Začíná boj o budoucnost lidstva?

Člověk nemůže uniknout přírodou definovaným zákonům své fyzikální podstaty. Jejich nerespektování poškozuje tělesné i duševní zdraví. Výhody, plynoucí ze stavu plného zdraví, jsou přitom dnes stejné jako u našich předků, žijících v jeskyních. Národy fyzicky zdatné přežívají, změkčilé národy degenerují a dříve nebo později zanikají. To se nikdy nezmění. Proto nás musí varovat fakt, že z nezbytných, habituálních tělesných aktivit našich předků se jich mnoho do dnešních dnů nezachovalo. Vše to, co jsme museli dělat celá tisíciletí povinně, je dnes ponecháno na naší libovůli. Změnil se zásadně i náš způsob stravování. Energetické zákony se přitom nezměnily. Výsledkem je ztráta svalů, nárůst hmotnosti tukových zásob, metabolické maladaptace a pandemie chronických neinfekčních chorob – nemocí srdce, rakovin, mozkových příhod. A stále více jsou těmito pohromami moderní doby ohrožovány děti.

Mnoho lidí dnes žije v domnění, že se jich přírodní zákony netýkají. Většinu pracovní doby jsou pohybově naprosto pasivní. Sedí na poradách, vozí se automobily, pracují na počítačích. Ve volném čase pak upřednostňují televizi, divadlo, koncerty, kino nebo dlouhé hodiny surfují po Internetu. Přitom si dopřávají po chuti lákavých, energeticky bohatých pochutin, plných soli, cukru a nezdravých přísad. Výsledkem je stále povážlivější zdravotní stav stále většího počtu lidí.

Američané dnes navštěvují v porovnání se stavem před deseti lety lékaře ve stále větším počtu a častěji. Počet návštěv v ordinacích a nemocnicích převýšil za uvedené období trojnásobně růst populace. Tento varující údaj zveřejnil v pátek 23.6.2006 statistický úřad vlády USA. Do ordinací, čekáren nemocnic a pohotovostí se v USA vydala v roce 2004 více jak jedna miliarda lidí. Je to v porovnání se stavem před deseti lety zvýšení o 31%. Za stejné období se počet obyvatel zvýšil o necelých 11%.

Vzhledem k rostoucímu počtu pacientů se podstatně prodloužila i doba strávená čekáním na ošetření. Ze zhruba 38 minut v roce 1997 se čas strávený v čekárnách zdravotnických zařízení natáhl na průměrných 47 minut v roce 2004. Lékaři jsou přetížení  častěji se dopouštějí tragických chyb při diagnostice nebo léčbě. Zvyšuje se varovně počet případů negativních účinků léků.

Přitom to nejhorší má teprve přijít. Do důchodového věku letos vstupují první ročníky baby-boomers“, generace narozené v letech 1946-1964. V těch letech se výrazně zvýšila porodnost a počet narozených několikanásobně překročil stav z předchozích válečných let. Tito lidé jsou obecně ve značně špatném zdravotním stavu (přibližně tři čtvrtiny obézní, 50% trpí hypertenzí, 60-70% trpí sarcopenií atd.) a jejich léčení bude nesmírně finančně náročné. Přitom jistá část z nich si neplatí zdravotní pojištění. Podobný stav je i v dalších zemích světa.

Pokud chceme mít peníze na léčení nejen nemocných seniorů, ale i zdravotně ohrožených osob středního věku, musí vyrůstat zdravá, výkonná mladá generace. Která od předchozích generací převezme tíži vytváření finančních zdrojů. Jenže statistiky ukazují na jiný trend. Příliš dětí se nerodí. Navíc přibývá dětí obézních, dětí svalově nevyvinutých, dětí trpících diabetem typu 2. Tato generace bude mít ve středním věku sama takové problémy, že zřejmě nedokáže vytvořit dostatečné zdroje ani na své vlastní léčení, natož na podporu nemocných seniorů.

Stav budoucích generací je určován genetickým vybavením a podmínkami prostředí, které pro ně připraví daná generace dospělých. Podmínky mají být takové, aby zajistily plný fyzický a mentální rozvoj dětí. „První povinností lidské společnosti je zajistit zdraví svých dětí. Hodnota každé společnosti padesát let od daného okamžiku či historického bodu závisí především na tom, co právě dělá pro svoje děti. Děti představují budoucnost ve stavu zrodu“ (McBride, 2004). Zdá se, že z tohoto pohledu současná generace dospělých totálně selhala. Nevytvořila podmínky pro zdravý vývoj svých potomků!

Situace je skutečně velmi vážná. Nemůžeme spoléhat na zázrak. Každý musí začít sám u sebe. Starat se aktivně o stav svého těla. Zabránit sarcopenii, osteoporose, obezitě, vzniku a rozvoji chronických neinfekčních nemocí. A zajistit „plný fyzický a mentální rozvoj“ svých dětí.

Jak? Na prvním místě se musí každý postarat o vlastní fyzickou podstatu. Cvičením ve fitcentru dosadit do života ony stimuly, které z něj během nesmírně krátké doby zmizely. Jejichž nepřítomnost startuje sebezničující bludný kruh.

V praxi to pak znamená vyhledat kvalitního odborníka v otázkách cvičení (fitness konzultanta, osobního trenéra), nechat si od něj sestavit individuální posilovací program, nějakou dobu cvičit pod jeho dohledem, konzultovat s ním otázky stravy, regulace hmotnosti, regulace stresu a další odborné okruhy, ovlivňující naše zdraví.

Spolupráce s odborníkem na cvičení je v současném světě tou nejvýhodnější investicí. .

LITERATURA:

  1. McBRIDE, JH. (2004):  Physical Training as Mental Training. In.: World Wide Library.
  2. Reuters (2006): Americans Visit Doctor, Hospital More Often. WebMed., 23.června.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2006 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Zdraví životní styl

V tisku a na Internetu se stále častěji setkáváme s termínem “zdravý životní styl”. Jen se tento termín používá v odlišných významech a tak nakonec zájemce o zlepšení vlastního zdraví a zdatnosti neví, co je vlastně…

Více informací

Roztroušená sklerosa a posilování

V roce 1984 jsem otevíral v nově vybudované posilovně TJ Favorit Brno cvičení pro ženy. Před zahájením provozu jsem přečetl veškerou dostupnou literaturu o cvičení a posilování žen. Spolehlivých zdrojů informací ale tehdy…

Více informací

Vitaminy - prospívají nebo škodí?

Na stránkách fitnet jsme nikdy nepropagovali nadměrnou aplikaci vitaminů jako prostředek pozitivního ovlivňování zdraví, zdatnosti a kvality života. Učební texty pro naše kurzy instruktorů fitcenter, zpracované naší britskou…

Více informací