Tetráda sportovkyň

 Na stránkách fitnet se hodně věnujeme otázkám obezity. Obezita prokazatelně ohrožuje zdraví, neprospívá vzhledu člověka a snižuje kvalitu života. Obézních stále přibývá a tím se zvyšuje i počet osob, trpících nemocemi, které mají svůj základ v metabolických změnách, navozených nadměrným nakupením tuku. Česká republika patří k zemím s nejvyšším výskytem nadváhy a obezity na světě, navíc i k zemím, v nichž se nárůst obezity a nadváhy nezpomaluje a naopak stále zvyšuje. V období Vánoc a Silvestra nás zvyky nutí k nadměrné konzumaci potravy. Podle statistik v průměru naberou lidé během vánočních svátků 3-5 kg. Ti, kteří si o Vánocích dopřávají chutného jídla, se utěšují, že po svátcích, v kolotoči všedních dní, snadno nadbytečnou hmotnost upraví a vrátí ji k předvánočním hodnotám. Mnohým to vyjde. Většina si ale do Nového roku odnáší nějaké to kilo navíc a již nikdy se jej nezbaví.

Tentokrát se ale nebudu věnovat obézním. Podíváme se na druhý extrém. Na ženy, které svoji váhu velmi intenzivně kontrolují a udržují na minimální hranici. Je to pro jejich profesi nezbytné. Jako baletky si nemohou dovolit nabrat, protože by se to na jejich výkonu na divadelních prknech ihned projevilo. V jistém slova smyslu jsou na tom z hlediska kontroly hmotnosti baletky stejně jako sportovkyně. Jejich výkon je závislý na aktuální tělesné hmotnosti. Jakmile se hmotnost zvýší, snižuje se šance na dobré umístění v soutěži nebo na dobrý výkon na jevišti. Proto mají baletky a sportovkyně stejné problémy, pramenící z ostré kontroly hmotnosti. Problémy tak výrazné, že si vysloužily speciální termín - triáda sportovkyň (“female athlete triad”).

Nyní přišli lékaři s upřesněným názvem “tetráda sportovkyň” (“female athlete tetrad”), Baletky, stejně jako zapálené sportovkyně, jsou vystaveny čtyřem hrozbám. Patří k nim poruchy stravování, menstruační poruchy, osteoporosa a předčasné příznaky kardiovaskulárního onemocnění. Tento syndrom se spouští nedostatečným příjmem potravy při jejím pravidelně vysokém výdeji z obavy z nárůstu hmotnosti. Tělo baletky resp. sportovkyně neví, že v okolí pěti kilometrů je deset supermarkety, přecpaných energeticky hutnými potravinami. Musí vydávat chronicky vysoké množství energie a přitom přijímá podstatně méně energie, než musí vydat. A to považuje za hrozbu, na niž reaguje geneticky ověřeným vzorcem s cílem zajistit přežití.

Tento vzorec byl miliony let odpovědí na situace, ohrožující život. Neúroda, války, povodně, požáry atd. připravily lidi o zdroje potravy a oni museli přežít do příštích žní s minimem potravy. Protože takové stavy se v dávných dobách opakovaly velmi pravidelně a mnohdy v cyklech tří až pěti let, má lidský organismus dokonale funkční systémy jejich zvládnutí s cílem přežít. Tělo začne zvýšeně využívat jako zdroj energie bílkoviny a tím dochází k podstatným ztrátám aktivní tělesné hmoty. Tělo se zbavuje tkání, které vydávají vysoké množství energie. Klesá hodnota bazálního metabolismu. Zvyšuje se tendence těla ukládat přijatou energii do zásob ve formě tuku. K zajištění základních životně nezbytných metabolických reakcí je potřeba méně energie, a proto jí zůstává více na zajištění životních pochodů v dalších dnech.

