Gang čtyř

Snad každý z nás se nějakým způsobem snaží žít příjemný každodenní život, udržet si pevné zdraví, solidní úroveň zdatnosti a dožít se co nejvyššího věku v dobrém fyzickém i psychickém stavu. Jenže život nám často toto úsilí neusnadňuje. Matky musí v noci vstávat k plačícím dětem, pracovní zátěž nám nejednou znemožňuje pravidelnou a kvalitní stravu, většinu života hledáme čas pro cvičení, těžko odoláváme některým lákavým činnostem. Mnohdy proti nám stojí i naše genetika a tak i když se snažíme žít zdravě, někdy se potížím a problémům přesto nevyhneme. Naši předci nad zdravím a nemocí příliš nepřemýšleli. Obvykle přejímali automaticky způsob života od svých rodičů a příbuzných. Život v dávných dobách nenabízel příliš radostí, naopak kladl na lidi vysoké fyzické požadavky.

Dnes má život jiné parametry. Fyzická kondice nehraje v profesní oblasti velkou roli, většinu dnešních povolání zvládají bez obtíží i lidé tělesně značně oslabení. Máme oproti předkům lavinu informací o tom, co našemu zdraví prospívá a co mu škodí. Jenže vyznat se v těchto poznatcích je nesnadné, protože mnohé se navzájem vylučují a vyvracejí. Život nám navíc nabízí neskutečné množství pasivních a současně příjemných forem trávení volného času, dostatek až nadbytek energie a lákavých způsobů zpříjemňování života. Jen málokdo je za těchto podmínek ochoten něco podstatného dělat pro své tělo a odepírat si konkrétní pochybné způsoby zpříjemňování života.

Vědci neustále vyhodnocují faktory ovlivňující naše zdraví a dělí je na salutory a patogeny. Koncem dubna definovali ve významném periodiku “Archives of Internal Medicine” čtyři faktory, které se nejvíce podíli na zhoršování našeho zdraví a předčasné smrti. Nejde o žádný převratný objev, jen o potvrzení známých poznatků. Naše zdraví nejintenzivněji poškozuje kouření, nedostatek pohybové aktivity, nevhodná strava a konzumace alkoholu. Každý z těchto vlivů je sám o sobě velmi škodlivý, hladina škodlivosti se přitom zvyšuje vzájemnou kombinací. Vznik nejzávažnějších poruch zdraví dneška - nemocí srdce, diabetu a nádorových onemocnění - je sumací těchto vlivů zrychlován - nemoci se projevují v nižším věku a jsou agresivnější.

Vědci studovali vliv jednotlivých výše popsaných patogenů na zdraví člověka samostatně. Dr. Elisabeth Kvaavik z University v Oslo se ve svém výzkumu rozhodla posoudit vliv kombinace všech čtyř faktorů na zdraví pacientů. Vyšetřila 4.886 jednotlivců, kteří v letech 1984 a 1985 dosáhli věku 18 let a více. Sledovala zda kouří, zda konzumují denně alespoň třikrát ovoce a zeleninu, zda se denně aktivně pohybují dvě a více hodin a zda pijí denně více jak 14 jednotek alkoholu (u žen) resp. 21 jednotek alkoholu (u mužů) - (jedna jednotka se rovnala 8 gramům alkoholu). U každého sledovaného bylo stanoveno jeho osobní skóre.

Pacienti byli sledováni 20 let. Za tu dobu zemřelo 1.080 z nich, z toho 431 na kardiovaskulární nemoci, 318 na rakovinu, 331 z ostatních příčin. Při porovnání s účastníky výzkumu, kteří nevykazovali žádné nezdravé chování, bylo riziko smrti ze všech příčin zvýšeno každou z forem nezdravého chování. Jedinci se všemi formami negativního chování měli oproti jedincům bez nezdravého chování třikrát vyšší riziko úmrtí na kardiovaskulární nemoci a rakovinu, čtyřnásobně vyšší riziko úmrtí z jiných příčin a jejich pravděpodobnost smrti odpovídala riziku osob starších o 12 let.

