Skripta

Cvičení ve fitcentrech - posilování (část A)

Autoři: Dr. Vladimír Kolouch, Libuše Boháčková

Vydalo nakladatelství University Palackého v Olomouci, Vysokoškolská skripta, určeno pro obor rekreologie FTK a vychovatelství PdF UP., rok vydání 1994. Díl A, Díl B, celkem v obou dílech 350 stran.

Rozsahem ojedinělá práce, shrnující poznatky z oblasti tvorby optimálních individuálních posilovacích programů. V této práci se poprve v naší odborné literatuře objevily koncepty PAR Q, RISKO a další postupy identifikace osob, pro které může cvičení představovat jistá rizika. Publikace prezentovala do té doby v naší literatuře neznámá doporučení k posilování dětí, těhotných žen a dalších specifických skupin populace. Autoři později jednotlivé pasáže skript rozpracovali v učebních textech pro kurzy instruktorů fitcenter.

O B S A H

1. Úvod

2. Historie posilování (Kolouch)

2.1. Vztah člověka k fyzické síle
2.2. Vztah člověka k tělesné kráse
2.3. Změny způsobu života
2.4. Rozvoj posilování ve světě
2.5. Arnold Schwarzenneger
2.6. Rozvoj posilování v letech 1975 - 1992
2.7. Rozvoj posilování žen
2.8. Rozvoj posilování v Čechách a na Moravě
2.9. Perspektivy dalšího vývoje

3. Vliv posilování na lidský organismus (Boháčková)

3.1. Vliv posilování na hybný systém
3.2. Vliv posilování na kardiovaskulární systém.
3.3. Vliv posilování na složení těla
3.4. Vliv posilování na energetický metabolismus
3.5. Vliv posilování na psychiku
3.6. Výhody posilování

4. Vybavení fitcenter (Kolouch)

4.1. Dělení fitcenter
4.2. Přístroje a činky
4.3. Ostatní vybavení
4.4. Požadavky na instruktora fitcenter

5. Charakteristika cvičících (Kolouch)

5.1. Estetické důvody
5.2. Zdravotní důvody
5.3. Výkonnostní důvody
5.4. Konformita

6. Věkové zvláštnosti posilování (Boháčková)

6.1. Zvláštnosti posilování mládeže
6.2. Zvláštnosti posilování osob středního věku.
6.3. Zvláštnosti posilování osob staršího věku.

7. Zvláštnosti posilování žen a otylých. (Boháčková)

7.1. Zvláštnosti posilování žen

7.1.1. Vliv silové zátěže na svalový systém žen.
7.1.2. Těhotenství a posilování
7.1.3. Gynekologické aspekty cvičení žen
7.1.4. Menopauza a posilování


8. Zvláštnosti posilování otylých

8.1. Tělesná hmotnost a její hodnocení

8.2. Kompozice těla

8.3. Výskyt obezity
8.4. Latentní a manifestní obezita
8.5. Příčiny vzniku a rozvoje obezity
8.6. Disproporční obezita
8.7. Odstraňování obezity
8.8. Poruchy příjmu potravy.
8.9. Cvičení a posilování obézních

9. Zjišťování vstupního stavu cvičících (Kolouch)

9.1. Vstupní údaje
9.2. Měření
9.3. Testy
9.4. Anamnéza
9.5. Aspekce
9.6. Cíl cvičení

10. Tvorba cvičebního programu (Kolouch)

10.1. Proměnné programu
10.2. Intenzifikační postupy.
10.3. Ostatní faktory, ovlivňující stavbu cvičebního programu
10.4. Nejčastější chyby začátečníků

11. Zdravotní aspekty posilování (Boháčková)

11.1. Poškození svalů
11.2. Poranění šlach
11.3. Zásady léčení vzniklých zranění
11.4. Bezpečnost při cvičení.
11.5. Reakce organismu na zátěž
11.6. Poškození zdraví spojovaná s posilováním
11.7. Poškození související s úpravou pokožky

