travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Je možné cvičením ovlivnit tvar těla?

Jedním z nejčastějších důvodů pro zahájení cvičení je snaha pozitivně ovlivnit tvar těla. Před zahájením zvolené aktivity máme obvykle nějakou cílovou představu, nějaký vzor, ke kterému se chceme cvičením přiblížit. V poslední době se objevují nereálné a nezdravé vzory tvaru těla. Proto je vhodné před zahájením cvičení konzultovat svoji cílovou představu s odborníkem. Snaha o dosažení nereálných cílů může vést k frustraci nebo k rozvoji dysmorfofobie.

Živá hmota může přežít pouze tehdy, udržuje-li dynamickou rovnováhu s vnějším prostředím. Pokud bychom se například nedokázali přizpůsobit změnám teploty, byl by náš život ohrožen každým trochu teplejším nebo chladnějším dnem. Zdravý organismus se dokáže adaptovat i na výrazné výkyvy teplot, na změnu vlhkosti vzduchu, nepoškodí jen běžná změna barometrického tlaku ani další posuny, které v přírodě každodenně probíhají.

V návaznosti na převažující podněty vnějšího prostředí se mění i naše postava. Dlouhodobý nadměrný přísun potravy dokáže změnit naše tělo doslova k nepoznání a každým dnem na celém světě přibývá osob, které se o schopnosti svého organismu ukládat si horlivě tuk do zásoby přesvědčí na vlastní kůži. Naopak trvalý nedostatek potravy vede časem k vyčerpání zásob tuků, k využívání bílkovin těla k energetickým účelům a k poklesu hodnoty bazálního výdeje energie. Vzpomeňte si na obrázky z koncentračních táborů druhé světové války. To vše jsou viditelné projevy přizpůsobivosti živé hmoty a její snahy o přežití v měnících se podmínkách života.

Tvar těla je dán množstvím aktivní tělesné hmoty (ATH) a množstvím zásobního tuku. Oba tyto prvky tělesného složení (tělesné kompozice) se mění - a to oběma směry - podle převažujících vlivů prostředí. Pokud ležíme celé dny v posteli nebo se povalujeme před televizní obrazovkou, dochází k pozvolnému poklesu množství svalové hmoty, která tvoří větší část ATH. Pokud fyzicky pracujeme v lomu, v dolech nebo kácíme stromy, vede trvalé vysoké zatížení k nárůstu množství svalové hmoty.

Čím více máme svalů, tím více energie musí naše tělo vydat denně na jejich opravu a údržbu, tím vyšší tedy máme základní (bazální) výdej energie. Čím více energie každý den vydáme na zajištění základních fysiologických pochodů, tím méně jí přebývá a tím méně musí být přeměněno na zásobní tuk. Vyšší množství svalstva je tedy logicky první a základní překážkou vzniku a rozvoje obezity.

Z pohledu tvaru a vzhledu postavy se od sebe mnohdy velmi podstatně lišíme. Jsou lidé štíhlí a křehcí i lidé podsadití a robustní. Existuje celá řada typologií, které se podle některých výrazných znaků pokouší dělit lidi do charakteristických skupin. Snad nejrozšířenější je dělení lidí do skupin podle somatotypů, definované Sheldonem a později upřesněné podle Heathe a Cartera.

Podle ní můžeme lidi dělit podle převažující komponenty na

  • endomorfy - snadno ukládají tuk a získávají baculatý tvar těla, nesnadno tvoří svaly a snížení hmotnosti je pro ně velký problém
  • mezomorfy - snadno získávají svalovou hmotu, prosazují se snadněji v silových sportech
  • ektomorfy - působí křehkým a slabým dojmem, mají málo svalů i málo tuku

V každé oblasti lidské činnosti jsou lidé úspěšní a neúspěšní. Nejúspěšnější lidé se mezi sebou rádi porovnávají a soutěží. Na základě stanovených pravidel je pak možné s větší nebo menší přesností určit, kdo v konkrétních kritériích vynikl a kdo zaostal. Nejinak je tomu i v oblasti hodnocení lidské postavy. Nejprve se hodnotila krása ženské postavy v různých soutěžích o tituly Miss. Zpočátku vítězily přirozené, dosažitelné typy, ale časem se kritéria hodnocení pokřivila. Dnes na soutěžích krásy vítězí dívky, jejichž postava má ke skutečné zdravé kráse dost daleko. Pokud se tělesná hmotnost dvacetileté dívky při výšce 180 cm pohybuje pod padesáti kilogramy, jde spíše o patologický stav než o jev, který by se měl glorifikovat a odměňovat luxusními cenami.

Do českého jazyka před zhruba deseti lety proniklo slovo "image". Štíhlé  a pružné modelky představují přitažlivou image pro současné mladé dívky. Jejich vystoupení je spojováno s  mediatizací, spoustou peněz, možností cestovat a pohybovat se v kouzelném světě osobností a vysokých financí. Proto se stále vyšší počet mladých žen pokouší svým vzhledem napodobit onu oslavovanou "image", prezentovanému při různých soutěžích krásy. Kromě přirozeně ektomorfních dívek se o dosažení módního štíhlého vzhledu pokouší i takové ženy a dívky, pro které je dosažení požadovaného vzhledu prostě nemožné. I když se tyto ženy budou snažit sebepoctivěji, budou pracovité, důsledné a cílevědomé, dokonalá image je pro ně "mimo mísu". Nadměrná snaha může vést ke stavům depresí, přispět k rozvoji mentální anorexie nebo jinak danou ženu ohrozit.

