Posilování žen a dívek

Již jsem na stránce fitnet upozorňoval na kvalitní zdroj informací - na stránku www.cbsnews.com. V posledních několika měsících jsem ve zprávách této televizní stanice (opakovatelné videozáznamy na webu) zaznamenal několik zhruba pětiminutových pořadů o posilování. Všechny byly pozitivní. Jsou součástí kampaně americké vlády, zaměřené k ozdravění a zeštíhlení společnosti. Označují posilování za vynikající a nesmírně prospěšnou pohybovou aktivitu pro muže, ženy, děti a seniory. Doprovodné záběry již příliš o odbornosti redaktorů, připravujících pořady, nesvědčí. Ale je dobré, že se konečně o posilování mluví. Nejen v odborných kruzích, ale i v klasických médiích. A že pozitivní hodnocení této aktivity převládá jak u odborníků, tak i u laiků. Protože úroveň zdraví společnosti v Americe i u nás je doslova zoufalá. Pokud bychom pokračovali jako dosud, došlo by během několika desítek let ke zhroucení všech současných zdravotních i sociálních systémů. Bylo by moc nemocných a málo zdravých. Bylo by moc lidí, požadujících pomoc a málo těch, kteří jsou schopni ji poskytnout. Protože mají dost sil, protože jsou sami zdraví a zdatní.

Dr. Julie Gerberding, ředitelka významné vládní organizace CDC (Center for Disease Control) v pořadu na stanici CBS News uvedla, že dnes více jak dvakrát v týdnu cvičí ve fitcentrech 17% amerických žen. V počtu posilujících tak ženy v poslední době dohánějí muže. Těch cvičí na posilovacích přístrojích, s kladkami a činkami, pravidelně 21%. Je to pozitivní trend, který Dr. Julie Gerberding nadšeně přivítala. Ještě na počátku osmdesátých let, v době , kdy známý propagátor posilování a kulturistiky Joe Weider zařadil poprvé do svého časopisu “Muscle&Fitness” sekci o posilování žen, vládla v médiích vyzáblá modelka Twiggy a rozvíjející  se posilovny a fitcentra se spíše podobaly pánským klubům, na jejichž dveřích je nápis “Ženám vstup zakázán”.

V osmdesátých letech rostly v západním světě jako houby po dešti tzv. “health spa”, volně přeloženo “lázně zdraví”, v nichž byly ženy “opečovávány” a jedinou schválenou tělesnou zátěží byl aerobik a plavání. Protože i tyto lehké činnosti vedly ke zraněním svalově nepřipravených žen, vymýšlely se různé “low impact” verze aerobních cvičení. Jako houby po dešti rostly i speciální časopisy pro ženy. V těch se papouškovala nesmyslná teorie o tom, jaké jsou ženy éterické bytosti, jak musí být štíhlé a okouzlující. Důležité nebylo, jak se žena cítí, ale jak vypadá. A podobat se každá žena měla vychrtlým modelkám typu Twiggy.

Dodnes  nám z té doby zůstává nebezpečná zátěž. Ženy, zahajující cvičení ve fitcentru, nás nejednou překvapily - a odvážím se napsat, že přímo ohromily - naprosto nesmyslnou větou: “Cvičit chci, ale nechci mít svaly”. Média mají nesmírně silný dopad na myšlení čtenářů, diváků a dalších konzumentů informací. A ženy jsou v tomto směru nejzranitelnější. Jen tak si dokáži vysvětlit, že tolik žen je schopno akceptovat a opakovat výše uvedený absurdně nesmyslný výrok. V době, kdy vědci označují za největší hrozbu pro zdraví sarcopenii - pokles množství svalové hmoty v průběhu stárnutí (pro upřesnění, stárneme od dosažení dospělosti, tj. zhruba od dvaceti let). Ostatně, vědci jasně definovali, že nedostatek svalů na bocích žen zvyšuje jejich riziko vzniku nemocí srdce. Správně rozvinuté svaly jsou nejpřirozenější prevencí nesmírně závažné choroby - osteoporosy.
 

Obraz posilování v očích žen nezlepšila ani tak jeho nejvýznamnější kapacita pozitivně ovlivnit množství svalové hmoty a tím i tvar těla. Stále převládá nesmyslný ideál ženy jako slabounké, ochrany vyžadující, vyhublé chudinky. Média jedou stále po špatné koleji. Opakovaně vytváří u žen strach ze svalů. Nesmyslně a zbytečně brání zvýšení zájmu o cvičení se zátěžemi. Trend zájmu o posilování, zaznamenaný v USA v posledním desetiletí, nastartovala především kapacita posilování zpomalit či dokonce zastavit ztráty kostní hmoty.

Osteoporosa se právem  stala strašákem žen. Ve věku nad 50 let se závratně zvyšuje výskyt zlomenin kostí u žen. Ohromujících 90% všech život ohrožujících zlomenin krčku kosti stehenní se přitom přihodí ženám. Celých 25% postižených umírá do jednoho roku po úraze. Dalších 25% se již nikdy plně nezotaví a jsou odkázány na pomoc okolí. Zlomeniny páteřních obratlů vedou k deformacím zad. Osteoporosa je hrozná nemoc! Je dobré proti ní včas a aktivně něco dělat. A nejúčinnější je v tomto směru posilování! Protože slabý sval nepotřebuje mít oporu v silné kosti. Jak slábne sval, řídne i kost. Je to prosté. Je to zákon. Přírodní zákon.

