Svaly chybí již novorozencům

Na stránkách fitnet již téměř deset let upozorňujeme čtenáře na nebezpečný trend v moderní společnosti. Tím je pozvolná ztráta svalové hmoty (sarcopenia). Jakmile se sníží množství svalové hmoty, snižuje se souběžně i hodnota bazálního výdeje energie a vytváří se tak podmínky pro nezadržitelný nárůst tukové tkáně. Výraznější vzestup množství tělesného tuku je spojován s řadou metabolických dysfunkcí, které vedou k diabetu, nemocím srdce a dalším poruchám zdraví. Žijeme v “obesogenním” prostředí, a pokud se mu aktivně nevzepřeme a vědomě nezařadíme do svého života korektivní faktory, zvyšuje se riziko vzniku obezity, sarcopenie, rozvoje chronických onemocnění a významného poklesu kvality života již ve věku kolem padesáti let.

O tom, kolik máme v dané fázi života svalové hmoty, rozhoduje řada faktorů, mimo jiné genetika, strava a pohybová aktivita (její kvalita i kvantita). Nyní se ukazuje, že za naše životní potíže s nadváhou mohou nést jistou vinu i naši rodiče. Jejich stav v okamžiku početí může mít velmi zásadní vliv na kompozici těla dětí a tím i na jejich vzhled a zdravotní stav během vývoje a ve středním věku.

Výzkumy například prokázaly, že pokud je tlustý otec dítěte, je vysoká pravděpodobnost, že bude mít jeho potomek vyšší hodnoty jaterních testů a pravděpodobně se u něj časem rozvine nemoc jater (Smith, 2008). Protože přibývá mladých mužů s nadváhou a obezitou, bude se zřejmě v blízké budoucnosti počet poruch funkce jater zvyšovat. Děti tak budou platit za nevhodný životní styl svých rodičů krutou daň.

Ještě závažnější jsou výsledky studií vztahu mezi kompozicí těla narozených dětí a stavem jejich matek před početím. Jasně prokázaly, že děti obézních matek mají v porovnání s dětmi matek štíhlých méně svalové hmoty a více tuku již v prvních dnech a měsících po narození. Tlusté matky tak přivádí do “obesogenního” prostředí děti, jejichž vnitřní nastavení jim bude znesnadňovat udržení štíhlosti a u nichž je vysoká pravděpodobnost vzniku obezity a na ni navazujících zdravotních poruch a nemocí, a to již v mládí.

Mladých žen s nadváhou a obezitou každý rok přibývá. Ženy obvykle chtějí mít partnera, porodit a vychovat děti. Chtějí se o své potomky pečlivě starat a připravit je dobře pro život. Svojí tělesnou hmotností v okamžiku početí však mohou tuto snahu sabotovat.

Dosud je praxe taková, že se dítě po narození zváží a rodičům se oznámí jeho celková hmotnost. Obézním matkám se rodí děti s vyšší tělesnou hmotností, většinou nad 4 kg. Takové děti se ale také rodí ženám s normální hmotností. Dosud vědci nedokázali rozpoznat, zda je mezi dítětem ženy obézní a ženy s normální hmotností nějaký rozdíl. Posouzení složení (kompozice) těla bylo donedávna složité a poměrně nepřesné. Proto se neprovádělo a ještě dlouho se v porodnicích provádět nebude. Celková hmotnost dítěte přitom nedává lékařům ani rodičům úplný obraz o skutečném stavu narozeného dítěte. Je známou skutečností, že děti s velmi nízkou porodní váhou i děti s porodní váhou vysokou vykazují vyšší riziko vzniku diabetu a dalších nemocí v dospělosti.

Nyní se ale na trhu objevil systém s označením PEA POD, který vyrábí firma Concord Life Measurement Instruments v Kalifornii. Tento systém měření kompozice těla umožňuje vědcům a lékařům posoudit množství aktivní tělesné hmoty a tuku u pacientů během necelých pěti minut. Dříve takové vyšetření vyžadovalo souběžné měření na více přístrojích a trvalo celé hodiny. Proto bylo používáno jen velmi zřídka.

Dr. Field a jeho tým se rozhodli využít systému PEA POD k posouzení složení těla novorozenců a zjistit rozdíl mezi dětmi štíhlých a obézních matek. Celkem sledovali 72 dětí ve věku do 35 dní od narození. V údaji o celkové hmotnosti nenašli mezi dětmi matek obézních a matek s normální hmotností žádný rozdíl. Když však provedli měření pomocí systému PEA POD, našli statisticky významné rozdíly. Děti 39 matek s nadváhou nebo obezitou měly v porovnání s dětmi 33 matek s normální tělesnou hmotností vyšší procento tělesného tuku (13.6 vs. 12.5 procent), vyšší hmotnost tuku (448.3 gramů vs. 414.1 gramů) a nižší množství aktivní tělesné hmoty (3,162.2 gramů vs. 3,310.5 gramů).

