Populace stárne - a neposiluje

Když dnes pustíte rádio nebo televizi, mluví se neustále o reformě důchodů. Starších občanů přibývá a mladých ubývá - vinou nízké porodnosti a faktu, že spousta mladých lidí nachází uplatnění v jiných zemích. Dalo by se také napsat, že zemi opouští lidé pracovití a podnikaví, zůstávají v ní lidé méně vzdělaní a hlavně méně pracovití. Nejvyšší porodnost zaznamenávají lidé z nepřizpůsobivých menšin, kteří své potomky nevedou k poctivé práci a vzdělávání. Takže to vypadá tak, že v zemi začínají převažovat lidé, kteří jen koukají, jak ze státu vyrazit bez práce co nejvíce peněz nebo kde se dá co ukrást. Soudci přišli s tím, že před zloději se nesmí okrádaný bránit. Vypadá to prostě s tímto státem špatně. Brzy se nepřizpůsobivé menšiny změní ve většinu. Většinu, která nejen nebude pracovat, ale bude hlasitě řvát, jak se o ni stát nestará. Nejvyšší čas přemýšlet nad tím, kam se vystěhovat.

 
Když sleduji nátlakové akce odborářů, nestačím se divit. Namísto podpory aktivity jedince, jeho vzdělávání, podnikavosti a pracovitosti se odboroví předáci (mimo jiné samí boháči) snaží udržet co největší část národa v pohodlnosti a lenosti. Když soudný člověk hledá pomocnou ruku, dívá se na prvním místě na svoji pravici. Odboráři nás naopak navádí, abychom nic nedělali, jen hlasitě řvali, jak chceme podpory a úlevy od státu. To dál snižuje kvalitu naší populace. Stále méně lidí si uvědomuje fakt, že komfort vede k diskomfortu. Pokud mi někdo dává stále nějaké podpory, nemám důvod na sobě pracovat, zvyšovat svoji kvalifikaci, zlepšovat se. Když mi pak jednou zavřou kohoutek k pohodlnému životu, zůstávám bez prostředků.
 
Pak tu máme různé politické strany, které neustále vykřikují, jak bojují za práva chudých a jak se snaží zajistit, aby bohatí neměli o moc více jak chudí. To tu už jednou bylo. A skončilo to tím, že neměl nikdo nic. Drzost těchto “socanských” předáků je přitom neuvěřitelná. Například pan Špidla tak tvrdě bojoval za rovnoprávnost v platech, až skončil v EU s půlmilionovým měsíčním platem. V době, kdy běžný člověk neměl ani 15 tisíc čistého měsíčně. Pan Špidla, bojovník za rovnost občanů, bude mít důchod přes sto tisíc měsíčně. Když se ho novináři ptali, zda mu to nepřipadá moc, odtušil, že si to zaslouží. Tento a jemu podobní “kecalové” nemají nejmenší zájem pomáhat chudým, Jejich jediným zájmem je co nejvíce si nahrabat. Nebo nakrást, jak nám předvedl jiný zanícený socan, - “upřímný Standa”.
 
Populace stárne. Staří lidé jsou častěji nemocní. Náklady na zdravotnictví tak prudce narůstají. A opět všichni jen natahují ruce a žádají, aby měli vše zadarmo. Jenže ono to nejde. Dnešní medicína je drahá. Lékaři jsou nenasytní a “vyřvali si” sprostou nátlakovou akcí královské platy. Řada vyšetřovacích metod je velmi drahých. Proto se před jejich použití lékaři musí rozhodovat, zda jsou nezbytné. Zvyšují se ceny léků i náklady na pobyt v nemocnici. A situace se nejen nebude zlepšovat, naopak jistě se bude zhoršovat. Je nutné něco dělat.
 
Jak jsem napsal na těchto stránkách snad již stokrát, oproti stavu například v roce 1900 se podstatně změnily důvody úmrtí obyvatel země. Neumíráme na tuberkulózu, zápal plic, chřipku a obecně nakažlivé nemoci. Hlavními “zabijáky” dneška jsou chronická neinfekční onemocnění. Ta se vyvíjí pozvolna celá desetiletí. Jakmile se jednou projeví, nedají se obvykle “vyléčit”, dají se jen více či méně kontrolovat. Jak prokázaly výzkumy, náchylnost k chronickým onemocněním se zvyšuje s nízkou úrovní zdatnosti. Jak si žijeme svým pohodlným způsobem života, naše zdatnost klesá, snižuje se množství aktivní tělesné hmoty, mění se kompozice těla, klesá hodnota bazálního metabolismu, navozuje se chronická pozitivní energetická bilance, rozvíjí se obezita. A to je situace, která je vhodná pro propuknutí závažných poruch zdraví.
 
Od konce sedmdesátých let jsem jezdil na vědecké konference a na nich jsem vystupoval s příspěvky o nutnosti bránit ztrátám svalové hmoty. O nutnosti posilovat. Ostatní účastníci konferencí vždy po mém vystoupení zdvořile zatleskali - a tím to pro ně skončilo. Dál prosazovali aerobik, běhání, sportovní hry a další aktivity, vhodné spíše pro lidí mladé a zdatné. Upozorňoval jsem na to, že z našeho života zmizely přirozené stimuly pro rozvoj svalstva, že dochází u většiny mužů, žen a dnes i dětí k razantním ztrátám svalové tkáně. A to je vstupní krok do bludného kruhu, na jehož konci je nízká kvalita života, nemoci a ztráta nezávislosti na pomoci společnosti. Nikdo moje varování nebral vážně. Výsledek se dostavil. Podle tvrzení lékařů jsou dnes v této zemi, která má 10 milionů obyvatel, přibližně 3 miliony ohroženy “metabolickým syndromem”. Tento stav odpovídá zhruba polovině cesty od zdraví k vážným zdravotním problémům.
 
