travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Zdraví

Zdraví je nejvyšší životní hodnotou. Zdraví si přejeme při každé vhodné příležitosti, na zdraví si připíjíme, o zdraví své i svých bližních se strachujeme. Okřídleným se v poslední době stalo rčení "Hlavně zdraví, ostatní se dá ukrást". Přesto se o svoje zdraví obecně příliš nestaráme.Celá naše  civilizace je krizově orientovaná. V otázkách, týkajících se zdraví, přenášíme hlavní zodpovědnost na lékaře. Žijeme, staráme se o rodinu, pracujeme, bavíme se. V otázkách zdraví spoléháme spíše na štěstí a náhody.

 

 

 

 

 

 

 

 

Žijeme podle patogenetické koncepce zdraví. Ta od sebe odlišuje dva polární stavy: zdraví a nemoc. Staví je do protikladu Pokud jsme zdraví, žijeme a o stav svého těla se nemusíme příliš zajímat. Když onemocníme, zajdeme k lékaři, bereme jím předepsané prášky, ležíme v posteli a popíjíme čaj s medem. Jakmile se nemoci zbavíme, můžeme zase žít "nonstop", tj. jako dříve, užívat si radostí a pohodlí života. Tato koncepce nás zbavuje zodpovědnosti za okamžitý stav zdraví a zdatnosti, příčiny nemoci vidí v genetice nebo smůle. "Skočil na nás bacil, s tím se nedá nic dělat".

Jsme zastánci salutogenetické koncepce zdraví. Ta vnímá stavy zdraví a nemoci nikoli jako oddělené, nesouvisející entity, nýbrž jako kontinuum, související škálu, po které se v průběhu života pohybujeme. Místo, v němž se v konkrétní fázi života nacházíme, závisí do značné míry na našem chování. Ve vnějším prostředí, které nás obklopuje, se nachází odlišné podněty a vlivy:

  • patogeny - faktory, které naše zdraví ovlivňují negativně a posouvají nás po pomyslné škále zdraví k jejímu negativnímu konci, tj. k nemoci, bolesti, nízké kvalitě života, závislosti na pomoci okolí (nadměrná konzumace alkoholu, nikotin, drogy, pohybová pasivita, tučná jídla atd.)

  • salutory - faktory, které naše zdraví ovlivňují pozitivně, které nás posouvají po pomyslné škále směrem ke zdraví, vysoké zdatnosti a výkonnosti, snižují riziko vzniku nemoci (vhodná pohybová aktivita, kontrola hmotnosti, kontrola stresu atd.).

Je do značné míry na nás, jaké faktory na sebe necháváme dlouhodobě působit. Zda kouříme, vysedáváme dlouhé hodiny v křesle před obrazovkou televize nebo v místní hospůdce nad plným půllitrem, zda v obchodě plníme své nákupní tašky tučným masem nebo spíše zeleninou a ovocem. Všichni zhruba víme, co našemu zdraví prospívá a co nám naopak škodí. Většina z nás se však těmito znalostmi neřídí. Svědčí o tom ohromující počet obézních lidí, vysoký výskyt nemocí, označovaných Světovou zdravotnickou organizací jako "chronické neinfekční".  Tyto nemoci nevznikají tím, že v naší blízkosti nemocí nakažená osoba zakašle nebo kýchne. Tyto nemoci jsou výsledkem sumace negativních vlivů prostředí (působením nikotinu, alkoholu, nedostatku pohybu, nahromaděním tuku v těle atd.). Mnohé z nich se vyvíjí až desítky let. Jakmile tyto nemoci propuknou, je nesnadné je vyléčit. Většinu z nich je možné jen kontrolovat. Zpomalovat jejich progresi konzumací léků.

Vědci i lékaři se shodují v názoru, že jedním z nejsilnějších salutorů je pohybová aktivita. Pohyb je dokonce označován za "geniální, přírodou koncipovaný lék na většinu nemocí dneška". Pohyb byl většinu historie lidstva povinný. Získávání prostředků k přežití bylo neoddělitelně spojeno s pohybem. Namáhavou prací. Až v posledním půl století došlo u většiny povolání k prudkému poklesu požadavků na činnost svalů. Důsledkem je sarcopenia, postupné snižování množství aktivní tělesné hmoty. To je bod, od kterého se odvíjí většina vlivů, negativně ovlivňujících naše zdraví.

Otázkám vztahu mezi pohybovou aktivitou a zdravím se budeme věnovat v této sekci naší stránky.

 

Mohlo by vás zajímat

Gang čtyř

Snad každý z nás se nějakým způsobem snaží žít příjemný každodenní život, udržet si pevné zdraví, solidní úroveň zdatnosti a dožít se co nejvyššího věku v dobrém fyzickém i psychickém stavu. Jenže život nám…

Více informací

Riziko, zisk a prohra

Snad každá situace v životě nabízí více řešení. Jakmile se ocitneme v situaci, v níž musíme volit mezi více možnostmi, zvažuje mozek velikost rizik a souvisejících výhod jednotlivých nabízených řešení. Na základě…

Více informací

Dobře se oběsit vylučuje možnost špatně se oženit

Když jsem v mládí čítával Hartlův „Inspiromat“, knihy Rochefoucaulda či Oskara Wilda a další zdroje vtipných sentencí, dobře jsem se u nalezených skvostů myšlení a břitkého úsudku bavil. Ve své mladistvé…

Více informací