Statistické údaje z posledních let jsou varovné. Přibývá kuřáků mezi mládeží, zvyšuje se konzumace alkoholu v celé společnosti a nejvíce mezi mládeží, klesá spotřeba zeleniny i klasického ovoce (jablka, hrušky, třešně, švestky, meruňky atd.), soustavně se zvyšuje konzumace slazených nápojů a snižuje se hladina pohybové aktivity a to opět nejvíce mezi mladými lidmi. Zdravotní dopady těchto trendů se neprojeví ihned. Dá se ale předpokládat, že za dvacet či třicet let se může společnost dostat do vážných problémů. V posledních desetiletích se prudce zvyšuje počet seniorů a snižuje velikost ekonomicky aktivního segmentu společnosti. Již dnes připadá na dva ekonomicky aktivní jedince jeden na pomoci společnosti závislý člověk. Pokud se bude ekonomicky aktivní segment společnosti dále snižovat vinou působení “gangu čtyř”, dojde co nevidět ke kolapsu současného sociálního a zdravotního systému.

V posledních letech se v některých průmyslově vyspělých zemích zvýšil tlak na kuřáky - byl zaveden zákaz kouření v restauracích, na veřejnosti a v přítomnosti dětí. Jen naši poslanci působí dojmem středověkých “radních” a proti kouření nejsou schopni zaujmout razantnější postoj. Společnost také nedělá nic podstatného pro zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, spíše naopak se mi zdá, že vidím pomalou likvidaci zemědělské základny v této zemi. Zelenina a ovoce jsou tak drahé, že si je málokdo může dovolit. Počet hospod po zpackané revoluci prudce vzrostl, v televizi neustále vidíme reklamy podněcující k vyšší spotřebě tvrdého alkoholu i piva. Velmi pomalý je i nárůst podmínek pro cvičení. Stát připláci v některých městech návštěvníkům divadel, přitom oblast fitcenter hodili radní do krutého prostředí tržního hospodářství. Proto se podmínky pro cvičení v porovnání s ostatními evropskými zeměmi nejen nezlepšují, ale spíše zhoršují.

Současná předvolební kampaň nahrává populistickým trendům. Sociální demokraté slibují všem všechno, zadarmo a hned. Přitom je jasné, že výdaje na zdravotnictví a na důchody není schopen stát zvládat již dnes. Namísto tvrdého postihu těch, kteří se o své zdraví nestarají a kteří vytvářejí na finanční zdroje ve zdravotním systému nezvládnutelný tlak, se bojuje za lidkvidaci i toho malého příspěvku, kterým kuřáci, alkoholici, obézní a povaleči přispívali na svoji léčbu. ČSSD vlastně hlasitě říká: kuřte, povalujte se u televize, chlastejte a nacpávejte se buřty či bůčkem - až onemocníte, budou se o vás starat ti, kteří investovali čas a peníze do zachování svého zdraví a zdatnosti.

Nechci na své stránce zabřednout do politiky. Ale to co předvádí současní sociální demokraté je i na mne moc. Bůh chraň tuto zemi před paroubkovským myšlením a jednáním. Věřím, že občané této země se před vhozením volebního lístku do urny zamyslí a zvolí strany, které vedou občany k zodpovědnosti k vlastnímu životu i společnosti jako celku. ČSSD takovou stranou není!


LITERATURA:

  1. ScienceDaily2010): Four Unhealthy Behaviors Combine to Increase Death Risk. Apr. 27, 2010

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2010 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Chceme být zdraví?

Zdraví považujeme obecně za jednu z největších životních hodnot. Zdraví si přejeme při setkání, při oslavách a prostřednictvím pohlednic nebo mailů. Jenže přání nestačí. Pro zdraví musíme také něco dělat.…

Více informací

Riziko, zisk a prohra

Snad každá situace v životě nabízí více řešení. Jakmile se ocitneme v situaci, v níž musíme volit mezi více možnostmi, zvažuje mozek velikost rizik a souvisejících výhod jednotlivých nabízených řešení. Na základě…

Více informací

Zdraví

Zdraví je nejvyšší životní hodnotou. Zdraví si přejeme při každé vhodné příležitosti, na zdraví si připíjíme, o zdraví své i svých bližních se strachujeme. Okřídleným se v poslední době stalo rčení "Hlavně…

Více informací