Posilování není nezbytnou aktivitou pro mladé. Prospívá jim, ale není v této fázi života nejdůležitější. Cvičit ve fitcentrech mají především lidé středního věku a lidé ve věku nad 50 resp. nad 65 let. Rodiče a prarodiče těch, kteří dnes ve fitcentrech tráví nejvíce času. Protože ve stáří je zastavení sarcopenie výhrou v loterii. Trumfem, který prodlužuje a zkvalitňuje život. To není jen moje propagandistické tvrzení. Opakuji slova ředitelky nejvýznamnější organizace v USA, organizace, která má na starosti zdraví obyvatel nejprůmyslovější země světa. Země, v níž došla mechanizace a automatizace nejdále. A nejdále tam došly i negativní dopady těchto změn života. Proto bychom neměli čekat, až budeme trpět a umírat i my. Měli bychom se umět poučit z chyb jiných. A vyhnout se bolestivým důsledkům stejných chyb.

Pro rok 2010 si CDC postavila cíl dosáhnout stavu, kdy pravidelně cvičí ve fitcentrech 30% americké populace. Především se chtějí zaměřit na seniory a ženy. Líbila se mi jedna věta, kterou v programu použila Dr. Gerberding : ”Ženy se dosud soustředily na to, jak vypadají. Teď se začínají více soustředit na to, jak se cítí. Cítit se zdravě, mít pocit dostatku sil, je nesmírně důležité”. Nad touto větou by se měly zamyslet všechny ženy. Položit si otázku: “Jak se cítím já? Cítím se zdravě? Mám pocit dostatku sil a energie? Pokud bude odpověď negativní, je čas se poradit s odbornicí na posilování a zahájit cvičení ve fitcentru. V jakémkoli věku.

Dr.Gerberding v popisovaném programu stanice CBS News zdůraznila skutečnost, že posilování je nesmírně prospěšné pro seniory ve věku nad 65 let a z této skupiny populace posiluje jen nepatrné procento. Totéž tvrdíme již desítky let i my. Jenže v naší zemi narážíme na nezájem lékařů. Ještě v roce 1991 jsem byl na vědecké konferenci ostře napaden jedním Prof., MUDr., DrSc., tělovýchovným lékařem, za to, že jsem přednesl příspěvek o vhodnosti posilování pro seniory. Pan profesor byl sebevědomý, suverénní a až sprostý ve svých výpadech. Dnes se jeho názorům mohu jen smát. Byly hloupé a nesprávné! A je mi líto, že takoví lidé dosud ovlivňují názory běžných lidí. Protože jejich tvrzení jsou - dnes to mohu říci na 110% - zastaralé a škodlivé!

V roce 1984 jsem s Lenkou Kolouchovou, Libuší Boháčkovou a Vladimírem Vačkářem (mistrem světa v cyklistice a tehdejším metodikem TJ Favorit Brno) otevřel první posilovnu, speciálně zaměřenou na cvičení žen se zátěžemi. V té jsme cvičili do roku 1989 (Libuše Boháčková zde vedla cvičení do roku 1991, pak přešla za námi do nově vytvořeného fitcentra na Kraví hoře). V naší posilovně se za tu dobu vystřídalo několik set žen. Měli jsme tedy již v roce 1990 zhruba 6 let praxe s posilováním žen. Některé cvičenky vydržely, jiné cvičení brzy vzdaly (možná se bály, že budou mít svaly). Praxe nám ale jednoznačně prokázala, že posilování je nejlepší pohybovou aktivitou pro ženy jakéhokoli věku. Mnohonásobně výhodnější, a z pohledu ovlivnění vzhledu a zdraví účinnější, než aerobik, džezgymnastika a další, v té době populární aktivity, nabízené ženám. Aktivitou, která brání vzniku obezity, posiluje svaly a kosti, zlepšuje tělesné i duševní zdraví a výkonnost.

Máme více jak dvacetileté zkušenosti s tímto specifickým typem cvičení. Určitě větší, než ti, kteří dnes “objevují“ toto cvičení pro ženy v USA. České a moravské ženy mohou mít prospěch z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Jen o ně musí projevit zájem. Stačí zavolat Libuši Boháčkové a objednat si její služby. Mohou tím jen získat.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

 LITERATURA:

FAHEY, TD, HUTCHINSON, G. (1992): Weight Training for Women. Mountain View, Mayfield Publishing Company.PETERSON, JA, BRYANT, CX, PETERSON, SL. (1995): Weight Training for Women. Champaign, Human Kinetics.

 UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Copyright © 2006 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

 Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Role pohybové aktivity při regulaci tělesné hmotnosti

Pohyb je základním projevem života. Umožňuje všem živým tvorům získávat zdroje potravy a unikat před nebezpečím. S tímto záměrem se vytvářely i základní charakteristiky lidského organismu. Proto představuje svalová hmota…

Více informací

Zdravá strava

Před 2.500 lety prohlásil otec lékařství Hippocrates: “Ať je potrava naším lékem a lék naší potravou”. Pojem lék byl v tu dobu jiný než dnes. Neexistovaly mocné farmaceutické nadnárodní kolosy, produkující desetitisíce…

Více informací

Důvěřujete jen kvalifikovaným odborníkům v oblasti fitness

Do roku 1990 byl termín “trenér” vyhrazen pro osoby, připravující sportovce k soutěžím. Kvalifikace “trenér” byla rozdělena do tří tříd (trenéři III. třídy, II. třídy a I.třídy). Základní kvalifikací byla III.…

Více informací