Stejná je situace i u mužů. Ti byli dlouhá léta proti vlivům médií poměrně imunní. Vysedávali spokojeně v hospůdkách nad sklenicemi piva a nijak se neomezovali ve stravě. V posledních letech se však, pod vlivem vzorů, presentovaných především v kulturistických časopisech, pokouší stále vyšší počet mužů o zvýšení množství svalů a o dosažení celkové mohutnosti až "brutálnosti". I zde platí, že vzhledu, který můžeme vidět na titulních stránkách časopisů, není naprostá většina mužů schopna dosáhnout a to ani v situaci, kdy poctivě trénují a vzorově se stravují. Snaha o dosažení nedosažitelného vede k rozvoji nového typu onemocnění - svalové dysmorfie - která výrazně napomáhá vzniku kumulativního traumatického syndromu (častá a opakující se zranění) nebo zneužívání léků (doping).

Vhodně sestavené cvičení ve fitcentru může výrazně ovlivnit tvar našeho těla. Musíme však dát cvičení dostatečný prostor. Mnoho mladých mužů se po provedení několika sérií cviků, zaměřených na rozvoj bicepsu, jde nedočkavě podívat do zrcadla, jestli "už to tam je". To je základní chyba, kterou v lidech podporují nekvalitní knihy a články v populárních časopisech. Je nutné poctivě prohlásit, že u většiny běžných občanů je možné zaznamenat viditelné a prokazatelné změny tvaru těla až po několika letech pravidelného a cílevědomého cvičení. Každý, kdo tvrdí něco jiného je lhář!

Platí navíc známé heslo "Čím déle jsme nechali své tělo chátrat, tím delší je logicky i cesta k nápravě vzniklých škod". Tempo zlepšování je také výrazně ovlivňováno somatotypem - po stejně intenzivní zátěži můžeme u jednoho člověka zaznamenat první znaky zlepšení již po třech měsících, u jiného až po roku. Pokud například začneme jen cvičit, jsou-li cvičením navozené změny k lepšímu sabotovány přejídáním, pitím alkoholu a kouřením, nemusíme zlepšení zaznamenat ani po mnoha letech.

Postavy kulturistů a kulturistek, stejně jako postavy lidí dlouhodobě cvičících ve fitcentrech, jsou jasným dokladem toho, že tělesná zátěž má na tvar lidského těla podstatný a nepopiratelný dopad. Vede ke zvyšování množství svalové hmoty a ke snižování množství zásobního tuku. Tréninky kulturistů jsou náročné, mnozí jsou běžné populaci vzorem i ve stravě a celkovém životním stylu. Většina zájemců o zlepšení tvaru těla má však daleko skromnější cíle a ty je možno dosáhnout méně náročným cvičebním programem.

K pěkné postavě neexistují žádné zkratky. Základem pozitivních změn tvaru těla je odborně sestavený, komplexní posilovací program, pravidelnost a důslednost ve cvičení. A rozumná, reálná, dosažitelná představa cíle. Pokud si stanovíme již při zahájení cvičení nedosažitelný cíl, vystavujeme se nebezpečí frustrace a můžeme vytvořit podmínky pro rozvoj závažného onemocnění - dysmorfofobie (anorexia nervosa, bilimie nervosa, svalová dysmorfie)..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LITERATURA:

  1. JOHNSTON, JE. (1994): Appearance obsession. Deerfield Beach, Health Communications, Inc.
  2. POPE, HG, OLIVARDIA, R, PHILLIPS, KA. (2002): The Adonis Complex: How to Identify, Treat and Prevent Body Obsession in Men and Boys. New York, Simon and Schuster. 
  3. TIGHE, J. (2006): Eating Disorders. In.: BBC Health.  
  4. CHARLEBOIS, D. (2006): Muscle Dysmorphia. Does it Affect You?  
  5. Eating  Disorder Recovery Center (2007): Muscle Dysmorphia. 
  6. Doctor’s Guide (1997): Muscle Dysmorphia -- Bodybuilding Gone Amuck. 
  7. SPICUZZA, M. (2000): Beef Cake Blues.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2007 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Strečink a bolest svalů po cvičení

V minulém století došlo k ohromnému rozvoji sportů. Změny způsobu výroby vedly ke zkracování pracovní doby a tím k prodlužování volného času obyvatel průmyslově vyspělých zemí. Rozvinula se spousta sportů, upřesnila se…

Více informací

Pohyb

Pohyb je z hlediska udržení zdraví obligatorní, nezastupitelný, nenahraditelný faktor. Je pro správnou funkci živé hmoty stejně nepostradatelný, jako jídlo, voda a vzduch. Zatímco většina vitálních funkcí živé hmoty je řízena…

Více informací

Kolik lidí posiluje?

Kdo četl více článků na stránkách fitnet si jistě všiml, že jsem na základě zkušenosti a dlouholetého a důsledného studia odborné literatury stoprocentně přesvědčen o tom, že lidé v dnešní době musí cvičit a že…

Více informací