Dalším krokem k záchraně života v období nedostatku bylo u žen miliony let zastavení menstruace (amenorrhoea). Tělo ženy a jejího plodu by bylo v období nedostatku energie ohroženo. Těhotenství a kojení mají značné energetické nároky a ty by nebylo v období nedostatku potravy možné zajistit. Zemřela by tak na nedostatek energie jak těhotná žena, tak i její dítě. Proto se tělo před touto alternativou chrání hormonálními změnami, snižujícími pravděpodobnost otěhotnění. Pokud žena nemá menstruaci, mění se i hladiny jednotlivých hormonů, především estrogenů. A nedostatek estrogenů má na tělo negativní dopad.

Jedním z nich je řídnutí kostí. Je obecně známé, že riziko osteoporosy se zvyšuje po menopause, kdy se sníží i hladina estrogenů v těle ženy. U sportovkyň se může snížení obsahu minerálních látek v kostech projevit únavovými zlomeninami kostí dolních končetin. Při pádech se zvyšuje riziko zlomenin krčku femuru. Tato zlomenina je velmi nebezpečná. Udává se, že jedna čtvrtina postižených do roku umírá, další dvě čtvrtiny již nikdy nemohou normálně chodit a jsou odkázány na kolečkové křeslo. Podle názoru odborníků je riziko zlomenin kosti stehenní (femuru) vysoké při každém pádu. Proto je nutné, aby si ženy udržovaly dostatečnou sílu dolních končetin a hlavně dbaly na to, aby ve stehenních svalech neztrácely rychlé glykolytické neuromotorické jednotky.

Výše uvedené poruchy byly uváděny jako “triáda sportovkyň”. Vyskytovaly se v uvedeném trsu nejčastěji u atletek, hlavně u běžkyň na dlouhé trati. Ty ale tvořily tak malou skupinu populace, že o problému většina lidí nebyla informována. Nyní se ale tento trs negativních změn, navozených negativní energetickou bilancí, objevuje u mnoha návštěvnic fitcenter a u anorektických žen. A jak ukázaly nejnovější výzkumy, má příliš nízká hmotnost, malý příjem energie a její vysoký výdej další a velmi závažný dopad. Tím jsou negativní změny cév. Změny, které se objevují až u osob vyššího věku. Změny, které startují proces aterosklerosy (snížení pružnosti cév). Na toto riziko upozornila již náhlá úmrtí mladých modelek, jejichž stravovací postupy byly vzhledem k nutnosti udržení co nejnižší hmotnosti nevhodné, nezdravé až drastické. Úmrtí mladých pohledných modelek ve věku kolem dvaceti let vedlo k výzkumům, které odhalily čtvrtý negativní dopad nepřirozeně nízké hmotnosti.

Na setkání odborníků svolaném Americkou společností sportovní medicíny (ACSM) přednesl Dr. Hoch výsledky sledování 22 profesionálních baletek z “the Milwaukee Ballet Company”. Jejich průměrný věk byl 23 let a průměrná hmotnost 49 kg. Z této skupiny vykázalo alespoň jeden faktor tetrády 86% sledovaných a 14% vykázalo všechny čtyři výše popsané faktory (porucha stravování, amenorrhoea, osteoporosa, aterosklerosa). Musíme v tomto místě zdůraznit, že se jednalo o mladé ženy (23 let), štíhlé a pravidelně vydávající vysoké množství energie.

Každý by si tedy mohl myslet, že jsou vzorem pro mladé dívky, že jsou zdravé a zdatné. Jejich zdraví ale přitom je vážně ohroženo. Dá se hovořit o extrémech a jejich dopadu na zdraví. Lidé žili miliony let v prostředí, které neumožňovaly extrémy. Graf odhadu BMI populace v minulých staletích ukázal, že Gaussova křivka byla tehdy relativně úzká a vysoká. To znamená, že lidé nebyli ani extrémně hubení ani tlustí. Dnes se Gausova křivka roztáhla. Přibývá z pohledu historie extrémů - vyzáblých a tlustých. Oba tyto extrémy jsou pro zdraví nevhodné.

