat ve stravě. K udržení štíhlé postavy jen stačí konzumovat nízkokalorické produkty. A značná část lidí na tento nebezpečný, bezohledný špek skočila.

Podle odborníků má ale tento trend nesmírně negativní dopad na život jedinců i společnosti jako celku. Řada výzkumů jednoznačně prokázala,že je naše zdraví ohroženo již samotným nadměrným sezením. Lidé, kteří během dne stráví více hodin sezením, mají vyšší výskyt závažných nemocí, a byla u nich prokázána vyšší úmrtnost ve srovnání s lidmi, kteří se během dne více pohybují. Pokud omezujeme významně přívod potravy, snižuje se nebezpečně i přivod mikroživin, složek potravy nezbytně nutných pro bezchybný metabolismus. Strava není jen o tělesné hmotnosti a o kaloriích.

Náš pohybový projev se stává každoročně více a více okleštěným. Nejen se oproti předchozím generacím méně pohybujeme, změnila se negativně i struktura habituální zátěže. Původní pestrý pohybový projev je omezen na stání, sezení a pomalou chůzi. Naprosto zmizely těžší práce. Přitom právě namáhavé činnosti zapojují do činnosti rychlé neuromotorické jednotky našich svalů a tím je udržují ve funkčním stavu. Pokud podlehneme svodům všudypřítomného komfortu, dochází v dospělosti k rychlé ztrátě těchto svalových komponent. Důsledky takové ztráty jsou doslova život ohrožující. Dochází k chronickému poklesu hodnoty výdeje energie, narušuje se koordinace pohybů a zvyšuje se riziko pádů. Dokazuje to i neustále se zvyšující výskyt zlomenin krčku stehenní kosti a to zvláště u žen. Přitom čtvrtina takto postižených do jednoho roku umírá, další dvě čtvrtiny ztráci schopnost postarat se o sebe a žít tak nezávislý život.

Než se tedy rozhodnete vyměnit pravidelné cvičení ve fitcentru za nízkokalorickou stravu, zamyslete se. Dobrovolně se řadíte mezi kalorie počítající povaleče. Cena za takové rozhodnutí může být vyšší, než si dnes dokážete představit. Výrobci nízkokalorické stravy vám o rizicích nedostatku pohybu nic neřeknou, protože na vaší neochotě se zatěžovat velmi vydělávají. A nebudou to oni, kdo budou platit vaše náklady na léčení, až se důsledky nedostatku pohybu tvrdě projeví. Je vždy výhodnější a účinnější vzniku nemocí předcházet než je nákladně léčit. A pohyb v tomto směru představuje “geniální, přírodou koncipovaný lék”.

Lidé, kteří z ničeho nic zaznamenají významnější změnu tvaru svého těla, se začínají obvykle rozhlížet po informacích, jak získat zpět svoji původní štíhlou postavu. Pokud si dají tu práci, najdou na Internetu dostatek informací, jak zvýšit výdej energie a racionálně korigovat příjem energie. Bohužel najdou i informace, které se je snaží nahnat do různých pastí. Nedávno jsem četl článek “vědců” o tom, že za obezitu Američanů může výhradně vyšší příjem potravy, výdej energie prý se nezměnil. Přitom každý, kdo je svéprávný, si jasně uvědomuje, jak je náš současný pohybový režim oproti našim předkům hrubě okleštěn.

Na webu najdete i reklamy na tisíce nesmyslných a obvykle i zdraví ohrožujících diet. Obecně se říká, že je to daň za svobodu slova. Já se ale domnívám, že je naprosto neospravedlnitelné hodit obyvatele do spárů darebáků a podvodníků. Lidí, kteří jsou v zájmu svého většího zisku schopni a ochotni ničit zdraví a život svých spoluobčanů. Ryba smrdí od hlavy. Špatní politici určují pravidla, která nahrávají zlodějům a ohrožují zdraví obyvatel. To mi připadá sprosté. Neospravedlnitelné!

Pokud se nechcete stát jedním z kalorie pečlivě počítajících povalečů, musíte se správně orientovat v současném světě nedostatku pohybu a nadbytku potravy. Pokud se budete snažit získávat informace na vlastní pěst, čeká vás nesnadná cesta. Budete se muset prokousávat horami informací, a nichž zhruba 90% je zavádějících. Proto je lepší obrátit se na odborníky. Žijeme ve světě poradenství. Nejvíce kvalitních informací o vztahu mezi stravou, pohybem a zdravím vám mohou zprostředkovat odborníci v oblasti fitness - osobní trenéři, fitness konzultanti, instruktoři fitnescenter.

Dobrá rada je nad zlato. Dobrá rada může zásadně ovlivnit váš život.


LITERATURA:

  1. NORDQVIST, Ch. (2006): When It Comes To Slimming, Diet Is More Popular Than Exercise. In: Medical News Today, 17 December.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Naléhavě vám doporučuji návštěvu odborníka v oblasti fitness

Situace v oblasti zdraví se v naší zemi v posledním půlstoletí velmi změnila. Mnozí dnešní občané ještě vyrůstali v době, kdy bylo zdravotnictví zadarmo. Člověk žil, staral se o rodinu, pracoval, bavil se. Když se necítil…

Více informací

Je možné cvičením ovlivnit tvar těla?

Jedním z nejčastějších důvodů pro zahájení cvičení je snaha pozitivně ovlivnit tvar těla. Před zahájením zvolené aktivity máme obvykle nějakou cílovou představu, nějaký vzor, ke kterému se chceme cvičením přiblížit.…

Více informací

Aerobní cvičení nebo posilování?

V posledním století došlo k významnějším změnám způsobu života než za předchozích několik tisíciletí. Jinak získáváme zdroje obživy, jinak trávíme volný čas, jinak se stravujeme, jinak cestujeme. Některé změny vedly…

Více informací