Stav, který nahrává zvýšené nemocnosti seniorů a jejich závislosti na pomoci společnosti, není výhradním problémem země České a Moravské. Ohrožuje seniory a dnes i osoby středního věku na celém světě. Proto se problémem sarcopenie (pozvolné ztráty svalové hmoty, obvykle doprovázející proces stárnutí) začali vážně zabývat i vědci. V těchto dnes publikoval významný časopis “Medicine & Science in Sports & Exercise®” meta-analýzu výzkumů, zabývajících se vztahem mezi zdravím seniorů a posilováním. Článek vědců z “University of Michigan” vyšel pod názvem ““Influence of Resistance Exercise on Lean Body Mass in Aging Adults: A Meta-Analysis”. Posuzováno bylo 5 tisíc odkazů, z nich bylo vybráno 49 vědeckých prací s nejkvalitnějším designem výzkumu, a ty byly vyhodnoceny odpovídajícími statistickými postupy.
 
Výsledek byl formulován takto: “dospělí lidé, kteří začali včas posilovat, mají výhodu pozvolnějšího poklesu aktivní tělesné hmoty a mohou žít samostatně a nezávisle do vyššího věku”. Vědci zjistili, že senioři, kteří posilovali po dobu 20 týdnů, nabrali v průměru 1,10 kg svalů. Výzkum dále prokázal, že neposilující lidé ve věku nad 50 let ztrácí zhruba 0,20 kg svalstva za rok. Vědci považují zjištění za velmi významné především proto, že rychlým tempem přibývá seniorů. Pokud se na popud odborových předáků a politiků „socanských“ stran budou všichni senioři povalovat, ztrácet svaly a dovolávat se “pomoci” společnosti, zhroutí se sociální i zdravotní systémy ve většině zemí světa. Lidé si musí jasně uvědomit, že pro své zdraví a samostatnost musí denně něco dělat. A podle názoru ACSM (American College of Sports Medicine) je pro současnou populaci seniorů i osob středního věku optimální pohybovou aktivitou posilování. Tedy ACSM potvrzuje to, co jsem presentoval na konferencích před více jak třiceti lety.
 
Mark Peterson, Ph.D., vedoucí komentované vědecké studie, prohlásil: “Protože jsme jednoznačně identifikovali velmi silný vztah mezi posilováním a množstvím aktivní tělesné hmoty, budoucí generace seniorů, kteří začnou v mládí nebo ve středním věku pravidelné posilování, budou méně ohroženi ztrátami svalstva a zajistí tak svoji nezávislost na pomoci společnosti a optimální kvalitu života”. Čím dříve začnou lidé posilovat ve fitcentrech, tím nižší bude u nich riziko vzniku nemocí a tím déle budou schopni žít nezávisle. Cvičení však musí být pravidelné a dostatečně intenzivní.
 
Musíme přesvědčit občany, že jejich život se nezlepší tím, že budou žít klasickým životem dneška a spoléhat na to, že až se nebudou moci o sebe postarat, společnost jim zajistí asistenty. Musíme pomáhat těm, kteří onemocní přesto, že pro svoje zdraví dělali maximum. Ale musíme tvrdě vystupovat proti „socanským“ lemplům, kteří nikdy nic nedělali a jen se naučili vyžírat tuto společnost. Posilování může zásadně změnit naši schopnost žít samostatně. Kdo ve středním a vyšším věku neposiluje, nezaslouží si podporu ostatních.
 
Pokud je posilování pro mladé lidi prospěšné, pro osoby středního věku a pro seniory je nezbytné.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

 
ACSM (2011): Lifting weights can help seniors stay independent longer. Study suggests strength training is key to preventing age-related muscle loss in older adults. In.: ACSM.org
http://www.acsm.org/AM/Template.cfm?Section=Home_Page&CONTENTID=15619&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.
 
Copyright © 2013 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.
 
Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Které nebezpečí je větší?

Strach žen z rakoviny prsu je pochopitelný. Tato děsivá choroba přichází mnohdy nečekaně ve třetí třetině života, přináší bolest a utrpení, ohrožuje podstatně sebevědomí postižených. Je to strašná nemoc, u níž nelze…

Více informací

Pravidelné cvičení a nízká hmotnost snižují u postmenopausálních žen riziko vzniku rakoviny prsu

Snad každá žena má obavu z onemocnění rakovinou prsu. Při výzkumech přiznalo strach z této obávané choroby přes 40% dotázaných žen jakéhokoli věku. Obavy z nemoci srdce ve stejném výzkumu připustila pouhá 4% dotazovaných.…

Více informací

Výskyt diabetu u seniorů se trvale zvyšuje

Výskyt onemocnění diabetem se u starších občanů zvýšil za minulé desetiletí o neuvěřitelných 62%. Toto závažné metabolické onemocnění tak postihuje téměř 28% seniorů. Výskyt zdravotních komplikací, doprovázejících…

Více informací