Autoři výzkumů dali sledovaným ženám vyplnit dotazníky. Podle odpovědí 36% žen přiznávalo, že trpí poruchami stravování (anorexie, bulimie), 77% uvádělo, že žijí v energetickém deficitu (vyšší výdej energie než jeho příjem). Větší polovina - 59% - vykázala při laboratorních vyšetřeních deficit vápníku a 45% deficit železa. Téměř třetina baletek - 27% - přiznala, že nemá delší dobu menstruaci. Podle lékařů je každé vynechané menstruace delší jak 3 měsíce nepřirozené a mělo by být vyšetřeno a léčeno. Navíc u 23% baletek byl zjištěn nízký obsah minerálních látek v kostech, což je považováno za první fázi předčasné osteoporosy. Za nejvíce znepokojivé zjištění označil Dr. Hoch výsledky ultrazvukového vyšetření, které prokázalo, že 64% sledovaných baletek trpí předčasnou dysfunkcí krevních cév, což představuje hranici, za níž dochází k aterosklerose (tvrdnutí cév).

Dnešní sport a některé formy umění se dostaly na úroveň, za níž je již další zlepšování výkonu pro zdraví nebezpečné. Bohužel lidská přirozenost je jít za dosažené hranice a přijít s něčím, co tu ještě nebylo. Ve snaze dosáhnout lepších časů v atletice nebo lepšího výkonu na jevišti jsou ženy tlačeny do spektra chování, které může vážně ohrozit jejich zdraví. Cvičení je zdravé a prospěšné, ale i zde je nutné si uvědomit racionální hranice. Mladé ženy chtějí být přitažlivé a štíhlé. Mnohé se ale štíhlosti a přitažlivosti snaží dosáhnout způsoby, které mohou ohrozit jejich zdraví. Ženy by měly být upozorňovány na rizika, spojená s nadměrným výdejem energie při jejím současném nízkém příjmu. Cvičení je prospěšné jen tehdy, kdy je podloženo dostatečným energetickým příjmem.

Problém nadváhy a obezity ohrožuje zhruba 65% žen. To jsou v absolutních hodnotách miliony žen. Tetráda sportovkyň ohrožuje stěží procento žen. To jsou stovky až tisíce. Přesto na tento problém upozorňujeme. Ženy se mají snažit cvičením zabránit ztrátě svalů. To je největší problém jak obézních žen, tak i žen, ohrožených tetrádou sportovkyň. Svaly můžeme v současném světě udržet jen cvičením ve fitcentru. Posilováním.


LITERATURA:
  1. ACSM  Position Stand (2007): The Female Athlete Triad. In. Medicine and Science in Sports and Exercise.

  2. BURKE, L, DEAKIN, V. (2006): Clinical Sports Medicine. Sydney, McGraw-Hill.

  3. REUTERS (2010): Ballerinas face health hazards. In.: Richmonds News.


UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.
Copyright © 2012 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.
Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Obézní při normální hmotnosti

Na stránkách fitnet jsme již publikovali spoustu článků, zabývajících se otázkami zdravé stravy, budování štíhlé postavy, kontroly hmotnosti a posilování. Tyto okruhy k sobě patří a navzájem se podporují a podmiňují.…

Více informací

Aktivní koncepce vzhledu

Většina populace má poměrně jasnou představu o tom, jak chce vypadat. Každá doba vždy přináší jisté, více či méně reálné, vzory vzhledu, které daná populace opět více či méně akceptuje a má tendenci se jim přiblížit.…

Více informací

Jak bojovat proti anorexii

Nedávno jsem náhodně shlédl v televizi program o problémech, které s anorexií prožívala jedna bývalá Miss České republiky. Bylo zřejmé, že daný patologický stav značně poznamenal nejen uvedenou pohlednou dívku, ale velmi…

Více informací