Tvorba cvičebních programů

KOLOUCH, V, BOHÁČKOVÁ, L. (1993): Tvorba cvičebních programů. Brno, Katedra tělesné výchovy a sportu fakulty strojní VUT Brno.

 OBSAH
 1. Úvod
 2. Zásady cvičení v posilovně
 3. Zásady bezpečnosti při posilování
 4. Postup při tvorbě cvičebních programů
 5. Vzory cvičebních programů
 6. Informace o publikaci  „Kulturistika žen“
 7. Záda
 8. Hrudník
 9. Ramena
 10. Břicho
 11. Biceps
 12. Triceps
 13. Dolní končetiny
 14. Vztah posilování a výživy
 15. Doporučená literatura
 16. Použitá literatura