12. Regenerace sil (Boháčková)

12.1. Proměnné ovlivňující proces zotavování.
12.2. Regenerace ve vztahu k temperamentu.

13. Problematika výživy (Kolouch)

13.1. Výživa z energetického hlediska

13.1.1. Měření energetické hodnoty
13.1.2. Respirační kvocient
13.1.3. Bazální metabolismus
13.1.4. Specificko-dynamický účinek stravy
13.1.5. Dusíková bilance
13.1.6. Procentuelní zastoupení živin
13.1.7. Energetická rovnováha

13.2. Základní složky potravy.

13.2.1. Sacharidy
13.2.2. Tuky, cholesterol
13.2.3. Bílkoviny, aminokyseliny
13.2.4. Vitaminy
13.2.5. Minerální látky
13.2.6. Voda.
13.2.7. Vláknina
13.2.8. Enzymy

13.3. Základní stravovací doporučení.

 

Cvičení ve fitcentrech - posilování (část B)

Autoři: Dr. Vladimír Kolouch, Libuše Boháčková

Vydalo nakladatelství University Palackého v Olomouci, Vysokoškolská skripta, určeno pro obor rekreologie FTK a vychovatelství PdF UP., rok vydání 1994. Díl A, Díl B, celkem v obou dílech 350 stran.

Rozsahem ojedinělá práce, shrnující poznatky z oblasti tvorby optimálních individuálních posilovacích programů. V této práci se poprve v naší odborné literatuře objevily koncepty PAR Q, RISKO a další postupy identifikace osob, pro které může cvičení představovat jistá rizika. Publikace prezentovala do té doby v naší literatuře neznámá doporučení k posilování dětí, těhotných žen a dalších specifických skupin populace. Autoři později jednotlivé pasáže skript rozpracovali v učebních textech pro kurzy instruktorů fitcenter.

O B S A H části B

14. Sportovní kulturistika (Boháčková)

14.1. Charakteristika kulturistiky
14.2. Cíl a úkoly sportovního tréninku v kulturistice
14.3. Cílové kategorie tréninku ve sportovní kulturistice.

 • Množství svalové hmoty

 • Kvalita svalové hmoty.

 • Vyváženost svalového rozvoje

 • Optimální prezentace výkonnosti

14.4. Hlavní složky sportovní přípravy

 • Kondiční příprava

 • Technická příprava.

 • Taktická příprava.

 • Psychologická příprava.

14.5.Plánování, evidence a vyhodnocování tréninku

 • Plánování

 • Evidence

 • Vyhodnocování

15. Zneužívání léků a posilování (Kolouch)

15.1. Příčiny zneužívání léků
15.2. Důsledky zneužívání léků
15.3. Nejčastěji zneužívané léky při posilování
15.4. Interakce léků.
15.5. Zpětný náraz.
15.6. Závislost na anabolických steroidech.
15.7. Černý trh.


16. Zásobník cviků (Kolouch)

16.1. Hrudník.
16.2. Záda.
16.3. Ramena
16.4. Paže
16.5. Stehna a lýtka.
16.6. Břicho.


17. Vzory cvičebních programů (Boháčková)
 

18. Závěr
 

19. Přílohy
 

20. Použité zkratky a cizí výrazy
 

21. Literatura

Tvorba cvičebních programů

KOLOUCH, V, BOHÁČKOVÁ, L. (1993): Tvorba cvičebních programů. Brno, Katedra tělesné výchovy a sportu fakulty strojní VUT Brno.

 OBSAH
 1. Úvod
 2. Zásady cvičení v posilovně
 3. Zásady bezpečnosti při posilování
 4. Postup při tvorbě cvičebních programů
 5. Vzory cvičebních programů
 6. Informace o publikaci  „Kulturistika žen“
 7. Záda
 8. Hrudník
 9. Ramena
 10. Břicho
 11. Biceps
 12. Triceps
 13. Dolní končetiny
 14. Vztah posilování a výživy
 15. Doporučená literatura
 16. Použitá literatura