Jak jsou na tom vaše děti?

Těžko si představit hrozivější zprávu: „Jedna čtvrtina čtrnáctiletých Američanů, bez ohledu na etnickou příslušnost, trpí hypertenzí (vysokým krevním tlakem). U varovné části populace tohoto věku byla prokázána i vysoká hladina cholesterolu nebo jiná metabolická porucha. Výsledky výzkumu, který prokázal tyto skutečnosti, byl publikován v časopise „Pediatrics“. Za hlavního viníka tohoto varovného stavu vědci označili obezitu.

Dr. Russell Jago z britské Bristolské University, vedoucí výzkumu, získal se svými spolupracovníky krevní vzorky 1717 žáků osmých tříd dvanácti náhodně vybraných škol v Texasu, Kalifornii a Severní Karolině. Téměř 50% spadalo do kategorie obézní nebo s nadváhou. Celkově pak u 25% sledovaných byl prokázán měřením vysoký tlak krve. Tyto výsledky se podstatně liší od výsledků předchozích výzkumů, prováděných v dobách, kdy nebylo tolik dětí obézních.

Mnoho dětí prokázalo i abnormální hladinu cholesterolu (cholesterolémie) a krevního cukru (glykémie). Konkrétně 16,7% sledovaných vykázalo hladinu cholesterolu na hraniční úrovni, 4% měla zvýšenou hladinu cholesterolu a 17,2 vysokou hladinu triglyceridů.

Tyto abnormality jsou u dospělých považovány za rizikové faktory vzniku nemocí srdce a cév. Po zjištění poruch jsou dospělí ihned podrobeni intenzivní léčbě. Mladí lidé však jsou většinou bez obtíží a lékaře příliš často nenavštěvují. Tím se snižuje šance poruchu včas zaznamenat a zahájit co nejrychleji potřebnou léčbu. U mladých lidí se tak může plně rozvinout diabetes, případně nemoci srdce nebo cév. Čím dříve jsou tyto poruchy léčeny, tím nižší škody mohou v těle postižených napáchat. Zdravý vývoj americké mládeže je tak velmi vážně ohrožen.

Hypertenze i poruchy metabolismu byly přitom zaznamenány výhradně jen u dětí obézních, tj. z výraznějším nakupením zásob tuku v těle. Obezita je výsledkem nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie. Znovu se tak prokázalo, že obezita představuje vážnou hrozbu pro současnou společnost a že byla právem označena Světovou zdravotnickou organizací WHO za „největší hrozbu, před kterou kdy ve své historii lidstvo stálo“.

Znovu chceme na našich stránkách zdůraznit, že obezita není problémem nadměrného příjmu energie, ale jednoznačně je zapřičiněna nedostatečným výdejem energie. Mladí lidé se nepohybují, sedí u televize, v autech nebo před monitory počítačů. „Vytvořili jsme pro děti obesogenní prostředí“ (WHO, 2003). Za naše chyby budou v budoucnosti platit mladí lidé závažnými nemocemi, sníženou kvalitou života a předčasnou smrtí.

President USA pan George W. Bush pronesl ve své „Zprávě o stavu Unie“ ke svým spoluobčanům toto varování: „Musíme naši mládež bránit před patologickým vlivem současné kultury“. My dodáváme: „Obézní dítě je pro své rodiče stejnou vizitkou kvalitní výchovy jako dítě neukázněné, sprosté, špinavé nebo negramotné“.

LITERATURA:

  1. Douglas, D. (2006): High blood pressure common in US teens. In.  Reuters Health, Wednesday, June 7, 2006.
  2. Pediatrics, June 2006.
  3. WHO/FAO (2003): Diet, nutrition, and the prevention of chronic diseases. Geneva, World Health Organization.

PODOBNÉ ČLÁNKY:     Nadváha a obezita zvětšují srdce dětí

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat


Rozhodný krok proti patologickému světu módy

Francouzští zákonodárci schválili zákon, který zakazuje propagaci extrémní štíhlosti na Internetu a v časopisech. Znění zákona, který musí ještě schválit senát, navrhuje pro osoby “podněcující jinou osobu...
více...
Rozhodný krok proti patologickému světu módy

Jablko denně

Možná znáte staré anglické přísloví “An apple a day keeps doctor away”. Česky řečeno, jablko denně nás chrání před nemocemi. Spotřeba jablek a dalších tradičních typů ovoce v posledních desetiletích soustavně...
více...
Jablko denně

Organizace kurzu

Do kurzu je možné se přihlásit od 1. prosince 2011. Zájem o kurz nám můžete sdělit na některý z našich kontaktů.  Učební text pro tento kurz zpracoval osvědčený tým autorů Lenka Kolouchová, Hana Roberts...
více...
Organizace kurzu