Můžeme si říci, že se zase tak moc neděje. Děti jsou prostě po mamince trošku buclatější. U dětí to není na škodu. Jenže vědci předchozími výzkumy prokázali, že buclaté děti jsou vystaveny většímu riziku vzniku diabetu, zvláště pokud mají méně svalové hmoty. Svaly představují největší konzumenty cukrů v těle. Pokud je u dětí množství svalů nízké, je u nich vysoké riziko vzniku diabetu a na něj navazujících nemocí. Pokud se matky dětí nepokusí aktivně zvýšit množství svalů u svých dětí, mohou jim sebelépe vařit, koupat je a krásně je oblékat. Jejich děti budou více ohroženy nemocemi během dospívání a ve středním věku.

Přístroje, umožňující posoudit kompozici těla, jsou v současnosti velmi drahé. Zatím jich pracuje snad jen 15, a to na klinikách v USA. Dá se předpokládat, že zájem o ně se bude zvyšovat a brzy budou dostupné i u nás. Vědci totiž prokázali, že pacienti, kteří mají málo aktivní tělesné hmoty, se pomaleji zotavují z nemocí a operací, častěji v nemocnicích umírají a častěji se u  nich vyskytuje více nemocí souběžně. Proto dnes někteří lékaři nedoporučují pacientům s nedostatkem svalů (frail patients) jisté operace, protože je zde vysoká pravděpodobnost, že je nepřežijí.

Ženy ani nemocní lidé však nemusí čekat, až jim nějaký drahý přístroj sdělí, že mají nevhodnou kompozici těla. Stačí se „postavit nahý před zrcadlo plné délky a podívat se na sebe kriticky. Vidíme-li tuk, jsme tuční, vidíme-li zborcené držení těla, máme málo svalů“.

Pokud jsme tlustí nebo naopak ochablí a slabí, měla by naše cesta vést na prvním místě do fitcentra. To je v dnešním obesogenním světě jediným prostředím, v němž si můžeme záměrně a cíleně udržovat nebo zvyšovat množství svalů a tím i aktivní tělesné hmoty. Ve fitcentrech by tak měly pravidelně cvičit mladé ženy, které uvažují o mateřství. Měli by zde cvičit starší lidé, kteří si všimli, že “jsou poslední dobou nějací slabší”. Měli by zde cvičit lidé po prodělaných nemocech a operacích. Fitcentrum není zařízení jen pro mladé, zdravé jedince.

Pokud dnes přijde do jiného stavu tlustá žena, musí si jasně uvědomit, že tím vážně ohrožuje zdraví a kvalitu života svého dosud nenarozeného dítěte. Děti by pak měly být od útlého věku vystavovány přiměřené zátěži, která navodí optimální stimuly pro zdravý vývoj svalové a kostní hmoty.

Zajistit přiměřený rozvoj svalů svých dětí je historicky nový úkol pro dnešní rodiče. Pokud si s ním neví rady, měli by se obrátit na odborníky v otázkách cvičení.


LITERATURA:

  1. HARDING, A. (2008): Babies of heavy mothers have more fat, less muscle. In.: Reuters Health, Wednesday, April 23, 2008. 
  2. SMITH, M. (2009): Children of Fat Dads May Have Elevated Liver Enzymes. In.: MedPage Today, April 04, 2008

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2010 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Děti a obezita

Nedávno jsem našel na webu kreslený vtip. Uprostřed hlubokého lesa stojí perníková chaloupka, před ní postává ježibaba a zlý dědek. Po pěšince k chaloupce spokojeně kráčí dobře živené, buclaté a přitloustlé děti -…

Více informací

Steroidy a děti

V šedesátých letech minulého století se sport stal arénou, na níž se odehrávala mediální válka mezi západem a východem. Socialistické státy ztrácely ekonomickou schopnost rovnat se západním demokraciím a tak se snažily zmást…

Více informací

Proč jsou někteří lidé tlustí a jiní štíhlí?

V posledním roce poslouchám brněnské rádio Čas. Toto rádio jsem zaznamenal v éteru zhruba před rokem a hned jsem si ho oblíbil. Nemám moc rád ani dechovky ani různé ty rapy nebo jak se označuje dnešní divná hudba. Radio Čas…

Více informací